SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 28th, 2020 70 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  Bolt hiilib vassides seadustest mööda
 2. Maailmas suure hooga laienev Eesti juurtega taksoäpp Bolt hiilib Eestis kehtivatest reeglitest mööda ning lükkab kõik rikkumised tema heaks töötavate juhtide kaela, mistõttu kaalub riik seaduste karmistamist.
 3. Postimehe käsutusse sattus eelmisel nädalal nimekiri lausa 42 auto registreerimisnumbritest, mis on teenust osutanud Bolti vahendusel, kuid mille puhul näitab imelihtne veebikontroll, et neil puudub nõutav sõidukikaart.
 4.  
 5. See tähendab, et taksosõitja ei saa olla veendunud nende autode tehnilises seisukorras ning riigi silmis on toimunud otsene seadusrikkumine.
 6. Bolt ei võtnud vastutust, vaid veeretas süü riigile tagasi. «Nagu sa tõenäoliselt tead, sõiduki- ja teenindajakaarti saab peatada ja reaktiveerida igal ajahetkel. Paraku ei ole riigil praegusel hetkel automatiseeritud lahendust, kus meie saaksime teostada kaartide kontrolli,» ütles Bolti pressiesindaja Jaan Lašmanov. «Kõikide autode manuaalne kontroll igal hetkel ei ole lihtsalt tehniliselt võimalik,» jätkas ta. See on vale.
 7. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja raudteeosakonna nõunik Hindrek Allvee kinnitas, et kõik sõidukikaartide and med on tegelikult avalikult kättesaadavad majandustegevuse registri veebilehe kaudu nii üksik- kui ka masspäringuna. Sealhulgas on masspäringuna võimalik sõidukikaartide nimekiri alla laadida ka masintöödeldaval kujul.
 8.  
 9. BOLT RIKUB REEGLEID TEADLIKULT
 10. «Ei ole usutav, et Bolti-sugune tehniliselt arenenud ettevõte ei suuda kahte nimekirja - st Bolti platvormi kaudu teenust osutavate sõidukite nimekirja ja MTRist alla laaditud kehtivate sõidukikaartide nimekirja - võrrelda,» oli riigi esindaja seisukoht karm.
 11. MKM kontrollis üle nädalavahetusel Postimehe veebis avaldatud nimekirjas olnud sõidukite sõidukikaardi ajaloo ning enamikul juhtudel oli tegu olukorraga, kus sõidukile ei olnud sõidukikaarti taotletudki. «Seega on eksitav Bolti väide, et probleem seisneb selles, et sõidukikaarti on võimalik igal ajal peatada, nimekirjas toodutest oli ainult kahel sõidukil sõidukikaart peatatud,» sõnas Allvee.
 12. Lisaks selgus, et Boltile saadetakse ka riigiregistri kaudu andmed, kui sõidukikaart on kehtetuks tunnistatud. Täpselt samamoodi saab Bolt kohese teavituse siis, kui kõik, kes soovivad Bolti vahendusel teenust osutada, valivad -MTRis alusdokumendiks Bolti taksoveo tegevusloa, firma peab seejuures taotluse kinnitama. «Seega on asi tahtes, mitte selles, et seaduse täitmiseks puuduksid võimalused. Bolt on juba eos teadlikult liitnud oma platvormiga sõidukikaardita sõidukid,» väidab ministeeriumi ametnik.
 13. Vähemalt sama karmilt suhtub Bolti soovimatusse oma juhtide eest vastutada Eesti Kindlustusseltside Liidu juht Mart Jesse. «Bolti põhjendused, et neil puudub võimalus andmeid kontrollida, on täielik jama, sest selline võimalus on olemas! Meie seda kasutame ja on üsna ilmne, et see on vaid järjekordne suvaline ettekääne, miks nemad seadusi ei täida,» ütles Jesse. Ta lisas irooniliselt, et kui Bolt majandustegevuse registriga andmevahetuse korraldamisega ise toime ei tule, võib tema juhitav liikluskindlustuse fond vabalt seda teenust neile pakkuda.
