Advertisement
Guest User

shortcut

a guest
Apr 2nd, 2019
2,575
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Rezultat skanowania skrótów użytkowników (x64) Wersja: 17.03.2019
 2. Uruchomiony przez Marcin (02-04-2019 20:51:53)
 3. Uruchomiony z C:\Users\Marcin\Downloads
 4. Tryb startu: Normal
 5.  
 6. ==================== Skróty =============================
 7.  
 8. (Wybrane wejścia mogą zostać załączone w celu ich zresetowania lub usunięcia.)
 9.  
 10.  
 11. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firefox.lnk -> C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation)
 12. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
 13. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Heroes of Might and Magic III HD Edition.lnk -> D:\Heroes of Might and Magic III HD Edition\HOMM3Launcher.exe ()
 14. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Media Center.lnk -> C:\Windows\ehome\ehshell.exe (Microsoft Corporation)
 15. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TeamSpeak 3 Client.lnk -> D:\TS3\ts3client_win64.exe (TeamSpeak Systems GmbH)
 16. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Anytime Upgrade.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsAnytimeUpgradeUI.exe (Microsoft Corporation)
 17. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows DVD Maker.lnk -> C:\Program Files\DVD Maker\DVDMaker.exe (Microsoft Corporation)
 18. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Fax and Scan.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation)
 19. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\XPS Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\xpsrchvw.exe (Microsoft Corporation)
 20. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Co nowego w ostatniej wersji.lnk -> D:\Winrar\CoNowego.txt ()
 21. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Podręcznik RARa dla konsoli.lnk -> D:\Winrar\Rar.txt ()
 22. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Pomoc WinRARa.lnk -> D:\Winrar\WinRAR.chm ()
 23. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\WinRAR.lnk -> D:\Winrar\WinRAR.exe (Alexander Roshal)
 24. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Steam.lnk -> D:\steam\Steam.exe (Valve Corporation)
 25. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SSDlife\SSDlife Pro.lnk -> D:\ssdlife\ssdlife.exe (Binarysense)
 26. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Square Enix\Thief\Thief (x64).lnk -> D:\Thief\Binaries2\Win64\Shipping-ThiefGame.exe (Square Enix)
 27. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Square Enix\Thief\Thief (x86).lnk -> D:\Thief\Binaries2\Win32\Shipping-ThiefGame.exe (Square Enix)
 28. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Square Enix\Thief\Uninstall Thief.lnk -> D:\Thief\unins000.exe ()
 29. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\R.G. Mechanics\Alien Isolation\Play Alien Isolation.lnk -> D:\Alien Isolation\AI.exe ()
 30. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\R.G. Mechanics\Alien Isolation\Uninstall Alien Isolation.lnk -> C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Alien Isolation\Uninstall\unins000.exe ()
 31. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation\GeForce Experience.lnk -> C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA GeForce Experience\NVIDIA GeForce Experience.exe (NVIDIA Corporation)
 32. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation\3D Vision\3D Vision Photo Viewer.lnk -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvstview.exe (NVIDIA Corporation)
 33. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NapiProjekt\Informacje o zmianach.lnk -> D:\NapiProjekt\changelog.txt ()
 34. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NapiProjekt\NapiProjekt.lnk -> D:\NapiProjekt\napisy.exe ()
 35. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NapiProjekt\Strona domowa NapiProjekt.lnk -> D:\NapiProjekt\www.url ()
 36. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MPC-HC x64\Changelog.lnk -> D:\MPC-HC\Changelog.txt ()
 37. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MPC-HC x64\Dezinstalacja aplikacji MPC-HC.lnk -> D:\MPC-HC\unins000.exe ()
 38. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MPC-HC x64\MPC-HC x64.lnk -> D:\MPC-HC\mpc-hc64.exe (MPC-HC Team)
 39. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Create Recovery Disc.lnk -> C:\Windows\System32\recdisc.exe (Microsoft Corporation)
 40. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Remote Assistance.lnk -> C:\Windows\System32\msra.exe (Microsoft Corporation)
 41. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology.lnk -> C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorUI.exe (Intel Corporation)
 42. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\GameExplorer.lnk -> C:\Windows\System32\gameux.dll (Microsoft Corporation)
 43. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\DAEMON Tools Lite\DAEMON Tools Lite.lnk -> D:\Daemon tools\DTLauncher.exe (Disc Soft Ltd)
 44. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CCleaner\CCleaner.lnk -> D:\ccleaner\CCleaner64.exe (Piriform Ltd)
 45. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Bethesda Softworks\The Elder Scrolls V Skyrim - Legendary Edition\Deinstalacja programu The Elder Scrolls V Skyrim - Legendary Edition.lnk -> D:\The Elder Scrolls V Skyrim - Legendary Edition\unins000.exe (Brak pliku)
