Advertisement
S_Madanska

12.05

Apr 28th, 2021 (edited)
359
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
T-SQL 4.06 KB | None
 1. --Задача 4-2.
 2. --Да се изведат общата сума на заплатите и броя служители в отдел 60.
 3.  
 4.  
 5. --Задача 4-3.
 6. --За всички поръчки да се изведат идентификатор на поръчка и обща стойност на
 7. --поръчката. Резултатът да е подреден по стойност на поръчката в низходящ ред.
 8.  
 9.  
 10. --------------------------------------------------------------------------------------------------
 11. --------------------------------------------------------------------------------------------------
 12. ------------------------- SET OPERATORS-----------------------------------------------------------
 13. --------------------------------------------------------------------------------------------------
 14. --------------------------------------------------------------------------------------------------
 15.  
 16.  -------------------------------------------------------------------------------------------------
 17. -----------------------------4.3.UNION -----------------------------------------------------------
 18. --------------------------------------------------------------------------------------------------
 19. --Пример 4-5. Да се изведат идентификаторите на държавите, в които има клиенти или
 20. --отдели на фирмата.
 21.  
 22.  
 23. --Пример 4-6.
 24. --Да се изведат идентификаторите на държавите, в които има клиенти илиотдели на фирмата.
 25. --Нека в резултатния набор участват и дублиращите се записи.
 26.  
 27.  
 28. /*4.3.1. Задачи
 29. Задача 4-4.
 30. Да се изведат всички малки имена на клиенти и служители с евентуалните
 31. повторения, сортирани в низходящ ред по име.*/
 32.  
 33.  
 34. /*Задача 4-5.
 35. Да се изведат име и фамилия на клиенти и служители без повторения, а като
 36. трета колона за клиентите да се използва израз, генериращ низа „Клиент
 37. (<идентификатор>)“, за служителите – „Служител (<идентификатор>)“.*/
 38.  
 39.  
 40.  -------------------------------------------------------------------------------------------------
 41. ----------------------------------INTERSECT(сечение)----------------------------------------------
 42. --------------------------------------------------------------------------------------------------
 43. --Пример 4-7.
 44. --    Да се изведат id на държавите, в които има клиенти и отдели на фирмата едновременно.
 45.  
 46.  
 47. --Задача 4-6.
 48. --  Да се изведат общите собствени имена на клиенти и служители.
 49.  
 50.   -------------------------------------------------------------------------------------------------
 51. ----------------------------------EXCEPT----------------------------------------------------------
 52.  -------------------------------------------------------------------------------------------------
 53. /*връща редовете, върнати от първата заявка, които не се срещат измежду редове от втората.
 54. условия:
 55.     -Броят на колоните във двете заявки трябва да бъде еднакъв;
 56.     -Колоните трябва да бъдат от съвместими типове от данни. */
 57.  
 58. --Пример 4-8.
 59. --  Изведи id на държавите, в които има клиенти и в същото време няма отдели на фирмата.
 60.  
 61.  
 62. /*4.5.1. Задачи
 63. Задача 4-7.
 64.     Да се изведат собствени имена на клиенти, които не се срещат сред тези на служители.*/
 65.  
 66.  
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement