Hellerick_Ferlibay

Dwujeścica system Polish cyrillizator

Jan 29th, 2016
170
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. # Polish Cyrillic script, converter algorithm  
 2. # Polska Cyrilica, algorytm przemiany
 3. # Польская кириллица, алгоритм замены
 4.  
 5. def translit(w):
 6.     global watch
 7.     if System==Dwujescica:
 8.  
 9.         w = re.sub(r'\b(ad|bez|kon|nad|ob|od|pod|pół|ponad|poz|przed|przeciw|roz|sub|w|współ|wszech|wz|z|zd)j',r'\1ъj',w)
 10.  
 11.         w = re.sub(r'di([aąeęioóu])',r'dïj\1',w)
 12.         w = re.sub(r'li([aąeęioóu])',r'łьj\1',w)
 13.         w = re.sub(r'ri([aąeęioóu])',r'rïj\1',w)
 14.         w = re.sub(r'ti([aąeęioóu])',r'tïj\1',w)
 15.  
 16.         w = re.sub(r'dzi([aąeęoóu])',r'dь\1',w)
 17.         w = re.sub(r'ci([aąeęoóu])',r'tь\1',w)
 18.         #w = re.sub(r'l([aąeęoóu])',r'łь\1',w)
 19.  
 20.         w = re.sub(r'di',r'dï',w)
 21.         w = re.sub(r'ri',r'rï',w)
 22.         w = re.sub(r'ti',r'tï',w)
 23.  
 24.         w = re.sub(r'cj',r'cïj',w)
 25.         w = re.sub(r'dj',r'dïj',w)
 26.         w = re.sub(r'nj',r'nïj',w)
 27.         w = re.sub(r'rj',r'rïj',w)
 28.         w = re.sub(r'sj',r'sïj',w)
 29.         w = re.sub(r'tj',r'tïj',w)
 30.         w = re.sub(r'zj',r'zïj',w)
 31.  
 32.         w = re.sub(r'([bdfghkłmnprstwz])i([aąeęoóu])',r'\1ь\2',w)
 33.  
 34.         w = re.sub(r'dź',r'dь',w)
 35.         w = re.sub(r'rz',r'rь',w)
 36.         w = re.sub(r'ć',r'tь',w)
 37.         w = re.sub(r'l',r'łь',w)
 38.         w = re.sub(r'ń',r'nь',w)
 39.         w = re.sub(r'ś',r'sь',w)
 40.         w = re.sub(r'ź',r'zь',w)
 41.  
 42.         w = re.sub(r'dzi',r'di',w)
 43.         w = re.sub(r'rьy',r'ri',w)
 44.         w = re.sub(r'ci',r'ti',w)
 45.         w = re.sub(r'łьi',r'łi',w)
 46.         w = re.sub(r'ьji',r'ьi',w)
 47.         w = re.sub(r'ï?ji',r'ïi',w)
 48.  
 49.         w = re.sub(r'([dtsz])ь([bdfghkłmnprstwz][iь])',r'\1\2',w)
 50.         w = re.sub(r'łьł([iь])',r'łł\1',w)
 51.  
 52.         w = re.sub(r'([bcdfghjkłmnprstwzż])j',r'\1ьj',w)
 53.  
 54.         w = re.sub(r'[ьj]a',r'я',w)
 55.         w = re.sub(r'[ьj]ą',r'ѭ',w)
 56.         w = re.sub(r'[ьj]e',r'є',w)
 57.         w = re.sub(r'[ьj]ę',r'ѩ',w)
 58.         w = re.sub(r'[ьj]o',r'є̈',w)
 59.         w = re.sub(r'[ьj]ó',r'є́',w)
 60.         w = re.sub(r'[ьj]u',r'ю',w)
 61.  
 62.         w = re.sub(r'ch',r'х',w)
 63.         w = re.sub(r'cz',r'ч',w)
 64.         w = re.sub(r'sz',r'ш',w)
 65.         w = re.sub(r'ó',r'о́',w)
 66.  
 67.         for c in zip('aąbcdeęfghiïjkłmnopqrstuvwxyzż',
 68.                      'аѫбцдеѧфгхиійклмнопкрстуввхызж'):
 69.             w = re.sub(c[0], c[1], w)
 70.  
 71.     return w
RAW Paste Data