idevpas

Finálny holokaust západu

Mar 10th, 2021 (edited)
52
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 0.76 KB | None | 0 0
 1. Finálny holokaust západnej blblickej (resp. žido-kresťanskej) civilizácie
 2. ------------------------------------
 3. https://www.hlavnespravy.sk/v-izraeli-uz-zaockovali-5-milionov-ludi/2462288
 4.  
 5. Už dlhšie sa na nad-štátnej úrovni riadenia sveta čo-to šušká o tzv. finálnom holokauste židov!
 6. https://www.haaretz.com/opinion/.premium-has-our-expiration-date-arrived-1.5177965
 7. https://iqna.ir/en/news/2424084/in-10-years-there-will-be-no-more-israel-kissinger
 8. Vypadá to, že tí židia nakoniec sami naskočia globalizátorom na lopatu!
 9. Veď aj do tých nacistických dobytčákov nastupovali prakticky dobrovoľne!
 10. Sú to ale hlupáci, ale nielen oni!
 11. Vo svete sa práve rozbehol pravdepodobne najväčší "deugenický" projekt/výskum od čias Dr. Mengeleho!
Add Comment
Please, Sign In to add comment