daily pastebin goal
11%
SHARE
TWEET

Assassins Creed REPACK-RELOADED

Nicoo7T Mar 31st, 2013 351 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Important:because has release a game update the game not woking with this crack,download the"Assassin's Creed Update 1.02"from here:
 2.  
 3.  
 4.   http://thepiratebay.org/torrent/5205889/Assassin_s_Creed_Update_1.02
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
 13.   WORKING 100%
 14.  
 15.  
 16.  
 17.  
 18.  
 19.  
 20.  
 21.  
 22. ßÜÜ ß
 23.                               ÜÜÜÜÜܲÝ ÞÛÛÜ ²ÛÜ ßÜ
 24.                           °²²ÛÛÛÛÛÛÛß ÜÛÛÛÛÝÞÛÛÝ Þ²
 25.                 ÜÜÜÜÜÜ Ãœ  Ã›ÃŸÃ›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Â²Â°ÃœÂ²Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›ÃœÃ›Ã›Ã›Â² °ÛÝÜÜÜ Ãœ ÜÜÜÜÜÜ
 26.                 Û      ÃžÃÃžÃÃžÃ›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›ÃÃžÃ›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã ÛÝ   ÞÝ      Ã›
 27.                 Û       ²  Â²Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›ÃœÃ›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›ÃÃžÃ›Ã›   ²       Û
 28.                 Û   Ãœ  ÃžÃ  ÃžÂ²Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›ÃœÃ›Ã›Ã›   ÞÝ  Ãœ   Û
 29.                 Û   ÞÝÞÛ     ßßßßß²²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛßßß  Â²Â²Â°   ÛÝÞÝ   Û
 30.                 Û   Û°²Ý  ÃœÂ²Ãœ        Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Â°       °ÛÝ   Þ²°Û   Û
 31.                 ÝÜ ÞÝ ÞÛ   ß   ²²ÜÜÜܲ²  Ã›ÃœÃœÃ›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã ß   ÛÝ ÞÝ ÜÞ
 32.                 ÞÝ  Â²Ãœ ß²Ü     ÛÛÛÛÛÛÛ    Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Â²Â²   ܲß ܲ  ÃžÃ
 33.                 ÝßÜ  ÃŸÃŸÃœÃœÂ°ÃŸÃœ   ßß²²ÛÛÛÝ  ÃžÃ›Â°ÃœÃœÃœÃœ ßß Üß°ÜÜßß  ÃœÃŸÃž
 34.          Ãœ      Ã›  ÃŸÃŸÃœÃœ  ÃŸÃŸÃœÃŸÃœ    Ã›Ã›Ã›ÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸÃŸ ²ÛÛÛ° ÜßÜßß  ÃœÃœÃŸÃŸ  Ã›
 35.          ÃžÃ     Û     ß²²Ü ÞÝÞÝ   ÜÜÜ ÞÛÛÛÝ ÞÛÛ²ÝÞÝÞÝ ܲß      Ã›  Ãœ      Ãœ
 36.         Üß      Ã›   Ãœ  ÃžÃ›Ã›ÃÂ°Ã›Â²   ÞÛ²Ý °²ÛÛ²       ²Û°ÞÛÜ       Û  ÃžÃ     ÞÝ
 37.       ÜßÜÜß     Û   ÞÝ ÛÛÞ²Üß           ÜÜßßßÛÛÜÜ  ÃŸÃœÂ²ÃÃžÃ      ÃŸÃœÃœÃ›Â°    ÃœÃŸ
 38.      ÃžÃÂ²Ã›Ã      ÃŸ ÜÜÛ°ÞÛ²ß           ÜÛÛÛ     ÛÛ²²    Â²ÃŸ     ܲÛÛß    ÃœÃŸÃœÃœÃŸ
 39.      Â²Ã›Ã›Ã›Â²     ܲÛÛß  Ã›Ã›Ã           ²²ÛÛÝ    ÃžÃ›Ã›Ã›Ã›Ã ÜßÜÜß   ÞÛÛÛÝ    ÃžÃÂ²Ã›Ã
 40.      ÃžÃ›Ã›Ã›Ã›Ã   ÞÛÛÛÝ  ÃžÂ²Â²           ÞÛÛÛÛ     ÛÛÛÛÛ ÞݲÛÝ    Â°Â²Ã›Ã›Ã›    Â²Ã›Ã›Ã›Â²
 41.       ÛÛÛÛÛ   °²ÛÛÛ °ÛÛÝ    ÃœÃœÃœÃœÃ›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›    ÃžÃ›Ã›Ã›Ã›Ã ²ÛÛÛ²    ÃœÃœÃ›Ã›Ã›Â²Â°  ÃžÃ›Ã›Ã›Ã›Ã
 42.       °ÛÛÛÛÛ  ÃœÃœÃ›Ã›Ã›Â²ÃžÃ›Ã›Ã °ÛÛÛ²²ß   ßÛÛÛÛÝ   ÛÛÛÛÛ  ÃžÃ›Ã›Ã›Ã›ÃÂ°Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›ÃŸ ÞÛÛÛÛÛÛÛ²
 43.   ²²ÛÝ ÞÛÛÛÛݲ²ÛÛÛß ÛÛÛ  Â²Â²Ã›Ã›Ã›     ÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²²ÛÛÛÛÛÛ²ÞÛÛÛÛÛÝ  ÃžÃ›Ã›Ã›Â°Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›
 44.   ÛÛÛÛ  Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã °ÛÛÛ ÞÛÛÛÛÝ    Â²Â²Ã›Ã›Ã›Ã›Ã  ÃžÃ›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Â°Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›   ÞÛ²² ÞÛÛÛÛ²
