SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 13th, 2019 168 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. org 100h    ;okreslenie stosu
 2.  
 3. start:  
 4.     ;zerujemy rejestry
 5.     xor     ax,ax
 6.     xor     dx,dx
 7.     xor     bx,bx
 8.     xor     cx,cx
 9.     xor     di,di
 10.    
 11.     mov     cx,3    ;   przyjmujemy maksymalnie 3 cyfrowa liczbe
 12.     jmp     Zmienna_A
 13.    
 14.    
 15. ;pobierz zmienna A 
 16. Zmienna_A:
 17.    
 18.     mov     ah,9
 19.     mov     dx,ent1 ; enter
 20.     int     21h
 21.    
 22.     mov     ah,9
 23.     mov     dx, wpZmien1 ; tekst wpisz zmienna A
 24.     int     21h
 25.    
 26.     wpiszZmienna_A:
 27.     mov     ah,1    ;pobranie wartosci A           
 28.     int     21h
 29.    
 30.     jmp     sprZmienna_A   
 31.  
 32.     ;sprawdzamy czy zmienna  nie jest jakims znakiem specjalnym lub  enterem
 33.     sprZmienna_A:
 34.  
 35.         cmp     al, 13
 36.         je          koniecWpiszZmienna_A  ; jesli enter to konczymy pobierac nastepne liczby
 37.    
 38.         cmp     al,48  
 39.         jb          zlyZnak                     ; koniec programu
 40.  
 41.         cmp     al,57
 42.         ja          zlyZnak                     ; koniec programu
 43.    
 44.         mov     ah,0                            ; wypisanie na ekran
 45.    
 46.         sub     ax,48                       ; format z ASCI na liczbe (wartosc)
 47.    
 48.         push    ax                              ; wepchniecie wartosci na stos
 49.    
 50.         inc     di                              ; inkrementacja di ++
 51.    
 52.         loop        wpiszZmienna_A          ; petla cx > 0
 53.    
 54.    
 55.    
 56.         koniecWpiszZmienna_A:          
 57.             cmp     cx,3            ; jesli petla nie wykona sie ani razu, bo wprowadzilismy np enter, znaczy ze podano zly znak
 58.             je          zlyZnak
 59.    
 60.             xor     ax,ax       ; profilaktyczne zerowanie rejestrow
 61.             ;xor        dx,dx
 62.             xor     cx,cx
 63.             xor     bx,bx
 64.    
 65.             sciagnijZeStosu_A:  ; sciagamy wartosci ze stosu, aby uzyskac liczbę do obliczen
 66.                 sub     di,1        ; nasze di bylo rowne ilosci wykonywanych petel (ale potrzebujemy o jeden mniejszego)
 67.    
 68.                 mov     cx,di
 69.                 pop     ax
 70.    
 71.                 add     bx,ax   ; przechowuje nam tymczasowo nasza liczbe
 72.                 mov     dx,10   ; przekazanie wartosci 10 do dx
 73.            
 74.                 cmp     cx,0        ; jezeli di = cx = 0 to nie ma wiecej cyfr na stosie
 75.                 jle liczbaNaStos_A   ; wypychamy gotowa liczbe na stos
 76.    
 77.                 petlaDoStosu_A :    ; sciagamy kolejne cyfry ze stosu
 78.                 xor     ax,ax       ; profilaktyczne zerowanie rejestru
 79.    
 80.                 pop         ax
 81.                
 82.                 mul     dx              ; ax*dx
 83.    
 84.                 add     bx,ax
 85.    
 86.                 xor     ax,ax       ; profilaktyczne zerowanie rejestru
 87.                
 88.                 mov     ax,dx       ; przekazanie wartosci z dx -> ax
 89.    
 90.                 mul     dx              ; ax*dx
 91.                
 92.                 xor     dx,dx       ; profilaktyczne zerowanie rejestru
 93.                
 94.                 mov     dx,ax       ; przekazanie wartosci z ax -> dx
 95.    
 96.                 loop petlaDoStosu_A ; cx>0
 97.    
 98.    
 99.                 liczbaNaStos_A:    
 100.                 xor     ax,ax       ; profilaktyczne zerowanie rejestru
 101.                 mov     ax,bx       ; przepisanie zsumowanej liczby z bh do ax
 102.                
 103.                 call sprawdzZakres
 104.                
 105.                 push    ax              ; wypchniecie ax na stos jako liczba zminnej A
 106.                
 107.                 jmp wybierzDzialanie
 108.                 ;jmp        petla1
 109.                
 110.  
 111. ;--------------------------------
 112.  
 113.  
 114. ;pobierz zmienna B 
 115. Zmienna_B:
 116.  
 117.     xor     ax,ax
 118.     xor     dx,dx
 119.     xor     bx,bx
 120.     xor     cx,cx
 121.     xor     di,di
 122.    
 123.     mov     cx,3    ;   przyjmujemy maksymalnie 3 cyfrowa liczbe
 124.    
 125.     mov     ah,9
 126.     mov     dx,ent1 ; enter
 127.     int     21h
 128.    
 129.     mov     ah,9
 130.     mov     dx, wpZmien2 ; tekst wpisz zmienna B
 131.     int     21h
 132.     wpiszZmienna_B:
 133.     mov     ah,1    ;pobranie wartosci B           
 134.     int     21h
 135.    
 136.     jmp     sprZmienna_B
 137.  
 138.     ;sprawdzamy czy zmienna  nie jest jakims znakiem specjalnym lub  enterem
 139.     sprZmienna_B:
 140.  
 141.         cmp     al, 13
 142.         je          koniecWpiszZmienna_B  ; jesli enter to konczymy pobierac nastepne liczby
 143.    
 144.         cmp     al,48  
 145.         jb          zlyZnak                     ; koniec programu
 146.  
 147.         cmp     al,57
 148.         ja          zlyZnak                     ; koniec programu
 149.    
 150.         mov     ah,0                            ; wypisanie na ekran
 151.    
 152.         sub     ax,48                       ; format z ASCI na liczbe (wartosc)
 153.    
 154.         push    ax                              ; wepchniecie wartosci na stos
 155.    
 156.         inc     di                              ; inkrementacja di ++
 157.    
 158.         loop        wpiszZmienna_B          ; petla cx > 0
 159.    
 160.    
 161.    
 162.         koniecWpiszZmienna_B:          
 163.             cmp     cx,3            ; jesli petla nie wykona sie ani razu, bo wprowadzilismy np enter, znaczy ze podano zly znak
 164.             je          zlyZnak
 165.    
 166.             xor     ax,ax       ; profilaktyczne zerowanie rejestrow
 167.             ;xor        dx,dx
 168.             xor     cx,cx
 169.             xor     bx,bx
 170.    
 171.             sciagnijZeStosu_B:  ; sciagamy wartosci ze stosu, aby uzyskac liczbę do obliczen
 172.                 sub     di,1        ; nasze di bylo rowne ilosci wykonywanych petel (ale potrzebujemy o jeden mniejszego)
 173.    
 174.                 mov     cx,di
 175.                 pop     ax
 176.    
 177.                 add     bx,ax   ; przechowuje nam tymczasowo nasza liczbe
 178.                 mov     dx,10
 179.            
 180.                 cmp     cx,0        ; jezeli di = cx = 0 to nie ma wiecej cyfr na stosie
 181.                 jle liczbaNaStos_B   ; wypychamy gotowa liczbe na stos
 182.    
 183.                 petlaDoStosu_B: ; sciagamy kolejne cyfry ze stosu
 184.                 xor     ax,ax       ; profilaktyczne zerowanie rejestru
 185.    
 186.                 pop         ax
 187.                 mul     dx              ; ax*dx
 188.    
 189.                 add     bx,ax
 190.    
 191.                 xor     ax,ax       ; profilaktyczne zerowanie rejestru
 192.                
 193.                 mov     ax,dx       ; przekazanie wartosci z dx -> ax
 194.    
 195.                 mul     dx              ; ax*dx
 196.                
 197.                 xor     dx,dx       ; profilaktyczne zerowanie rejestru
 198.                
 199.                 mov     dx,ax       ; przekazanie wartosci z ax -> dx
 200.    
 201.                 loop petlaDoStosu_B ; cx>0
 202.    
 203.    
 204.                 liczbaNaStos_B:    
 205.                 xor     ax,ax       ; profilaktyczne zerowanie rejestru
 206.                 mov     ax,bx       ; przepisanie zsumowanej liczby z bx do ax,
 207.                
 208.                 call sprawdzZakres
 209.    
 210.                 ;push   ax              ; wypchniecie ax na stos jako liczba zminnej B    narazie nie pushujemy
 211.                
 212.                 ret
 213.        
 214. ;--------------------------------
 215.    
 216. wybierzDzialanie:
 217.     mov     ah,9
 218.     mov     dx, ent1
 219.     int     21h
 220.  
 221.     mov     ah,9
 222.     mov     dx, tekst      
 223.     int     21h
 224.    
 225.     mov     ah,1
 226.     int     21h
 227.    
 228.     mov     ah,0
 229.    
 230.     warunki:
 231.  
 232.         ; czy wprowadzono +
 233.         cmp     al,43  
 234.         je      dodawanie
 235.         ; czy wprowadzno -
 236.         cmp     al,45
 237.         je      odejmowanie
 238.         ; czy wprowadzona *
 239.         cmp     al,42  
 240.         je      mnozenie
 241.         ; czy wrowadzona /
 242.         cmp     al,47
 243.         je      dzielenie
 244.  
 245.         ; wprowadzono zly znak
 246.         jmp     zlyZnak
 247.    
 248.    
 249. ;--------------------------------
 250.    
 251. zlyZnak:
 252.     ;wprowadzono zly znak spoza operandow /,*,-,+   - zakancza program
 253.     mov     ah,9
 254.     mov     dx,ent1
 255.     int     21h
 256.    
 257.     mov     ah,9
 258.     mov     dx,blad
 259.     int     21h
 260.    
 261.     jmp     koniec
 262.    
 263. ;--------------------------------
 264. ; sprawdzenie czy  x>255 lub x<0
 265.    
 266. sprawdzZakres:
 267. cmp     ax,255
 268. ja          bladZakresu
 269.                
 270. cmp     ax,0
 271. jl          bladZakresu
 272.  
 273. ret
 274.    
 275. ;--------------------------------
 276. ; etykieta bledu x>255
 277. bladZakresu:
 278.     mov     ah,9
 279.     mov     dx,blad2
 280.     int     21h
 281.    
 282.     jmp     koniec
 283. ;--------------------------------
 284. ; etykieta konca programu
 285. koniec:
 286.     mov     ax,4C00h
 287.     int         21h
 288.  
 289. ;--------------------------------  
 290.    
 291. ; deklaracja zmiennych
 292. zmienne:
 293.     ent1      db    13,10,36
 294.     tekst     db    "Wybierz dostepne dzialanie arytmetyczne: ", 13,10, "+ : dodaj", 13,10, "- : odejmij",13,10, "* : pomnoz",13,10, "/ : podziel", 13,10,36
 295.     wpZmien1  db    "Podaj wartosc zmiennej A:",13,10,36
 296.     wpZmien2  db    "Podaj wartosc zmiennej B:",13,10,36
 297.     wpWynik   db    "Wynik wynosi: ", 13,10,36
 298.     blad      db    "Wprowadzono zly znak, nieodpowiadajacy wskazanym instrukcjom, zakanczam program",13,10,36
 299.     blad2 db "Wartosc wykracza poza skale 8-bitowa, zakanczam program",13,10,36
 300.    
