MeehoweCK

Untitled

Jan 14th, 2021
475
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <cstdlib>
 3. #include <ctime>
 4.  
 5. using namespace std;
 6.  
 7. // program tworzący tablicę dynamiczną 8-elementową (z losowymi wartościami liczb naturalnych), a następnie zwiększający rozmiar tablicy do 9
 8.  
 9. void wypelnij_tablice(int* tablica, int rozmiar)
 10. {
 11.     srand(static_cast<unsigned>(time(nullptr)));
 12.     for(int i = 0; i < rozmiar; ++i)
 13.         tablica[i] = rand() % 101;
 14. }
 15.  
 16. void wypisz_tablice(int* tablica, int rozmiar)
 17. {
 18.     for(int i = 0; i < rozmiar; ++i)
 19.         cout << tablica[i] << '\t';
 20.     cout << endl;
 21. }
 22.  
 23. int main()
 24. {
 25.     int* tablica = new int[8];
 26.     wypelnij_tablice(tablica, 8);
 27.     wypisz_tablice(tablica, 8);
 28.  
 29.     // POWIĘKSZANIE TABLICY
 30.     // 1. stworzenie pomocniczej tablicy dynamicznej o dotychczasowym rozmiarze
 31.     int* temp = new int[8];
 32.     // 2. skopiowanie wartości z tablicy głównej do tablicy pomocniczej
 33.     for(int i = 0; i < 8; ++i)
 34.         temp[i] = tablica[i];
 35.     // 3. zwolnienie pamięci z tablicy głównej
 36.     delete[] tablica;
 37.     // 4. do wskaźnika tablica przypisujemy nową tablicę o rozmiarze o 1 większym
 38.     tablica = new int[9];
 39.     // 5. skopiowanie wartości z tablicy pomocniczej do nowej tablicy głównej
 40.     for(int i = 0; i < 8; ++i)
 41.         tablica[i] = temp[i];
 42.     // 6. zwolnienie pamięci z tablicy pomocniczej
 43.     delete[] temp;
 44.     // 7. dodanie elementu na ostatni element do tablicy głównej
 45.     tablica[8] = 100;
 46.  
 47.     wypisz_tablice(tablica, 9);
 48.     delete[] tablica;
 49.  
 50.     return 0;
 51. }
RAW Paste Data