daily pastebin goal
62%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 23rd, 2018 86 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. Metagaming (MG): Sử dụng thông tin OOC (Out Of Character) vào IC (In Character) hoặc lẫn lộn giữa OOC và IC. Ví dụ: - Viết câu có sử dụng từ viết tắt hoặc kí tự đặc biệt trong chat IC: "dc roi", "tks", "^^!", "may dg lam gi v?" - Nói tên của người lạ trong chat IC bằng cách nhìn vào bảng tên trên đầu của họ mặc dù trong IC, chưa biết tên của người lạ đó. Power Gaming (PG): Thực hiện những hành động mang tính chất bất khả thi, hư cấu ở ngoài đời trong IC hoặc ép buộc đối phương phải nhập vai theo tình huống mà bạn đặt ra, không cho đối phương có cơ hội tương tác để đáp trả lại theo cách khác. Ví dụ: - /me lay tay mo cua xe va tron thoat, trong khi đang bị còng tay bởi cảnh sát - /me danh vao dau cua Aiden, khien han ta bat tinh, nhập vai đánh vào đầu của Aiden và bắt buộc Aiden bất tỉnh, không cho Aiden có cơ hội tương tác để có thể phản kháng.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top