dydziek

AiSD part 1 - FINAL

Oct 21st, 2019
134
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /*
 2.  * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 3.  * To change this template file, choose Tools | Templates
 4.  * and open the template in the editor.
 5.  */
 6. package algorytmy;
 7.  
 8. import java.util.ArrayList;
 9. import java.util.Arrays;
 10. import java.util.List;
 11.  
 12. /**
 13.  *
 14.  * @author patrykd
 15.  */
 16. public class Algorytmy {
 17.  
 18.     /**
 19.      * @param args the command line arguments
 20.      */
 21.     public static void main(String[] args) {
 22.  
 23.         //1,3 ^ 4,5 to są możliwe rozwiązania
 24.  
 25.         startGeneruj();
 26.  
 27.     }
 28.  
 29.     public static void generuj(List<Character> listaBrakujacychUmiejetnosci, char[][] listaPosiadanychUmiejetnosci,
 30.             int ktoryKosmonauta, int pierwszySprawdzanyKosmonauta, boolean znalezionoRozwiazanie){
 31.  
 32.         //TODO  Poprawić działanie, pewne jeszcze jeden if żeby sprawdził czy istnieje rozwiązanie, jeśli nie to zacząć od kolejnego
 33.  
 34.         if ( listaBrakujacychUmiejetnosci.size() > 0 ) {
 35.            
 36.             if ( ktoryKosmonauta==4 && znalezionoRozwiazanie==false){
 37.  
 38.                 System.out.println("Nie znaleziono rozwiązania");
 39.  
 40.                 listaBrakujacychUmiejetnosci = new ArrayList<>();
 41.  
 42.                 listaBrakujacychUmiejetnosci.add('a');
 43.                 listaBrakujacychUmiejetnosci.add('b');
 44.                 listaBrakujacychUmiejetnosci.add('c');
 45.                 listaBrakujacychUmiejetnosci.add('d');
 46.  
 47.                 ktoryKosmonauta = ++pierwszySprawdzanyKosmonauta;
 48.                 pierwszySprawdzanyKosmonauta = ktoryKosmonauta;
 49.  
 50.                 generuj(listaBrakujacychUmiejetnosci , listaPosiadanychUmiejetnosci, ktoryKosmonauta, pierwszySprawdzanyKosmonauta, znalezionoRozwiazanie);
 51.  
 52.             }
 53.  
 54.             else if ( znalezionoRozwiazanie == true ) {
 55.                 System.out.println("Koniec");
 56.             }
 57.  
 58.             else if ( ktoryKosmonauta<5 && znalezionoRozwiazanie==false ) {
 59.                 if ( listaBrakujacychUmiejetnosci.contains( listaPosiadanychUmiejetnosci[ktoryKosmonauta][0] ) && listaBrakujacychUmiejetnosci.contains( listaPosiadanychUmiejetnosci[ktoryKosmonauta][1]) ) {
 60.                
 61.                     int indexKtoryKosmonauta = ktoryKosmonauta+1;
 62.  
 63.                     System.out.println( "Kosmonauta k" + indexKtoryKosmonauta + " posiada umiętności: " + listaPosiadanychUmiejetnosci[ktoryKosmonauta][0] );
 64.  
 65.                     listaBrakujacychUmiejetnosci.remove( listaBrakujacychUmiejetnosci.indexOf( listaPosiadanychUmiejetnosci[ktoryKosmonauta][0] ) );
 66.  
 67.                     System.out.println( "Kosmonauta k" + indexKtoryKosmonauta + " posiada umiętności: " + listaPosiadanychUmiejetnosci[ktoryKosmonauta][1] );
 68.  
 69.                     listaBrakujacychUmiejetnosci.remove( listaBrakujacychUmiejetnosci.indexOf( listaPosiadanychUmiejetnosci[ktoryKosmonauta][1] ) );
 70.  
 71.                     if ( listaBrakujacychUmiejetnosci.isEmpty() ) { znalezionoRozwiazanie = true; }
 72.  
 73.                 }
 74.  
