SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 23rd, 2019 53 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. BEGIN{
 2.           print "Co chcesz zrobic? [Wpisz 1/2] "
 3.     print "1. Przetlumacz na Alfabet Morse'a"
 4.     print "2. Przetlumacz na jezyk polski z Alfabetu Morse'a"
 5.     getline wybor
 6.     switch(wybor)
 7.     {
 8.     case /1/:
 9.         print "Podaj tekst, ktory ma zostac przetlumaczony na Alfabet Morse'a: "
 10.         getline string
 11.         result=""
 12.         word=1
 13.         for(i=1; i<=length(string); i++)
 14.         {              
 15.        
 16.         symbol=substr(string, i, 1)
 17.        
 18.             switch(symbol)
 19.             {
 20.             case /a/: case /A/:
 21.                 a =  "._"
 22.                 break
 23.             case /ą/: case /Ą/:
 24.                 a =  "._._"
 25.                 break
 26.             case /b/: case /B/:
 27.                 a =  "_..."
 28.                 break
 29.             case /c/: case /C/:
 30.                 a =  "_._."
 31.                 break
 32.             case /ć/: case /Ć/:
 33.                 a =  "_._.."
 34.                 break
 35.             case /d/: case /D/:
 36.                 a =  "_.."
 37.                 break
 38.             case /e/: case /E/:
 39.                 a =  "."
 40.                 break
 41.             case /ę/: case /Ę/:
 42.                 a =  ".._.."
 43.                 break
 44.             case /f/: case /F/:
 45.                 a =  ".._."
 46.                 break
 47.             case /g/: case /G/:
 48.                 a =  "__.";
 49.             case /h/: case /H/:
 50.                 a =  "...."
 51.                 break
 52.             case /i/: case /I/:
 53.                 a =  ".."
 54.                 break
 55.             case /j/: case /J/:
 56.                 a =  ".___"
 57.                 break
 58.             case /k/: case /K/:
 59.                 a =  "_._"
 60.                 break
 61.             case /l/: case /L/:
 62.                 a =  "._.."
 63.                 break
 64.             case /ł/: case /Ł/:
 65.                 a =  "._.._"
 66.                 break
 67.             case /m/: case /M/:
 68.                 a =  "__"
 69.                 break
 70.             case /n/: case /N/:
 71.                 a =  "_."
 72.                 break
 73.             case /ń/: case /Ń/:
 74.                 a =  "__.__"
 75.                 break
 76.             case /o/: case /O/:
 77.                 a =  "___"
 78.                 break
 79.             case /o/: case /O/:
 80.                 a =  "___."
 81.                 break
 82.             case /p/: case /P/:
 83.                 a =  ".__."
 84.                 break
 85.             case /q/: case /Q/:
 86.                 a =  "__._"
 87.                 break
 88.             case /r/: case /R/:
 89.                 a =  "._."
 90.                 break
 91.             case /s/: case /S/:
 92.                 a =  "..."
 93.                 break
 94.             case /ś/: case /Ś/:
 95.                 a =  "..._..."
 96.                 break
 97.             case /t/: case /T/:
 98.                 a =  "_"
 99.                 break
 100.             case /u/: case /U/:
 101.                 a =  ".._"
 102.                 break
 103.             case /v/: case /V/:
 104.                 a =  "..._"
 105.                 break
 106.             case /w/: case /W/:
 107.                 a =  ".__"
 108.                 break
 109.             case /x/: case /X/:
 110.                 a =  "_.._"
 111.                 break
 112.             case /y/: case /Y/:
 113.                 a =  "_.__"
 114.                 break
 115.             case /z/: case /Z/:
 116.                 a =  "__.."
 117.                 break
 118.             case /ż/: case /Ż/:
 119.                 a =  "__.._."
 120.                 break
 121.             case /ź/: case /Ź/:
 122.                 a =  "__.._"
 123.                 break
 124.             case /1/:
 125.                 a =  ".____"
 126.                 break
 127.             case /2/:
 128.                 a =  "..___"
 129.                 break
 130.             case /3/:
 131.                 a =  "...__"
 132.                 break
 133.             case /4/:
 134.                 a =  "...._"
 135.                 break
 136.             case /5/:
 137.                 a =  "....."
 138.                 break
 139.             case /6/:
 140.                 a =  "_...."
 141.                 break
 142.             case /7/:
 143.                 a =  "__..."
 144.                 break
 145.             case /8/:
 146.                 a =  "___.."
 147.                 break
 148.             case /9/:
 149.                 a =  "____."
 150.                 break
 151.             case /0/:
 152.                 a =  "_____"
 153.                 break
 154.                 case / /:
 155.                     a =  " | "
 156.                     break
 157.             default:
 158.                 symbol = ""
 159.                 break
 160.                                
 161.             }
 162.            
 163.             if(symbol==" ")
 164.             {
 165.                 word++
 166.             }
 167.            
 168.             if(symbol=="")
 169.             {
 170.                 print "Nieznany znak w słowie numer: " word
 171.                 exit
 172.             }
 173.            