 46. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Bethesda Softworks\The Elder Scrolls V Skyrim - Legendary Edition\The Elder Scrolls V Skyrim - Legendary Edition.lnk -> D:\The Elder Scrolls V Skyrim - Legendary Edition\Launcher.exe (Brak pliku)
 47. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Component Services.lnk -> C:\Windows\System32\comexp.msc ()
 48. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Data Sources (ODBC).lnk -> C:\Windows\System32\odbcad32.exe (Microsoft Corporation)
 49. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\iSCSI Initiator.lnk -> C:\Windows\System32\iscsicpl.exe (Microsoft Corporation)
 50. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Memory Diagnostics Tool.lnk -> C:\Windows\System32\MdSched.exe (Microsoft Corporation)
 51. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Print Management.lnk -> C:\Windows\System32\printmanagement.msc ()
 52. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\services.lnk -> C:\Windows\System32\services.msc ()
 53. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\System Configuration.lnk -> C:\Windows\System32\msconfig.exe (Microsoft Corporation)
 54. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Windows Firewall with Advanced Security.lnk -> C:\Windows\System32\WF.msc ()
 55. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Calculator.lnk -> C:\Windows\System32\calc.exe (Microsoft Corporation)
 56. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\displayswitch.lnk -> C:\Windows\System32\displayswitch.exe (Microsoft Corporation)
 57. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Math Input Panel.lnk -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\mip.exe (Microsoft Corporation)
 58. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\NetworkProjection.lnk -> C:\Windows\System32\NetProj.exe (Microsoft Corporation)
 59. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Paint.lnk -> C:\Windows\System32\mspaint.exe (Microsoft Corporation)
 60. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Remote Desktop Connection.lnk -> C:\Windows\System32\mstsc.exe (Microsoft Corporation)
 61. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Snipping Tool.lnk -> C:\Windows\System32\SnippingTool.exe (Microsoft Corporation)
 62. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Sound Recorder.lnk -> C:\Windows\System32\SoundRecorder.exe (Microsoft Corporation)
 63. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Sticky Notes.lnk -> C:\Windows\System32\StikyNot.exe (Microsoft Corporation)
 64. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Sync Center.lnk -> C:\Windows\System32\mobsync.exe (Microsoft Corporation)
 65. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Wordpad.lnk -> C:\Program Files\Windows NT\Accessories\wordpad.exe (Microsoft Corporation)
 66. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows PowerShell\Windows PowerShell (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\Windowspowershell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
 67. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
 68. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
 69. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
 70. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Tablet PC\ShapeCollector.lnk -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\ShapeCollector.exe (Microsoft Corporation)
 71. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Tablet PC\TabTip.lnk -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\TabTip.exe (Microsoft Corporation)
 72. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Character Map.lnk -> C:\Windows\System32\charmap.exe (Microsoft Corporation)
 73. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\dfrgui.lnk -> C:\Windows\System32\dfrgui.exe (Microsoft Corporation)
 74. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Disk Cleanup.lnk -> C:\Windows\System32\cleanmgr.exe (Microsoft Corporation)
 75. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\System Information.lnk -> C:\Windows\System32\msinfo32.exe (Microsoft Corporation)
 76. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\System Restore.lnk -> C:\Windows\System32\rstrui.exe (Microsoft Corporation)
 77. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Windows Easy Transfer Reports.lnk -> C:\Windows\System32\migwiz\PostMig.exe (Microsoft Corporation)
 78. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Windows Easy Transfer.lnk -> C:\Windows\System32\migwiz\migwiz.exe (Microsoft Corporation)
 79. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\7-Zip\7-Zip File Manager.lnk -> D:\7-Zip\7zFM.exe (Igor Pavlov)
 80. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\7-Zip\7-Zip Help.lnk -> D:\7-Zip\7-zip.chm ()
 81. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Help.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
 82. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
 83. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
 84. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
 85. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
 86. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
 87. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
 88. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Private Character Editor.lnk -> C:\Windows\System32\eudcedit.exe (Microsoft Corporation)
 89. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
 90. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
 91. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
 92. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
 93. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
 94. Shortcut: C:\Users\Marcin\Links\Catch!.lnk -> C:\Users\Public\Documents\Catch! ()
 95. Shortcut: C:\Users\Marcin\Links\Desktop.lnk -> C:\Users\Marcin\Desktop ()
 96. Shortcut: C:\Users\Marcin\Links\Downloads.lnk -> C:\Users\Marcin\Downloads ()
 97. Shortcut: C:\Users\Marcin\Links\RecentPlaces.lnk -> [::{22877A6D-37A1-461A-91B0-DBDA5AAEBC99}]
 98. Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\Alien Isolation.lnk -> D:\Alien Isolation\AI.exe ()
 99. Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\Battle.net.lnk -> D:\Battle.net\Battle.net Launcher.exe (Blizzard Entertainment)
 100. Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\Dishonored2 — skrót.lnk -> D:\Dishonored2\Dishonored2.exe (Arkane Studios)
 101. Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\GG.lnk -> C:\Users\Marcin\AppData\Local\GG\Application\gghub.exe (GG Network S.A.)
 102. Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\ModOrganizer — skrót.lnk -> D:\Skyrim\ModOrganizer.exe ()
 103. Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\MPC-HC x64.lnk -> D:\MPC-HC\mpc-hc64.exe (MPC-HC Team)
 104. Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\NapiProjekt.lnk -> D:\NapiProjekt\napisy.exe ()
 105. Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\PXG Client.lnk -> C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\pxgclient\pxgclient\client\launcher.exe ()
 106. Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\Tibia.lnk -> D:\Tibia\Tibia.exe ()
 107. Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\Uplay.lnk -> D:\Ubisoft\Ubisoft Game Launcher\Uplay.exe (Ubisoft)
 108. Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\µTorrent.lnk -> C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe (BitTorrent Inc.)
 109. Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\µTorrent.lnk -> C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe (BitTorrent Inc.)
 110. Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GG.lnk -> C:\Users\Marcin\AppData\Local\GG\Application\gghub.exe (GG Network S.A.)
 111. Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
 112. Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PXG Client.lnk -> C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\pxgclient\pxgclient\client\launcher.exe ()
 113. Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Co nowego w ostatniej wersji.lnk -> D:\Winrar\CoNowego.txt ()
 114. Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Podręcznik RARa dla konsoli.lnk -> D:\Winrar\Rar.txt ()
 115. Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Pomoc WinRARa.lnk -> D:\Winrar\WinRAR.chm ()
 116. Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\WinRAR.lnk -> D:\Winrar\WinRAR.exe (Alexander Roshal)
 117. Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ubisoft\Uplay\Uninstall.lnk -> D:\Ubisoft\Ubisoft Game Launcher\Uninstall.exe (Ubisoft)
 118. Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ubisoft\Uplay\Uplay.lnk -> D:\Ubisoft\Ubisoft Game Launcher\Uplay.exe (Ubisoft)
 119. Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Tibia\Tibia Website.lnk -> D:\Tibia\Tibia.url ()
 120. Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Tibia\Tibia.lnk -> D:\Tibia\Tibia.exe ()
 121. Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Tibia\Uninstall Tibia.lnk -> D:\Tibia\uninst.exe ()
 122. Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Help.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
 123. Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\Stronghold™.lnk -> [LF6"pH,R GFSI$AÇw]4Stronghold"!(1SPSXFL8C&m]
 124. Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\World of Warcraft®.lnk -> [LF6"pH,R GFSI$@*P$World of Warcraft(1SPSXFL8C&m]
 125. Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
 126. Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
 127. Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
 128. Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
 129. Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
 130. Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
 131. Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Private Character Editor.lnk -> C:\Windows\System32\eudcedit.exe (Microsoft Corporation)
 132. Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
 133. Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
 134. Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
 135. Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
 136. Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
 137. Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\NapiProjekt.lnk -> D:\NapiProjekt\napisy.exe ()
 138. Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
 139. Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
 140. Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\µTorrent.lnk -> C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe (BitTorrent Inc.)
 141. Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
 142. Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
 143. Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\StartMenu\Battle.net.lnk -> D:\Battle.net\Battle.net Launcher.exe (Blizzard Entertainment)
 144. Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\StartMenu\Calculator.lnk -> C:\Windows\System32\calc.exe (Microsoft Corporation)
 145. Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\ImplicitAppShortcuts\7111c0ce965b7246\Battle.net.lnk -> D:\Battle.net\Battle.net.exe (Blizzard Entertainment)
 146. Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Local\Microsoft\Windows\GameExplorer\{F19CE5E5-24DE-41F9-A7C3-87775D348EBD}\PlayTasks\0\Zagraj.lnk -> D:\steam\steamapps\common\Stronghold\Stronghold.exe ()
 147. Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Local\GG\Application\gg.lnk -> C:\Users\Marcin\AppData\Local\GG\Application\gghub.exe (GG Network S.A.)
 148. Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\CCleaner.lnk -> D:\ccleaner\CCleaner64.exe (Piriform Ltd)
 149. Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\DAEMON Tools Lite.lnk -> D:\Daemon tools\DTLauncher.exe (Disc Soft Ltd)
 150. Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Dragon Ball FighterZ.lnk -> D:\Games\Dragon Ball FighterZ\RED\Binaries\Win64\RED-Win64-Shipping.exe (BANDAI NAMCO Entertainment)
 151. Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Far Cry - New Dawn.lnk -> D:\Games\Far Cry - New Dawn\bin\FarCryNewDawn.exe (Ubisoft Entertainment)
 152. Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Far Cry 5.lnk -> D:\Games\Far Cry 5\bin\FarCry5.exe (Ubisoft Entertainment)
 153. Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Firefox.lnk -> C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation)
 154. Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\GeForce Experience.lnk -> C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA GeForce Experience\NVIDIA GeForce Experience.exe (NVIDIA Corporation)
 155. Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
 156. Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Heroes of Might and Magic III HD Edition.lnk -> D:\Heroes of Might and Magic III HD Edition\HOMM3Launcher.exe ()
 157. Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Metro - Exodus.lnk -> D:\Games\Metro - Exodus\MetroExodus.exe (4A Games)
 158. Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\SSDlife Pro.lnk -> D:\ssdlife\ssdlife.exe (Binarysense)
 159. Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Steam.lnk -> D:\steam\Steam.exe (Valve Corporation)
 160. Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\TeamSpeak 3 Client.lnk -> D:\TS3\ts3client_win64.exe (TeamSpeak Systems GmbH)
 161. Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\The Elder Scrolls V Skyrim - Legendary Edition.lnk -> D:\The Elder Scrolls V Skyrim - Legendary Edition\Launcher.exe (Brak pliku)
 162. Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Thief (x64).lnk -> D:\Thief\Binaries2\Win64\Shipping-ThiefGame.exe (Square Enix)
 163. Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Thief (x86).lnk -> D:\Thief\Binaries2\Win32\Shipping-ThiefGame.exe (Square Enix)
 164.  
 165.  
