SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 24th, 2019 104 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <html language = "pl" >
 2.     <head>
 3.         <title> zadanie1 </title>
 4.         <meta charset =  "UTF-8" />
 5.        
 6.         <link rel="Stylesheet" type="text/css" href="styl.css" />
 7.     </head>
 8.     <body bgcolor="#909090">
 9.        
 10.     <h3> otwieranie schella w xampie: </h3>
 11.     <li>otwieramy schella przyciskiem 'shell'
 12.     <li>wpisujemy komędę 'mysql -uroot -p'(uroot to standardowy użytkownik -p to wywołanie hasła, w tym przypadku hasłą brak)
 13.     <li>zatwierdzamy - enter
 14.     <li>Jeszcze raz klikamy enter i jesteśmy w MariaDB <br>
 15.        
 16.     <h3> komendy: </h3>
 17.     <li> show databases; - pokazuje tabele z bazami danych
 18.     <li> use data_name; - pokazuje wskazaną bazę
 19.     <li> show tables; - wyświetlenie listy tabel
 20.     <li> select * from nazwa_tabeli - polecenie wypisania wszystkich danych z tabeli
 21.     <li> create - tworzy baze danych, lub tabelę
 22.         <ul>
 23.         <li> create database nazwa_bazy_danych - tworzy bezę danych
 24.         <li> create table nazwa() - tworzenie tabeli
 25.         </ul>
 26.     <li> INSERT INTO - dodawanie nowych rekordów
 27.     <li> delete - usuwanie rekordu
 28.        
 29.     <h3> komendy w php: </h3>
 30.     <li> mysqli_connect(ip, username, password, database_name) - łączy z bazą danych
 31.     <li> łączenie: $polaczenie = mysqli("localhost", "root", "", "nazwabazy"); (@polaczenie)
 32.     <li> if(!$polaczenie){echo "polaczenie nie udalo sie"}
 33.     <li> $wynik = $polaczenie->query("SELECT * FROM nazwatablicy");
 34.     <li> $rekord->fetch_assoc(); - zwraca tablicę asocjacyjną z kolejnego rekordu wyniku. Może zastąpić while
 35.     <li> foreach ($rekord => $klucz => $wartosc) { echo $klucz.":".$wartosc." &ltbr>";}
 36.     <li> $wynik->free(); - czyści zmienną wynik, powinno się to robić po zakończeniu pracy z wynikiem.
 37.         <li> $polaczenie->close(); - zamyka kończenie, trzeba to zrobić po zakończeniun pracy z bazą danych </li>
 38.        
 39.     <?php
 40.         $ip="localhost";
 41.         $name="root";
 42.         $pass="";
 43.         $db = "2d_1";
 44.  
 45.        
 46.         $connection = mysqli_connect($ip, $name, $pass, $db);
 47.        
 48.         if(!$connection)
 49.         {
 50.             echo "błąd";
 51.             return;
 52.         }
 53.        
 54.         $command = "SELECT * FROM studenci WHERE imie LIKE '%o%'";
 55.         $result = $connection->query($command);
 56.        
 57.         if (!$result) {
 58.             echo "no result";
 59.             return;
 60.         }
 61.        
 62.         while ($row = $result->fetch_assoc())
 63.         {
 64.             foreach ($row as $key => $value)
 65.             {
 66.                 echo $key.":".$value.", ";
 67.             }
 68.            
 69.             echo"<br>------<br>";
 70.         }
 71.        
 72.         $result->free();
 73.         $connection->close();
 74.     ?>
 75.        
 76. </body>
 77. </html>
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top