 14. Bolti pressiesindaja Jaan Lašmanov käis välja aga teisegi udujutu. «Tuletame meelde, et sõidukikaardi olemasolu on Bolti platvormi kasutades sõidukiomaniku vastutus. Meie ettevõttena ei ole antud sõidukite omanikud. Nii sõiduki- kui ka teenindajakaartide väljastamise ja kontrolli eest vastutab kohalik omavalitsus. On ebamõistlik astuda ettevõttena selle protsessi vahele,» rääkis Lašmanov. Samas on riik üritanud Boltile juba aastaid selgeks teha, et taksoäpid tegelikult vastutavad oma juhtide ja autode eest täpselt samamoodi nagu klassikalised taksoettevõtted.
 15. «Vedajal nagu Bolt on seaduse järgi kohustus tagada, et taksovedu oleks korraldatud nii, et olemas oleksid kõik kolm luba: vedajal taksoveoluba, sõitjal teenindajakaart ning sõidukil sõidukikaart,» kinnitab ka nüüd MKMi nõunik Hindrek Allvee.
 16. Ühistranspordiseaduse järgi on vedaja see, kes korraldab taksovedu. Seejuures on taksovedu ilma taksoveoloa, sõidukikaardi ja teenindajakaardita keelatud. Taksoveo korraldaja on seaduses määratud selleks, et oleks keegi, kes tervikuna tagaks ja jälgiks osutatava teenuse nõuetele vastavust. «Meetodid, kuidas vedaja tagab tema korraldatava taksoveo nõuetele vastavuse, võib vedaja ise valida,» seletas Allvee.
 17.  
 18. TULEB KARM SEADUSEMUUDATUS
 19. Olukorra lahendamisel eeldab MKM esmalt, et Bolt hakkaks ise nõuetekohaselt kontrollima oma platvormi kaudu teenust osutavate isikute ja sõidukite nõuetele vastavust. Loomulikult on oma osa ka järelevalvel, kuid on selge, et kunagi ei ole võimalik saavutada sajaprotsendilist massjärelevalvet. Kehtiva seaduse järgi on taksode järele valvamine pandud kohalike omavalitsuste õlule ning kui avastatakse puudusi, võib vedajale määrata sunniraha 6400 eurot.
 20. Ministeeriumis on menetluses aga seaduseelnõu, millega on plaanis vedaja vastutuse sätteid laiendada ja seda just taksoveoloa kehtetuks tunnistamise aluste kaudu. Nimelt on kavas lisada seadusesse võimalus tunnistada taksoveoluba kehtetuks ka juhul, kui taksojuhil puudub teenindajakaart või kasutataval sõidukil sõidukikaart. See tähendab juba praegusega võrreldes märksa karmimaid sanktsioone.
 21.  
 22. "Ei ole usutav, et Boltisugune tehniliselt arenenud ettevõte ei suuda kahte nimekirja võrrelda."
 23. MKMi teede- ja raudteeosakonna nõunik Hindrek Allvee
 24.  
 25. KOMMENTAAR
 26.  
 27. Bolt on suurim rikkuja
 28. Aivar Toompere
 29. Tallinna munitsipaalpolitsei ameti juht
 30.  
 31. Sõidukikaartideta teenusepakkujaid on palju. Kui palju täpselt, sellest ülevaade puudub. Äpitaksosid kontrollitakse iga päev ning ei möödu päevagi, kui mõnda seadusrikkujat ei tabata. Möödunud aastal karistas munitsipaalpolitsei 567 juhti, neist 307 infoühiskonna teenusepakkujat.
 32. Põhjus, miks sõidukikaarte tühistatakse ja miks juhid neid taotlema ei kipu, on proosaline: sõidukikaardiga teenust pakutava auto kindlustusmakse on tavasõiduki omast palju suurem.
 33. Meie kaugem eesmärk on, et vastutuskohustus laieneks platvormidele, siis oleks ka kontroll ning vastutusele võtmine palju tõhusamad.
 34. Ühele äpifirmale jätkub mupol siiski vaid kiidusõnu: peame eeskujuks tooma Uberit, kes korrektselt kontrollib ja nõuab oma juhtidelt mõlema kaardi olemasolu. Veidi on paranenud olukord ka Yandexi taksodega, aga Bolt on pretsedenditult suurima rikkumiste arvuga firma.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top