SHARE
TWEET

.NET Runtime error right before Adguard event

a guest Oct 26th, 2014 7 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Nazwa dziennika:Application
 2. Źródło:        .NET Runtime
 3. Data:          26.10.2014 11:03:33
 4. Identyfikator zdarzenia:1026
 5. Kategoria zadania:Brak
 6. Poziom:        Błędy
 7. Słowa kluczowe:Klasyczny
 8. Użytkownik:    Nie dotyczy
 9. Komputer:      Crappy_PC
 10. Opis:
 11. Aplikacja: Adguard.exe
 12. Wersja architektury: v4.0.30319
 13. Opis: proces został przerwany z powodu nieobsłużonego wyjątku.
 14. Informacje o wyjątku: System.Reflection.TargetInvocationException
 15. Stos:
 16.    w MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(System.Object, System.Delegate, System.Object, Int32, System.Delegate)
 17.    w System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeImpl()
 18.    w System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeInSecurityContext(System.Object)
 19.    w System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
 20.    w System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
 21.    w System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object)
 22.    w System.Windows.Threading.DispatcherOperation.Invoke()
 23.    w System.Windows.Threading.Dispatcher.ProcessQueue()
 24.    w System.Windows.Threading.Dispatcher.WndProcHook(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef)
 25.    w MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef)
 26.    w MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(System.Object)
 27.    w System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(System.Delegate, System.Object, Int32)
 28.    w MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(System.Object, System.Delegate, System.Object, Int32, System.Delegate)
 29.    w System.Windows.Threading.Dispatcher.LegacyInvokeImpl(System.Windows.Threading.DispatcherPriority, System.TimeSpan, System.Delegate, System.Object, Int32)
 30.    w MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr)
 31.    w MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(System.Windows.Interop.MSG ByRef)
 32.    w System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(System.Windows.Threading.DispatcherFrame)
 33.    w System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrame(System.Windows.Threading.DispatcherFrame)
 34.    w System.Windows.Threading.Dispatcher.Run()
 35.    w System.Windows.Application.RunDispatcher(System.Object)
 36.    w System.Windows.Application.RunInternal(System.Windows.Window)
 37.    w System.Windows.Application.Run(System.Windows.Window)
 38.    w Adguard.App.Main()
 39.  
 40. Kod XML zdarzenia:
 41. <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
 42.   <System>
 43.     <Provider Name=".NET Runtime" />
 44.     <EventID Qualifiers="0">1026</EventID>
 45.     <Level>2</Level>
 46.     <Task>0</Task>
 47.     <Keywords>0x80000000000000</Keywords>
 48.     <TimeCreated SystemTime="2014-10-26T10:03:33.000000000Z" />
 49.     <EventRecordID>37858</EventRecordID>
 50.     <Channel>Application</Channel>
 51.     <Computer>Crappy_PC</Computer>
 52.     <Security />
 53.   </System>
 54.   <EventData>
 55.     <Data>Aplikacja: Adguard.exe
 56. Wersja architektury: v4.0.30319
 57. Opis: proces został przerwany z powodu nieobsłużonego wyjątku.
 58. Informacje o wyjątku: System.Reflection.TargetInvocationException
 59. Stos:
 60.    w MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(System.Object, System.Delegate, System.Object, Int32, System.Delegate)
 61.    w System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeImpl()
 62.    w System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeInSecurityContext(System.Object)
 63.    w System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
 64.    w System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
 65.    w System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object)
 66.    w System.Windows.Threading.DispatcherOperation.Invoke()
 67.    w System.Windows.Threading.Dispatcher.ProcessQueue()
 68.    w System.Windows.Threading.Dispatcher.WndProcHook(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef)
 69.    w MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef)
 70.    w MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(System.Object)
 71.    w System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(System.Delegate, System.Object, Int32)
 72.    w MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(System.Object, System.Delegate, System.Object, Int32, System.Delegate)
 73.    w System.Windows.Threading.Dispatcher.LegacyInvokeImpl(System.Windows.Threading.DispatcherPriority, System.TimeSpan, System.Delegate, System.Object, Int32)
 74.    w MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr)
 75.    w MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(System.Windows.Interop.MSG ByRef)
 76.    w System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(System.Windows.Threading.DispatcherFrame)
 77.    w System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrame(System.Windows.Threading.DispatcherFrame)
 78.    w System.Windows.Threading.Dispatcher.Run()
 79.    w System.Windows.Application.RunDispatcher(System.Object)
 80.    w System.Windows.Application.RunInternal(System.Windows.Window)
 81.    w System.Windows.Application.Run(System.Windows.Window)
 82.    w Adguard.App.Main()
 83. </Data>
 84.   </EventData>
 85. </Event>
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top