SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 30th, 2018 87 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Rezultaty skanu uzupełniającego Farbar Recovery Scan Tool (x86) Wersja: 20.06.2018
 2. Uruchomiony przez Wojciech (30-06-2018 13:53:04)
 3. Uruchomiony z C:\Users\Wojciech\Downloads
 4. Microsoft Windows 8.1 Pro N (Update) (X86) (2018-06-28 09:07:27)
 5. Tryb startu: Normal
 6. ==========================================================
 7.  
 8.  
 9. ==================== Konta użytkowników: =============================
 10.  
 11. Administrator (S-1-5-21-1260471309-2008652300-3340947069-500 - Administrator - Disabled)
 12. Gość (S-1-5-21-1260471309-2008652300-3340947069-501 - Limited - Disabled)
 13. HomeGroupUser$ (S-1-5-21-1260471309-2008652300-3340947069-1003 - Limited - Enabled)
 14. Wojciech (S-1-5-21-1260471309-2008652300-3340947069-1001 - Administrator - Enabled) => C:\Users\Wojciech
 15.  
 16. ==================== Centrum zabezpieczeń ========================
 17.  
 18. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie.)
 19.  
 20. AV: Avast Antivirus (Enabled - Up to date) {8EA8924E-BC81-DC44-8BB0-8BAE75D86EBF}
 21. AV: Windows Defender (Disabled - Up to date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
 22. AS: Windows Defender (Disabled - Up to date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
 23. AS: Avast Antivirus (Enabled - Up to date) {35C973AA-9ABB-D3CA-B100-B0DC0E5F2402}
 24.  
 25. ==================== Zainstalowane programy ======================
 26.  
 27. (W fixlist dozwolone tylko załączanie programów adware z flagą "Hidden" w celu ich uwidocznienia. Programy adware powinny zostać w poprawny sposób odinstalowane.)
 28.  
 29. Avast Free Antivirus (HKLM\...\Avast Antivirus) (Version: 18.5.2342 - AVAST Software)
 30. CCleaner (HKLM\...\CCleaner) (Version: 5.44 - Piriform)
 31. Discord (HKU\S-1-5-21-1260471309-2008652300-3340947069-1001\...\Discord) (Version: 0.0.301 - Discord Inc.)
 32. Google Chrome (HKLM\...\Google Chrome) (Version: 67.0.3396.99 - Google Inc.)
 33. Google Update Helper (HKLM\...\{60EC980A-BDA2-4CB6-A427-B07A5498B4CA}) (Version: 1.3.33.17 - Google Inc.) Hidden
 34. Microsoft XNA Framework Redistributable 4.0 (HKLM\...\{2BFC7AA0-544C-4E3A-8796-67F3BE655BE9}) (Version: 4.0.20823.0 - Microsoft Corporation)
 35. NVIDIA Sterownik 3D Vision 388.13 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.3DVision) (Version: 388.13 - NVIDIA Corporation)
 36. NVIDIA Sterownik graficzny 388.13 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.Driver) (Version: 388.13 - NVIDIA Corporation)
 37. Panel sterowania NVIDIA 388.13 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.ControlPanel) (Version: 388.13 - NVIDIA Corporation) Hidden
 38. Steam (HKLM\...\Steam) (Version: 2.10.91.91 - Valve Corporation)
 39. Vulkan Run Time Libraries 1.0.61.0 (HKLM\...\VulkanRT1.0.61.0) (Version: 1.0.61.0 - LunarG, Inc.) Hidden
 40.  
 41. ==================== Niestandardowe rejestracje CLSID (filtrowane): ==========================
 42.  
 43. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 44.  
 45. ShellIconOverlayIdentifiers: [00asw] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ashShell.dll [2018-06-28] (AVAST Software)
 46. ContextMenuHandlers1: [avast] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ashShell.dll [2018-06-28] (AVAST Software)
 47. ContextMenuHandlers3: [00asw] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ashShell.dll [2018-06-28] (AVAST Software)
 48. ContextMenuHandlers5: [NvCplDesktopContext] -> {3D1975AF-48C6-4f8e-A182-BE0E08FA86A9} => C:\Windows\system32\nvshext.dll [2017-10-27] (NVIDIA Corporation)
 49. ContextMenuHandlers6: [avast] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ashShell.dll [2018-06-28] (AVAST Software)
 50.  
