Guest User

Untitled

a guest
Oct 21st, 2019
76
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2. import numpy as np
 3.  
 4. sequences = [[1, 2, 3, 1, 4, 5], [7, 8, 9, 2, 1, 4, 5], [7, 8, 9, 2, 1, 4]]
 5. embeddings = np.random.random((10,5))
 6.  
 7.  
 8. ##Rozšírte matice v tak aby každá mala rovnaký
 9. ##rozmer podľa maximálnej dĺžky zoznamu doplnením 0 hodnôt a spojte ich do výslednej matice data
 10. ## o rozmeroch počet sekvencií x max. dĺžka sekvencie x 5
 11.  
 12. zoznam = [];
 13. biggestMatrix = 0;
 14. for s in sequences:
 15.     v = np.random.random((len(s),5))
 16.     for i,a in enumerate(s):
 17.        v[i] = embeddings[a]
 18.     if biggestMatrix < v.shape[0]:
 19.          biggestMatrix = v.shape[0]
 20.     zoznam.append(v)
 21.  
 22. for index,matica in enumerate(zoznam):
 23.     if (matica.shape[0] < biggestMatrix) : zoznam[index] = np.concatenate((zoznam[index], np.zeros((biggestMatrix - matica.shape[0];, 5))))
 24.    
 25. for index,matica in enumerate(zoznam):
 26.     if matica.shape[0] < biggestMatrix:
 27.         rozdiel = biggestMatrix - matica.shape[0];
 28.         rozsirovac = np.zeros((rozdiel, 5))
 29.         zoznam[index] = np.concatenate((zoznam[index], rozsirovac))
 30.  
 31. zoznam
RAW Paste Data