 166. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Default Programs.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DefaultPrograms
 167. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Windows Update.lnk -> C:\Windows\System32\wuapp.exe (Microsoft Corporation) -> startmenu
 168. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Sidebar.lnk -> C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe (Microsoft Corporation) -> /showgadgets
 169. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Media Player.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe (Microsoft Corporation) -> /prefetch:1
 170. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\World of Warcraft\World of Warcraft.lnk -> D:\World of Warcraft\World of Warcraft Launcher.exe (Blizzard Entertainment) -> --productcode=wow
 171. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SteelSeries\SteelSeries Engine 3\SteelSeries Engine 3.lnk -> C:\Program Files\SteelSeries\SteelSeries Engine 3\SteelSeriesEngine3.exe (SteelSeries ApS) -> -dataPath="C:\ProgramData\SteelSeries\SteelSeries Engine 3" -dbEnv=production
 172. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation\3D Vision\3D Vision preview pack 1.lnk -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvstlink.exe (NVIDIA Corporation) -> /show
 173. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation\3D Vision\Disable 3D Vision.lnk -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvstlink.exe (NVIDIA Corporation) -> /disable
 174. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation\3D Vision\Enable 3D Vision.lnk -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvstlink.exe (NVIDIA Corporation) -> /enable
 175. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NapiProjekt\Napisy oczekujące na pobranie.lnk -> D:\NapiProjekt\napisy.exe () -> -kolejka
 176. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Backup and Restore Center.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.BackupAndRestore
 177. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc () -> /s
 178. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.msc () -> /s
 179. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Performance Monitor.lnk -> C:\Windows\System32\perfmon.msc () -> /s
 180. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Security Configuration Management.lnk -> C:\Windows\System32\secpol.msc () -> /s
 181. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Task Scheduler.lnk -> C:\Windows\System32\taskschd.msc () -> /s
 182. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Windows PowerShell Modules.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation) -> -NoExit -ImportSystemModules
 183. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation) -> /open
 184. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Welcome Center.lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> %SystemRoot%\system32\OobeFldr.dll,ShowWelcomeCenter LaunchedBy_StartMenuShortcut
 185. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Resource Monitor.lnk -> C:\Windows\System32\perfmon.exe (Microsoft Corporation) -> /res
 186. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Task Scheduler.lnk -> C:\Windows\System32\taskschd.msc () -> /s
 187. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Speech Recognition.lnk -> C:\Windows\Speech\Common\sapisvr.exe (Microsoft Corporation) -> -SpeechUX
 188. ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Ease of Access.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.EaseOfAccessCenter
 189. ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
 190. ShortcutWithArgument: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Internet Explorer (No Add-ons).lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation) -> -extoff
 191. ShortcutWithArgument: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Ease of Access.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.EaseOfAccessCenter
 192. ShortcutWithArgument: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
 193. ShortcutWithArgument: C:\Users\Public\Desktop\World of Warcraft.lnk -> D:\World of Warcraft\World of Warcraft Launcher.exe (Blizzard Entertainment) -> --productcode=wow
 194. ShortcutWithArgument: C:\Users\Public\Desktop\XCOM 2.lnk -> D:\Games\XCOM 2\XCom2-WarOfTheChosen\Binaries\Win64\Launcher\ModLauncherWPF.exe (Microsoft) -> -noRedScreens -review
 195.  
 196.  
 197. InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Steam Support Center.url -> URL: hxxp://support.steampowered.com/
 198. InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MPC-HC x64\Strona internetowa aplikacji MPC-HC.url -> URL: hxxps://mpc-hc.org/
 199. InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CCleaner\CCleaner Homepage.url -> URL: hxxp://www.ccleaner.com/ccleaner
 200. InternetURL: C:\Users\Marcin\Favorites\Links for Polska\Bezpieczeństwo w trybie online.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142211
 201. InternetURL: C:\Users\Marcin\Favorites\Links for Polska\Bezpieczny Internet.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129626
 202. InternetURL: C:\Users\Marcin\Favorites\Links for Polska\Kultura.pl.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129625
 203. InternetURL: C:\Users\Marcin\Favorites\Links for Polska\Pogodynka.pl — oficjalny serwis pogodowy IMGW.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129624
 204. InternetURL: C:\Users\Marcin\Favorites\Links for Polska\Polska.pl.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129622
 205. InternetURL: C:\Users\Marcin\Favorites\Links\Galeria obiektów Web Slice.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=121315
 206. InternetURL: C:\Users\Marcin\Favorites\Links\Sugerowane witryny.url -> URL: hxxps://ieonline.microsoft.com/#ieslice
 207. InternetURL: C:\Users\Marcin\Desktop\Counter-Strike Global Offensive.url -> URL: steam://rungameid/730
 208. InternetURL: C:\Users\Marcin\Desktop\Dota 2.url -> URL: steam://rungameid/570
 209. InternetURL: C:\Users\Marcin\Desktop\PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS.url -> URL: steam://rungameid/578080
 210. InternetURL: C:\Users\Marcin\Desktop\Stronghold HD.url -> URL: steam://rungameid/40950
 211.  
 212. ==================== Koniec Shortcut.txt =============================
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement