Kribo

Klima-hele-koden-korrigert-17juni

Jun 17th, 2020
1,018
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. import numpy as np
 2. import matplotlib.pyplot as plt
 3.  
 4. #Introduksjonstekst til den som bruker programmet
 5. print("Prognosene viser at temperaturen i verden vil stige med rundt 2 grader fram mot 2050. Dette skyldes i stor grad utslipp av CO2. \
 6. En av konsekvensene av økningen vil være at havnivået stiger, noe som fører til at opp mot 110 millioner mennesker vil miste hjemmene sine. \
 7. Men det finnes tiltak vi kan iverksette. I denne simuleringen er du verdensleder, og hvert femte år skal du velge et nytt tiltak. \
 8. Noen tiltak har større effekt enn andre, så valgene dine har store konsekvenser for hvordan verden vil se ut i framtida. Lykke til! \n")
 9.  
 10. #Legger inn årlige besparelser for ulike tiltak
 11. Tiltaksliste = ["Helse og utdanning i fattige land", 85.42/30, "Plantebasert kosthold", 65.01/30, "Redusere matsvinn", 87.45/30, \
 12.                 "Forbedre aircondition", 57.75/30, "Forbedre kjøleskap", 43.53/30, "Regnskogsplanting", 54.45/30, "Vindkraft på land", 47.21/30]
 13. Spartliste = [0]
 14.  
 15. #Prognose for maksverdier i 2050
 16. TempSluttAr = 2
 17. Flyktninger = 110
 18. CO2prAr = 50
 19.  
 20.  
 21. #La bruker velge et tiltak hvert femte år. Legg CO2-besparelsen for tiltaket til Spartliste
 22. #og slett tiltaket fra Tiltaksliste.
 23. Spart = 0
 24. for i in range(30, 0, -5):
 25.     print("Mulige tiltak år", 2050-i)
 26.     for n in range(0, len(Tiltaksliste),2):
 27.         print(int((n+2)/2), Tiltaksliste[n])
 28.     Tiltak = int(input("Skriv inn tallet på tiltaket du vil iverksette: "))
 29.     Spart = Spart + (Tiltaksliste[Tiltak*2-1]*i)
 30.     Spartliste.append(Tiltaksliste[Tiltak*2-1]*5)
 31.     del Tiltaksliste[Tiltak*2-2]
 32.     del Tiltaksliste[Tiltak*2-2]
 33.  
 34. #Regne ut kumulative tall til graf
 35. Kum1 = np.cumsum(Spartliste)
 36. Kum2 = np.cumsum(Kum1)
 37. xliste = [2020, 2025, 2030, 2035, 2040, 2045, 2050]
 38.  
 39. #Graf over CO2-utslipp
 40. xlist = xliste
 41. MaxCO2list = [0, CO2prAr*5, CO2prAr*10, CO2prAr*15, CO2prAr*20, CO2prAr*25, CO2prAr*30]
 42. fig = plt.figure()
 43. ax1 = fig.add_subplot(111)
 44. ax1.grid(True)
 45. plt.title("CO2-utslipp")
 46. plt.xlabel("Årstall")
 47. plt.ylabel("Totalt utslipp siden 2020 i gigatonn")
 48.  
 49. ax1.plot(xlist,MaxCO2list, label="Forventet utvikling")
 50. ax1.plot(xlist,MaxCO2list - Kum2, label="Utvikling etter tiltak")
 51. plt.legend()
 52. plt.show()
 53.  
 54. #Graf over temperaturstigning
 55. xlist = xliste
 56. MaxTmplist = [0, TempSluttAr/6, TempSluttAr*2/6, 3*TempSluttAr/6, 4*TempSluttAr/6, 5*TempSluttAr/6, TempSluttAr]
 57. fig = plt.figure()
 58. ax1 = fig.add_subplot(111)
 59. ax1.grid(True)
 60. plt.title("Økning i temperatur")
 61. plt.xlabel("Årstall")
 62. plt.ylabel("Grader Celsius")
 63.  
 64. ax1.plot(xlist,MaxTmplist, label="Forventet utvikling")
 65. f=[0]
 66. for i in range (1,len(MaxCO2list), 1):
 67.     f.append((MaxCO2list[i] - Kum2[i])/MaxCO2list[i]*MaxTmplist[i])
 68. ax1.plot(xlist, f, label="Utvikling etter tiltak")
 69. plt.legend()
 70. plt.show()
 71.  
 72. #Grat over økning i klimaflyktninger
 73. xlist = xliste
 74. MaxFlyktlist = [0, Flyktninger/6, 2*Flyktninger/6, 3*Flyktninger/6, 4*Flyktninger/6, 5*Flyktninger/6, Flyktninger]
 75. fig = plt.figure()
 76. ax1 = fig.add_subplot(111)
 77. ax1.grid(True)
 78. plt.title("Økning i klimaflyktninger")
 79. plt.xlabel("Årstall")
 80. plt.ylabel("Millioner mennesker")
 81.  
 82. ax1.plot(xlist, MaxFlyktlist, label="Forventet utvikling")
 83. g=[0]
 84. for i in range (1,len(MaxCO2list), 1):
 85.     g.append((MaxCO2list[i] - Kum2[i])/MaxCO2list[i]*MaxFlyktlist[i])
 86. ax1.plot(xlist, g, label="Utvikling etter tiltak")
 87. plt.legend()
 88. plt.show()
 89.  
 90. print("Gratulerer! Du klarte å redusere forventet utslipp med ", "%.2f" % Spart, "gigatonn CO2. Temperaturen steg bare med","%.2f" % f[6], \
 91.       "grader og ", "%.2f" % (Flyktninger - g[6]), "millioner mennesker kan takke deg for at de ikke er blitt klimaflyktninger!")
 92.  
 93. if (Spart > 256.7):
 94.     print("Veldig bra! Du valgte alltid de tiltakene som ga størst effekt!")
 95. else:
 96.     print("Bra forsøk! Du valgte godt, men det fantes mer effektive tiltak.")
RAW Paste Data