daily pastebin goal
51%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 19th, 2017 51 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. -----------------------------------------------------------------------------------
  2.                   < EJECUTAR qmHandle >
  3.  
  4.    cd /var/qmail/queue/qmhandle-1.3.2/  ==> ir a la carpeta donde esta el script
  5.  
  6.    qmailctl stop            ==> parar el servicio de qmail
  7.    pkill -9 qmail               ==> terminar proceso de qmail
  8.    ./qmHandle -D                ==> borra todos los mensajes de la cola
  9. ----------------------------------------------------------------------------------
RAW Paste Data
Top