Kribo

Artsdatabase-2 kriterier-BM

Feb 21st, 2021
896
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Ny = "j"
 2. while Ny == "j":
 3.     with open("c:\Arter\Fugler.txt", "a") as f:
 4.         Navn = input("Artsnavn: ")
 5.         Ryggfarge = input("Ryggfarge: ")
 6.         Bukfarge = input("Bukfarge: ")
 7.         Nebbfasong = input("Nebbfasong: ")
 8.         Stjert = input("Antall splitt i stjert: ")
 9.         print(Navn,"er lagt til i databasen")
 10.         f.write("{},{},{},{},{}\n".format(Navn,Ryggfarge,Bukfarge,Nebbfasong,Stjert))
 11.         f.close()
 12.     Ny = input("Vil du legge til flere arter? j/n: ")
RAW Paste Data