SHARE
TWEET

Untitled

a guest Mar 24th, 2019 51 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. // Wyznacznik wg rekurencyjnego rozwinięcia Laplace'a
 2. // Data   : 8.02.2011
 3. // (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
 4. //----------------------------
 5.  
 6. #include <iostream>
 7. #include <iomanip>
 8.  
 9. using namespace std;
 10.  
 11. // Rekurencyjna funkcja obliczająca rozwinięcie Laplace'a
 12. //-------------------------------------------------------
 13. double det(int n, int w, int * WK, double ** A)
 14. {
 15.   int    i,j,k,m, * KK;
 16.   double s;
 17.  
 18.   if(n == 1)                                    // sprawdzamy warunek zakończenia rekurencji
 19.  
 20.     return A[w][WK[0]];                         // macierz 1 x 1, wyznacznik równy elementowi
 21.  
 22.   else
 23.   {
 24.  
 25.     KK = new int[n - 1];                        // tworzymy dynamiczny wektor kolumn
 26.  
 27.     s = 0;                                      // zerujemy wartość rozwinięcia
 28.     m = 1;                                      // początkowy mnożnik
 29.  
 30.     for(i = 0; i < n; i++)                      // pętla obliczająca rozwinięcie
 31.     {
 32.  
 33.       k = 0;                                    // tworzymy wektor kolumn dla rekurencji
 34.  
 35.       for(j = 0; j < n - 1; j++)                // ma on o 1 kolumnę mniej niż WK
 36.       {
 37.         if(k == i) k++;                         // pomijamy bieżącą kolumnę
 38.         KK[j] = WK[k++];                        // pozostałe kolumny przenosimy do KK
 39.       }
 40.  
 41.       s += m * A[w][WK[i]] * det(n - 1,w  + 1, KK, A);
 42.  
 43.       m = -m;                                   // kolejny mnożnik
 44.  
 45.     }
 46.  
 47.     delete [] KK;                               // usuwamy zbędną już tablicę dynamiczną
 48.  
 49.     return s;                                   // ustalamy wartość funkcji
 50.  
 51.   }
 52. }
 53.  
 54. //*** PROGRAM GŁÓWNY ***
 55. //----------------------
 56.  
 57. int main()
 58. {
 59.   int       n,i,j;                              // stopień macierzy
 60.   int     * WK;                                 // wektor kolumn
 61.   double ** A;                                  // macierz
 62.  
 63.   cout << fixed << setprecision(4);
 64.  
 65.   cin >> n;                                     // odczytujemy stopień macierzy
 66.  
 67.   A = new double * [n];                         // tworzymy macierz wskaźników
 68.  
 69.   for(i = 0; i < n; i++)
 70.   {
 71.  
 72.     A[i] = new double[n];                       // tworzymy wiersz
 73.  
 74.     for(j = 0; j < n; j++) cin >> A[i][j];      // czytamy wiersz macierzy
 75.      
 76.   }
 77.  
 78.   WK = new int[n];                              // tworzymy wiersz kolumn
 79.  
 80.   for(i = 0; i < n; i++)                        // wypełniamy go numerami kolumn
 81.     WK[i] = i;
 82.  
 83.   cout << endl;
 84.  
 85.   cout << det(n, 0, WK, A) << endl; // obliczamy i wyświetlamy wyznacznik
 86.  
 87.   delete [] WK;                                 // usuwamy tablice dynamiczne
 88.  
 89.   for(i = 0; i < n; i++) delete [] A[i];
 90.  
 91.   delete [] A;
 92.  
 93. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top