Advertisement
kofany

nequs

Jun 2nd, 2022
83
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 0.43 KB | None | 0 0
 1. Albo jeszcze inaczej nemuś:
 2.  
 3. Tworzę tabelę user
 4.  
 5. W niej mam pola
 6.  
 7. user
 8. password
 9. ipclass
 10. ip
 11.  
 12. te wszystkie pola wypełnię ja wcześniej dla każdego usera
 13.  
 14. i teraz stronka ktora po podaniu przez usera user i pass wyświetli mu pole revdns
 15. jeśli wypełni i kliknie wyślij strona przekaże do pliku api np w linku z bazy ipclass i ip przypisane do tego usera i revdns z jego inuptu
 16.  
 17. Dal byś rade mi coś takiego zrobić?
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement