Churs

Lista 3 - Swift

Jan 23rd, 2022 (edited)
1,127
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //
 2. //  main.swift
 3. //  Lista3_HubertStachowiak
 4. //
 5. //  Created by Hubert Stachowiak on 20/01/2022.
 6. //
 7.  
 8. import Foundation
 9. /*
 10. print("Pętla while")
 11.  
 12. var i = 0
 13. var n = 10
 14. while (i <= n) {
 15.     print(i)
 16.     i = i + 1
 17. }
 18.  
 19. print("Pętla repeat-while")
 20.  
 21. var a = 0
 22. n = 10
 23. repeat {
 24.     print(a)
 25.     a = a + 1
 26.  
 27. }
 28. while ( a <= n)
 29. */
 30. // Zadanie 1
 31. /*
 32. var i = 254
 33. var n = 320
 34. while (i <= n) {
 35.     let podzielne5 = i % 5
 36.     let podzielne2 = i % 2
 37.     if (podzielne5 == 0 && podzielne2 != 0  ) {
 38.         print(i)
 39.         i = i + 1
 40.     }
 41.     else {
 42.         i = i + 1
 43.     }
 44.        
 45.    
 46. }
 47. // Zmiana wartości - należy pamiętać że to -320 jest mniejsze
 48. var i = -320
 49. var n = -254
 50. while (i <= n) {
 51.     let podzielne5 = i % 5
 52.     let podzielne2 = i % 2
 53.     if (podzielne5 == 0 && podzielne2 != 0  ) {
 54.         print(i)
 55.         i = i + 1
 56.     }
 57.     else {
 58.         i = i + 1
 59.     }
 60.        
 61.    
 62. }
 63. */
 64. // Zadanie 2
 65. /*
 66. print("Podaj swoje liczby, podznie 0 spowoduje zatrzymanie dodawania")
 67. var suma = 0
 68. var ilosc = 0
 69. while (true) {
 70.     let wartosc = Int(readLine()!)
 71.     suma = suma + wartosc!
 72.     print("Aktualna suma liczb to: \(suma)")
 73.     ilosc = ilosc + 1
 74.     print("Podana ilość liczb to: \(ilosc)")
 75.     if (wartosc == 0) {
 76.         let wynik = Double(suma / ilosc)// Zaokrągla do całości
 77.         print("Oto Twoja średnia: \(wynik)")
 78.         break
 79.     }
 80.     else {
 81.         continue
 82.     }
 83. }
 84. */
 85. // Zadanie 3
 86.  
 87. print("Podaj liczbe a ja sprawdze czy jest ona doskonała :)")
 88. var liczba = Int(readLine()!)
 89. var liczba1 = liczba
 90.  
 91. var suma = 0
 92. while (true) {
 93.     liczba! = liczba! - 1
 94.     let dzielniki = liczba1! % liczba! // nie mogę odnaleźć problemu
 95.     if (liczba! <= 0 && suma == liczba) {
 96.         print("Twoja liczba jest liczbą doskonałą.")
 97.         break
 98.     }
 99.     else {
 100.         continue
 101.     }
 102.     print(dzielniki)
 103.     if (dzielniki == 0) {
 104.         suma = suma + dzielniki
 105.         if (suma == liczba) {
 106.             print("Twoja liczba jest liczbą doskonałą.")
 107.             break
 108.         }
 109.         else {
 110.             continue
 111.         }
 112.     }
 113.     else {
 114.         continue
 115.     }
 116.        
 117. }
 118.  
 119. // Zadanie 4
 120. /*
 121. print("Podaj liczbe a ja sprawdze czy jest ona liczba pierwszą :)")
 122. var liczba = Int(readLine()!)
 123. var suma = 0
 124. var wynik = 0
 125. while (true) {
 126.     let dzielniki = liczba! % liczba!
 127.     liczba! = liczba! - 1
 128.     if (dzielniki == liczba && dzielniki == 1) {
 129.         print("Twoja liczba jest liczbą pierwszą.")
 130.     }
 131.     else if (liczba! <= 0) {
 132.         print("Twoja liczba nie jest liczbą pierwszą.")
 133.     }
 134.     else {
 135.         continue
 136.     }
 137.        
 138. }
 139. */
 140. // Zadanie 5
 141. /*
 142. var czas = 12
 143. var odkladane:Double = 333
 144. var odkladane1:Double = 0
 145. var odsetki:Double = 0.08
 146. var odlozone:Double = 0
 147. var i = 0
 148. var suma = 0
 149. while (true) {
 150.     odkladane1 = odkladane * odsetki + odlozone
 151.     print(odkladane1)
 152.     czas = czas - 1
 153.     if (czas <= 0) {
 154.         print("Odłożone pieniądze to \(odkladane1)")
 155.         break
 156.     }
 157.     else {
 158.         continue
 159.     }
 160. }
 161.  */
 162. // Zadanie 6
 163. //Brak pomysłu :/
RAW Paste Data Copied