daily pastebin goal
17%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Feb 20th, 2012 586 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Piibli mõisted
 2. A ja O – esimene ja viimane
 3. Aadama küljeluu – naine
 4. Alguses oli sõna – põhjus/kavatsus/kõnekäänd, kõik algas põhjusest.
 5. Apokalüpsis - ennustus, nägemus maailmalõpust
 6. Apostel – ristiusu rändjutustaja, mõjukas usulevitaja, idee või õpetusele pühendunud inimene
 7. Evangeelium – hea sõnum,  Jeesus Kristuse elust ja õpetusest jutustav varakristlik kirjandusteos
 8. Eedeni aed – paik, kus esimesed inimesed elasid pärast loomist, paradiis
 9. Elupuu – elu
 10. Esimest kivi viskama – Esimest sammu tegema, esimene „katsejänes“ olema, esimesena tegevusse astuma
 11. Halastaja samaarlane – eeskuju/isik, kelle sõnadele järgnevad teod
 12. Hüüdja hääl kõrbes – tähele panemata jäetud isik
 13. Meie igapäevane leib – igapäevane elushoidja, olgu see kas toit, õppimine või töö jne
 14. Igal asjal on oma aeg – Nimetus ütleb enda eest? Miski ei jää tulemata
 15. INRI – Tahvel Jeesuse ristilöömisristil, mis kirjeldas tema süüd
 16. Jeeriko pasun – vali hääl
 17. Juudas Iskariot - üks Jeesuse kaheteistkümnest jüngrist, kes Jeesuse reetis.
 18. Seitse surmapattu – alpus, omandihimu, kiim, kadedus, õgardlus, vihapidamine, tujutus
 19. Soodoma ja Komorra – Paatunud patt/kõrvalekalle
 20. Tuhka pähe raputama – alandlikult kahetsema
 21. Juuda suudlus- kõige jälgim võimaliku reeturlikkuse märk
 22. Kadunud poeg- piiblilugu tingimuseta armastusest, andestamisest ja kodu tähtsusest
 23. Kain ja Aabel- Vana Testamendi järgi Aadama ja Eeva pojad. Kain oli põlluharija ja                                   Aabel karjakasvataja. Kain tappis aabli kadedusest
 24. Kaini märk - Jahve poolt Kainile antud kaitsemärk pärast Aabeli tapmist
 25. Kolgata tee- Kannatuste rohke tee. Jeesus kandis mööda Kolgata teed risti, millel ta hiljem hukati
 26. Koljat ja Taavet- Märk vastasseisust. Noor Iisraeli kuningas, kes võitles viliste vägilase koljatiga ja surmas ta lingukivi ning koljati enda mõõgaga
 27. Kuldvasikas-Härjakujuline kullast ebajumalakuju, mida kummardati
 28. Küünalt vaka all hoidma- oma teadmisi ja oskuseid varjatuna hoidma
 29. Laatsarus- Marta ja Maarja haigena surnud vend , kelle Jeesus ellu äratas
 30. Laiale teele minema- eksima, valele teele minema
 31. Lilit-Aadama esimene feministlik naine
 32. Maarja Magdalena- Magdalenast pärit varasemast patune naine(mõne jutu järgi prostituut), kellele Jeesus ennast ühe esimesena ilmutas ning kes apostlitele teatas
 33. Neitsi Maarja- Jeesuse ema
 34. Maa sool- (vaimne juht), igav inimene
 35. Noa laev- Noa ehitatud laev kuhu ta mahutas oma pere ja igast loomaliigist ühe paari, et elada üle suur veeuputus
 36. Pilatus- pontius pilatus, rooma võimu esindaja, jeesuse kohtu pidaja. Üritas jeesusr päästa tavapärase armuandmisaktiga
 37. Saalomonlik otsus- ootamatu, rabav, tark, kuid õiglane otsus
 38. Pärleid sigadele loopima- Tegema häid asju halbadel eesmärkidel
 39. Peetsebul-vilistide ebajumal
 40. Paabli torn- paabli linnas taheti ehitada taevasse ulatuvat torni, kuid jumala vastuolu tõttu jäi see lõpetamata, sest ta muutis ehitajate keeled nii ära et nad ei suutnud omavahel suhelda
 41. Seitse surmapattu- Teadlik ja vaba jumala seadusest üleastumine, millel kaasneb armust ilmajäämine. Patud olid( kõrkus, ahnus, iharus, aplus, kadedus, viha, tusk)
 42. Hüüdja hääl kõrbes- mittekellelegi kordaminev
 43. Tuhka pähe raputama- süüd omaks võtma
 44. Variserid- ”eraldjad” jeesuseaegse juutkonna usuvoolu pooldajad, kes nõudsid täpset ususeaduse järgimist. Nimetati ka silmakirjateenriteks
 45. Messias- oodatud väljavalitu, jumala poeg, kes pidi tooma rahu  ja õiglust vaestele, Kristlased pidasid messiaks Jeesust
 46. Viimnepäev- päev kui taassündinud Kristus tuleb elavate ja surnute üle kohut mõistma, viimne kohtupäev.
RAW Paste Data
Top