Kribo

Artsdatabase-3 sokeprogram-BM

Feb 21st, 2021
745
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. resultater = []
 2. linjenummer = 0
 3. nøkler = input("Skriv inn ryggfarge, bukfarge, nebbform og antall splitt i stjert. F.eks.: Svart,Rød,Rundt,2: ")
 4. with open("c:\Arter\Fugler.txt","r") as f:
 5.     for line in f:
 6.         linjenummer += 1
 7.         if nøkler in line:
 8.             resultater.append(line.rstrip())
 9. print("\nFuglene som passer til dine kriterier er:")
 10. for i in resultater:
 11.     funn = i.split(",")
 12.     print(funn[0])
RAW Paste Data