Socialking

Untitled

Oct 26th, 2021
767
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. <p class="mb-20"><b>lek.stom Grażyna Jaszcza- stomatologia zachowawcza, protetyka</b></p>
  2. <p>Poniedziałek - od 13:00-18:30<br>
  3.     Wtorek - od 8:00-13:30<br>
  4.     Środa - od 13:00-18:30<br>
  5.     Czwartek - od 13:00-18:30<br>
  6.     Piątek - od 8:00-13:30
  7. </p>
  8. <hr>
RAW Paste Data