SHARE
TWEET

Untitled

a guest Oct 21st, 2019 74 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2. import numpy as np
 3.  
 4. sequences = [[1, 2, 3, 1, 4, 5], [7, 8, 9, 2, 1, 4, 5], [7, 8, 9, 2, 1, 4]]
 5. embeddings = np.random.random((10,5))
 6.  
 7.  
 8. ##Rozšírte matice v tak aby každá mala rovnaký
 9. ##rozmer podľa maximálnej dĺžky zoznamu doplnením 0 hodnôt a spojte ich do výslednej matice data
 10. ## o rozmeroch počet sekvencií x max. dĺžka sekvencie x 5
 11.  
 12. zoznam = [];
 13. biggestMatrix = 0;
 14. for s in sequences:
 15.     v = np.random.random((len(s),5))
 16.     for i,a in enumerate(s):
 17.        v[i] = embeddings[a]
 18.     if biggestMatrix < v.shape[0]:
 19.          biggestMatrix = v.shape[0]
 20.     zoznam.append(v)
 21.  
 22. for index,matica in enumerate(zoznam):
 23.     if (matica.shape[0] < biggestMatrix) : zoznam[index] = np.concatenate((zoznam[index], np.zeros((biggestMatrix - matica.shape[0];, 5))))
 24.    
 25. for index,matica in enumerate(zoznam):
 26.     if matica.shape[0] < biggestMatrix:
 27.         rozdiel = biggestMatrix - matica.shape[0];
 28.         rozsirovac = np.zeros((rozdiel, 5))
 29.         zoznam[index] = np.concatenate((zoznam[index], rozsirovac))
 30.  
 31. zoznam
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top