 75.                 generuj(listaBrakujacychUmiejetnosci, listaPosiadanychUmiejetnosci, ++ktoryKosmonauta, pierwszySprawdzanyKosmonauta, znalezionoRozwiazanie);
 76.                
 77.             }
 78.                
 79.         }
 80.            
 81.         else {
 82.             System.out.println("Koniec");
 83.         }
 84.  
 85.     }
 86.  
 87.     public static void startGeneruj() { // przygotowanie do generowania opcji, ustawienie jak w brutalnej sile
 88.         char[][] tabKosmonautow = {  { 'a', 'd' }, { 'b', 'd' }, { 'b', 'c' }, { 'a', 'b' }, { 'c', 'd' } };
 89.  
 90.         List<Character> listaUmiejetnosci = new ArrayList<>();
 91.  
 92.         listaUmiejetnosci.add('a');
 93.         listaUmiejetnosci.add('b');
 94.         listaUmiejetnosci.add('c');
 95.         listaUmiejetnosci.add('d');
 96.  
 97.         boolean znalezionoRozwiazanie = false;
 98.  
 99.         int numerKosmonauty = 0;
 100.         int pierwszySprawdzanyKosmonauta = numerKosmonauty;
 101.  
 102.         generuj(listaUmiejetnosci, tabKosmonautow, numerKosmonauty, pierwszySprawdzanyKosmonauta, znalezionoRozwiazanie); // wywołanie rekurencyjnej metody
 103.  
 104.     }
 105.  
 106.     public void brutalna() {
 107.         char[][] tab_k = { { 'a', 'd' }, { 'b', 'd' }, { 'b', 'c' }, { 'a', 'b' }, { 'c', 'd' } }; //tablica umiejętności kosmonautóœ k1-k5 gdzie numery to indeks + 1
 108.        
 109.         List<Character> listaUmiejetnosci = new ArrayList<>(); // lista wymaganych przez misje umiejętności
 110.  
 111.         listaUmiejetnosci.add('a'); // kolejne 4 linie to dodanie do listy wymaganych umiejętności
 112.         listaUmiejetnosci.add('b'); // jest opcja przy deklaracji .toList ale cholera wie czemu nie działa na moim kompilatorze
 113.         listaUmiejetnosci.add('c'); //
 114.         listaUmiejetnosci.add('d'); //
 115.  
 116.         do { // pętla która się powtarza dopóki są jakieś miejsca do obsadzenia
 117.            
 118.             for (int i = 0; i < tab_k.length; i++) { // pętla iterująca po kolejnych kandydatach do umiejętności
 119.                        
 120.                 if ( listaUmiejetnosci.contains( tab_k[i][0] ) && listaUmiejetnosci.contains( tab_k[i][1] ) ){ // sprawdzenie czy dany kandydat w swoich umiejętnościach ma parę która jest wymagana
 121.                            
 122.                     int index = i+1;
 123.                     System.out.println( "k" + index ); // wypisanie kandydata który się nadaje
 124.                    
 125.                     for (int j = 0; j < listaUmiejetnosci.size(); j++) { // pętla która iteruje po arrayList żeby znaleźć element który ma kosmonauta
 126.                                
 127.                         if ( listaUmiejetnosci.get( j ) == tab_k[i][0] ) {
 128.                                    
 129.                             listaUmiejetnosci.remove( j );
 130.  
 131.                         }
 132.                         else if ( listaUmiejetnosci.get( j ) == tab_k[i][1] ) { // dokładnie to samo co poprzedni if tylko dla drugiej umiejki
 133.                                
 134.                             listaUmiejetnosci.remove( j );
 135.  
 136.                         }
 137.                     }
 138.                 }
 139.                
 140.                 else if( !listaUmiejetnosci.contains( tab_k[i][0] ) && !listaUmiejetnosci.contains( tab_k[i][1] ) ){
 141.  
 142.                 }
 143.             }
 144.         } while ( listaUmiejetnosci.size()>0 );
 145.     }
 146. }
RAW Paste Data