 301.    
 302. ;--------------------------------
 303.  
 304. ; etykieta dodawania
 305. dodawanie:
 306.     call        Zmienna_B
 307.     push    ax
 308.  
 309.     push    bp
 310.    
 311.     mov     bp,sp
 312.  
 313.     mov     ax,0
 314.     mov     ax,[bp+4]
 315.     mov     bx,[bp+2]
 316.     add     ax,bx
 317.  
 318.     call sprawdzZakres
 319.    
 320.     pop     bp
 321.    
 322.     xor     cx,cx
 323.     xor     di,di
 324.  
 325.     jmp     petla1
 326.  
 327. ;--------------------------------  
 328.    
 329. ; etykieta odejmowania
 330. odejmowanie:
 331.     call        Zmienna_B
 332.     push    ax
 333.  
 334.     push    bp
 335.    
 336.     mov     bp,sp
 337.  
 338.     mov     ax,0
 339.     mov     ax,[bp+4]
 340.     mov     bx,[bp+2]
 341.     sub     ax,bx
 342.    
 343.     call sprawdzZakres
 344.  
 345.     pop     bp
 346.    
 347.     xor     cx,cx
 348.     xor     di,di
 349.  
 350.     jmp     petla1
 351.  
 352.    
 353. ;--------------------------------  
 354.    
 355. ; etykieta mnozenia
 356. mnozenie:
 357.     call        Zmienna_B
 358.     push    ax
 359.  
 360.     push    bp
 361.    
 362.     mov     bp,sp
 363.  
 364.     mov     ax,0
 365.     mov     ax,[bp+4]
 366.     mov     bx,[bp+2]
 367.     mul     bl
 368.    
 369.     call sprawdzZakres
 370.    
 371.     pop     bp
 372.    
 373.     xor     cx,cx
 374.     xor     di,di
 375.  
 376.     jmp     petla1
 377.  
 378.    
 379. ;--------------------------------  
 380.    
 381. ; etykieta dzielenia
 382. dzielenie:
 383.     call        Zmienna_B
 384.     push    ax
 385.  
 386.     push    bp
 387.    
 388.     mov     bp,sp
 389.  
 390.     mov     ax,0
 391.     mov     ax,[bp+4]
 392.     mov     bx,[bp+2]
 393.     div     bl
 394.    
 395.     call sprawdzZakres
 396.  
 397.     pop     bp
 398.    
 399.     xor     cx,cx
 400.     xor     di,di
 401.  
 402.     jmp     petla1
 403.  
 404.  
 405. ;--------------------------------  
 406.    
 407. ; etykieta wypisania wyniku obliczen na ekran
 408. wypisz:    
 409.     mov     ah,9
 410.     mov     dx,ent1
 411.     int     21h
 412.  
 413.     mov     ah,9
 414.     mov     dx,wpWynik
 415.     int     21h
 416.    
 417.     xor     cx,cx
 418.     mov     cx,di
 419.  
 420.     jmp     petla2
 421.  
 422. ; etykieta petli uzywanej do podzielenia wyniku na pojedyncze cyfry i wrzucenia na stos
 423. petla1:
 424.     cmp     ax, 0
 425.  
 426.     je          wypisz
 427.  
 428.     xor     dx,dx
 429.  
 430.     mov         cx, 10
 431.     div     cx
 432.  
 433.     push    dx
 434.  
 435.     inc     di
 436.  
 437.     jmp     petla1
 438.  
 439.    
 440. ; etykieta petli uzywanej do wypisania wyniku ze stosu pojedynczymi cyframi
 441. petla2:
 442.     xor     dx,dx
 443.  
 444.     pop     dx
 445.    
 446.     mov     ax,dx
 447.    
 448.     add     ax,48
 449.    
 450.     mov     ah,2
 451.     mov     dx,ax
 452.     int         21h
 453.  
 454.     loop        petla2 
 455.     jmp     koniec
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top