SHARE
TWEET

rozwiązanie autora - n=5: 63.806125%

a guest Jul 11th, 2016 10 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <math.h>
 2. #include <stdio.h>
 3. #include <stdlib.h>
 4.  
 5. #define TEST_N 5
 6. #define START_AT 0.0
 7. #define RUNS 100000000
 8.  
 9. #define PREC 10000
 10. #define SZ 1009
 11. #define false 0
 12. #define true 1
 13. #define bool int
 14.  
 15.   static double prev_max = 0;
 16. double M;
 17. double cache[PREC+1][SZ];
 18. void reset(double r){
 19. prev_max=0;
 20. }
 21.  
 22. double R(double m, int n){
 23.     int mint=(int)(m*PREC);
 24.     if(n==1){
 25.         return 1-m;
 26.     }
 27.     else if(cache[mint][n]>=0){
 28.         return cache[mint][n];
 29.     }
 30.     else{
 31.         double sum=0;
 32.         int cnt=0;
 33.         for(int i=0;i<=PREC;i++){
 34.             double v=(i+0.00001)/PREC;
 35.             if( v<m ){ cnt++; }
 36.             else{
 37.                 if(pow(v, n-1)>R(v, n-1)){
 38.                     sum+=pow(v,n-1);
 39.                 }
 40.                 else{
 41.                     sum+=R(v, n-1);
 42.                 }
 43.             }
 44.         }
 45.         sum+=cnt*R(m, n-1);
 46.         return cache[mint][n]=sum/(PREC+1);
 47.     }
 48. }
 49.  
 50. int guess_max(double x, int N, int count) {
 51.   if ( x < prev_max ) /* Warto też pamiętać, jaka największa już była, bo jeśli teraz mamy mniejszą od niej, to nie ma co na nią stawiać */
 52.      return 0;
 53.   prev_max = x;
 54.  
 55.   return pow(x, N-count) > 0.5; /* Wystarczy sprawdzić, czy prawdopodobieństwo, że wśród pozostałych wszystkie będą mniejsze od x jest większe od zdarzenia przeciwnego */
 56. }
 57.  
 58. void print(int n){
 59.     for(int nn=1;nn<=n;nn++){
 60.         printf("For N=%d: total - %lf%%, other:\nM%% ", nn, R(START_AT, nn)*100);
 61.         for(int i=0;i<100;i+=2){
 62.             printf("%2d ",i);
 63.         }
 64.         printf("\nR%% ");
 65.         for(int i=0;i<100;i+=2){
 66.             printf("%2d ",(int)(99.9999*R(i/100.0, nn)));
 67.         }
 68.         printf("\n");
 69.     }
 70.     printf("R(START, N)=%lf%%\n", 100*R(START_AT, n));
 71. }
 72.  
 73. int main(){
 74.     //reset(START_AT);
 75.     int cnt=0;
 76.     int N=TEST_N;
 77.     //print(N);
 78.     int runs=RUNS;
 79.     for(int i=0;i<runs;i++){
 80.         reset(START_AT);
 81.         srand(i);
 82.         double real_max = START_AT;
 83.         double your_max = -1;
 84.         int done = 0;
 85.      
 86.         for(int count=1; count<=N; count++) {
 87.             double x=rand()/(double)RAND_MAX;
 88.             if (!done && (done = guess_max(x, N, count))) {
 89.                 your_max = x;
 90.             }
 91.             if (real_max < x) {
 92.                 real_max = x;
 93.             }
 94.         }
 95.         if(your_max >= real_max-1e-12) {
 96.             cnt++;
 97.         }
 98.     }
 99.     printf("Empirical accuracy for N=%d: %lf%%\n", N, cnt/(double)runs*100);
 100. }
RAW Paste Data
Top