SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 10th, 2018 56 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Trianoni békeszerződés és annak következményei:
 2.  
 3. Magyarország 1920. június 4-én írta alá Trianon kastélyában az I. világháborút lezáró békét.
 4. A Trianoni békeszerződés gazdasági-társadalmi hatásait tekintve a magyar történelem legsúlyosabb tehertétele volt, mely egyaránt súlytott és súlyt napjainkban is minden magyar állampolgárt nemzeti, vallási és politikai hovatartozás nélkül.
 5. A szerződés Magyarország (Magyar Királyság) új határainak megállapítása mellett korlátozta a magyar hadsereg létszámát (35 000 főben), megtiltotta légierő és nehézfegyverek tartását.
 6. A szerződést nem írta alá a szintén az Antanthoz tartozó USA, amely akkor nem lett tagja a Népszövetségnek. Az USA és Magyarország később Washingtonban kötött békét: ez a Népszövetségre vonatkozó cikkelyek kivételével szó szerint megegyezett a trianonival.
 7. 1.  A magyar delegációt a tárgyalásokon gróf Apponyi Albert vezette. Nem volt szigorú tárgyalás, az Antant képviselői fogadták a magyar küldöttséget, és egyszerűen közölték vele a feltételeket.
 8. 2.  Ezután átvették a magyar álláspontot tartalmazó dokumentumokat, majd pár nap múlva - anélkül, hogy figyelembe vették volna a magyar érveket - közölték a döntést.
 9. 3.  Az új határokat elvileg a Woodrow Wilson amerikai elnök jelölte ki.
 10. 4.  A magyar tárgyalási stratégia sem volt kompromisszumkész: a teljes integritást célozta ahelyett, hogy a magyar lakosságú határmenti területek megtartására törekedett volna. Részben ezért is hagyták figyelmen kívül.
 11. 5.   A szerződést az 1921. évi 1992.-es törvénycikkel iktatták be a magyar jogrendszerbe ez volt az egyetlen magyar törvény, amely fekete keretben jelent meg
 12.  
 13. A Magyar Királyság lakóinak száma 18,2 millióról 7,6 millióra esett vissza.
 14.  
 15.  
 16.  
 17.  
 18. Magyarország az alábbi területeket veszítette el:
 19. • Erdély és jelentős területek Magyarország keleti részéből Romániához
 20. • A szlovákok, rutének által is lakott északi területek többsége, Csehszlovákiához
 21. • Délen a Szerémség, Bácska és a Bánság nyugati része,  Jugoszláviához
 22. Nyugaton egy sáv, a Felsőőrvidék Ausztriához került
 23. • Északon Szepes és Árva megyéből kb. 500 km2 területet Lengyelország kapott meg.
 24. A fegyverkezési és egyéb korlátozásokat 1937-ben felmondta a magyar kormány, lényegében visszhang nélkül.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top