 51. ==================== Zaplanowane zadania (filtrowane) =============
 52.  
 53. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 54.  
 55. Task: {35A4DB18-33F3-4FD4-9452-1D7FF056AC27} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2018-06-28] (Google Inc.)
 56. Task: {7BDEE87F-2691-4CE0-96A0-7B8D1A967A92} - System32\Tasks\Avast Emergency Update => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvEmUpdate.exe [2018-06-28] (AVAST Software)
 57. Task: {82728496-C44B-4CA9-8CBB-3AC78ECDDC25} - System32\Tasks\Avast Software\Overseer => C:\Program Files\Common Files\AVAST Software\Overseer\overseer.exe [2018-06-28] (AVAST Software)
 58. Task: {8CC6923E-5F60-4AC7-B416-F1A92A44FF3A} - System32\Tasks\CCleaner Update => C:\Program Files\CCleaner\CCUpdate.exe [2018-06-24] (Piriform Ltd)
 59. Task: {BD213CCB-7917-4D1D-AD57-3CDF34A8EE44} - System32\Tasks\CCleanerSkipUAC => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe [2018-06-24] (Piriform Ltd)
 60. Task: {C5C38EE2-1AB0-47DE-B6C1-C71BB44E5352} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2018-06-28] (Google Inc.)
 61.  
 62. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przesunięcie pliku zadania (.job). Plik uruchamiany docelowo przez zadanie nie zostanie przeniesiony.)
 63.  
 64.  
 65. ==================== Skróty & WMI ========================
 66.  
 67. (Wybrane wejścia mogą zostać załączone w celu ich zresetowania lub usunięcia.)
 68.  
 69.  
 70. ==================== Załadowane moduły (filtrowane) ==============
 71.  
 72. 2018-06-28 15:42 - 2018-06-28 15:42 - 067126928 _____ () C:\Program Files\AVAST Software\Avast\libcef.dll
 73. 2018-06-28 15:40 - 2018-06-28 15:40 - 000483544 _____ () C:\Program Files\AVAST Software\Avast\streamback.dll
 74. 2018-06-28 15:40 - 2018-06-28 15:40 - 000282840 _____ () C:\Program Files\AVAST Software\Avast\gaming_mode_ui.dll
 75. 2018-06-28 16:11 - 2018-06-22 21:04 - 003867480 _____ () C:\Program Files\Google\Chrome\Application\67.0.3396.99\libglesv2.dll
 76. 2018-06-28 16:11 - 2018-06-22 21:04 - 000085848 _____ () C:\Program Files\Google\Chrome\Application\67.0.3396.99\libegl.dll
 77.  
 78. ==================== Alternate Data Streams (filtrowane) =========
 79.  
 80. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie strumienia ADS.)
 81.  
 82.  
 83. ==================== Tryb awaryjny (filtrowane) ===================
 84.  
 85. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Wartość "AlternateShell" zostanie przywrócona.)
 86.  
 87. HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MBAMService => ""="Service"
 88. HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\MBAMService => ""="Service"
 89.  
 90. ==================== Powiązania plików (filtrowane) ===============
 91.  
 92. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)
 93.  
 94.  
 95. ==================== Internet Explorer - Witryny zaufane i z ograniczeniami ===============
 96.  
 97. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru.)
 98.  
 99.  
 100. ==================== Hosts - zawartość: ===============================
 101.  
 102. (Użycie dyrektywy Hosts: w fixlist spowoduje reset pliku Hosts.)
 103.  
 104. 2013-08-22 08:13 - 2013-08-22 08:13 - 000000824 _____ C:\Windows\system32\Drivers\etc\hosts
 105.  
 106.  
 107. ==================== Inne obszary ============================
 108.  
 109. (Obecnie brak automatycznej naprawy dla tej sekcji.)
 110.  
 111. HKU\S-1-5-21-1260471309-2008652300-3340947069-1001\Control Panel\Desktop\\Wallpaper -> C:\Users\Wojciech\AppData\Roaming\Microsoft\Windows Photo Viewer\Tapeta z Przeglądarki fotografii systemu Windows.jpg
 112. DNS Servers: 192.168.1.1
 113. HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System => (ConsentPromptBehaviorAdmin: 5) (ConsentPromptBehaviorUser: 3) (EnableLUA: 1)
 114. HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer => (SmartScreenEnabled: RequireAdmin)
 115. Zapora systemu Windows [funkcja włączona]
 116.  
 117. ==================== MSCONFIG/TASK MANAGER - Wyłączone elementy ==
 118.  
 119. MSCONFIG\Services: Steam Client Service => 3
 120. HKU\S-1-5-21-1260471309-2008652300-3340947069-1001\...\StartupApproved\Run: => "Steam"
 121. HKU\S-1-5-21-1260471309-2008652300-3340947069-1001\...\StartupApproved\Run: => "Discord"
 122.  
 123. ==================== Reguły Zapory systemu Windows (filtrowane) ===============
 124.  
 125. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 126.  
 127. FirewallRules: [{1BE4B53A-4FC8-4624-8B33-4025D807607B}] => (Allow) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvEmUpdate.exe
 128. FirewallRules: [{69269C7F-FA42-4235-874D-296DD69B131F}] => (Allow) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvEmUpdate.exe
 129. FirewallRules: [{1F000ED3-CCE0-44C2-A940-3933955CFFF1}] => (Allow) C:\Program Files\Steam\Steam.exe
 130. FirewallRules: [{2B6DB213-0417-43FA-946D-D3E90320A59A}] => (Allow) C:\Program Files\Steam\Steam.exe
 131. FirewallRules: [{6EEB6107-5148-468C-B326-1C1067678021}] => (Allow) C:\Program Files\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
 132. FirewallRules: [{8BB16ABF-A3B6-4C59-9214-F180B75ED9A5}] => (Allow) C:\Program Files\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
 133. FirewallRules: [{24FF661B-6087-4B96-8082-EF4D1EEB7258}] => (Allow) C:\Program Files\Steam\steamapps\common\Besiege\Besiege.exe
 134. FirewallRules: [{A8E43EBA-7622-4CC5-9625-E01B76253A7B}] => (Allow) C:\Program Files\Steam\steamapps\common\Besiege\Besiege.exe
 135. FirewallRules: [{DD0B2DF9-9EE3-4BD0-8D8C-F79B1B872544}] => (Allow) C:\Program Files\Steam\steamapps\common\CastleCrashers\castle.exe
 136. FirewallRules: [{8AB27110-0B0B-4C58-ABE0-3C776717F3D8}] => (Allow) C:\Program Files\Steam\steamapps\common\CastleCrashers\castle.exe
 137. FirewallRules: [{AE8F88A6-07DF-4CD1-A1D2-4CC119D29A83}] => (Allow) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 138. FirewallRules: [{63711429-69A4-44DF-8D09-1FEDC06B319F}] => (Allow) C:\Program Files\Steam\steamapps\common\Terraria\Terraria.exe
 139. FirewallRules: [{062FABE8-43D2-4931-8503-D09720739CD7}] => (Allow) C:\Program Files\Steam\steamapps\common\Terraria\Terraria.exe
 140. FirewallRules: [{051A7018-5EB9-4825-90FD-AA4E29713F52}] => (Allow) C:\Program Files\CCleaner\CCUpdate.exe
 141. FirewallRules: [{EB330C59-4709-4705-895E-80A8D9DB5981}] => (Allow) C:\Program Files\CCleaner\CCUpdate.exe
 142. FirewallRules: [{F0DCE5FF-9526-4F65-9756-91094817C3EB}] => (Allow) C:\Program Files\Steam\steamapps\common\Stronghold\Stronghold.exe
 143. FirewallRules: [{A0CA768E-E778-42F1-92FE-BF5B966D7E0D}] => (Allow) C:\Program Files\Steam\steamapps\common\Stronghold\Stronghold.exe
 144.  
 145. ==================== Punkty Przywracania systemu =========================
 146.  
 147. 28-06-2018 11:01:36 Instalator modułów systemu Windows
 148.  
 149. ==================== Wadliwe urządzenia w Menedżerze urządzeń =============
 150.  
 151.  
 152. ==================== Błędy w Dzienniku zdarzeń: =========================
 153.  