 45.   ÛÛÛÛ  ÃžÃ›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›  ÃžÃ›Ã›Ã›Â°ÃžÃ›Ã›Ã›Ã›Ã   ÞÛÛÛÛÛÛÛ   ²ÛÛÛÛÛÛÛ ÞÛÛÛÛÛÛÛÛÛÝ  Ã›Ã›Ã›Ã  Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã
 46.   ÛÛÛÛÝÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÝ ÞÛÛÛݲ²ÛÛÛ    Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Â²Â²    ÃŸÃŸÂ²Â²Ã›Ã›Ã  Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›ÃœÃœÃ›Ã›Ã›Ã  ÃžÃ›Ã›Ã›Ã›Â²
 47.   ÞÛÛÛÛÛÛÛ²²ß²ÛÛÛÛܲ²ÛÛÛÛÛÛÛÛ    Ã›Ã›Ã›Ã›Ã›Ã        Â°Ã›Ã›Ã›Ã  ÃžÃ›Ã›Ã›Ã›Â² ßßß²²ÛÛÛÝ ÜÛÛÛÛÛÝ
 48.   ÞÛÛÛ²²ÛÛÛÜÜÜ°°ßßßÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜÜÜÛÛÛ²²ß         ÞÛÛÛÝ ÜÛÛÛÛÛÝ   Û ÞÛÛÛÛÛÛÛÛ²²ß
 49.    Ã›Ã›Ã›Ã›    ÃŸÃŸÃŸÃ›Ã›Ã›Ã›ÃœÃœÃœÃœÃœÂ°Â°   ßßßßß       nERv   ÞÛÛÛÛÛÛÛÛ²²ß    Ã› Þ²²ÛÛÛÛßßß
 50.    ÃŸÃŸÃŸÃŸ         ÜßßßÛÛÛÛÛÛ                     Þ²²ÛÛÛÛßßß      Ã›
 51.                 Û     ²²ÛÛ                                     Û
 52.                 Û                                              Ã›
 53.                 Û    ÃœÃŸÃŸÃ› Üßß  Â²   ÜßßÜ ÜßßÜ ÜßÜ  ÃœÃŸÃŸ  ÃœÃŸÃœ     Û
 54.                 ÛÜÜÜ Ûß²  Â²ÃŸ Ãœ Û   Û  Â² Ûßß² ²  Ã› ²ß Ãœ Û  Â² ÜÜÜÛ
 55.                        Ã›  ÃŸÃŸÃŸÃŸ ßßß  ÃŸÃŸ  ÃŸ    ÃŸÃŸÃŸ  ÃŸÃŸÃŸÃŸ ßßß
 56.      
 57.                         Assassin's Creed (c) Ubisoft
 58.      
 59.         04/2008 :..... RELEASE.DATE .. PROTECTION .......: Safedisc
 60.               1 :.......... DISC(S) .. GAME.TYPE ........: Action
 61.      
 62.                    ÃœÃŸÃŸ  ÃœÃŸÃŸÃœ ÜßÜßÜ Üßß  ÃŸ ÜßßÜ ÜßßÜ ÜßßÜ Üß
 63.   ßßßßßßßßßßßßßßßß Û ß² Ûßß² Û   ² ²ß Ãœ Û Û  Â² ²ß   Û  Â² ßßßÛ ßßßßßßßßßßßßßßßß
 64.                     ßß  ÃŸ    ÃŸ   ß ßßßß ß ß    ÃŸ     ßß   ßß
 65.  
 66.   Repack note:
 67.   ~~~~~~~~~~~~
 68.   With this repack you can play the entire game.
 69.  
 70.   Game info:
 71.   ~~~~~~~~~~
 72.   The first game in the Assassin's Creed franchise is set in 1191 AD, when the
 73.   Third Crusade was tearing the Holy Land apart. Shrouded in secrecy and
 74.   feared for their ruthlessness, the Assassins intend to stop the hostilities
 75.   by suppressing both sides of the conflict. Players, assuming the role of
 76.   the main character Altair, will have the power to throw their immediate
 77.   environment into chaos and to shape events during this pivotal moment in
 78.   history.
 79.  
 80.  
 81.              ÃŸ ÜßßÜ Üß   ²ÜÜ  ÃœÃŸÃŸÃœ ²   ²   ÜßßÜ ÜßßÜ ²ÜÜ  ÃœÃŸÃŸ  ÃœÃŸ
 82.   ßßßßßßßßßß Û Û  Â² ßßßÛ Û  Ãœ Ûßß² Û   Û   Û  Â² Û  Â² Û  Ãœ ²ß Ãœ ßßßÛ ßßßßßßßßßß
 83.              ÃŸ ß     ßß   ßßß ß    ÃŸÃŸÃŸ ßßß ß     ßß   ßßß ßßßß  ÃŸÃŸ
 84.    
 85.   1. Unrar.
 86.   2. Burn the image.
 87.   3. Install the game.
 88.   4. Copy the cracked executable over from the Crack directory on the DVD to
 89.      your installation directory.
 90.   5. Play the game.
 91.  
 92.    
 93.                ÃœÃŸÃŸ  ÃœÃŸÃŸÃ› ÜßßÜ ²  Ãœ ÜßßÛ ÜßßÜ ÜßßÜ ²ÜÜ  ÃœÃŸÃŸ  ÃœÃŸ
 94.   ßßßßßßßßßßßß Û ß² Ûß²  Ã›  Â² Û  Â² Ûßß  Ã›  Â² Û  Â² Û  Ãœ ²ß Ãœ ßßßÛ ßßßßßßßßßßßßß
 95.                 ßß    Ã›   ßß   ßß  ÃŸ    ÃŸ     ßß   ßßß ßßßß  ÃŸÃŸ
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top