Fany_VanDaal

Zobrazení produktů se stejným tagem

Feb 8th, 2020 (edited)
421
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
PHP 2.46 KB | None
 1. // pro zobrazení použijte shortcode [woo_products_by_tags]
 2. // můžete použít doplňující info v shortcode [woo_products_by_tags image_size="shop_thumbnail" title="Další varianty"]
 3.  
 4. function woo_products_by_tags_shortcode( $atts, $content = null ) {
 5.     extract(shortcode_atts(array(
 6.         "image_size"       => 'thumbnail',  // zde si nastavte, jaký obrázek se má zobrazit, pokud nemáte nastavenou velikost v shortcode
 7.         "title" => 'Další barevné varianty obrazu'  // nadpis, který se zobrazí nad sekcí, pokud jsou nalezeny další varianty, pokud jej nemáte nastaven v shortcode
 8.     ), $atts));
 9.     ob_start();
 10.     $current_post_ID = get_the_ID();
 11.     // Define Query Arguments
 12.     $args = array(
 13.                 'post_type'      => 'product',
 14.                 'posts_per_page' => 10,   // počet produktů na řádek (vždy se zobrazí jeden řádek i kdyby bylo nalezeno více produktů)
 15.                 'product_tag'    => get_product_tags( $current_post_ID )
 16.                 );
 17.     // Create the new query
 18.     $loop = new WP_Query( $args );
 19.     // Get products number
 20.     $product_count = $loop->post_count;
 21.     // If results
 22.     if ( $product_count > 1 ) {
 23.         echo '<h3 class="odstup-nadpisu">'.$title.'</h3>';
 24.         echo '<ul class="products">';
 25.             // Start the loop
 26.             while ( $loop->have_posts() ) : $loop->the_post(); global $product;
 27.                 global $post;
 28.                 if($post->ID !== $current_post_ID) {
 29.                     if (has_post_thumbnail( $loop->post->ID )) {
 30.                         echo '<div class="zoom-obrazku"><a href="'.get_permalink($post->ID).'">';
 31.                         echo  get_the_post_thumbnail($loop->post->ID, $image_size, [ 'alt' => esc_html ( get_the_title() ) ]);
 32.                         echo '</a></div>';
 33.                     }  
 34.                 }
 35.             endwhile;
 36.         echo '</ul><!--/.products-->';
 37.     }
 38.     return ob_get_clean();
 39. }
 40. function get_product_tags( $id ) {
 41.     $output = array();
 42.     $terms  = get_the_terms( $id, 'product_tag' );
 43.     if ( $terms !== false ) {
 44.         foreach ( $terms as &$term ) {
 45.             $output[] = $term->name;
 46.         }
 47.         return implode( ',', $output );
 48.     }
 49.     return $output;
 50. }
 51. add_shortcode("woo_products_by_tags", "woo_products_by_tags_shortcode");
 52.  
 53. // bonus
 54. /*
 55. .odstup-nadpisu {
 56.     padding-bottom: 30px;
 57.     text-align: center;
 58. }
 59.  
 60. .zoom-obrazku {
 61.   padding-bottom: 0px;
 62.   transition: transform 0.5s; // časová délka animace - tuto poznámku odstraňte!
 63.   width: 150px;
 64.   height: 150px;
 65.   margin: 0 auto;
 66.   display: inline-block;
 67. }
 68.  
 69. .zoom-obrazku:hover {
 70.   transform: scale(1.1); // 110% zoom - pokud chcete obrázek zvětšit třeba na 150% zadejte 1.5)  - tuto poznámku odstraňte!
 71. }
 72. */
RAW Paste Data Copied