DmitrS

ref

Jun 11th, 2017
105
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. 1.Мартін Р. С., Мартін М. Принципи, паттерни і методики гнучкої розробки мовою C# [Текст]. Символ-Плюс, 2011. - 768 c.
  2. 2.Система питань та відповідей Stack Overflow [Електронний ресурс] / портал stackoverflow.com: Stack Overflow FAQ. – Режим доступу: www/URL: http://stackoverflow.com/ – 10.05.2017 р. Загол. з екрану.
  3. 3.Sam Ruby Web Development with Rails 5 [Текст]. – Agile Press, 2016. – 896 c.
  4. 4.Adam Freeman Pro ASP.NET MVC 5 5th ed. [Текст]. Apress, 2013. - 832 c.
  5. 5.Освітній сайт «www.codecademy.com» [Електронний ресурс] / Learn - Codeacademy. - Режим доступу: www.codecademy.com – 10.05.2017 р. Загол. з екрану.
  6. 6.Освітній сайт «www.learnenough.com» [Електронний ресурс] / Learn – LearnEnough. – Режим доступу: www.learnenough.com – 10.05.2016 р. Загол. з екрану.
  7. 7.Вієйра Р. Програмування баз даних Microsoft SQL Server 2005 для професіоналів [Текст]. Діалектика, 2008. – 1072 c.
  8. 8.Грофф, Джеймс, Вайнберг Пол SQL: повний посібник [Текст]. Київ: BHV, 2005. - 608 c.
  9. 9.Харт М. Введення до Ruby on Rails 5 [Текст]. Apress, 2016 – 523 c.
  10. 10.Мартін М. Чистий код. [Текст]. Символ-Плюс, 2011. – 913 с.
RAW Paste Data