 174.             result = result " " a
 175.            
 176.         }
 177.        
 178.         print result
 179.     break
 180.     case /2/ :
 181.         print "Podaj tekst, ktory ma zostac przetlumaczony z Alfabetu Morse'a: [znaki oddziel ' ', a nowy wyraz ' | '"
 182.         getline string
 183.         result=""
 184.         temp=""
 185.         word=1
 186.         for(i=1; i<=length(string); i++)
 187.         {              
 188.        
 189.         symbol=substr(string, i, 1)
 190.         temp = temp "" symbol
 191.         temp2 = symbol
 192.         if(symbol == " ")
 193.         {      
 194.         switch(temp)
 195.                 {
 196.         case /\.\.\._\.\.\./:
 197.                     a =  "ś"
 198.                     break
 199.         case /__\.\._\./:
 200.                     a =  "ż"
 201.                     break              
 202.                 case /__\.\._/:
 203.                     a =  "ź"
 204.                     break
 205.                 case /\.____/:
 206.                     a =  "1"
 207.                     break
 208.                 case /\.\.___/:
 209.                     a =  "2"
 210.                     break
 211.                 case /\.\.\.__/:
 212.                     a =  "3"
 213.                     break
 214.                 case /\.\.\.\._/:
 215.                     a =  "4"
 216.                     break
 217.                 case /\.\.\.\.\./:
 218.                     a =  "5"
 219.                     break
 220.                 case /_\.\.\.\./:
 221.                     a =  "6"
 222.                     break
 223.                 case /__\.\.\./:
 224.                     a =  "7"
 225.                     break
 226.                 case /___\.\./:
 227.                     a =  "8"
 228.                     break
 229.                 case /____\./:
 230.                     a =  "9"
 231.                     break
 232.                 case /_____/:
 233.                     a =  "0"
 234.                     break
 235.                 case /\._\.\._/:
 236.                     a =  "ł"
 237.                     break                  
 238.                 case /_\._\.\./:
 239.                     a =  "ć"
 240.                     break                  
 241.                 case /\.\._\.\./:
 242.                     a =  "ę"
 243.                     break                  
 244.                 case /__\.__/:
 245.                     a =  "ń"
 246.                     break
 247.                 case /\._\._/:
 248.                     a =  "ą"
 249.                     break
 250.                 case /_\.\.\./:
 251.                     a =  "b"
 252.                     break                  
 253.                 case /_\.__/:
 254.                     a =  "y"
 255.                     break
 256.                 case /__\.\./:
 257.                     a =  "z"
 258.                     break
 259.                 case /_\._\./:
 260.                     a =  "c"
 261.                     break
 262.                 case /\.\._\./:
 263.                     a =  "f"
 264.                     break
 265.                 case /\.\.\.\./:
 266.                     a =  "h"
 267.                     break
 268.                 case /\._\.\./:
 269.                     a =  "l"
 270.                     break
 271.                 case /__\._/:
 272.                     a =  "q"
 273.             break                  
 274.                 case /___\./:
 275.                     a =  "ó"
 276.             break
 277.                 case /\.___/:
 278.                     a =  "j"
 279.                     break
 280.                 case /_\.\._/:
 281.                     a =  "x"
 282.                     break              
 283.                 case /\.\.\._/:
 284.                     a =  "v"
 285.                     break
 286.                 case /_\._/:
 287.                     a =  "k"
 288.                     break
 289.                 case /___/:
 290.                     a =  "o"
 291.                     break
 292.                 case /\.__\./:
 293.                     a =  "p"
 294.                     break
 295.         case /__\./:
 296.                     a =  "g";
 297.             break
 298.                 case /\._\./:
 299.                     a =  "r"
 300.                     break
 301.                 case /\.\.\./:
 302.                     a =  "s"
 303.                     break
 304.                 case /\.\._/:
 305.                     a =  "u"
 306.                     break
 307.                 case /\.__/:
 308.                     a =  "w"
 309.                     break
 310.                 case /__/:
 311.                     a =  "m"
 312.                     break          
 313.                 case /\.\./:
 314.                     a =  "i"
 315.                     break
 316.                 case /_\./:
 317.                     a =  "n"
 318.                     break
 319.         case /\._/:
 320.                     a =  "a"
 321.                     break
 322.                 case /_/:
 323.                     a =  "t"
 324.                     break
 325.                  case /\./:
 326.                     a =  "e"
 327.                     break
 328.                 case /|/:
 329.                     a =  " "
 330.                     break
 331.                 default:
 332.                     a = "blad"
 333.                     break
 334.                
 335.            
 336.               }
 337.             }
 338.                 if(symbol==" ")
 339.                 {
 340.                     word++
 341.                     result = result "" a
 342.                     temp=""
 343.                 }
 344.                
 345.                 if(symbol=="blad")
 346.                 {
 347.                     print "Nieznany znak w słowie numer " word
 348.                     exit
 349.                 }
 350.            
 351.         }
 352.     print result
 353.     break  
 354.     }      
 355. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top