 154. Dziennik Aplikacja:
 155. ==================
 156. Error: (06/30/2018 01:16:30 PM) (Source: Perflib) (EventID: 1008) (User: )
 157. Description: Nie powiodło się wykonanie procedury otwierania dla usługi „BITS” w bibliotece DLL „C:\Windows\System32\bitsperf.dll”. Dane wydajności dla tej usługi nie będą dostępne. Pierwsze cztery bajty (DWORD) sekcji danych Data zawierają kod błędu.
 158.  
 159. Error: (06/30/2018 01:14:08 PM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
 160. Description: Nazwa aplikacji powodującej błąd: svchost.exe, wersja: 6.3.9600.17415, sygnatura czasowa: 0x54503c68
 161. Nazwa modułu powodującego błąd: ntdll.dll, wersja: 6.3.9600.17415, sygnatura czasowa: 0x54504b06
 162. Kod wyjątku: 0xc0000409
 163. Przesunięcie błędu: 0x000d0b3f
 164. Identyfikator procesu powodującego błąd: 0x538
 165. Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01d4106372432e98
 166. Ścieżka aplikacji powodującej błąd: C:\Windows\system32\svchost.exe
 167. Ścieżka modułu powodującego błąd: C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll
 168. Identyfikator raportu: b4f00bac-7c56-11e8-a33b-0862664de366
 169. Pełna nazwa pakietu powodującego błąd:
 170. Identyfikator aplikacji względem pakietu powodującego błąd:
 171.  
 172. Error: (06/30/2018 01:14:07 PM) (Source: Microsoft-Windows-WMI) (EventID: 29) (User: ZARZĄDZANIE NT)
 173. Description: Przy próbie zainicjowania usługi Instrumentacja zarządzania Windows został zwrócony numer błędu 0x80041014. Może to być spowodowane niepoprawną instalacją wersji usługi WMI, błędem uaktualniania repozytorium WMI albo niewystarczającą ilością pamięci lub miejsca na dysku.
 174.  
 175. Error: (06/28/2018 08:36:53 PM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
 176. Description: Nazwa aplikacji powodującej błąd: Stronghold.exe, wersja: 0.0.0.0, sygnatura czasowa: 0x5aac04ca
 177. Nazwa modułu powodującego błąd: ntdll.dll, wersja: 6.3.9600.17415, sygnatura czasowa: 0x54504b06
 178. Kod wyjątku: 0xc0000022
 179. Przesunięcie błędu: 0x00097b90
 180. Identyfikator procesu powodującego błąd: 0xdf0
 181. Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01d40f0ef7ed9bff
 182. Ścieżka aplikacji powodującej błąd: C:\Program Files\Steam\steamapps\common\Stronghold\Stronghold.exe
 183. Ścieżka modułu powodującego błąd: C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll
 184. Identyfikator raportu: 39fb1760-7b02-11e8-a338-0862664de366
 185. Pełna nazwa pakietu powodującego błąd:
 186. Identyfikator aplikacji względem pakietu powodującego błąd:
 187.  
 188. Error: (06/28/2018 08:05:05 PM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
 189. Description: Nazwa aplikacji powodującej błąd: gldriverquery.exe, wersja: 0.0.0.0, sygnatura czasowa: 0x59bc6c77
 190. Nazwa modułu powodującego błąd: VCRUNTIME140.dll, wersja: 6.3.9600.17415, sygnatura czasowa: 0x54504b06
 191. Kod wyjątku: 0xc0000135
 192. Przesunięcie błędu: 0x00097b90
 193. Identyfikator procesu powodującego błąd: 0x1d0c
 194. Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01d40f0a8adf45cf
 195. Ścieżka aplikacji powodującej błąd: C:\Program Files\Steam\bin\gldriverquery.exe
 196. Ścieżka modułu powodującego błąd: VCRUNTIME140.dll
 197. Identyfikator raportu: c8c04547-7afd-11e8-a338-0862664de366
 198. Pełna nazwa pakietu powodującego błąd:
 199. Identyfikator aplikacji względem pakietu powodującego błąd:
 200.  
