Advertisement
datafile

Đám Cưới Nha? Đám Cưới Nha? - Hồng Thanh, DJ Mie | HoatHinh.tv | xXYw82T4PhW7

May 18th, 2022
837
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Lời bài hát Đám Cưới Nha?  Đám Cưới Nha? - Hồng Thanh, DJ Mie  | HoatHinh.tv | xXYw82T4PhW7 Lyrics up by vnflix.com Trai tài gái sắc đôi mình là nhất
 2. Làng trên xóm dưới đẹp đôi thì có ai bằng
 3. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tính chuyện trăm năm
 4. Chuyến này anh quyết cưới em liền tay này
 5.  
 6. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu
 7. Ngày lành trong tháng trầu cau anh sang
 8. Đeo tay em chiếc nhẫn vàng
 9. Ôi vui quá xá em ơi rượu mừng mình nâng ly
 10.  
 11. Ngày mình vu quy thì ngần ngại chi 1 2 3 dzô hết ly
 12. Kiệu vàng ngựa ô anh khớp đón em về dinh rồi
 13. Pháo bay nổ tung trời cùng xây giấc mơ tuyệt vời
 14. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau
 15.  
 16. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo
 17. Ví dầu cầu ván mà đóng đinh anh sẽ đưa em đi về dinh
 18. Anh hứa yêu em mãi chung tình cầu tre gập ghềnh mà khó đi
 19. Anh sẽ dắt tay em dìu đi
 20. Ôi vui quá xá từ đây hết ế
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement