Guest User

Untitled

a guest
Mar 17th, 2018
2,127
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja: 14.03.2018
 2. Uruchomiony przez edwin (administrator) DESKTOP-T7VPT7O (17-03-2018 16:06:42)
 3. Uruchomiony z C:\Users\edwin\Downloads
 4. Załadowane profile: edwin & Administrator (Dostępne profile: edwin & Administrator)
 5. Platform: Windows 10 Pro Wersja 1709 16299.309 (X64) Język: Polski (Polska)
 6. Internet Explorer Wersja 11 (Domyślna przeglądarka: Edge)
 7. Tryb startu: Normal
 8. Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
 9.  
 10. ==================== Procesy (filtrowane) =================
 11.  
 12. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 13.  
 14. (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
 15. (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe
 16. (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\Locator.exe
 17. (NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe
 18. () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_12.1809.217.0_x64__kzf8qxf38zg5c\SkypeHost.exe
 19. (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe
 20. (Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe
 21. (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
 22. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 23. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 24. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 25. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 26. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 27. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 28. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 29. (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files\AVG\Antivirus\AVGSvc.exe
 30. (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files\AVG\Antivirus\x64\aswidsagenta.exe
 31. (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files\AVG\Antivirus\AVGUI.exe
 32. (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe
 33. (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
 34. (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
 35. (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
 36. (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
 37. (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\bcastdvr.exe
 38. (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\smartscreen.exe
 39. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 40. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 41. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 42. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 43.  
 44. ==================== Rejestr (filtrowane) ===========================
 45.  
 46. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 47.  
 48. HKLM\...\Run: [SecurityHealth] => C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe [630168 2017-09-29] (Microsoft Corporation)
 49. HKLM\...\Run: [RtHDVCpl] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [18384352 2017-12-05] (Realtek Semiconductor)
 50. HKLM\...\Run: [AVGUI.exe] => C:\Program Files\AVG\Antivirus\AvLaunch.exe [294928 2018-03-17] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
 51. HKLM-x32\...\Run: [SunJavaUpdateSched] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [587288 2017-12-19] (Oracle Corporation)
 52. HKU\S-1-5-21-3380205330-152038256-74746318-1001\...\Run: [Steam] => C:\Program Files (x86)\Steam\steam.exe [3111712 2017-12-15] (Valve Corporation)
 53. HKU\S-1-5-21-3380205330-152038256-74746318-1001\...\Run: [GoogleChromeAutoLaunch_397BDF294B393CF56A461D606E7E1546] => C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe [1581912 2018-02-22] (Google Inc.)
 54. HKU\S-1-5-21-3380205330-152038256-74746318-1001\...\RunOnce: [Application Restart #1] => C:\Windows\SysWOW64\mshta.exe [13312 2017-09-29] (Microsoft Corporation) <==== UWAGA
 55. HKU\S-1-5-21-3380205330-152038256-74746318-1001\...\Policies\Explorer: [NoLowDiskSpaceChecks] 1
 56. HKU\S-1-5-18\Control Panel\Desktop\\SCRNSAVE.EXE ->
 57.  
 58. ==================== Internet (filtrowane) ====================
 59.  
 60. (Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)
 61.  
 62. Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.43.1
 63. Tcpip\..\Interfaces\{f33fabed-aeb0-404e-8412-d42110e4c55d}: [DhcpNameServer] 192.168.43.1
 64.  
 65. Internet Explorer:
 66. ==================
 67. BHO-x32: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin\ssv.dll [2018-02-20] (Oracle Corporation)
 68. BHO-x32: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin\jp2ssv.dll [2018-02-20] (Oracle Corporation)
 69.  
 70. FireFox:
 71. ========
 72. FF Plugin: adobe.com/AdobeAAMDetect -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\Utils\npAdobeAAMDetect64.dll [2017-09-20] (Adobe Systems)
 73. FF Plugin-x32: @google.com/npPicasa3,version=3.0.0 -> C:\Program Files (x86)\Google\Picasa3\npPicasa3.dll [2015-10-13] (Google, Inc.)
 74. FF Plugin-x32: @java.com/DTPlugin,version=11.161.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2018-02-20] (Oracle Corporation)
 75. FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin,version=11.161.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin\plugin2\npjp2.dll [2018-02-20] (Oracle Corporation)
 76. FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVision -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll [2017-03-16] (NVIDIA Corporation)
 77. FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVisionStreaming -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll [2017-03-16] (NVIDIA Corporation)
 78. FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\npGoogleUpdate3.dll [2018-01-13] (Google Inc.)
 79. FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\npGoogleUpdate3.dll [2018-01-13] (Google Inc.)
 80. FF Plugin-x32: adobe.com/AdobeAAMDetect -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\Utils\npAdobeAAMDetect32.dll [2017-09-20] (Adobe Systems)
 81.  
 82. Chrome:
 83. =======
 84. CHR HomePage: Default -> hxxp://www.google.pl/
 85. CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://www.google.pl/","hxxp://www.youndoo.com/?z=6cbb315d594a3041566e059g3z4baqaz6taw8o3o2b&from=amz&uid=ST3250410AS_9RY2S9N4XXXX9RY2S9N4&type=hp"
 86. CHR Profile: C:\Users\edwin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-03-17]
 87. CHR Extension: (Prezentacje) - C:\Users\edwin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2018-01-13]
 88. CHR Extension: (Dokumenty) - C:\Users\edwin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2018-01-13]
 89. CHR Extension: (Dysk Google) - C:\Users\edwin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2018-01-13]
 90. CHR Extension: (Check-Weather for Chrome) - C:\Users\edwin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apfkjncelobloojfkbmendgmfgnfmbla [2018-03-17]
 91. CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\edwin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2018-01-13]
 92. CHR Extension: (Advanced Font Settings) - C:\Users\edwin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\caclkomlalccbpcdllchkeecicepbmbm [2018-03-17]
 93. CHR Extension: (All-in-One Office - New Tab) - C:\Users\edwin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\dgldcllfgcheelimlbmilnkilnamlhbd [2018-03-17]
 94. CHR Extension: (Arkusze) - C:\Users\edwin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2018-01-13]
 95. CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Users\edwin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-01-13]
 96. CHR Extension: (AdBlock) - C:\Users\edwin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom [2018-03-17]
 97. CHR Extension: (Daily Planner) - C:\Users\edwin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jbbjocmjkcmpkocchmapgcnggkfifhno [2018-03-17]
 98. CHR Extension: (Everliker | Social Assistant) - C:\Users\edwin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nbohdphjekodehfnilakihailcpjcdkm [2018-03-14]
 99. CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\edwin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-01-13]
 100. CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\edwin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2018-01-13]
 101. CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\edwin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-02-26]
 102. CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [dgldcllfgcheelimlbmilnkilnamlhbd] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
 103.  
 104. ==================== Usługi (filtrowane) ====================
 105.  
 106. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 107.  
 108. S4 AdobeUpdateService; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Adobe Desktop Common\ElevationManager\AdobeUpdateService.exe [817760 2017-09-20] (Adobe Systems Incorporated)
 109. S4 AGSService; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGSService.exe [2319848 2018-01-05] (Adobe Systems, Incorporated)
 110. R2 AVG Antivirus; C:\Program Files\AVG\Antivirus\AVGSvc.exe [304776 2018-03-17] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
 111. R3 avgbIDSAgent; C:\Program Files\AVG\Antivirus\x64\aswidsagenta.exe [7607288 2018-03-17] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
 112. S4 BEService; C:\Program Files (x86)\Common Files\BattlEye\BEService.exe [7013384 2018-03-12] ()
 113. S4 EasyAntiCheat; C:\Program Files (x86)\EasyAntiCheat\EasyAntiCheat.exe [774272 2018-03-12] (EasyAntiCheat Ltd)
 114. S3 Sense; C:\Program Files\Windows Defender Advanced Threat Protection\MsSense.exe [4329952 2017-11-26] (Microsoft Corporation)
 115. S3 WdNisSvc; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.12.17007.18022-0\NisSrv.exe [356152 2018-03-03] (Microsoft Corporation)
 116. S3 WinDefend; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.12.17007.18022-0\MsMpEng.exe [106280 2018-03-03] (Microsoft Corporation)
 117. R2 NVDisplay.ContainerLocalSystem; "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe" -s NVDisplay.ContainerLocalSystem -f "C:\ProgramData\NVIDIA\NVDisplay.ContainerLocalSystem.log" -l 3 -d "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\plugins\LocalSystem" -r -p 30000
 118. R2 NvTelemetryContainer; "C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe" -s NvTelemetryContainer -f "C:\ProgramData\NVIDIA\NvTelemetryContainer.log" -l 3 -d "C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\plugins" -r
 119.  
 120. ===================== Sterowniki (filtrowane) ======================
 121.  
 122. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 123.  
 124. R0 amdide64; C:\WINDOWS\System32\drivers\amdide64.sys [13848 2017-05-22] (Advanced Micro Devices Inc.)
 125. S0 amdkmafd; C:\WINDOWS\System32\drivers\amdkmafd.sys [31992 2015-06-03] (Advanced Micro Devices, Inc.)
 126. S3 Andbus; C:\WINDOWS\System32\drivers\lgandbus64.sys [19456 2012-03-02] (LG Electronics Inc.)
 127. S3 AndDiag; C:\WINDOWS\System32\drivers\lganddiag64.sys [27648 2012-03-02] (LG Electronics Inc.)
 128. S3 AndGps; C:\WINDOWS\System32\drivers\lgandgps64.sys [27136 2012-03-02] (LG Electronics Inc.)
 129. S3 AndnetBus; C:\WINDOWS\System32\drivers\lgandnetbus64.sys [29184 2015-05-12] (LG Electronics Inc.)
 130. S3 AndNetDiag; C:\WINDOWS\System32\drivers\lgandnetdiag64.sys [30720 2015-05-12] (LG Electronics Inc.)
 131. S3 AndNetDiag2; C:\WINDOWS\System32\drivers\lgandnetdiag264.sys [30208 2015-05-12] (LG Electronics Inc.)
 132. S3 AndNetGps; C:\WINDOWS\System32\drivers\lgandnetgps64.sys [29184 2015-05-12] (LG Electronics Inc.)
 133. S3 ANDNetModem; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\lgandnetmodem64.sys [37376 2015-05-12] (LG Electronics Inc.)
 134. R3 athur; C:\WINDOWS\System32\drivers\athuwbx.sys [2702336 2013-11-20] (Qualcomm Atheros Communications, Inc.)
 135. R1 avgArPot; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgArPot.sys [189032 2018-03-17] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
 136. R1 avgbdisk; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgbdiska.sys [166552 2018-03-17] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
 137. R1 avgbidsdriver; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgbidsdrivera.sys [221096 2018-03-17] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
 138. R0 avgbidsh; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgbidsha.sys [193024 2018-03-17] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
 139. R0 avgblog; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgbloga.sys [337344 2018-03-17] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
 140. R0 avgbuniv; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgbuniva.sys [51272 2018-03-17] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
 141. S3 avgHwid; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgHwid.sys [39352 2018-03-17] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
 142. R2 avgMonFlt; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgMonFlt.sys [139040 2018-03-17] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
 143. R1 avgRdr; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgRdr2.sys [102720 2018-03-17] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
 144. S0 avgRvrt; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgRvrt.sys [76760 2018-03-17] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
 145. R1 avgSnx; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgSnx.sys [1019088 2018-03-17] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
 146. R1 avgSP; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgSP.sys [452904 2018-03-17] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
 147. R2 avgStm; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgStm.sys [198368 2018-03-17] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
 148. R0 avgVmm; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgVmm.sys [372920 2018-03-17] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
 149. S3 dtlitescsibus; C:\WINDOWS\System32\drivers\dtlitescsibus.sys [30264 2016-12-15] (Disc Soft Ltd)
 150. S3 dtliteusbbus; C:\WINDOWS\System32\drivers\dtliteusbbus.sys [47672 2016-12-15] (Disc Soft Ltd)
 151. R1 HWiNFO32; C:\WINDOWS\SysWOW64\drivers\HWiNFO64A.SYS [27552 2018-03-11] (REALiX(tm))
 152. R3 nvlddmkm; C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_f37f8f12da8b10d7\nvlddmkm.sys [14574640 2017-03-17] (NVIDIA Corporation)
 153. S3 NVSWCFilter; C:\WINDOWS\System32\drivers\nvswcfilter.sys [26560 2017-12-05] (Windows (R) Win 7 DDK provider)
 154. R3 nvvad_WaveExtensible; C:\WINDOWS\system32\drivers\nvvad64v.sys [47672 2017-03-17] (NVIDIA Corporation)
 155. S3 nvvhci; C:\WINDOWS\System32\drivers\nvvhci.sys [59448 2017-03-17] (NVIDIA Corporation)
 156. R3 rt640x64; C:\WINDOWS\System32\drivers\rt640x64.sys [1024848 2018-03-12] (Realtek )
 157. S3 RTCore64; C:\Program Files (x86)\MSI Afterburner\RTCore64.sys [14024 2017-08-27] ()
 158. S3 smbdirect; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\smbdirect.sys [151552 2018-01-02] (Microsoft Corporation)
 159. S3 usbbus; C:\WINDOWS\System32\drivers\lgx64bus.sys [17920 2014-11-17] (LG Electronics Inc.)
 160. S3 UsbDiag; C:\WINDOWS\System32\drivers\lgx64diag.sys [28160 2014-11-21] (LG Electronics Inc.)
 161. S3 UsbGps; C:\WINDOWS\System32\drivers\lgx64gps.sys [27136 2014-11-17] (LG Electronics Inc.)
 162. S3 WdBoot; C:\WINDOWS\system32\drivers\wd\WdBoot.sys [46072 2018-03-03] (Microsoft Corporation)
 163. S3 WdFilter; C:\WINDOWS\system32\drivers\wd\WdFilter.sys [288296 2018-03-03] (Microsoft Corporation)
 164. S3 WdNisDrv; C:\WINDOWS\System32\drivers\wd\WdNisDrv.sys [129568 2018-03-03] (Microsoft Corporation)
 165.  
 166. ==================== NetSvcs (filtrowane) ===================
 167.  
 168. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 169.  
 170.  
 171. ==================== Jeden miesiąc - utworzone pliki i foldery ========
 172.  
 173. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 174.  
 175. 2018-03-17 16:06 - 2018-03-17 16:07 - 000015969 _____ C:\Users\edwin\Downloads\FRST.txt
 176. 2018-03-17 16:05 - 2018-03-17 16:06 - 000000000 ____D C:\FRST
 177. 2018-03-17 16:04 - 2018-03-17 16:05 - 002403328 _____ (Farbar) C:\Users\edwin\Downloads\FRST64.exe
 178. 2018-03-17 15:01 - 2018-03-17 15:01 - 000076561 _____ C:\Users\edwin\Downloads\DxDiag.txt
 179. 2018-03-17 14:39 - 2018-03-17 14:39 - 068742112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\edwin\Downloads\NDP471-KB4033342-x86-x64-AllOS-ENU.exe
 180. 2018-03-17 14:37 - 2018-03-17 14:37 - 000076561 _____ C:\Users\edwin\Desktop\DxDiag.txt
 181. 2018-03-17 13:00 - 2018-03-17 13:00 - 000000000 ____D C:\Users\edwin\AppData\Roaming\AVG
 182. 2018-03-17 12:59 - 2018-03-17 12:59 - 000003992 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Antivirus Emergency Update
 183. 2018-03-17 12:59 - 2018-03-17 12:59 - 000001890 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVG AntiVirus FREE.lnk
 184. 2018-03-17 12:59 - 2018-03-17 12:59 - 000001878 _____ C:\Users\Public\Desktop\AVG AntiVirus FREE.lnk
 185. 2018-03-17 12:59 - 2018-03-17 12:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\System32\Tasks\AVG
 186. 2018-03-17 12:59 - 2018-03-17 12:59 - 000000000 ____D C:\Users\edwin\AppData\Local\Avg
 187. 2018-03-17 12:58 - 2018-03-17 12:58 - 000452904 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgSP.sys
 188. 2018-03-17 12:58 - 2018-03-17 12:58 - 000381816 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\avgBoot.exe
 189. 2018-03-17 12:58 - 2018-03-17 12:58 - 000372920 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgVmm.sys
 190. 2018-03-17 12:58 - 2018-03-17 12:58 - 000198368 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgStm.sys
 191. 2018-03-17 12:58 - 2018-03-17 12:58 - 000189032 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgArPot.sys
 192. 2018-03-17 12:58 - 2018-03-17 12:58 - 000139040 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgMonFlt.sys
 193. 2018-03-17 12:58 - 2018-03-17 12:58 - 000102720 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgRdr2.sys
 194. 2018-03-17 12:58 - 2018-03-17 12:58 - 000076760 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgRvrt.sys
 195. 2018-03-17 12:58 - 2018-03-17 12:58 - 000039352 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgHwid.sys
 196. 2018-03-17 12:58 - 2018-03-17 12:58 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\AVG
 197. 2018-03-17 12:58 - 2018-03-17 12:57 - 001019088 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgSnx.sys
 198. 2018-03-17 12:58 - 2018-03-17 12:57 - 000337344 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgbloga.sys
 199. 2018-03-17 12:58 - 2018-03-17 12:57 - 000221096 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgbidsdrivera.sys
 200. 2018-03-17 12:58 - 2018-03-17 12:57 - 000193024 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgbidsha.sys
 201. 2018-03-17 12:58 - 2018-03-17 12:57 - 000166552 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgbdiska.sys
 202. 2018-03-17 12:58 - 2018-03-17 12:57 - 000051272 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgbuniva.sys
 203. 2018-03-17 12:57 - 2018-03-17 12:57 - 000000000 ____D C:\Program Files\AVG
 204. 2018-03-17 12:56 - 2018-03-17 13:59 - 000000000 ____D C:\ProgramData\AVG
 205. 2018-03-17 12:53 - 2018-03-17 12:55 - 247567104 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Users\edwin\Downloads\avg_antivirus_free_setup_offline.exe
 206. 2018-03-17 12:38 - 2018-03-17 12:52 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Ultra Adware Killer
 207. 2018-03-17 12:38 - 2018-03-17 12:46 - 001102344 ____H (Carifred) C:\Users\edwin\Downloads\UltraAdwareKiller64.exe
 208. 2018-03-17 12:38 - 2018-03-17 12:38 - 011646984 _____ (Carifred) C:\Users\edwin\Downloads\UltraAdwareKiller.exe
 209. 2018-03-17 12:37 - 2018-03-17 13:46 - 000000000 ____D C:\AdwCleaner
 210. 2018-03-17 12:36 - 2018-03-17 12:37 - 008222496 _____ (Malwarebytes) C:\Users\edwin\Downloads\adwcleaner_7.0.8.0.exe
 211. 2018-03-17 04:50 - 2018-03-17 04:50 - 000000000 ___HD C:\WINDOWS\system32\GroupPolicy
 212. 2018-03-17 04:41 - 2018-03-17 04:41 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Wise
 213. 2018-03-17 04:39 - 2018-03-17 04:39 - 002840016 _____ (WiseCleaner.com ) C:\Users\edwin\Downloads\WRCFree (1).exe
 214. 2018-03-17 04:33 - 2018-03-17 12:05 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Wise Registry Cleaner
 215. 2018-03-17 04:33 - 2018-03-17 04:44 - 000000000 ____D C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Wise Registry Cleaner
 216. 2018-03-17 04:32 - 2018-03-17 04:32 - 000038023 _____ C:\Users\edwin\Downloads\Addition.txt
 217. 2018-03-17 04:30 - 2018-03-17 04:30 - 001729582 _____ ( ) C:\Users\edwin\Downloads\Wise-Registry-Cleaner-13347-AsystentPobierania_3827948787.exe
 218. 2018-03-17 03:19 - 2018-03-17 03:19 - 000000000 ___HD C:\$SysReset
 219. 2018-03-17 02:35 - 2018-03-17 02:35 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\NVIDIA
 220. 2018-03-17 02:34 - 2018-03-17 02:34 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator\AppData\Local\Steam
 221. 2018-03-17 02:34 - 2018-03-17 02:34 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator\AppData\Local\CEF
 222. 2018-03-17 02:32 - 2016-12-05 15:02 - 002565632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\Administrator\esent.dll
 223. 2018-03-17 01:59 - 2018-03-17 02:11 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator\AppData\Local\PlaceholderTileLogoFolder
 224. 2018-03-17 01:34 - 2018-03-17 01:36 - 000002427 _____ C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk
 225. 2018-03-17 01:34 - 2018-03-17 01:36 - 000000000 ___RD C:\Users\Administrator\OneDrive
 226. 2018-03-17 01:32 - 2018-03-17 01:32 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator\AppData\Local\Comms
 227. 2018-03-17 01:31 - 2018-03-17 02:11 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator\AppData\Local\Publishers
 228. 2018-03-17 01:31 - 2018-03-17 01:31 - 000000000 ___HD C:\Users\Administrator\MicrosoftEdgeBackups
 229. 2018-03-17 01:31 - 2018-03-17 01:31 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator\AppData\Local\MicrosoftEdge
 230. 2018-03-17 01:30 - 2018-03-17 02:33 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator
 231. 2018-03-17 01:30 - 2018-03-17 02:11 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator\AppData\Local\Packages
 232. 2018-03-17 01:30 - 2018-03-17 01:30 - 000002334 _____ C:\Users\Administrator\Desktop\Google Chrome.lnk
 233. 2018-03-17 01:30 - 2018-03-17 01:30 - 000000020 ___SH C:\Users\Administrator\ntuser.ini
 234. 2018-03-17 01:30 - 2018-03-17 01:30 - 000000000 _SHDL C:\Users\Administrator\Ustawienia lokalne
 235. 2018-03-17 01:30 - 2018-03-17 01:30 - 000000000 _SHDL C:\Users\Administrator\Szablony
 236. 2018-03-17 01:30 - 2018-03-17 01:30 - 000000000 _SHDL C:\Users\Administrator\Moje dokumenty
 237. 2018-03-17 01:30 - 2018-03-17 01:30 - 000000000 _SHDL C:\Users\Administrator\Menu Start
 238. 2018-03-17 01:30 - 2018-03-17 01:30 - 000000000 _SHDL C:\Users\Administrator\Documents\Moje wideo
 239. 2018-03-17 01:30 - 2018-03-17 01:30 - 000000000 _SHDL C:\Users\Administrator\Documents\Moje obrazy
 240. 2018-03-17 01:30 - 2018-03-17 01:30 - 000000000 _SHDL C:\Users\Administrator\Documents\Moja muzyka
 241. 2018-03-17 01:30 - 2018-03-17 01:30 - 000000000 _SHDL C:\Users\Administrator\Dane aplikacji
 242. 2018-03-17 01:30 - 2018-03-17 01:30 - 000000000 _SHDL C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
 243. 2018-03-17 01:30 - 2018-03-17 01:30 - 000000000 _SHDL C:\Users\Administrator\AppData\Local\Historia
 244. 2018-03-17 01:30 - 2018-03-17 01:30 - 000000000 _SHDL C:\Users\Administrator\AppData\Local\Dane aplikacji
 245. 2018-03-17 01:30 - 2018-03-17 01:30 - 000000000 ___RD C:\Users\Administrator\3D Objects
 246. 2018-03-17 01:30 - 2018-03-17 01:30 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Adobe
 247. 2018-03-17 01:30 - 2018-03-17 01:30 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator\AppData\Local\Google
 248. 2018-03-17 01:30 - 2018-03-17 01:30 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform
 249. 2018-03-17 01:21 - 2016-12-05 15:02 - 002565632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\esent (2).dll
 250. 2018-03-17 01:17 - 2018-03-17 01:17 - 001156163 _____ C:\Users\edwin\Downloads\esent.dll.zip
 251. 2018-03-17 01:17 - 2016-12-05 15:02 - 002565632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\esent (3).dll
 252. 2018-03-16 19:01 - 2018-03-17 03:42 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\System Ninja
 253. 2018-03-16 19:00 - 2018-03-16 19:01 - 002374016 _____ (SingularLabs ) C:\Users\edwin\Downloads\ninja-setup-3.2.1.exe
 254. 2018-03-16 19:00 - 2018-03-16 19:00 - 000000000 ____D C:\$WINDOWS.~BT
 255. 2018-03-16 18:57 - 2018-03-16 18:57 - 000000000 ___HD C:\$Windows.~WS
 256. 2018-03-16 18:56 - 2018-03-16 18:57 - 008774523 _____ C:\Users\edwin\Downloads\directx-12.zip
 257. 2018-03-16 18:50 - 2018-03-02 22:09 - 000834552 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
 258. 2018-03-16 18:50 - 2018-03-02 22:09 - 000179704 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
 259. 2018-03-16 18:34 - 2018-03-16 18:37 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MRT
 260. 2018-03-16 18:34 - 2018-03-16 18:34 - 130364688 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MRT-KB890830.exe
 261. 2018-03-16 18:34 - 2018-03-16 18:34 - 130364688 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MRT.exe
 262. 2018-03-16 18:23 - 2018-03-01 08:14 - 007384576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
 263. 2018-03-16 18:23 - 2018-03-01 07:28 - 006480616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
 264. 2018-03-16 18:22 - 2018-03-02 04:36 - 017085440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\HologramCompositor.dll
 265. 2018-03-16 18:22 - 2018-03-01 08:46 - 001568664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\appraiser.dll
 266. 2018-03-16 18:22 - 2018-03-01 08:37 - 007831760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3d10warp.dll
 267. 2018-03-16 18:22 - 2018-03-01 08:31 - 008602520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
 268. 2018-03-16 18:22 - 2018-03-01 08:14 - 007675784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\windows.storage.dll
 269. 2018-03-16 18:22 - 2018-03-01 07:29 - 006092152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\windows.storage.dll
 270. 2018-03-16 18:22 - 2018-03-01 07:09 - 025251840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\edgehtml.dll
 271. 2018-03-16 18:22 - 2018-03-01 07:01 - 019354624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mshtml.dll
 272. 2018-03-16 18:22 - 2018-03-01 06:56 - 018922496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\edgehtml.dll
 273. 2018-03-16 18:22 - 2018-03-01 06:54 - 003664384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kfull.sys
 274. 2018-03-16 18:22 - 2018-03-01 06:52 - 011923968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieframe.dll
 275. 2018-03-16 18:22 - 2018-03-01 06:52 - 006030336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Chakra.dll
 276. 2018-03-16 18:22 - 2018-03-01 06:47 - 023674368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll
 277. 2018-03-16 18:22 - 2018-03-01 06:44 - 008030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Data.Pdf.dll
 278. 2018-03-16 18:22 - 2018-03-01 06:44 - 005195776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cdp.dll
 279. 2018-03-16 18:22 - 2018-03-01 06:43 - 012830208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
 280. 2018-03-16 18:22 - 2018-03-01 06:41 - 008103936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakra.dll
 281. 2018-03-16 18:22 - 2018-03-01 06:41 - 004745728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript9.dll
 282. 2018-03-16 18:22 - 2018-02-22 02:59 - 021351624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\shell32.dll
 283. 2018-03-16 18:22 - 2018-02-10 07:16 - 002406456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msmpeg2vdec.dll
 284. 2018-03-16 18:22 - 2018-02-10 07:14 - 004504464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sppsvc.exe
 285. 2018-03-16 18:22 - 2018-02-10 07:14 - 002395032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ntfs.sys
 286. 2018-03-16 18:22 - 2018-02-10 07:10 - 002447768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UpdateAgent.dll
 287. 2018-03-16 18:22 - 2018-02-10 07:09 - 003904296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\explorer.exe
 288. 2018-03-16 18:22 - 2018-02-10 07:08 - 003010248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3d11.dll
 289. 2018-03-16 18:22 - 2018-02-10 07:07 - 004506576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfcore.dll
 290. 2018-03-16 18:22 - 2018-02-10 07:06 - 004486904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.StateRepository.dll
 291. 2018-03-16 18:22 - 2018-02-10 07:04 - 006791984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.dll
 292. 2018-03-16 18:22 - 2018-02-10 07:04 - 001254144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfsvr.dll
 293. 2018-03-16 18:22 - 2018-02-10 07:03 - 001619808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sppobjs.dll
 294. 2018-03-16 18:22 - 2018-02-10 06:09 - 003485392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe
 295. 2018-03-16 18:22 - 2018-02-10 06:09 - 002338776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3d11.dll
 296. 2018-03-16 18:22 - 2018-02-10 06:08 - 003980720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.StateRepository.dll
 297. 2018-03-16 18:22 - 2018-02-10 06:06 - 006014688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.dll
 298. 2018-03-16 18:22 - 2018-02-10 06:06 - 004670728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfcore.dll
 299. 2018-03-16 18:22 - 2018-02-10 06:04 - 001491352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppVEntSubsystems32.dll
 300. 2018-03-16 18:22 - 2018-02-10 05:50 - 001313792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\InstallService.dll
 301. 2018-03-16 18:22 - 2018-02-10 05:47 - 017160704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.dll
 302. 2018-03-16 18:22 - 2018-02-10 05:47 - 013704192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Xaml.dll
 303. 2018-03-16 18:22 - 2018-02-10 05:46 - 001008640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\InstallService.dll
 304. 2018-03-16 18:22 - 2018-02-10 05:45 - 007545344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinui.dll
 305. 2018-03-16 18:22 - 2018-02-10 05:43 - 006466560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\twinui.dll
 306. 2018-03-16 18:22 - 2018-02-10 05:40 - 004498432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xpsrchvw.exe
 307. 2018-03-16 18:22 - 2018-02-10 05:40 - 004113408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_nt.dll
 308. 2018-03-16 18:22 - 2018-02-10 05:40 - 003405824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tquery.dll
 309. 2018-03-16 18:22 - 2018-02-10 05:39 - 002976256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinui.pcshell.dll
 310. 2018-03-16 18:22 - 2018-02-10 05:39 - 002741248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssrch.dll
 311. 2018-03-16 18:22 - 2018-02-10 05:39 - 002677760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\tquery.dll
 312. 2018-03-16 18:22 - 2018-02-10 05:39 - 001669120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Wpc.dll
 313. 2018-03-16 18:22 - 2018-02-10 05:38 - 004815360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MFMediaEngine.dll
 314. 2018-03-16 18:22 - 2018-02-10 05:38 - 003169280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentServer.dll
 315. 2018-03-16 18:22 - 2018-02-10 05:38 - 003125760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\InputService.dll
 316. 2018-03-16 18:22 - 2018-02-10 05:38 - 002857984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dwmcore.dll
 317. 2018-03-16 18:22 - 2018-02-10 05:38 - 002184192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mssrch.dll
 318. 2018-03-16 18:22 - 2018-02-10 05:37 - 004772352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ExplorerFrame.dll
 319. 2018-03-16 18:22 - 2018-02-10 05:37 - 003578368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SRH.dll
 320. 2018-03-16 18:22 - 2018-02-10 05:37 - 003419136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xpsrchvw.exe
 321. 2018-03-16 18:22 - 2018-02-10 05:37 - 002784256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll
 322. 2018-03-16 18:22 - 2018-02-10 05:37 - 001488384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\audiosrv.dll
 323. 2018-03-16 18:22 - 2018-02-10 05:36 - 002464768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dwmcore.dll
 324. 2018-03-16 18:22 - 2018-02-10 05:36 - 001759744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wpncore.dll
 325. 2018-03-16 18:22 - 2018-02-10 05:34 - 004249600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MFMediaEngine.dll
 326. 2018-03-16 18:22 - 2018-02-10 05:34 - 002983936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mmcndmgr.dll
 327. 2018-03-16 18:22 - 2018-02-10 05:33 - 001936384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mmc.exe
 328. 2018-03-16 18:22 - 2018-02-10 05:32 - 002427904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mmcndmgr.dll
 329. 2018-03-16 18:22 - 2018-02-09 04:35 - 004959688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rtmpltfm.dll
 330. 2018-03-16 18:22 - 2018-01-01 13:50 - 005905752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\StartTileData.dll
 331. 2018-03-16 18:22 - 2018-01-01 12:15 - 012687872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wmp.dll
 332. 2018-03-16 18:22 - 2018-01-01 12:13 - 013657600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wmp.dll
 333. 2018-03-16 18:22 - 2018-01-01 12:13 - 003121664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Microsoft.Bluetooth.Profiles.Gatt.dll
 334. 2018-03-16 18:22 - 2018-01-01 12:12 - 002633216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\diagtrack.dll
 335. 2018-03-16 18:22 - 2018-01-01 12:05 - 002510848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ResetEngine.dll
 336. 2018-03-16 18:22 - 2017-12-07 22:58 - 003211776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NetworkMobileSettings.dll
 337. 2018-03-16 18:22 - 2017-11-26 21:32 - 021754368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Hydrogen.dll
 338. 2018-03-16 18:22 - 2017-11-26 13:18 - 003186688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.CloudStore.dll
 339. 2018-03-16 18:22 - 2017-11-26 13:04 - 002596352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\smartscreen.exe
 340. 2018-03-16 18:22 - 2017-11-19 08:35 - 003331520 _____ C:\WINDOWS\system32\Windows.Mirage.dll
 341. 2018-03-16 18:22 - 2017-11-19 03:20 - 002491112 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Mirage.dll
 342. 2018-03-16 18:22 - 2017-10-25 05:20 - 002717392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfmp4srcsnk.dll
 343. 2018-03-16 18:22 - 2017-10-25 04:22 - 002465848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfmp4srcsnk.dll
 344. 2018-03-16 18:22 - 2017-10-10 07:49 - 001554216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinapi.appcore.dll
 345. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-02 04:00 - 000329728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Internal.Feedback.Analog.dll
 346. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-02 03:59 - 000956416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Spectrum.exe
 347. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 08:50 - 000270744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\acmigration.dll
 348. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 08:49 - 000389536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\invagent.dll
 349. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 08:48 - 000664472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aeinv.dll
 350. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 08:47 - 000749464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\generaltel.dll
 351. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 08:47 - 000035224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceCensus.exe
 352. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 08:46 - 002003352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aitstatic.exe
 353. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 08:46 - 000609176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\devinv.dll
 354. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 08:46 - 000138144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CompatTelRunner.exe
 355. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 08:45 - 000070040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32appinventorycsp.dll
 356. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 08:40 - 002514936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\KernelBase.dll
 357. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 08:40 - 000461720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dcntel.dll
 358. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 08:40 - 000273304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aepic.dll
 359. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 08:30 - 000540064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pcasvc.dll
 360. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 08:29 - 000733592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\acpi.sys
 361. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 08:27 - 001173576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rpcrt4.dll
 362. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 08:23 - 000749976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgmms2.sys
 363. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 08:19 - 000710768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSVideoDSP.dll
 364. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 08:17 - 002710736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iertutil.dll
 365. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 08:17 - 000519152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SecurityHealthService.exe
 366. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 08:17 - 000408984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgmms1.sys
 367. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 08:15 - 002574232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgkrnl.sys
 368. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 08:14 - 005105664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AuthFWSnapin.dll
 369. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 08:14 - 001694224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winmde.dll
 370. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 08:12 - 000677272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\cng.sys
 371. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 08:12 - 000189344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SecurityHealthAgent.dll
 372. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 08:10 - 001779936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfplat.dll
 373. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 08:09 - 001054272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msvproc.dll
 374. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 07:51 - 000777904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rpcrt4.dll
 375. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 07:48 - 001930736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\KernelBase.dll
 376. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 07:39 - 000213400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\aepic.dll
 377. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 07:30 - 005615968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3d10warp.dll
 378. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 07:28 - 002193168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iertutil.dll
 379. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 07:27 - 000284112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wintrust.dll
 380. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 07:26 - 001524776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfplat.dll
 381. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 07:26 - 001057816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msvproc.dll
 382. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 07:23 - 005105664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AuthFWSnapin.dll
 383. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 07:21 - 001558856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\winmde.dll
 384. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 07:03 - 002902528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\win32kfull.sys
 385. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 07:03 - 000471552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AcSpecfc.dll
 386. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 07:01 - 006575616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Data.Pdf.dll
 387. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 07:00 - 000098304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TSpkg.dll
 388. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 06:59 - 000220672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MicrosoftAccountWAMExtension.dll
 389. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 06:58 - 004839424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dbgeng.dll
 390. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 06:58 - 000405504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Payments.dll
 391. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 06:58 - 000368128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\daxexec.dll
 392. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 06:54 - 003181568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\cdp.dll
 393. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 06:54 - 001296896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usocore.dll
 394. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 06:54 - 000665088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript.dll
 395. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 06:54 - 000496128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\updatehandlers.dll
 396. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 06:54 - 000463360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\vbscript.dll
 397. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 06:53 - 000863232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MusUpdateHandlers.dll
 398. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 06:53 - 000536576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\edgeIso.dll
 399. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 06:53 - 000399872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MusNotification.exe
 400. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 06:53 - 000246272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MusNotificationUx.exe
 401. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 06:51 - 002329088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSVidCtl.dll
 402. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 06:51 - 000201728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EdgeManager.dll
 403. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 06:50 - 003677184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript9.dll
 404. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 06:50 - 002869760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wininet.dll
 405. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 06:50 - 000526336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\daxexec.dll
 406. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 06:50 - 000118272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TSpkg.dll
 407. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 06:49 - 000301056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MicrosoftAccountWAMExtension.dll
 408. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 06:48 - 000543232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\HolographicExtensions.dll
 409. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 06:48 - 000431616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msIso.dll
 410. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 06:47 - 000579584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Payments.dll
 411. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 06:47 - 000484352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cdpusersvc.dll
 412. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 06:46 - 004051968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msi.dll
 413. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 06:45 - 000594944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vbscript.dll
 414. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 06:42 - 003505664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSVidCtl.dll
 415. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 06:42 - 002084352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kbase.sys
 416. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 06:41 - 003334144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wininet.dll
 417. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 06:41 - 001548288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\lsasrv.dll
 418. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 06:41 - 000812032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript.dll
 419. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 06:40 - 005833216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dbgeng.dll
 420. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 06:39 - 002222592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlidsvc.dll
 421. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 06:39 - 002035712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpcorets.dll
 422. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 06:39 - 000899584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\samsrv.dll
 423. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 06:39 - 000666624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DbgModel.dll
 424. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 06:38 - 000963072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\StorSvc.dll
 425. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 06:38 - 000726016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\srv2.sys
 426. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 06:36 - 004050432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msi.dll
 427. 2018-03-16 18:21 - 2018-03-01 06:35 - 000568320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msra.exe
 428. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-22 03:23 - 001092016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winresume.efi
 429. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-22 03:23 - 000924648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winresume.exe
 430. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-22 03:13 - 000077216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvloader.dll
 431. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-22 03:08 - 001206688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvix64.exe
 432. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-22 03:08 - 001055648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvax64.exe
 433. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-22 03:08 - 000571288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\spaceport.sys
 434. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-22 03:07 - 001415296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winload.efi
 435. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-22 03:07 - 001209248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winload.exe
 436. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-22 03:03 - 000712600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\vhdmp.sys
 437. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-22 03:03 - 000082848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\volmgr.sys
 438. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-22 03:02 - 000149400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\storahci.sys
 439. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-22 02:54 - 000437144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\USBXHCI.SYS
 440. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-22 02:52 - 000103328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\stornvme.sys
 441. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-22 02:51 - 000555424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\USBHUB3.SYS
 442. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-22 02:51 - 000097176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\sdstor.sys
 443. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-22 02:51 - 000045472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\storufs.sys
 444. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-22 02:50 - 000362904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\pci.sys
 445. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-22 01:41 - 020286120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\shell32.dll
 446. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-22 01:30 - 000046080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\hidparse.sys
 447. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-22 01:27 - 001282048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSVPXENC.dll
 448. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-22 01:16 - 001286144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSVPXENC.dll
 449. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:21 - 000479912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ucrtbase_enclave.dll
 450. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:20 - 000599448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\securekernel.exe
 451. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:19 - 001133888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSVP9DEC.dll
 452. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:18 - 001193192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.StateRepositoryPS.dll
 453. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:18 - 000319864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wow64.dll
 454. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:18 - 000098272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\FsIso.exe
 455. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:16 - 000739696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll
 456. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:15 - 001954048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll
 457. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:15 - 000471968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hal.dll
 458. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:14 - 001002592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ucrtbase.dll
 459. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:13 - 001416392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3D12.dll
 460. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:13 - 000535960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\netio.sys
 461. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:13 - 000373656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\clfs.sys
 462. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:12 - 004537040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\setupapi.dll
 463. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:12 - 001313016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Taskmgr.exe
 464. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:12 - 001277848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ndis.sys
 465. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:11 - 001029528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\efscore.dll
 466. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:11 - 000711432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ci.dll
 467. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:10 - 000614160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\StateRepository.Core.dll
 468. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:10 - 000246168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\browserbroker.dll
 469. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:10 - 000154520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.StateRepositoryClient.dll
 470. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:09 - 000755712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\evr.dll
 471. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:09 - 000525208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wimserv.exe
 472. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:09 - 000491264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\policymanager.dll
 473. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:08 - 000687552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\StructuredQuery.dll
 474. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:08 - 000398824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SystemSettingsAdminFlows.exe
 475. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:08 - 000096200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winbrand.dll
 476. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:07 - 000705944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wimgapi.dll
 477. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:07 - 000436632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CloudExperienceHostCommon.dll
 478. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:06 - 000824896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ClipSVC.dll
 479. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:06 - 000819096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVClient.exe
 480. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:06 - 000727448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\fvevol.sys
 481. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:06 - 000594048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mf.dll
 482. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:06 - 000494488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mrxsmb.sys
 483. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:06 - 000100248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.StateRepositoryBroker.dll
 484. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:06 - 000087384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\remoteaudioendpoint.dll
 485. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:05 - 000688064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentClient.dll
 486. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:05 - 000413888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AUDIOKSE.dll
 487. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:04 - 001778584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVEntVirtualization.dll
 488. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:04 - 001628056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVIntegration.dll
 489. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:04 - 001430760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WpcMon.exe
 490. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:04 - 001426672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AudioEng.dll
 491. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:04 - 001170008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AudioSes.dll
 492. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:04 - 000614296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\afd.sys
 493. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:04 - 000603920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\audiodg.exe
 494. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:04 - 000374032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vac.exe
 495. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:04 - 000339872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NetworkBindingEngineMigPlugin.dll
 496. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:04 - 000260896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfps.dll
 497. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:04 - 000212880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfsensorgroup.dll
 498. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:03 - 000849304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LicensingWinRT.dll
 499. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:03 - 000722616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sppwinob.dll
 500. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:03 - 000706600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EditionUpgradeManagerObj.dll
 501. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:03 - 000404888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CloudExperienceHost.dll
 502. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:03 - 000098712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceReactivation.dll
 503. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:02 - 002773400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\tcpip.sys
 504. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:02 - 002220952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVEntSubsystems64.dll
 505. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:02 - 001420696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVEntSubsystemController.dll
 506. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:02 - 001103768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\http.sys
 507. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:02 - 000831384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVOrchestration.dll
 508. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:02 - 000813976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVEntStreamingManager.dll
 509. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:02 - 000744856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVReporting.dll
 510. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:02 - 000670104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVCatalog.dll
 511. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:02 - 000645528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVPublishing.dll
 512. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:02 - 000628632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msvcp_win.dll
 513. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:02 - 000495000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TransportDSA.dll
 514. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:02 - 000397720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVScripting.dll
 515. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 07:02 - 000231320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVShNotify.exe
 516. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 06:21 - 001615712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ntdll.dll
 517. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 06:18 - 001384288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSVP9DEC.dll
 518. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 06:17 - 002255112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msmpeg2vdec.dll
 519. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 06:17 - 000597160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dnsapi.dll
 520. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 06:17 - 000542856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.StateRepositoryPS.dll
 521. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 06:15 - 001145624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ucrtbase.dll
 522. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 06:12 - 004382032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\setupapi.dll
 523. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 06:11 - 001250528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Taskmgr.exe
 524. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 06:10 - 000422592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\policymanager.dll
 525. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 06:09 - 001123456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3D12.dll
 526. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 06:09 - 000559976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\StructuredQuery.dll
 527. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 06:09 - 000354200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CloudExperienceHostCommon.dll
 528. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 06:08 - 000592792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wimgapi.dll
 529. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 06:07 - 000543920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppXDeploymentClient.dll
 530. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 06:07 - 000527864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\StateRepository.Core.dll
 531. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 06:07 - 000123808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.StateRepositoryClient.dll
 532. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 06:07 - 000089504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.StateRepositoryBroker.dll
 533. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 06:07 - 000083216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\winbrand.dll
 534. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 06:06 - 000982528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AudioSes.dll
 535. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 06:05 - 001246432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AudioEng.dll
 536. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 06:05 - 001149272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfsvr.dll
 537. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 06:05 - 000718232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\LicensingWinRT.dll
 538. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 06:05 - 000662208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\evr.dll
 539. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 06:05 - 000654456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\EditionUpgradeManagerObj.dll
 540. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 06:05 - 000551672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mf.dll
 541. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 06:05 - 000193248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfsensorgroup.dll
 542. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 06:05 - 000129184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfps.dll
 543. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 06:05 - 000074992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\remoteaudioendpoint.dll
 544. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 06:03 - 000505160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msvcp_win.dll
 545. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:50 - 000849920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\uDWM.dll
 546. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:49 - 001664512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\GdiPlus.dll
 547. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:49 - 000385536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\cldflt.sys
 548. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:49 - 000329728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AcGenral.dll
 549. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:48 - 002890240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.Resources.dll
 550. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:46 - 002393600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AcGenral.dll
 551. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:46 - 001470976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\GdiPlus.dll
 552. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:46 - 000225792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\winnat.sys
 553. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:46 - 000173568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.StateRepositoryUpgrade.dll
 554. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:46 - 000135680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\shsetup.dll
 555. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:46 - 000018432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PCShellCommonProxyStub.dll
 556. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:45 - 000306688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\FSClient.dll
 557. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:45 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\nshhttp.dll
 558. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:44 - 001498112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WebRuntimeManager.dll
 559. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:44 - 000800768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Magnify.exe
 560. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:44 - 000503296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_User.dll
 561. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:44 - 000427008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\OneCoreCommonProxyStub.dll
 562. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:44 - 000388608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Search.ProtocolHandler.MAPI2.dll
 563. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:44 - 000336896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppLockerCSP.dll
 564. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:44 - 000302592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EnterpriseAppMgmtSvc.dll
 565. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:44 - 000276992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\shutdownux.dll
 566. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:44 - 000276480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dxtrans.dll
 567. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:44 - 000208384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tetheringservice.dll
 568. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:43 - 000580608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\webio.dll
 569. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:43 - 000570368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TileDataRepository.dll
 570. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:43 - 000456704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dxtmsft.dll
 571. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:43 - 000394752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ks.sys
 572. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:43 - 000391168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iedkcs32.dll
 573. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:43 - 000150528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppManagementConfiguration.dll
 574. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:43 - 000110080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\shsetup.dll
 575. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:42 - 001425408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SystemSettings.Handlers.dll
 576. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:42 - 001216000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Networking.Vpn.dll
 577. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:42 - 001113600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bcastdvr.exe
 578. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:42 - 000975872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wbiosrvc.dll
 579. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:42 - 000950784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rasgcw.dll
 580. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:42 - 000837632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Security.Authentication.Web.Core.dll
 581. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:42 - 000813568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bisrv.dll
 582. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:42 - 000792064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssvp.dll
 583. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:42 - 000731136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Magnify.exe
 584. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:42 - 000634880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\efswrt.dll
 585. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:42 - 000270336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ListSvc.dll
 586. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:42 - 000236032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\FSClient.dll
 587. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:42 - 000233984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppLockerCSP.dll
 588. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:41 - 001495552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.desktop.dll
 589. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:41 - 000859648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\appwiz.cpl
 590. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:41 - 000820224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\netlogon.dll
 591. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:41 - 000815616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieproxy.dll
 592. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:41 - 000721408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LogonController.dll
 593. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:41 - 000466432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\efswrt.dll
 594. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:41 - 000451072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TileDataRepository.dll
 595. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:41 - 000401408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ncsi.dll
 596. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:41 - 000377856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe
 597. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:41 - 000365568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieproxy.dll
 598. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:41 - 000255488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\edputil.dll
 599. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:41 - 000133120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppManagementConfiguration.dll
 600. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:40 - 003367936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SyncCenter.dll
 601. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:40 - 001234432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SEMgrSvc.dll
 602. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:40 - 001002496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\modernexecserver.dll
 603. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:40 - 000939520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rasdlg.dll
 604. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:40 - 000930816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rasmans.dll
 605. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:40 - 000886784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\bcastdvr.exe
 606. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:40 - 000856576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rasgcw.dll
 607. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:40 - 000800256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cscui.dll
 608. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:40 - 000756736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msfeeds.dll
 609. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:40 - 000601088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ipnathlp.dll
 610. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:40 - 000526336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\authui.dll
 611. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:40 - 000508416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\timedate.cpl
 612. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:40 - 000499200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rastls.dll
 613. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:40 - 000366080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\nlasvc.dll
 614. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:40 - 000232960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\edputil.dll
 615. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:40 - 000195072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\OneCoreCommonProxyStub.dll
 616. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:39 - 005500928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aclui.dll
 617. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:39 - 004592640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SystemSettingsThresholdAdminFlowUI.dll
 618. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:39 - 002209280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.onecore.dll
 619. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:39 - 000721920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mssvp.dll
 620. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:39 - 000680960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sud.dll
 621. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:39 - 000658432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\netlogon.dll
 622. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:39 - 000621056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hgcpl.dll
 623. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:39 - 000462848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\webio.dll
 624. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:39 - 000447488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rastls.dll
 625. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:38 - 006722560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mspaint.exe
 626. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:38 - 002082304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\inetcpl.cpl
 627. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:38 - 001968640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\FntCache.dll
 628. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:38 - 001597952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieapfltr.dll
 629. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:38 - 001353728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usercpl.dll
 630. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:38 - 001228800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TokenBroker.dll
 631. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:38 - 001167360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ISM.dll
 632. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:38 - 001166336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\localspl.dll
 633. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:38 - 001057792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comdlg32.dll
 634. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:38 - 000982016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe
 635. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:38 - 000939520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rasapi32.dll
 636. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:38 - 000885248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Search.dll
 637. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:38 - 000755712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\appwiz.cpl
 638. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:38 - 000699904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\lsm.dll
 639. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:38 - 000653312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\sud.dll
 640. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:38 - 000598528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Security.Authentication.Web.Core.dll
 641. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:38 - 000556544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LockAppBroker.dll
 642. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:38 - 000524800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\windows.immersiveshell.serviceprovider.dll
 643. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:38 - 000509440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingSync.dll
 644. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:38 - 000506880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinapi.dll
 645. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:38 - 000462336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuuhext.dll
 646. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:38 - 000401920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rascustom.dll
 647. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:38 - 000324608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SearchProtocolHost.exe
 648. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:37 - 003287040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SyncCenter.dll
 649. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:37 - 002523648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\gameux.dll
 650. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:37 - 001822208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
 651. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:37 - 000862208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rasdlg.dll
 652. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:37 - 000456704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\LockAppBroker.dll
 653. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:37 - 000417792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\stobject.dll
 654. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:37 - 000308224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NetSetupSvc.dll
 655. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:36 - 002859520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SRH.dll
 656. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:36 - 001739264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Immersive.dll
 657. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:36 - 001559552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\urlmon.dll
 658. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:36 - 001342464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Wpc.dll
 659. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:36 - 001230848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\usercpl.dll
 660. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:36 - 000915968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TokenBroker.dll
 661. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:36 - 000695296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Search.dll
 662. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:36 - 000685056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AudioEndpointBuilder.dll
 663. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:36 - 000599552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Core.TextInput.dll
 664. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:36 - 000559104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UserLanguagesCpl.dll
 665. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:36 - 000403968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\sppcomapi.dll
 666. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:35 - 004384768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ExplorerFrame.dll
 667. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:35 - 002814976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\themeui.dll
 668. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:35 - 002413568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\gameux.dll
 669. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:35 - 002349568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\InputService.dll
 670. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:35 - 002013184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\inetcpl.cpl
 671. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:35 - 001474560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieapfltr.dll
 672. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:35 - 000943104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.BackgroundMediaPlayback.dll
 673. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:35 - 000941568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Playback.BackgroundMediaPlayer.dll
 674. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:35 - 000918528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Playback.MediaPlayer.dll
 675. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:35 - 000862208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rasapi32.dll
 676. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:35 - 000842240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\comdlg32.dll
 677. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:35 - 000826880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SearchIndexer.exe
 678. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:35 - 000667136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\FrameServer.dll
 679. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:35 - 000455680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\authui.dll
 680. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:35 - 000433664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\twinapi.dll
 681. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:35 - 000402944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SettingSync.dll
 682. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:35 - 000329728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\InputSwitch.dll
 683. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:34 - 000624640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WMVXENCD.DLL
 684. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:34 - 000464384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Core.TextInput.dll
 685. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:34 - 000433152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WMVSENCD.DLL
 686. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:33 - 001661440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vssapi.dll
 687. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:33 - 001570816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RecoveryDrive.exe
 688. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:33 - 001557504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\VSSVC.exe
 689. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:33 - 001509888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Immersive.dll
 690. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:33 - 000621568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.BackgroundMediaPlayback.dll
 691. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:33 - 000620544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Playback.BackgroundMediaPlayer.dll
 692. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:33 - 000604672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Playback.MediaPlayer.dll
 693. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:33 - 000482816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\srcore.dll
 694. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:33 - 000341504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mmcbase.dll
 695. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:33 - 000217088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WebClnt.dll
 696. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:32 - 000681472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WMVXENCD.DLL
 697. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:32 - 000392704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WMVSENCD.DLL
 698. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:31 - 001488896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mmc.exe
 699. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:31 - 001159680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\vssapi.dll
 700. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 05:31 - 000190464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WebClnt.dll
 701. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 03:59 - 000804240 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\locale.nls
 702. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-10 03:59 - 000804240 _____ C:\WINDOWS\system32\locale.nls
 703. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-09 04:35 - 001234888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rtmpal.dll
 704. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-09 04:35 - 001002952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rtmcodecs.dll
 705. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-02 04:36 - 003903944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rtmpltfm.dll
 706. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-02 04:36 - 000921032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rtmpal.dll
 707. 2018-03-16 18:21 - 2018-02-02 04:36 - 000854976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rtmcodecs.dll
 708. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 13:51 - 000191816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\skci.dll
 709. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 13:51 - 000059800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\bam.sys
 710. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 13:50 - 000780464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fontdrvhost.exe
 711. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 13:48 - 000382360 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\system32\atmfd.dll
 712. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 13:47 - 000649304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\advapi32.dll
 713. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 13:46 - 000898216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CoreMessaging.dll
 714. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 13:45 - 000398744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\fltMgr.sys
 715. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 13:43 - 000062872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\fsdepends.sys
 716. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 13:41 - 000559512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\storport.sys
 717. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 13:39 - 000902416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winhttp.dll
 718. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 13:39 - 000508264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\systemreset.exe
 719. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 13:37 - 000461720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wifitask.exe
 720. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 13:36 - 000166296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\partmgr.sys
 721. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 13:34 - 001336344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ole32.dll
 722. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 13:27 - 000163736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\wfplwfs.sys
 723. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 13:26 - 000428952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\rdbss.sys
 724. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 13:25 - 000615768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\services.exe
 725. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 13:06 - 000311192 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\SysWOW64\atmfd.dll
 726. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 13:03 - 000650328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fontdrvhost.exe
 727. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 13:03 - 000566664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CoreMessaging.dll
 728. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 13:03 - 000123512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\sspicli.dll
 729. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 12:49 - 000481464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\advapi32.dll
 730. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 12:42 - 001003152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ole32.dll
 731. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 12:34 - 000703568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\winhttp.dll
 732. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 12:25 - 000475648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieui.dll
 733. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 12:24 - 000240640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AboutSettingsHandlers.dll
 734. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 12:24 - 000202240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppxAllUserStore.dll
 735. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 12:23 - 000561152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieui.dll
 736. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 12:23 - 000250368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppxAllUserStore.dll
 737. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 12:21 - 000133632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wificonnapi.dll
 738. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 12:21 - 000097280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\raspptp.sys
 739. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 12:20 - 000212992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\container.dll
 740. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 12:19 - 000795136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NaturalAuth.dll
 741. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 12:19 - 000461312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlansec.dll
 742. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 12:19 - 000416768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\html.iec
 743. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 12:19 - 000334848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dusmsvc.dll
 744. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 12:19 - 000073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\provtool.exe
 745. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 12:18 - 000699904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CPFilters.dll
 746. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 12:18 - 000465920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wcncsvc.dll
 747. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 12:18 - 000436224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PsmServiceExtHost.dll
 748. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 12:18 - 000432640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\provengine.dll
 749. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 12:18 - 000427008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\provhandlers.dll
 750. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 12:18 - 000380928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\EncDec.dll
 751. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 12:18 - 000369664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\APHostService.dll
 752. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 12:18 - 000259072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SCardSvr.dll
 753. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 12:18 - 000210944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\P2P.dll
 754. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 12:17 - 000616960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Internal.Bluetooth.dll
 755. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 12:17 - 000423936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\p2psvc.dll
 756. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 12:17 - 000341504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pnrpsvc.dll
 757. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 12:16 - 000956928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rdpbase.dll
 758. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 12:16 - 000624128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SyncController.dll
 759. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 12:15 - 001657856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpserverbase.dll
 760. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 12:15 - 001245184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Unistore.dll
 761. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 12:15 - 000970240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sysmain.dll
 762. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 12:15 - 000951808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usermgr.dll
 763. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 12:15 - 000588800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\actxprxy.dll
 764. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 12:15 - 000434176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EncDec.dll
 765. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 12:14 - 001097728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpbase.dll
 766. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 12:14 - 000985600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\inetcomm.dll
 767. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 12:14 - 000870912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CPFilters.dll
 768. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 12:13 - 000897024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\inetcomm.dll
 769. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 12:12 - 001573376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UserDataService.dll
 770. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 12:12 - 001424896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wwansvc.dll
 771. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 12:11 - 001955328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PeerDistSvc.dll
 772. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 12:11 - 001816576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wevtsvc.dll
 773. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 12:11 - 001343488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wifinetworkmanager.dll
 774. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 12:11 - 000880640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\schedsvc.dll
 775. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 12:11 - 000715776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
 776. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 12:10 - 002528256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlansvc.dll
 777. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 12:09 - 000925184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MPSSVC.dll
 778. 2018-03-16 18:21 - 2018-01-01 12:05 - 001160704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\reseteng.dll
 779. 2018-03-16 18:21 - 2017-12-08 07:52 - 000666112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DHolographicDisplay.dll
 780. 2018-03-16 18:21 - 2017-12-08 00:34 - 001925296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.ApplicationModel.Store.dll
 781. 2018-03-16 18:21 - 2017-12-08 00:34 - 001634288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\user32.dll
 782. 2018-03-16 18:21 - 2017-12-08 00:22 - 000979352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LicenseManager.dll
 783. 2018-03-16 18:21 - 2017-12-08 00:12 - 000401304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys
 784. 2018-03-16 18:21 - 2017-12-07 23:56 - 001528904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\user32.dll
 785. 2018-03-16 18:21 - 2017-12-07 23:55 - 001490328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.dll
 786. 2018-03-16 18:21 - 2017-12-07 23:33 - 000747416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\LicenseManager.dll
 787. 2018-03-16 18:21 - 2017-12-07 23:29 - 000047000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\KeyboardFilterShim.dll
 788. 2018-03-16 18:21 - 2017-12-07 23:12 - 000101376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msscript.ocx
 789. 2018-03-16 18:21 - 2017-12-07 23:10 - 000150528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\itss.dll
 790. 2018-03-16 18:21 - 2017-12-07 23:09 - 000147456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wscript.exe
 791. 2018-03-16 18:21 - 2017-12-07 23:09 - 000143360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\cscript.exe
 792. 2018-03-16 18:21 - 2017-12-07 23:09 - 000136704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\gamingtcui.dll
 793. 2018-03-16 18:21 - 2017-12-07 23:08 - 000514560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iprtrmgr.dll
 794. 2018-03-16 18:21 - 2017-12-07 23:08 - 000206336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\scrobj.dll
 795. 2018-03-16 18:21 - 2017-12-07 23:07 - 000172544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\itss.dll
 796. 2018-03-16 18:21 - 2017-12-07 23:07 - 000164864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dmcertinst.exe
 797. 2018-03-16 18:21 - 2017-12-07 23:06 - 000676352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SndVolSSO.dll
 798. 2018-03-16 18:21 - 2017-12-07 23:06 - 000174080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\gamingtcui.dll
 799. 2018-03-16 18:21 - 2017-12-07 23:06 - 000164864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wscript.exe
 800. 2018-03-16 18:21 - 2017-12-07 23:05 - 000559616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iprtrmgr.dll
 801. 2018-03-16 18:21 - 2017-12-07 23:05 - 000363008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsEnvironment.Desktop.dll
 802. 2018-03-16 18:21 - 2017-12-07 23:05 - 000222208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\scrobj.dll
 803. 2018-03-16 18:21 - 2017-12-07 23:05 - 000164864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cscript.exe
 804. 2018-03-16 18:21 - 2017-12-07 23:04 - 001321472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Input.Inking.dll
 805. 2018-03-16 18:21 - 2017-12-07 23:03 - 000708096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SndVolSSO.dll
 806. 2018-03-16 18:21 - 2017-12-07 23:02 - 002864640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mispace.dll
 807. 2018-03-16 18:21 - 2017-12-07 23:02 - 002117632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pnidui.dll
 808. 2018-03-16 18:21 - 2017-12-07 22:59 - 001666048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Input.Inking.dll
 809. 2018-03-16 18:21 - 2017-12-07 22:58 - 003478016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mispace.dll
 810. 2018-03-16 18:21 - 2017-11-26 21:15 - 000882688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Mirage.Internal.dll
 811. 2018-03-16 18:21 - 2017-11-26 17:43 - 000618496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Mirage.Internal.dll
 812. 2018-03-16 18:21 - 2017-11-26 14:45 - 001642520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3d9.dll
 813. 2018-03-16 18:21 - 2017-11-26 14:38 - 001636376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\gdi32full.dll
 814. 2018-03-16 18:21 - 2017-11-26 14:30 - 001488792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ContentDeliveryManager.Utilities.dll
 815. 2018-03-16 18:21 - 2017-11-26 14:29 - 000840440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Perception.Stub.dll
 816. 2018-03-16 18:21 - 2017-11-26 14:29 - 000703536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dxgi.dll
 817. 2018-03-16 18:21 - 2017-11-26 14:28 - 001012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Services.TargetedContent.dll
 818. 2018-03-16 18:21 - 2017-11-26 14:27 - 002412168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msxml6.dll
 819. 2018-03-16 18:21 - 2017-11-26 14:27 - 000230296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
 820. 2018-03-16 18:21 - 2017-11-26 13:55 - 000301056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AcLayers.dll
 821. 2018-03-16 18:21 - 2017-11-26 13:55 - 000175104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\t2embed.dll
 822. 2018-03-16 18:21 - 2017-11-26 13:55 - 000084992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceUpdateAgent.dll
 823. 2018-03-16 18:21 - 2017-11-26 13:43 - 000239104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\smartscreenps.dll
 824. 2018-03-16 18:21 - 2017-11-26 13:36 - 000168448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_SIUF.dll
 825. 2018-03-16 18:21 - 2017-11-26 13:36 - 000041472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\vwifimp.sys
 826. 2018-03-16 18:21 - 2017-11-26 13:35 - 000170496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_ContentDeliveryManager.dll
 827. 2018-03-16 18:21 - 2017-11-26 13:34 - 000126464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cryptcatsvc.dll
 828. 2018-03-16 18:21 - 2017-11-26 13:33 - 000361984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SpatializerApo.dll
 829. 2018-03-16 18:21 - 2017-11-26 13:29 - 000474112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DictationManager.dll
 830. 2018-03-16 18:21 - 2017-11-26 13:29 - 000238080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceSetupManager.dll
 831. 2018-03-16 18:21 - 2017-11-26 13:26 - 000830464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3d9on12.dll
 832. 2018-03-16 18:21 - 2017-11-26 13:26 - 000432640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.ApplicationModel.LockScreen.dll
 833. 2018-03-16 18:21 - 2017-11-26 13:25 - 000516096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ActivationManager.dll
 834. 2018-03-16 18:21 - 2017-11-26 13:25 - 000354304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WwaApi.dll
 835. 2018-03-16 18:21 - 2017-11-26 13:25 - 000292864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ExecModelClient.dll
 836. 2018-03-16 18:21 - 2017-11-26 13:19 - 000887296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Networking.dll
 837. 2018-03-16 18:21 - 2017-11-26 13:19 - 000059392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aadjcsp.dll
 838. 2018-03-16 18:21 - 2017-11-26 13:17 - 001054720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll
 839. 2018-03-16 18:21 - 2017-11-26 12:59 - 000259072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\srvnet.sys
 840. 2018-03-16 18:21 - 2017-11-26 12:58 - 000151040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\umpo.dll
 841. 2018-03-16 18:21 - 2017-11-26 12:48 - 000534528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\apphelp.dll
 842. 2018-03-16 18:21 - 2017-11-26 12:21 - 001474680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3d9.dll
 843. 2018-03-16 18:21 - 2017-11-26 12:21 - 001432816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\gdi32full.dll
 844. 2018-03-16 18:21 - 2017-11-26 12:02 - 001124760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ContentDeliveryManager.Utilities.dll
 845. 2018-03-16 18:21 - 2017-11-26 12:01 - 000746904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Services.TargetedContent.dll
 846. 2018-03-16 18:21 - 2017-11-26 12:01 - 000590944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dxgi.dll
 847. 2018-03-16 18:21 - 2017-11-26 12:01 - 000506256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Perception.Stub.dll
 848. 2018-03-16 18:21 - 2017-11-26 12:00 - 001990160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msxml6.dll
 849. 2018-03-16 18:21 - 2017-11-26 12:00 - 000353848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\bcryptprimitives.dll
 850. 2018-03-16 18:21 - 2017-11-26 11:41 - 000372224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AcLayers.dll
 851. 2018-03-16 18:21 - 2017-11-26 11:41 - 000133632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\t2embed.dll
 852. 2018-03-16 18:21 - 2017-11-26 11:40 - 000160256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\smartscreenps.dll
 853. 2018-03-16 18:21 - 2017-11-26 11:36 - 000444928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ActivationManager.dll
 854. 2018-03-16 18:21 - 2017-11-26 11:36 - 000351232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\DictationManager.dll
 855. 2018-03-16 18:21 - 2017-11-26 11:36 - 000315392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.LockScreen.dll
 856. 2018-03-16 18:21 - 2017-11-26 11:35 - 000557056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3d9on12.dll
 857. 2018-03-16 18:21 - 2017-11-26 11:35 - 000293888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WwaApi.dll
 858. 2018-03-16 18:21 - 2017-11-26 11:35 - 000242176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ExecModelClient.dll
 859. 2018-03-16 18:21 - 2017-11-26 11:31 - 000660480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Networking.dll
 860. 2018-03-16 18:21 - 2017-11-26 11:29 - 000823808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wuapi.dll
 861. 2018-03-16 18:21 - 2017-11-26 11:24 - 000614912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\apphelp.dll
 862. 2018-03-16 18:21 - 2017-10-25 10:11 - 000336896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\HolographicRuntimes.dll
 863. 2018-03-16 18:21 - 2017-10-25 05:41 - 000362176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BioIso.exe
 864. 2018-03-16 18:21 - 2017-10-25 05:39 - 000479912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wow64win.dll
 865. 2018-03-16 18:21 - 2017-10-25 05:29 - 002269080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfsrcsnk.dll
 866. 2018-03-16 18:21 - 2017-10-25 05:29 - 001507736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfmpeg2srcsnk.dll
 867. 2018-03-16 18:21 - 2017-10-25 05:27 - 001970520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfasfsrcsnk.dll
 868. 2018-03-16 18:21 - 2017-10-25 04:27 - 001454568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfsrcsnk.dll
 869. 2018-03-16 18:21 - 2017-10-25 04:27 - 001377080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfasfsrcsnk.dll
 870. 2018-03-16 18:21 - 2017-10-25 04:18 - 000975872 _____ C:\WINDOWS\system32\FaceProcessor.dll
 871. 2018-03-16 18:21 - 2017-10-25 04:18 - 000135168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_CapabilityAccess.dll
 872. 2018-03-16 18:21 - 2017-10-25 04:16 - 000227328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CapabilityAccessManager.dll
 873. 2018-03-16 18:21 - 2017-10-25 04:16 - 000114688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\UcmCx.sys
 874. 2018-03-16 18:21 - 2017-10-25 04:11 - 000768512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PCPKsp.dll
 875. 2018-03-16 18:21 - 2017-10-25 04:09 - 001806336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Speech.dll
 876. 2018-03-16 18:21 - 2017-10-25 04:08 - 000654848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RDXService.dll
 877. 2018-03-16 18:21 - 2017-10-25 04:02 - 000591872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\PCPKsp.dll
 878. 2018-03-16 18:21 - 2017-10-25 03:58 - 001280000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Speech.dll
 879. 2018-03-16 18:21 - 2017-10-20 06:08 - 000339968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msexcl40.dll
 880. 2018-03-16 18:21 - 2017-10-10 07:54 - 001463856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msctf.dll
 881. 2018-03-16 18:21 - 2017-10-10 07:49 - 000060824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\urscx01000.sys
 882. 2018-03-16 18:21 - 2017-10-10 07:31 - 001323840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msctf.dll
 883. 2018-03-16 18:21 - 2017-10-10 07:07 - 001261864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\twinapi.appcore.dll
 884. 2018-03-16 18:21 - 2017-10-10 06:43 - 000070656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XblAuthTokenBrokerExt.dll
 885. 2018-03-16 18:21 - 2017-10-10 06:42 - 000326144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\cryptngc.dll
 886. 2018-03-16 18:21 - 2017-10-10 06:33 - 000086016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XblAuthTokenBrokerExt.dll
 887. 2018-03-16 18:21 - 2017-10-10 06:31 - 000478208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NgcCtnr.dll
 888. 2018-03-16 18:21 - 2017-10-10 06:30 - 000442880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cryptngc.dll
 889. 2018-03-16 18:20 - 2018-03-02 04:02 - 000037888 _____ C:\WINDOWS\system32\SpectrumSyncClient.dll
 890. 2018-03-16 18:20 - 2018-03-02 04:01 - 000640000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\HeadTrackerStorage.dll
 891. 2018-03-16 18:20 - 2018-03-02 04:00 - 000248320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\svf.dll
 892. 2018-03-16 18:20 - 2018-03-02 04:00 - 000230912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\HoloShellRuntime.dll
 893. 2018-03-16 18:20 - 2018-03-01 21:28 - 000181760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\HoloShellRuntime.dll
 894. 2018-03-16 18:20 - 2018-03-01 08:30 - 000264040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MusNotifyIcon.exe
 895. 2018-03-16 18:20 - 2018-03-01 08:26 - 000170912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ksecpkg.sys
 896. 2018-03-16 18:20 - 2018-03-01 08:25 - 000377752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\msrpc.sys
 897. 2018-03-16 18:20 - 2018-03-01 08:14 - 000356952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wintrust.dll
 898. 2018-03-16 18:20 - 2018-03-01 08:14 - 000147872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\wcifs.sys
 899. 2018-03-16 18:20 - 2018-03-01 08:14 - 000128928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\offlinelsa.dll
 900. 2018-03-16 18:20 - 2018-03-01 08:12 - 000250264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\offlinesam.dll
 901. 2018-03-16 18:20 - 2018-03-01 08:11 - 000093600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpudd.dll
 902. 2018-03-16 18:20 - 2018-03-01 08:10 - 000075168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SecurityHealthProxyStub.dll
 903. 2018-03-16 18:20 - 2018-03-01 08:10 - 000022936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\isapnp.sys
 904. 2018-03-16 18:20 - 2018-03-01 07:29 - 000574960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSVideoDSP.dll
 905. 2018-03-16 18:20 - 2018-03-01 07:28 - 000115096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\offlinelsa.dll
 906. 2018-03-16 18:20 - 2018-03-01 07:27 - 000221592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\offlinesam.dll
 907. 2018-03-16 18:20 - 2018-03-01 07:03 - 000344576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\edgeIso.dll
 908. 2018-03-16 18:20 - 2018-03-01 07:03 - 000162304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\IndexedDbLegacy.dll
 909. 2018-03-16 18:20 - 2018-03-01 07:03 - 000065536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\usoapi.dll
 910. 2018-03-16 18:20 - 2018-03-01 07:01 - 000155648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\EdgeManager.dll
 911. 2018-03-16 18:20 - 2018-03-01 07:01 - 000019456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\credssp.dll
 912. 2018-03-16 18:20 - 2018-03-01 06:58 - 000459776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\webplatstorageserver.dll
 913. 2018-03-16 18:20 - 2018-03-01 06:57 - 000369152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msIso.dll
 914. 2018-03-16 18:20 - 2018-03-01 06:56 - 000559104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript9diag.dll
 915. 2018-03-16 18:20 - 2018-03-01 06:55 - 000346112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\zipfldr.dll
 916. 2018-03-16 18:20 - 2018-03-01 06:53 - 000206848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\IndexedDbLegacy.dll
 917. 2018-03-16 18:20 - 2018-03-01 06:53 - 000107520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\musdialoghandlers.dll
 918. 2018-03-16 18:20 - 2018-03-01 06:53 - 000097792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\updatecsp.dll
 919. 2018-03-16 18:20 - 2018-03-01 06:53 - 000092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usoapi.dll
 920. 2018-03-16 18:20 - 2018-03-01 06:53 - 000056320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AcSpecfc.dll
 921. 2018-03-16 18:20 - 2018-03-01 06:53 - 000039424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UsoClient.exe
 922. 2018-03-16 18:20 - 2018-03-01 06:51 - 000034816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\BasicRender.sys
 923. 2018-03-16 18:20 - 2018-03-01 06:51 - 000023552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\credssp.dll
 924. 2018-03-16 18:20 - 2018-03-01 06:50 - 000075264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\wcnfs.sys
 925. 2018-03-16 18:20 - 2018-03-01 06:49 - 000675328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\webplatstorageserver.dll
 926. 2018-03-16 18:20 - 2018-03-01 06:49 - 000529408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\nwifi.sys
 927. 2018-03-16 18:20 - 2018-03-01 06:49 - 000066048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winsrv.dll
 928. 2018-03-16 18:20 - 2018-03-01 06:46 - 000770048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\WdiWiFi.sys
 929. 2018-03-16 18:20 - 2018-03-01 06:46 - 000026624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msisip.dll
 930. 2018-03-16 18:20 - 2018-03-01 06:45 - 000708096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript9diag.dll
 931. 2018-03-16 18:20 - 2018-03-01 06:45 - 000386560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\zipfldr.dll
 932. 2018-03-16 18:20 - 2018-03-01 06:36 - 000030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msisip.dll
 933. 2018-03-16 18:20 - 2018-03-01 06:35 - 000128000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\racpldlg.dll
 934. 2018-03-16 18:20 - 2018-03-01 06:35 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pcalua.exe
 935. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-22 03:13 - 000279456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\msiscsi.sys
 936. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-22 03:11 - 000109984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\vmbus.sys
 937. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-22 03:10 - 000285080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\sdbus.sys
 938. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-22 03:07 - 000194456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ataport.sys
 939. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-22 03:00 - 000187296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dumpsd.sys
 940. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-22 02:50 - 000229272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\tpm.sys
 941. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-22 01:31 - 000057344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\UcmUcsi.sys
 942. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-22 01:30 - 000192512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\netvsc.sys
 943. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-22 01:30 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\RfxVmt.sys
 944. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-22 01:25 - 000086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cldapi.dll
 945. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-22 01:12 - 000076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\cldapi.dll
 946. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 07:18 - 000022400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wow64cpu.dll
 947. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 07:08 - 000048112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
 948. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 07:05 - 000070856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wldp.dll
 949. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 07:02 - 000617304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TextInputFramework.dll
 950. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 07:02 - 000040352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVClientPS.dll
 951. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 06:18 - 000022424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\hvsicontainerservice.dll
 952. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 06:07 - 000061024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wldp.dll
 953. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 06:05 - 000386424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AUDIOKSE.dll
 954. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 06:05 - 000079256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\DeviceReactivation.dll
 955. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 06:05 - 000077552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CloudNotifications.exe
 956. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 06:04 - 000027032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppVClientPS.dll
 957. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:49 - 000232960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\convertvhd.exe
 958. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:48 - 000033280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mskssrv.sys
 959. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:48 - 000025088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EnterpriseAppMgmtClient.dll
 960. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:47 - 000331264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\browserexport.exe
 961. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:47 - 000201216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SharedPCCSP.dll
 962. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:47 - 000143872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssprxy.dll
 963. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:47 - 000055808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\virtdisk.dll
 964. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:47 - 000043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wcimage.dll
 965. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:47 - 000033792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wups2.dll
 966. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:47 - 000002560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tzres.dll
 967. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:46 - 000199168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UserDeviceRegistration.dll
 968. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:46 - 000169472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuuhosdeployment.dll
 969. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:46 - 000082432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MshtmlDac.dll
 970. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:46 - 000026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\setup16.exe
 971. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:46 - 000004608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\user.exe
 972. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:45 - 000288768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\authz.dll
 973. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:45 - 000288256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winsku.dll
 974. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:45 - 000115200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\updatepolicy.dll
 975. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:45 - 000093696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshtmled.dll
 976. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:45 - 000079872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\nlaapi.dll
 977. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:45 - 000016384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\EnterpriseAppMgmtClient.dll
 978. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:44 - 000059392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mssprxy.dll
 979. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:44 - 000048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\virtdisk.dll
 980. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:44 - 000002560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\tzres.dll
 981. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:43 - 003756032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bootux.dll
 982. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:43 - 000566272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DevicePairing.dll
 983. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:43 - 000311808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeveloperOptionsSettingsHandlers.dll
 984. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:43 - 000268288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dxtrans.dll
 985. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:43 - 000247296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\winsku.dll
 986. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:43 - 000181248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twext.dll
 987. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:43 - 000147456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.StateRepositoryUpgrade.dll
 988. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:43 - 000084480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppCapture.dll
 989. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:43 - 000013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\PCShellCommonProxyStub.dll
 990. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:42 - 000403968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WpAXHolder.dll
 991. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:42 - 000397824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dxtmsft.dll
 992. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:42 - 000286720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dnsrslvr.dll
 993. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:42 - 000234496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NetworkDesktopSettings.dll
 994. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:42 - 000228352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ie4uinit.exe
 995. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:42 - 000225280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SearchFilterHost.exe
 996. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:42 - 000184832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\authz.dll
 997. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:42 - 000160768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LockScreenContent.dll
 998. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:42 - 000160256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UserDeviceRegistration.dll
 999. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:42 - 000130048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rshx32.dll
 1000. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:42 - 000112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\IdCtrls.dll
 1001. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:42 - 000098304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\updatepolicy.dll
 1002. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:42 - 000078336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mshtmled.dll
 1003. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:42 - 000035328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nshhttp.dll
 1004. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:42 - 000024064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe
 1005. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:41 - 000504832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\DevicePairing.dll
 1006. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:41 - 000288768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Search.ProtocolHandler.MAPI2.dll
 1007. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:41 - 000221184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\netplwiz.dll
 1008. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:41 - 000124928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\sendmail.dll
 1009. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:41 - 000063488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nlaapi.dll
 1010. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:40 - 002873344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\themeui.dll
 1011. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:40 - 000940544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Networking.Vpn.dll
 1012. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:40 - 000691200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dsreg.dll
 1013. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:40 - 000463360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\timedate.cpl
 1014. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:40 - 000421376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\InputSwitch.dll
 1015. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:40 - 000343040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iedkcs32.dll
 1016. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:40 - 000298496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\netplwiz.dll
 1017. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:40 - 000177152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EditionUpgradeHelper.dll
 1018. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:39 - 002490880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\themecpl.dll
 1019. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:39 - 000908800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fontext.dll
 1020. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:39 - 000648704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UserLanguagesCpl.dll
 1021. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:39 - 000315904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\sysdm.cpl
 1022. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:39 - 000157696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\twext.dll
 1023. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:39 - 000096256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\IdCtrls.dll
 1024. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:39 - 000020992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\regsvr32.exe
 1025. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:38 - 000863744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntshrui.dll
 1026. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:38 - 000668160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msfeeds.dll
 1027. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:38 - 000174592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\EditionUpgradeHelper.dll
 1028. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:37 - 000965632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fontext.dll
 1029. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:37 - 000365568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\srchadmin.dll
 1030. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:37 - 000199680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SearchFilterHost.exe
 1031. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:37 - 000198656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingMonitor.dll
 1032. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:36 - 002462208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\themecpl.dll
 1033. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:36 - 000576512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\hgcpl.dll
 1034. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:36 - 000383488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\stobject.dll
 1035. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:36 - 000141824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\FontProvider.dll
 1036. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:35 - 005388800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\aclui.dll
 1037. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:35 - 000796160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ntshrui.dll
 1038. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:35 - 000332288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\srchadmin.dll
 1039. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:34 - 006532096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mspaint.exe
 1040. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:34 - 000111104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Playback.ProxyStub.dll
 1041. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:33 - 000266752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rstrui.exe
 1042. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:33 - 000125952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppxSysprep.dll
 1043. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:33 - 000093696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\davclnt.dll
 1044. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:32 - 000073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\npfs.sys
 1045. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:32 - 000056832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Playback.ProxyStub.dll
 1046. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:31 - 000301056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mmcbase.dll
 1047. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-10 05:31 - 000078848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\davclnt.dll
 1048. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-09 04:35 - 000892872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ortcengine.dll
 1049. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-09 04:35 - 000065992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rtmmvrortc.dll
 1050. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-02 04:36 - 000649672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ortcengine.dll
 1051. 2018-03-16 18:20 - 2018-02-02 04:36 - 000054720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rtmmvrortc.dll
 1052. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 13:52 - 000066712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iumcrypt.dll
 1053. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 13:49 - 000292376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wscapi.dll
 1054. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 13:43 - 000367336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Storage.ApplicationData.dll
 1055. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 13:42 - 000184984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sspicli.dll
 1056. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 13:41 - 000549552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WWanAPI.dll
 1057. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 13:39 - 000129432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\hvsocket.sys
 1058. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 13:38 - 000038808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\Diskdump.sys
 1059. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 13:36 - 000113560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\icfupgd.dll
 1060. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 13:36 - 000057752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\netbios.sys
 1061. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 13:26 - 000081304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\vmbkmcl.sys
 1062. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 12:49 - 000258808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wscapi.dll
 1063. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 12:46 - 000289816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Storage.ApplicationData.dll
 1064. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 12:45 - 000450928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WWanAPI.dll
 1065. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 12:25 - 000097792 _____ C:\WINDOWS\system32\runexehelper.exe
 1066. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 12:24 - 000096256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fontsub.dll
 1067. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 12:24 - 000038912 _____ (Adobe Systems) C:\WINDOWS\SysWOW64\atmlib.dll
 1068. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 12:23 - 000121344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fontsub.dll
 1069. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 12:23 - 000080384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\vmbkmclr.sys
 1070. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 12:23 - 000047104 _____ (Adobe Systems) C:\WINDOWS\system32\atmlib.dll
 1071. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 12:22 - 000032768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rfxvmt.dll
 1072. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 12:22 - 000031744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Management.Provisioning.ProxyStub.dll
 1073. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 12:22 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\Dumpstorport.sys
 1074. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 12:22 - 000017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\VmApplicationHealthMonitorProxy.dll
 1075. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 12:21 - 000097280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WcnApi.dll
 1076. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 12:21 - 000080896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\wanarp.sys
 1077. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 12:21 - 000062976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ndproxy.sys
 1078. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 12:21 - 000040448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rfxvmt.dll
 1079. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 12:20 - 000215552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fwpolicyiomgr.dll
 1080. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 12:20 - 000204288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\provisioningcsp.dll
 1081. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 12:20 - 000186368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ACPBackgroundManagerPolicy.dll
 1082. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 12:20 - 000175616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fwpolicyiomgr.dll
 1083. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 12:20 - 000134656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WcnApi.dll
 1084. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 12:20 - 000133632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iepeers.dll
 1085. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 12:20 - 000104960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rasauto.dll
 1086. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 12:20 - 000082432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SCardDlg.dll
 1087. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 12:19 - 000430080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Internal.Bluetooth.dll
 1088. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 12:19 - 000340480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\html.iec
 1089. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 12:19 - 000316928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\netbt.sys
 1090. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 12:19 - 000188416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PimIndexMaintenance.dll
 1091. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 12:19 - 000174592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\P2P.dll
 1092. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 12:19 - 000149504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\container.dll
 1093. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 12:19 - 000142848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iepeers.dll
 1094. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 12:19 - 000097792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msoert2.dll
 1095. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 12:18 - 000748032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PhoneProviders.dll
 1096. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 12:18 - 000588800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SmsRouterSvc.dll
 1097. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 12:18 - 000425984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vmrdvcore.dll
 1098. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 12:18 - 000374784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\FirewallAPI.dll
 1099. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 12:18 - 000261632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\actxprxy.dll
 1100. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 12:18 - 000144896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\appinfo.dll
 1101. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 12:18 - 000082944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\provdatastore.dll
 1102. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 12:17 - 001485312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rdpserverbase.dll
 1103. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 12:17 - 000791552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PhoneService.dll
 1104. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 12:17 - 000555520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SensorService.dll
 1105. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 12:17 - 000542208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\FirewallAPI.dll
 1106. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 12:17 - 000112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msoert2.dll
 1107. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 12:16 - 000966656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Unistore.dll
 1108. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 12:16 - 000235008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\webcheck.dll
 1109. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 12:15 - 000258560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\webcheck.dll
 1110. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 12:12 - 000760320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
 1111. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 12:10 - 000012800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wscproxystub.dll
 1112. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 12:08 - 000505344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\taskcomp.dll
 1113. 2018-03-16 18:20 - 2018-01-01 12:06 - 000018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wscproxystub.dll
 1114. 2018-03-16 18:20 - 2017-12-08 00:28 - 000630752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll
 1115. 2018-03-16 18:20 - 2017-12-08 00:22 - 000137544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bcrypt.dll
 1116. 2018-03-16 18:20 - 2017-12-07 23:55 - 000097144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\bcrypt.dll
 1117. 2018-03-16 18:20 - 2017-12-07 23:36 - 000769096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msvcrt.dll
 1118. 2018-03-16 18:20 - 2017-12-07 23:09 - 001663488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\batmeter.dll
 1119. 2018-03-16 18:20 - 2017-12-07 23:07 - 000254976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PushToInstall.dll
 1120. 2018-03-16 18:20 - 2017-12-07 23:07 - 000246272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll
 1121. 2018-03-16 18:20 - 2017-12-07 23:05 - 001670656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\batmeter.dll
 1122. 2018-03-16 18:20 - 2017-12-07 23:05 - 000481792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\sppcext.dll
 1123. 2018-03-16 18:20 - 2017-12-07 23:05 - 000019456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\slcext.dll
 1124. 2018-03-16 18:20 - 2017-12-07 23:03 - 000308736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll
 1125. 2018-03-16 18:20 - 2017-12-07 23:03 - 000085504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hascsp.dll
 1126. 2018-03-16 18:20 - 2017-12-07 23:02 - 000496640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sppcext.dll
 1127. 2018-03-16 18:20 - 2017-12-07 23:01 - 001980928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\storagewmi.dll
 1128. 2018-03-16 18:20 - 2017-12-07 23:01 - 000021504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\slcext.dll
 1129. 2018-03-16 18:20 - 2017-12-07 22:56 - 002666496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\storagewmi.dll
 1130. 2018-03-16 18:20 - 2017-11-26 14:29 - 000891800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WWAHost.exe
 1131. 2018-03-16 18:20 - 2017-11-26 14:27 - 000464408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bcryptprimitives.dll
 1132. 2018-03-16 18:20 - 2017-11-26 13:35 - 000057856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuautoappupdate.dll
 1133. 2018-03-16 18:20 - 2017-11-26 13:25 - 000266752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SIHClient.exe
 1134. 2018-03-16 18:20 - 2017-11-26 12:48 - 000079360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\acppage.dll
 1135. 2018-03-16 18:20 - 2017-11-26 12:01 - 000791960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WWAHost.exe
 1136. 2018-03-16 18:20 - 2017-11-26 11:38 - 000271872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SpatializerApo.dll
 1137. 2018-03-16 18:20 - 2017-11-26 11:24 - 000068096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\acppage.dll
 1138. 2018-03-16 18:20 - 2017-10-25 05:40 - 000269696 _____ C:\WINDOWS\system32\FaceProcessorCore.dll
 1139. 2018-03-16 18:20 - 2017-10-25 04:27 - 001015008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfmpeg2srcsnk.dll
 1140. 2018-03-16 18:20 - 2017-10-25 04:18 - 000095744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CapabilityAccessManagerClient.dll
 1141. 2018-03-16 18:20 - 2017-10-25 04:14 - 000046080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdrleakdiag.exe
 1142. 2018-03-16 18:20 - 2017-10-25 04:07 - 000064512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CapabilityAccessManagerClient.dll
 1143. 2018-03-16 18:20 - 2017-10-25 04:05 - 000022528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msdtcVSp1res.dll
 1144. 2018-03-16 18:20 - 2017-10-25 04:04 - 000124928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\luafv.sys
 1145. 2018-03-16 18:20 - 2017-10-25 04:04 - 000041984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rdrleakdiag.exe
 1146. 2018-03-16 18:20 - 2017-10-25 03:54 - 000022528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msdtcVSp1res.dll
 1147. 2018-03-16 18:20 - 2017-10-10 07:43 - 000418712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msv1_0.dll
 1148. 2018-03-16 18:20 - 2017-10-10 07:06 - 000353688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msv1_0.dll
 1149. 2018-03-16 18:20 - 2017-10-10 06:43 - 000566272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TpmCoreProvisioning.dll
 1150. 2018-03-16 18:20 - 2017-10-10 06:33 - 000058880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TpmTasks.dll
 1151. 2018-03-16 18:20 - 2017-10-10 06:31 - 000665088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TpmCoreProvisioning.dll
 1152. 2018-03-16 18:20 - 2017-10-03 23:42 - 000640512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mswstr10.dll
 1153. 2018-03-16 18:20 - 2017-10-03 23:42 - 000008704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msjint40.dll
 1154. 2018-03-16 17:12 - 2018-03-16 17:12 - 000001151 _____ C:\Users\edwin\Desktop\MSI Afterburner.lnk
 1155. 2018-03-16 17:12 - 2018-03-16 17:12 - 000000000 ____D C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MSI Afterburner
 1156. 2018-03-16 17:10 - 2018-03-16 17:11 - 039288097 _____ C:\Users\edwin\Downloads\MSIAfterburnerSetup_[www.programosy.pl] (2).zip
 1157. 2018-03-16 17:07 - 2018-03-16 17:07 - 003200960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\edwin\Downloads\vcredist_x64 (1).exe
 1158. 2018-03-16 17:06 - 2018-03-16 17:06 - 002373640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\edwin\Downloads\vcredist_x64.exe
 1159. 2018-03-16 17:05 - 2018-03-16 17:05 - 014572000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\edwin\Downloads\vc_redist.x64.exe
 1160. 2018-03-16 15:36 - 2018-03-16 15:36 - 000000222 _____ C:\Users\edwin\Desktop\theHunter Classic.url
 1161. 2018-03-16 13:27 - 2018-03-16 13:27 - 000001652 _____ C:\Users\edwin\Desktop\Minecraft.lnk
 1162. 2018-03-15 03:57 - 2018-03-15 03:57 - 065273870 _____ C:\Users\edwin\Downloads\expressions___stock_pack_1_by_faestock-dc0tr0g.zip
 1163. 2018-03-15 02:36 - 2018-03-15 03:53 - 000000000 ____D C:\Users\edwin\Desktop\Photoshop
 1164. 2018-03-13 03:42 - 2018-03-13 03:42 - 000001489 _____ C:\Users\edwin\Desktop\FortniteLauncher — skrót .lnk
 1165. 2018-03-13 03:02 - 2018-03-16 19:00 - 000000000 ____D C:\Users\edwin\AppData\Local\CrashDumps
 1166. 2018-03-12 23:07 - 2018-03-12 23:07 - 000000000 ____D C:\Users\edwin\AppData\Local\CrashReportClient
 1167. 2018-03-12 22:01 - 2018-03-12 02:59 - 000000232 ___SH C:\Users\Public\Libraries.ini
 1168. 2018-03-12 21:57 - 2018-03-12 21:57 - 000000000 ____D C:\Users\edwin\AppData\Local\NVIDIA Corporation
 1169. 2018-03-12 21:56 - 2018-03-12 21:56 - 000000000 ____D C:\Users\edwin\AppData\Local\FortniteGame
 1170. 2018-03-12 21:56 - 2018-03-12 21:56 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\EasyAntiCheat
 1171. 2018-03-12 18:05 - 2018-03-12 18:05 - 000000000 ____D C:\Users\edwin\AppData\Local\ESET
 1172. 2018-03-12 18:00 - 2018-03-12 18:01 - 134054520 _____ (ESET) C:\Users\edwin\Downloads\ess_nt64_plk.exe
 1173. 2018-03-12 05:04 - 2018-03-12 05:04 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation
 1174. 2018-03-12 05:03 - 2018-03-12 05:03 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\VulkanRT
 1175. 2018-03-12 05:03 - 2017-03-16 23:56 - 000134592 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvStreaming.exe
 1176. 2018-03-12 05:03 - 2017-01-26 01:13 - 000103936 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\vulkaninfo.exe
 1177. 2018-03-12 05:03 - 2017-01-26 01:12 - 000326656 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\vulkan-1.dll
 1178. 2018-03-12 05:03 - 2017-01-26 01:09 - 000322560 _____ C:\WINDOWS\system32\vulkan-1.dll
 1179. 2018-03-12 05:03 - 2017-01-26 01:09 - 000118272 _____ C:\WINDOWS\system32\vulkaninfo.exe
 1180. 2018-03-12 04:59 - 2017-03-17 02:01 - 040190400 _____ C:\WINDOWS\system32\nvcompiler.dll
 1181. 2018-03-12 04:59 - 2017-03-17 02:01 - 035272760 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\nvcompiler.dll
 1182. 2018-03-12 04:59 - 2017-03-17 02:01 - 034991672 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvoglv64.dll
 1183. 2018-03-12 04:59 - 2017-03-17 02:01 - 028254264 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvoglv32.dll
 1184. 2018-03-12 04:59 - 2017-03-17 02:01 - 019006832 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvopencl.dll
 1185. 2018-03-12 04:59 - 2017-03-17 02:01 - 014674896 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvopencl.dll
 1186. 2018-03-12 04:59 - 2017-03-17 02:01 - 011122728 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvcuda.dll
 1187. 2018-03-12 04:59 - 2017-03-17 02:01 - 011019888 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvptxJitCompiler.dll
 1188. 2018-03-12 04:59 - 2017-03-17 02:01 - 009306312 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvcuda.dll
 1189. 2018-03-12 04:59 - 2017-03-17 02:01 - 008990256 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvptxJitCompiler.dll
 1190. 2018-03-12 04:59 - 2017-03-17 02:01 - 003597456 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvapi.dll
 1191. 2018-03-12 04:59 - 2017-03-17 02:01 - 003169848 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvcuvid.dll
 1192. 2018-03-12 04:59 - 2017-03-17 02:01 - 002716096 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvcuvid.dll
 1193. 2018-03-12 04:59 - 2017-03-17 02:01 - 001052096 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\NvFBC64.dll
 1194. 2018-03-12 04:59 - 2017-03-17 02:01 - 000991288 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\NvFBC.dll
 1195. 2018-03-12 04:59 - 2017-03-17 02:01 - 000959424 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\NvIFR64.dll
 1196. 2018-03-12 04:59 - 2017-03-17 02:01 - 000910784 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\NvIFR.dll
 1197. 2018-03-12 04:59 - 2017-03-17 02:01 - 000687408 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvfatbinaryLoader.dll
 1198. 2018-03-12 04:59 - 2017-03-17 02:01 - 000576192 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvfatbinaryLoader.dll
 1199. 2018-03-12 04:59 - 2017-03-17 02:01 - 000158264 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvaudcap64v.dll
 1200. 2018-03-12 04:59 - 2017-03-17 02:01 - 000126008 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvaudcap32v.dll
 1201. 2018-03-12 04:59 - 2017-03-17 02:01 - 000047672 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\nvvad64v.sys
 1202. 2018-03-12 04:59 - 2017-03-17 02:01 - 000047664 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvhdap64.dll
 1203. 2018-03-12 04:59 - 2017-03-17 02:01 - 000000669 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\nv-vk32.json
 1204. 2018-03-12 04:59 - 2017-03-17 02:01 - 000000669 _____ C:\WINDOWS\system32\nv-vk64.json
 1205. 2018-03-12 04:48 - 2017-04-20 02:59 - 001988216 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvdispco6438189.dll
 1206. 2018-03-12 04:48 - 2017-04-20 02:59 - 001589880 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvdispgenco6438189.dll
 1207. 2018-03-12 04:38 - 2018-03-12 04:40 - 436782552 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Users\edwin\Downloads\381.89-desktop-win10-64bit-international-whql.exe
 1208. 2018-03-12 03:08 - 2018-03-12 03:09 - 005224072 _____ (MP Launcher) C:\Users\edwin\Downloads\MP Launcher (1).exe
 1209. 2018-03-12 02:53 - 2018-03-12 03:47 - 000000000 ____D C:\Users\edwin\AppData\Roaming\.mplauncher
 1210. 2018-03-12 02:51 - 2018-03-12 02:56 - 004779862 _____ C:\Users\edwin\Downloads\Less-Lag-Mod-1.12.2.jar
 1211. 2018-03-12 02:50 - 2018-03-12 02:53 - 005224072 _____ (MP Launcher) C:\Users\edwin\Downloads\MP Launcher.exe
 1212. 2018-03-11 23:09 - 2018-03-11 23:13 - 014913879 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Users\edwin\Downloads\Niepotwierdzony 38179.crdownload
 1213. 2018-03-11 22:02 - 2018-03-11 22:03 - 005075744 _____ C:\Users\edwin\Downloads\forge-1.12.2-14.23.2.2618-installer-win (1).exe
 1214. 2018-03-11 21:48 - 2018-03-11 21:49 - 000670717 _____ C:\Users\edwin\Downloads\Niepotwierdzony 641243.crdownload
 1215. 2018-03-11 21:39 - 2018-03-11 21:39 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\System32\Tasks\S-1-5-21-3380205330-152038256-74746318-1001
 1216. 2018-03-11 21:00 - 2018-03-11 21:42 - 281461279 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Users\edwin\Downloads\Niepotwierdzony 102713.crdownload
 1217. 2018-03-11 20:48 - 2017-03-17 02:01 - 004078008 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvapi64.dll
 1218. 2018-03-11 20:23 - 2018-01-10 10:41 - 000001951 _____ C:\WINDOWS\NvTelemetryContainerRecovery.bat
 1219. 2018-03-11 08:41 - 2017-01-20 17:38 - 001985080 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvdispco6437849.dll
 1220. 2018-03-11 08:41 - 2017-01-20 17:38 - 001591352 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvdispgenco6437849.dll
 1221. 2018-03-11 08:29 - 2018-03-11 08:29 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Drivers\NVIDIA Corporation
 1222. 2018-03-11 08:25 - 2018-02-26 04:44 - 001985384 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvdispco6439101.dll
 1223. 2018-03-11 08:25 - 2018-02-26 04:44 - 001684000 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvdispgenco6439101.dll
 1224. 2018-03-11 05:50 - 2018-03-11 07:14 - 454628704 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Users\edwin\Downloads\391.01-desktop-win10-64bit-international-whql.exe
 1225. 2018-03-11 05:46 - 2018-03-17 03:21 - 000000000 ____D C:\ProgramData\ProductData
 1226. 2018-03-11 05:46 - 2018-03-11 05:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\IObit
 1227. 2018-03-11 05:45 - 2018-03-17 12:41 - 000000000 ____D C:\Users\edwin\AppData\Roaming\IObit
 1228. 2018-03-11 05:45 - 2018-03-11 05:48 - 000000000 ____D C:\ProgramData\IObit
 1229. 2018-03-11 05:45 - 2018-03-11 05:47 - 000000000 ____D C:\Users\edwin\AppData\LocalLow\IObit
 1230. 2018-03-11 05:45 - 2018-03-11 05:45 - 000027552 _____ (REALiX(tm)) C:\WINDOWS\SysWOW64\Drivers\HWiNFO64A.SYS
 1231. 2018-03-11 05:45 - 2018-03-11 05:45 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\IObit
 1232. 2018-03-11 05:41 - 2018-03-11 05:44 - 019912008 _____ (IObit ) C:\Users\edwin\Downloads\driver_booster_setup.exe
 1233. 2018-03-09 21:22 - 2018-03-09 21:22 - 000000000 ____D C:\Program Files\Epic Games
 1234. 2018-03-09 21:16 - 2018-03-12 21:56 - 000000000 ____D C:\Users\edwin\AppData\Local\UnrealEngine
 1235. 2018-03-09 21:16 - 2018-03-09 21:16 - 000000000 ____D C:\Users\edwin\AppData\Local\UnrealEngineLauncher
 1236. 2018-03-09 21:16 - 2018-03-09 21:16 - 000000000 ____D C:\Users\edwin\AppData\Local\EpicGamesLauncher
 1237. 2018-03-09 21:15 - 2018-03-09 21:19 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Epic
 1238. 2018-03-09 21:15 - 2018-03-09 21:15 - 000001290 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Epic Games Launcher.lnk
 1239. 2018-03-09 21:15 - 2018-03-09 21:15 - 000001278 _____ C:\Users\Public\Desktop\Epic Games Launcher.lnk
 1240. 2018-03-09 21:15 - 2018-03-09 21:15 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Epic Games
 1241. 2018-03-09 21:14 - 2018-03-09 21:14 - 032256000 _____ C:\Users\edwin\Downloads\EpicInstaller-7.5.0-fortnite-05b09b773dc742669cb4a2430e2cc799.msi
 1242. 2018-03-09 02:17 - 2018-03-09 02:17 - 001936057 _____ C:\Users\edwin\Downloads\LeetGram_v1.3.apk
 1243. 2018-03-09 00:12 - 2018-03-09 00:12 - 000057856 _____ C:\Users\edwin\Downloads\20080228145946687_T190 (1).exe
 1244. 2018-03-07 23:46 - 2018-03-07 23:46 - 000000000 ____D C:\Users\edwin\Documents\My Cheat Tables
 1245. 2018-03-07 23:45 - 2018-03-07 23:45 - 012024624 _____ (Cheat Engine ) C:\Users\edwin\Downloads\CheatEngine67.exe
 1246. 2018-03-07 01:20 - 2018-03-07 01:20 - 003434038 _____ C:\Users\edwin\Downloads\MechJeb2-2.7.0.0.zip
 1247. 2018-03-07 00:37 - 2018-03-07 00:37 - 035708582 _____ C:\Users\edwin\Downloads\Near_Future_Propulsion-0.9.6.zip
 1248. 2018-03-07 00:36 - 2018-03-07 00:36 - 013852525 _____ C:\Users\edwin\Downloads\NearFutureElectrical0_9_8.zip
 1249. 2018-03-06 04:06 - 2018-03-06 04:06 - 000130919 _____ C:\Users\edwin\Downloads\TweakScale-v2.3.7.zip
 1250. 2018-03-06 03:56 - 2018-03-06 03:56 - 002580199 _____ C:\Users\edwin\Downloads\ProceduralParts-1.2.13.zip
 1251. 2018-03-06 03:36 - 2018-03-06 03:36 - 002714936 _____ C:\Users\edwin\Downloads\ProceduralParts-1.2.8.zip
 1252. 2018-03-04 22:26 - 2018-03-04 22:27 - 003903878 _____ C:\Users\edwin\Downloads\ChopShop_0.11.1.zip
 1253. 2018-03-04 22:24 - 2018-03-04 22:29 - 021685575 _____ C:\Users\edwin\Downloads\KerbalReusabilityExpansion-2.6.zip
 1254. 2018-03-02 22:59 - 2018-03-02 22:59 - 000000000 ____D C:\Users\edwin\Desktop\Snapchat
 1255. 2018-03-02 02:49 - 2018-03-02 02:49 - 000538038 _____ C:\Users\edwin\Downloads\The+Dunatian.zip
 1256. 2018-03-02 01:09 - 2018-03-02 01:09 - 000000000 ____D C:\Users\edwin\AppData\LocalLow\Squad
 1257. 2018-03-02 01:08 - 2018-03-02 01:08 - 000001740 _____ C:\Users\Public\Desktop\Kerbal Space Program.lnk
 1258. 2018-03-02 01:08 - 2018-03-02 01:08 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Kerbal Space Program [GOG.com]
 1259. 2018-03-02 01:08 - 2018-03-02 01:08 - 000000000 ____D C:\ProgramData\GOG.com
 1260. 2018-03-02 01:07 - 2018-03-02 01:07 - 000000000 ____D C:\GOG Games
 1261. 2018-03-02 00:52 - 2018-03-02 00:52 - 000000495 _____ C:\Users\edwin\Downloads\kerbal_space_program_32_1_3_1_1891_15455_H22J4A.torrent
 1262. 2018-03-02 00:49 - 2018-03-02 00:49 - 000000000 ____D C:\Users\edwin\Downloads\KSP_win
 1263. 2018-03-02 00:17 - 2018-03-02 00:22 - 000000000 ____D C:\Users\edwin\Downloads\3DMGAME-Kerbal.Space.Program.v1.3.1.1891.Cracked-3DM
 1264. 2018-03-02 00:12 - 2018-03-02 00:12 - 000769943 _____ ( ) C:\Users\edwin\Downloads\Kerbal.Space.Program.v1.3.1.1891.Cracked-3DM.torrent (1).exe
 1265. 2018-03-01 21:51 - 2018-03-01 21:51 - 000118872 _____ C:\Users\edwin\Downloads\The_Janitors_Closet-0.3.3.zip
 1266. 2018-03-01 21:28 - 2018-03-01 21:28 - 003045194 _____ C:\Users\edwin\Downloads\Atomic_Age-3.2.zip
 1267. 2018-03-01 01:19 - 2018-03-01 01:19 - 000000000 ____D C:\Users\edwin\AppData\Local\Razer_Inc
 1268. 2018-03-01 01:11 - 2018-03-17 03:42 - 000000000 ____D C:\Users\edwin\AppData\Local\Razer
 1269. 2018-03-01 01:11 - 2018-03-17 03:42 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Razer
 1270. 2018-03-01 01:11 - 2018-03-01 01:11 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Razer
 1271. 2018-03-01 01:09 - 2018-03-01 01:10 - 041954352 _____ (Razer Inc. ) C:\Users\edwin\Downloads\RazerGameBoosterSetup_4.2.45.0 (1).exe
 1272. 2018-02-28 17:25 - 2018-02-28 17:25 - 000047171 _____ C:\Users\edwin\Downloads\ModuleManager-3.0.4.zip
 1273. 2018-02-27 01:03 - 2018-02-27 01:04 - 093326497 _____ C:\Users\edwin\Downloads\FASA_v7.2.zip
 1274. 2018-02-26 19:15 - 2018-03-07 15:35 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Drivers\wd
 1275. 2018-02-26 13:42 - 2018-02-26 13:49 - 1365691509 ____R C:\Users\edwin\Desktop\Kerbal.Space.Program.v1.3.0.1804.zip
 1276. 2018-02-26 01:16 - 2018-02-26 01:17 - 087960621 _____ C:\Users\edwin\Downloads\Airplane_Plus-21.0.zip
 1277. 2018-02-21 06:56 - 2018-02-21 06:57 - 000757524 _____ C:\Users\edwin\Downloads\Ferram_Aerospace_Research-v0.15.9_Liebe.zip
 1278. 2018-02-21 06:54 - 2018-02-21 06:54 - 000046981 _____ C:\Users\edwin\Downloads\4E9B22AC-ModuleManager-3.0.1.zip
 1279. 2018-02-21 06:47 - 2018-02-21 06:47 - 000909377 _____ C:\Users\edwin\Downloads\KerbalEngineer-1.1.3.0.zip
 1280. 2018-02-21 06:12 - 2018-02-21 06:12 - 000063836 _____ C:\Users\edwin\Downloads\Kramax_Autopilot_Continued-0.3.4.zip
 1281. 2018-02-21 03:37 - 2018-03-12 22:35 - 000000000 ____D C:\Users\edwin\AppData\Roaming\uTorrent
 1282. 2018-02-21 03:37 - 2018-02-21 03:37 - 000000876 _____ C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\µTorrent.lnk
 1283. 2018-02-21 03:36 - 2018-02-21 03:36 - 002848936 _____ (BitTorrent Inc.) C:\Users\edwin\Downloads\uTorrent.exe
 1284. 2018-02-21 03:34 - 2018-02-21 03:34 - 000301187 _____ C:\Users\edwin\Downloads\KSP_1.3.0_-_Polish_translation_by_CEBULA_Translations-Alpha_1.48 (1).zip
 1285. 2018-02-20 19:22 - 2018-02-20 19:22 - 004907795 _____ C:\Users\edwin\Downloads\BiomesOPlenty-1.12.2-7.0.1.2297-universal.jar
 1286. 2018-02-20 17:02 - 2018-02-20 17:02 - 000000000 ____D C:\Users\edwin\Documents\Nagrania dźwiękowe
 1287. 2018-02-20 16:37 - 2018-02-20 16:37 - 005075744 _____ C:\Users\edwin\Downloads\forge-1.12.2-14.23.2.2618-installer-win.exe
 1288. 2018-02-20 16:36 - 2018-02-20 16:36 - 001822850 _____ C:\Users\edwin\Downloads\journeymap-1.12.2-5.5.2.jar
 1289. 2018-02-20 16:31 - 2018-02-20 16:31 - 000097344 _____ (Oracle Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WindowsAccessBridge-32.dll
 1290. 2018-02-20 16:31 - 2018-02-20 16:31 - 000000000 ____D C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Sun
 1291. 2018-02-20 16:30 - 2018-02-20 16:32 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Oracle
 1292. 2018-02-20 16:30 - 2018-02-20 16:30 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Java
 1293. 2018-02-20 16:29 - 2018-02-20 16:29 - 001861696 _____ (Oracle Corporation) C:\Users\edwin\Downloads\JavaSetup8u161.exe
 1294. 2018-02-20 16:21 - 2018-02-20 16:21 - 002334134 _____ C:\Users\edwin\Downloads\OptiFine_1.12.2_HD_U_C9.jar
 1295. 2018-02-20 16:20 - 2018-03-13 20:18 - 000000000 ____D C:\Users\edwin\AppData\Roaming\.minecraft
 1296. 2018-02-20 16:20 - 2018-02-20 16:21 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Minecraft
 1297. 2018-02-20 16:20 - 2018-02-20 16:20 - 000001030 _____ C:\Users\Public\Desktop\Minecraft.lnk
 1298. 2018-02-20 16:20 - 2018-02-20 16:20 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Minecraft
 1299. 2018-02-20 16:18 - 2018-02-20 16:19 - 002314240 _____ C:\Users\edwin\Downloads\MinecraftInstaller (1).msi
 1300. 2018-02-19 21:07 - 2018-02-19 21:07 - 000301187 _____ C:\Users\edwin\Downloads\KSP_1.3.0_-_Polish_translation_by_CEBULA_Translations-Alpha_1.48.zip
 1301. 2018-02-19 21:04 - 2018-02-19 21:04 - 000532305 _____ ( ) C:\Users\edwin\Downloads\Kerbal.Space.Program.Away.with.Words.v1.3.1.1891.rar.exe
 1302. 2018-02-19 20:55 - 2018-02-19 20:55 - 000532305 _____ ( ) C:\Users\edwin\Downloads\Kerbal.Space.Program.v1.3.1.1891.Cracked-3DM.torrent.exe
 1303. 2018-02-17 05:25 - 2018-02-17 05:25 - 000001917 _____ C:\Users\edwin\Desktop\screenshots — skrót .lnk
 1304.  
 1305. ==================== Jeden miesiąc - zmodyfikowane pliki i foldery ========
 1306.  
 1307. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 1308.  
 1309. 2018-03-17 16:04 - 2018-01-14 00:11 - 000000098 _____ C:\Users\edwin\AppData\Roaming\LauncherSettings_live.cfg
 1310. 2018-03-17 16:04 - 2018-01-13 20:49 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Steam
 1311. 2018-03-17 13:19 - 2018-01-13 19:11 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\DeliveryOptimization
 1312. 2018-03-17 12:43 - 2018-01-13 19:45 - 000000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
 1313. 2018-03-17 12:43 - 2018-01-13 19:33 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
 1314. 2018-03-17 12:41 - 2018-01-13 18:57 - 000786432 _____ C:\WINDOWS\system32\config\BBI
 1315. 2018-03-17 12:04 - 2018-01-13 19:28 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SleepStudy
 1316. 2018-03-17 11:18 - 2018-01-13 19:11 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\rescache
 1317. 2018-03-17 09:59 - 2018-01-13 19:11 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\AppReadiness
 1318. 2018-03-17 06:03 - 2018-01-15 01:39 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Minidump
 1319. 2018-03-17 05:06 - 2018-01-13 19:48 - 002308650 _____ C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
 1320. 2018-03-17 05:06 - 2018-01-13 19:17 - 001051566 _____ C:\WINDOWS\system32\perfh015.dat
 1321. 2018-03-17 05:06 - 2018-01-13 19:17 - 000229432 _____ C:\WINDOWS\system32\perfc015.dat
 1322. 2018-03-17 05:00 - 2018-01-13 19:40 - 000000000 ____D C:\Users\edwin
 1323. 2018-03-17 03:42 - 2018-01-04 00:48 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Razer
 1324. 2018-03-17 03:23 - 2018-01-13 19:48 - 000000000 ____D C:\Users\edwin\AppData\Local\Packages
 1325. 2018-03-17 03:23 - 2018-01-13 19:11 - 000000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
 1326. 2018-03-17 02:11 - 2018-01-13 22:37 - 000000000 ____D C:\Users\edwin\AppData\Local\PlaceholderTileLogoFolder
 1327. 2018-03-17 01:30 - 2018-01-03 23:54 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\AccountPictures
 1328. 2018-03-16 23:51 - 2018-01-14 00:19 - 000000046 _____ C:\Users\edwin\AppData\Roaming\TheHunterSettings_steam_live.cfg
 1329. 2018-03-16 23:44 - 2018-01-14 00:27 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\MSI Afterburner
 1330. 2018-03-16 23:42 - 2018-01-13 19:09 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\INF
 1331. 2018-03-16 23:17 - 2018-01-14 00:29 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\RivaTuner Statistics Server
 1332. 2018-03-16 19:00 - 2018-01-13 19:26 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Panther
 1333. 2018-03-16 18:52 - 2018-01-03 23:54 - 000000000 ___RD C:\Users\edwin\3D Objects
 1334. 2018-03-16 18:49 - 2018-01-13 19:28 - 000236368 _____ C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
 1335. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\zu-ZA
 1336. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\yo-NG
 1337. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\xh-ZA
 1338. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\wo-SN
 1339. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\vi-VN
 1340. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\uz-Latn-UZ
 1341. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ur-PK
 1342. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ug-CN
 1343. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\tt-RU
 1344. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\tn-ZA
 1345. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\tk-TM
 1346. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ti-ET
 1347. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\tg-Cyrl-TJ
 1348. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\te-IN
 1349. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ta-IN
 1350. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sw-KE
 1351. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sr-Cyrl-RS
 1352. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sr-Cyrl-BA
 1353. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sq-AL
 1354. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\si-LK
 1355. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sd-Arab-PK
 1356. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\rw-RW
 1357. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\quz-PE
 1358. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\quc-Latn-GT
 1359. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\prs-AF
 1360. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\pa-IN
 1361. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\pa-Arab-PK
 1362. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\or-IN
 1363. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\nso-ZA
 1364. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\nn-NO
 1365. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ne-NP
 1366. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mt-MT
 1367. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mr-IN
 1368. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mn-MN
 1369. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ml-IN
 1370. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mk-MK
 1371. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mi-NZ
 1372. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\lo-LA
 1373. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\lb-LU
 1374. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ky-KG
 1375. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ku-Arab-IQ
 1376. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\kok-IN
 1377. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\kn-IN
 1378. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\km-KH
 1379. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\kk-KZ
 1380. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ka-GE
 1381. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\is-IS
 1382. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ig-NG
 1383. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\id-ID
 1384. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\hy-AM
 1385. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ha-Latn-NG
 1386. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\gu-IN
 1387. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\gd-GB
 1388. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ga-IE
 1389. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\fil-PH
 1390. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\fa-IR
 1391. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\cy-GB
 1392. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\chr-CHER-US
 1393. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ca-ES-valencia
 1394. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\bs-Latn-BA
 1395. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\bn-IN
 1396. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\bn-BD
 1397. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\be-BY
 1398. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\az-Latn-AZ
 1399. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\as-IN
 1400. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\am-ET
 1401. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\af-ZA
 1402. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\zu-ZA
 1403. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\yo-NG
 1404. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\xh-ZA
 1405. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\wo-SN
 1406. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\vi-VN
 1407. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\uz-Latn-UZ
 1408. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ur-PK
 1409. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ug-CN
 1410. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tt-RU
 1411. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tn-ZA
 1412. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tk-TM
 1413. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ti-ET
 1414. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tg-Cyrl-TJ
 1415. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\te-IN
 1416. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ta-IN
 1417. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sw-KE
 1418. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sr-Cyrl-RS
 1419. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sr-Cyrl-BA
 1420. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sq-AL
 1421. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\si-LK
 1422. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sd-Arab-PK
 1423. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\rw-RW
 1424. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\quz-PE
 1425. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\quc-Latn-GT
 1426. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\prs-AF
 1427. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\pa-IN
 1428. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\pa-Arab-PK
 1429. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\or-IN
 1430. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\nso-ZA
 1431. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\nn-NO
 1432. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ne-NP
 1433. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mt-MT
 1434. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mr-IN
 1435. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mn-MN
 1436. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ml-IN
 1437. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mk-MK
 1438. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mi-NZ
 1439. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\lo-LA
 1440. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\lb-LU
 1441. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ky-KG
 1442. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ku-Arab-IQ
 1443. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\kok-IN
 1444. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\kn-IN
 1445. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\km-KH
 1446. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\kk-KZ
 1447. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ka-GE
 1448. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\is-IS
 1449. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ig-NG
 1450. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\id-ID
 1451. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\hy-AM
 1452. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ha-Latn-NG
 1453. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\gu-IN
 1454. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\gd-GB
 1455. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ga-IE
 1456. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\fil-PH
 1457. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\fa-IR
 1458. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\cy-GB
 1459. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\chr-CHER-US
 1460. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ca-ES-valencia
 1461. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\bs-Latn-BA
 1462. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\bn-IN
 1463. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\bn-BD
 1464. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\be-BY
 1465. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\az-Latn-AZ
 1466. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\as-IN
 1467. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\am-ET
 1468. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\af-ZA
 1469. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:11 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\SysWOW64\F12
 1470. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:11 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\F12
 1471. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:11 - 000000000 ___RD C:\Program Files\Windows Defender
 1472. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:11 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\TextInput
 1473. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:11 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\WinMetadata
 1474. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:11 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Dism
 1475. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:11 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WinMetadata
 1476. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:11 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WinBioPlugIns
 1477. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:11 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\oobe
 1478. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:11 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\migwiz
 1479. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:11 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Dism
 1480. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:11 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\appraiser
 1481. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:11 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ShellExperiences
 1482. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:11 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Provisioning
 1483. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:11 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\PolicyDefinitions
 1484. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:11 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\bcastdvr
 1485. 2018-03-16 18:45 - 2018-01-13 19:11 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Defender Advanced Threat Protection
 1486. 2018-03-16 18:39 - 2018-01-13 19:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\CbsTemp
 1487. 2018-03-16 17:13 - 2018-01-14 00:29 - 000000000 ___HD C:\WINDOWS\msdownld.tmp
 1488. 2018-03-16 17:13 - 2018-01-14 00:29 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\directx
 1489. 2018-03-16 17:13 - 2018-01-13 19:11 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\microsoft shared
 1490. 2018-03-16 17:05 - 2018-01-13 19:59 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
 1491. 2018-03-16 15:36 - 2018-01-04 00:54 - 000000000 ____D C:\Users\edwin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam
 1492. 2018-03-13 03:34 - 2018-01-13 19:11 - 000000000 ___HD C:\WINDOWS\ELAMBKUP
 1493. 2018-03-12 05:04 - 2018-01-13 19:33 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA Corporation
 1494. 2018-03-12 05:02 - 2018-01-13 19:32 - 000000000 ____D C:\Program Files\NVIDIA Corporation
 1495. 2018-03-12 04:46 - 2017-12-05 22:17 - 001024848 _____ (Realtek ) C:\WINDOWS\system32\Drivers\rt640x64.sys
 1496. 2018-03-11 21:01 - 2018-01-13 20:54 - 000000000 ____D C:\Users\edwin\AppData\Roaming\NVIDIA
 1497. 2018-03-11 20:52 - 2018-01-13 19:32 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation
 1498. 2018-03-11 13:21 - 2018-01-13 19:47 - 000000000 ____D C:\Users\edwin\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform
 1499. 2018-03-01 07:53 - 2016-01-10 13:13 - 000398082 __RSH C:\bootmgr
 1500. 2018-02-28 23:00 - 2018-01-13 19:11 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\NDF
 1501. 2018-02-25 23:11 - 2018-01-13 20:05 - 000002307 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
 1502. 2018-02-20 16:31 - 2018-01-08 16:15 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java
 1503. 2018-02-15 20:38 - 2018-01-14 00:35 - 000011701 _____ C:\Users\edwin\AppData\Roaming\TheHunterSettings_live.bin
 1504.  
 1505. ==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======
 1506.  
 1507. 2018-03-17 02:32 - 2016-12-05 15:02 - 002565632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\Administrator\esent.dll
 1508. 2018-01-14 00:11 - 2018-03-17 16:04 - 000000098 _____ () C:\Users\edwin\AppData\Roaming\LauncherSettings_live.cfg
 1509. 2018-01-14 00:35 - 2018-02-15 20:38 - 000011701 _____ () C:\Users\edwin\AppData\Roaming\TheHunterSettings_live.bin
 1510. 2018-01-14 00:19 - 2018-03-16 23:51 - 000000046 _____ () C:\Users\edwin\AppData\Roaming\TheHunterSettings_steam_live.cfg
 1511.  
 1512. Pliki do przeniesienia lub usunięcia:
 1513. ====================
 1514. C:\Windows\SysWOW64\mshta.exe
 1515.  
 1516.  
 1517. ==================== Bamital & volsnap ======================
 1518.  
 1519. (Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)
 1520.  
 1521. C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe => Plik podpisany cyfrowo
 1522. C:\WINDOWS\system32\wininit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 1523. C:\WINDOWS\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
 1524. C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
 1525. C:\WINDOWS\system32\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
 1526. C:\WINDOWS\SysWOW64\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
 1527. C:\WINDOWS\system32\services.exe => Plik podpisany cyfrowo
 1528. C:\WINDOWS\system32\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
 1529. C:\WINDOWS\SysWOW64\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
 1530. C:\WINDOWS\system32\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 1531. C:\WINDOWS\SysWOW64\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 1532. C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll => Plik podpisany cyfrowo
 1533. C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
 1534. C:\WINDOWS\SysWOW64\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
 1535. C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys => Plik podpisany cyfrowo
 1536.  
 1537. LastRegBack: 2018-03-08 06:08
 1538.  
 1539. ==================== Koniec FRST.txt ============================
RAW Paste Data