 201. Error: (06/28/2018 08:01:31 PM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
 202. Description: Nazwa aplikacji powodującej błąd: gldriverquery.exe, wersja: 0.0.0.0, sygnatura czasowa: 0x59bc6c77
 203. Nazwa modułu powodującego błąd: VCRUNTIME140.dll, wersja: 6.3.9600.17415, sygnatura czasowa: 0x54504b06
 204. Kod wyjątku: 0xc0000135
 205. Przesunięcie błędu: 0x00097b90
 206. Identyfikator procesu powodującego błąd: 0x628
 207. Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01d40f0a0b9bc518
 208. Ścieżka aplikacji powodującej błąd: C:\Program Files\Steam\bin\gldriverquery.exe
 209. Ścieżka modułu powodującego błąd: VCRUNTIME140.dll
 210. Identyfikator raportu: 494ab354-7afd-11e8-a338-0862664de366
 211. Pełna nazwa pakietu powodującego błąd:
 212. Identyfikator aplikacji względem pakietu powodującego błąd:
 213.  
 214. Error: (06/28/2018 07:59:51 PM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
 215. Description: Nazwa aplikacji powodującej błąd: gldriverquery.exe, wersja: 0.0.0.0, sygnatura czasowa: 0x59bc6c77
 216. Nazwa modułu powodującego błąd: VCRUNTIME140.dll, wersja: 6.3.9600.17415, sygnatura czasowa: 0x54504b06
 217. Kod wyjątku: 0xc0000135
 218. Przesunięcie błędu: 0x00097b90
 219. Identyfikator procesu powodującego błąd: 0x1ed8
 220. Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01d40f09cf792762
 221. Ścieżka aplikacji powodującej błąd: C:\Program Files\Steam\bin\gldriverquery.exe
 222. Ścieżka modułu powodującego błąd: VCRUNTIME140.dll
 223. Identyfikator raportu: 0d2cda52-7afd-11e8-a338-0862664de366
 224. Pełna nazwa pakietu powodującego błąd:
 225. Identyfikator aplikacji względem pakietu powodującego błąd:
 226.  
 227. Error: (06/28/2018 07:57:31 PM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
 228. Description: Nazwa aplikacji powodującej błąd: gldriverquery.exe, wersja: 0.0.0.0, sygnatura czasowa: 0x59bc6c77
 229. Nazwa modułu powodującego błąd: VCRUNTIME140.dll, wersja: 6.3.9600.17415, sygnatura czasowa: 0x54504b06
 230. Kod wyjątku: 0xc0000135
 231. Przesunięcie błędu: 0x00097b90
 232. Identyfikator procesu powodującego błąd: 0xf50
 233. Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01d40f097c4b5593
 234. Ścieżka aplikacji powodującej błąd: C:\Program Files\Steam\bin\gldriverquery.exe
 235. Ścieżka modułu powodującego błąd: VCRUNTIME140.dll
 236. Identyfikator raportu: ba03cd2d-7afc-11e8-a338-0862664de366
 237. Pełna nazwa pakietu powodującego błąd:
 238. Identyfikator aplikacji względem pakietu powodującego błąd:
 239.  
 240.  
 241. Dziennik System:
 242. =============
 243. Error: (06/30/2018 01:16:20 PM) (Source: Microsoft-Windows-Eventlog) (EventID: 30) (User: ZARZĄDZANIE NT)
 244. Description: Usługa rejestrowania zdarzeń napotkała błąd (5) podczas włączania wydawcy {0BF2FB94-7B60-4B4D-9766-E82F658DF540} w kanale Microsoft-Windows-Kernel-ShimEngine/Operational. Nie wpływa to na działanie kanału, ale wpływa na zdolność wydawcy do wywoływania zdarzeń w kanale. Często ten błąd wynika z faktu, że dostawca korzysta z zabezpieczeń dostawcy ETW i nie udzielił tożsamości usługi Dziennik zdarzeń uprawnień do włączania.
 245.  
 246. Error: (06/30/2018 01:14:10 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7031) (User: )
 247. Description: Usługa Kompozycje niespodziewanie zakończyła pracę. Wystąpiło to razy: 1. W przeciągu 60000 milisekund zostanie podjęta następująca czynność korekcyjna: Uruchom usługę ponownie.
 248.  
 249. Error: (06/30/2018 01:14:10 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7031) (User: )
 250. Description: Usługa Usługa profilów użytkowników niespodziewanie zakończyła pracę. Wystąpiło to razy: 1. W przeciągu 120000 milisekund zostanie podjęta następująca czynność korekcyjna: Uruchom usługę ponownie.
 251.  
 252. Error: (06/30/2018 01:14:10 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7031) (User: )
 253. Description: Usługa Harmonogram klas multimediów niespodziewanie zakończyła pracę. Wystąpiło to razy: 1. W przeciągu 120000 milisekund zostanie podjęta następująca czynność korekcyjna: Uruchom usługę ponownie.
 254.  
 255. Error: (06/30/2018 01:14:10 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7031) (User: )
 256. Description: Usługa Pomoc IP niespodziewanie zakończyła pracę. Wystąpiło to razy: 1. W przeciągu 120000 milisekund zostanie podjęta następująca czynność korekcyjna: Uruchom usługę ponownie.
 257.  
 258. Error: (06/30/2018 01:14:10 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7031) (User: )
 259. Description: Usługa Klient zasad grupy niespodziewanie zakończyła pracę. Wystąpiło to razy: 1. W przeciągu 120000 milisekund zostanie podjęta następująca czynność korekcyjna: Uruchom usługę ponownie.
 260.  
 261. Error: (06/30/2018 01:14:10 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7031) (User: )
 262. Description: Usługa Menedżer konfiguracji urządzeń niespodziewanie zakończyła pracę. Wystąpiło to razy: 1. W przeciągu 60000 milisekund zostanie podjęta następująca czynność korekcyjna: Uruchom usługę ponownie.
 263.  
 264. Error: (06/30/2018 01:14:08 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7023) (User: )
 265. Description: Usługa Serwer zakończyła działanie; wystąpił następujący błąd:
 266. Procedura inicjowania biblioteki dołączanej dynamicznie (DLL) nie powiodła się.
 267.  
 268.  
 269. Windows Defender:
 270. ===================================
 271. Date: 2018-06-28 15:41:33.473
 272. Description:
 273. Agent ochrony w czasie rzeczywistym produktu Windows Defender wykrył błąd i jego uruchomienie nie powiodło się.
 274. Funkcja: System inspekcji sieci
 275. Kod błędu: 0x80070002
 276. Opis błędu: Nie można odnaleźć określonego pliku.
 277. Przyczyna: Ochrona przed złośliwym kodem przestała działać z nieznanej przyczyny. W niektórych przypadkach problem można rozwiązać, uruchamiając ponownie usługę.
 278.  
 279. Date: 2018-06-28 11:16:33.946
 280. Description:
 281. Agent ochrony w czasie rzeczywistym produktu Windows Defender wykrył błąd i jego uruchomienie nie powiodło się.
 282. Funkcja: System inspekcji sieci
 283. Kod błędu: 0x80070002
 284. Opis błędu: Nie można odnaleźć określonego pliku.
 285. Przyczyna: W systemie brakuje aktualizacji wymaganych do uruchomienia systemu inspekcji sieci. Zainstaluj wymagane aktualizacje i ponownie uruchom komputer.
 286.  
 287. ==================== Statystyki pamięci ===========================
 288.  
 289. Procesor: AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor
 290. Procent pamięci w użyciu: 48%
 291. Całkowita pamięć fizyczna: 3582.11 MB
 292. Dostępna pamięć fizyczna: 1844.48 MB
 293. Całkowita pamięć wirtualna: 4926.11 MB
 294. Dostępna pamięć wirtualna: 3026.73 MB
 295.  
 296. ==================== Dyski ================================
 297.  
 298. Drive c: () (Fixed) (Total:687.03 GB) (Free:667.9 GB) NTFS
 299.  
 300. \\?\Volume{27b24921-7ab1-11e8-a336-806e6f6e6963}\ (Zastrzeżone przez system) (Fixed) (Total:0.34 GB) (Free:0.11 GB) NTFS
 301.  
 302. ==================== MBR & Tablica partycji ==================
 303.  
 304. ========================================================
 305. Disk: 0 (MBR Code: Windows 7/8/10) (Size: 931.5 GB) (Disk ID: 82EE81E1)
 306. Partition 1: (Active) - (Size=350 MB) - (Type=07 NTFS)
 307. Partition 2: (Not Active) - (Size=687 GB) - (Type=07 NTFS)
 308.  
 309. ==================== Koniec  Addition.txt ============================
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top