314ma

gorsza jakość powietrza

Oct 21st, 2020 (edited)
262
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. # Rozbite dla czytelności
 2.  
 3. {{ {
 4.   "a":"bardzo dobra",
 5.   "b":"dobra",
 6.   "c":"umiarkowana",
 7.   "d": "dostateczna",
 8.   "e":"zła",
 9.   "f":"bardzo zła"
 10.   }[[
 11.     states("sensor.syngeos_pm10_grade") | replace("grade-",""),
 12.     states("sensor.syngeos_pm2_5_grade") | replace("grade-","")
 13.   ] | max] }}
 14.  
 15.  
 16. # W jednej linijce
 17.  
 18. {{ {"a":"bardzo dobra", "b":"dobra", "c":"umiarkowana", "d": "dostateczna", "e":"zła", "f":"bardzo zła"}[[states("sensor.syngeos_pm10_grade") | replace("grade-",""),states("sensor.syngeos_pm2_5_grade") | replace("grade-","")] | max] }}
 19.  
 20. # Wersja if-else
 21.  
 22. {% set worse = [states("sensor.syngeos_pm10_grade"), states("sensor.syngeos_pm2_5_grade")] | max %}
 23. {% if worse == "grade-a" -%}
 24.   bardzo dobra
 25. {% elif worse == "grade-b" -%}
 26.   dobra
 27. {% elif worse == "grade-c" -%}
 28.   umiarkowana
 29. {% elif worse == "grade-d" -%}
 30.   dostateczna
 31. {% elif worse == "grade-e" -%}
 32.   zła
 33. {% elif worse == "grade-f" -%}
 34.   bardzo zła
 35. {% endif %}
RAW Paste Data