Sobky

TicTacToe - sk.yml

Jan 13th, 2017
253
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. nameOfPlugin: "&6[&3TicTacToe&6]"
 2. nameOfGUI: "&1&lTic&4&lTac&1&lToe"
 3. shopHeadName: "&1&lTic&4&lTac&1&lToe &4&lObchod"
 4.  
 5. consoleError: "&cMusíš byť hráč!"
 6. noPermissions: "&cNemáš oprávnenie!"
 7. wrongUsingCommand: "&cZlé použitie príkazu!"
 8. playerIsNotOnline: "&cHráč &3{player} &cnie je online!"
 9. youAreNotChallenged: "&cNie si vyzvaný do žiadnej hry!"
 10. timeOutToRequest: "&cČas pre prijatie žiadosti do hry &3TicTacToe&7(Piškvorky) &cvypršal!"
 11. youCannotChallengeSelf: "&cNemôžeš vyzvať seba samého!"
 12. playerIsParticipatedToGame: "&cHráč &3{player} &cuž je zúčastnený v tejto hre!"
 13. youAreParticipatedToGame: "&cUž si zúčastnený do jednej hry &3TicTacToe&7(Piškvorky)!"
 14. alreadyBought: "&cTento charakter si si už zakúpil!"
 15. youHaveNotGotEnoughPoints: "&cNemáš dostatok bodov na kúpu tohto charaktera!"
 16. playerIsInBlockedWorld: "&cNemôžeš hrať túto hru vo svete, ktorý je zakázaný!"
 17. opponentIsInBlockedWorld: "&cNemôžeš vyzvať hráča, ktorý je v zakázanom svete!"
 18. youHaveNotGotEnoughPointsToTrade: "&cNemáš dostatok bodov na prevedenie tohto príkazu!"
 19. targetHasNotGotEnoughPointsToTrade: "&cHráč &3{player} &cnemá dostatok bodov na prevedenie tohto príkazu!"
 20. noInteger: "&cZadaná hodnota nie je číslo!"
 21. negativeAmount: "&cZadaná hodnota nesmie byť záporná!"
 22. theSamePlayer: "&cNemožeš aplikovať tento príkaz sám na seba!"
 23.  
 24. youClosedGameField: "&cZatvoril si hracie pole hry &3TicTacToe&7(Piškvorky)&c! Ak chceš pokračovať, \n&cnapíš &3&n/cmd/&c, ak nie &3&n/cmd/&c! Máš na to &3{time} &csekúnd!"
 25. playerChallengedYou: "&7Hráč &3{player} &7ťa vyzval hrať hru &3TicTacToe&7(Piškvorky)!\n&7Ak chceš hrať túto hru hrať napíš &3&n/cmd/&7, ak nie &3&n/cmd/&7!"
 26. youChallengedPlayer: "&7Vyzval si hráča &3{player} &7hrať hru &3TicTacToe&7(Piškvorky)!"
 27. playerDeniedRequest: "&7Protivník &3{player} &7odmietol tvoju žiadosť hrať hru &3TicTacToe&7(Piškvorky)!"
 28. youDeinedRequest: "&7Odmietol si hrať hru &3TicTacToe&7(Piškvorky) od hráča &3{player}&7!"
 29. playerAcceptedRequest: "&7Protivník &3{player} &7prijal tvoju žiadost hrať hru &3TicTacToe&7(Piškvorky)!"
 30. youAcceptedRequest: "&7Prijal si žiadosť hrať hru &3TicTacToe&7(Piškvorky) od hráča &3{player}&7!"
 31. youPaidForCharacter: "&7Zaplatil si &3{amount} Bodov &7za kúpu nového charaktera!"
 32. pluginReloaded: "&7Všetky súbory úspešne znovunačítané!"
 33.  
 34. pointsAddSender: "&7Na účet hráča &3{player} &7bolo pridaných &3{amount} bodov&7!"
 35. pointsAddTarget: "&7Obdržal si &3{amount} bodov &7od &3{sender}&7!"
 36. pointsSetSender: "&7Účet hráča &3{player} &7bol nastavený na &3{amount} bodov&7!"
 37. pointsSetTarget: "&7Tvoj bodový stav bol nastavený na &3{amount} bodov&7!"
 38. pointsTakeSender: "&7Z účtu hráča &3{player} &7bolo odobraných &3{amount} bodov&7!"
 39. pointsTakeTarget: "&7Z tvojho účtu bolo odobraných &3{amount} bodov!"
 40. pointsGiveSender: "&7Odoslal si hráčovi &3{player} &3{amount} bodov&7!"
 41. pointsGiveTarget: "&7Hráč &3{sender} &7ti poslal &3{amount} bodov!"
 42. pointsBalance: "&7Aktuálny stav bodov na účte hráča &3{player}&7: &3{amount} bodov&7!"
 43.  
 44. topXPlayers: "&7Zoznam najlepších hráčov. (Zoradene podľa bodov)"
 45. topXPlayersRank: "&6{rank}. &7{player} &3- &7{amount} bodov"
 46.  
 47. cmdAccept: "&3&n/ttt accept"
 48. cmdDeny: "&3&n/ttt deny"
 49. cmdOpen: "&3&n/ttt open"
 50. cmdEnd: "&3&n/ttt end"
 51.  
 52. clickForAccept: "&6Klikni ak chceš prijať výzvu!"
 53. clickForDeny: "&6Klikni ak chceš odmietnút výzvu!"
 54.  
 55. clickForOpen: "&6Klikni ak chceš pokračovať v tejto hre!"
 56. clickForEnd: "&6Klikni ak chceš ukončiť túto hru!"
 57.  
 58. onTurn: "&6&lNa rade"
 59. inQueue: "&6&lIn queue"
 60. playerClosedInventory: "&6&lHráč opustil hracie pole, prosím počkaj!"
 61.  
 62. playerYou: "&2&lTy: &3&l{player}"
 63. playerOpponent: "&2&lProtivník: &3&l{player}"
 64. playerInField: "&3&l{player}"
 65.  
 66. youWon: "&3Gratulujeme&7! Vyhral si! Porazil si hráča &3{opponent}&7!"
 67. youLost: "&cTúto hru si prehral! Bol si porazený hráčom &3{opponent}&c!"
 68. draw: "&7Remíza!"
 69. theEnd: "&7Koniec hry!"
 70. bCastAboutWin: "&7Hráč &3{player} &7porazil hráča &3{opponent} &7v hre &3TicTacToe&7(Piškvorky)!"
 71.  
 72. statsHeadName: "&7-*-*-*-*-&6[&3TicTacToe - Tvoje štatistiky&6]&7-*-*-*-*-"
 73. statsPlayed: "&7Odohrané hry: &3{stat}"
 74. statsWins: "&7Vyhrané hry: &3{stat}"
 75. statsLosts: "&7Prehrané hry: &3{stat}"
 76. statsDraws: "&7Remízy: &3{stat}"
 77. statsPoints: "&7Body: &3{stat}"
 78. statsSumOfBoughtCharacters: "&7Počet zakúpených charatkerov: &3{stat}"
 79. statsNoStats: "&cŽiadne štatistiky!"
 80.  
 81. infoHeadName: "&7-*-*-*-*-*-*-*-&6[&3TicTacToe - Informácie&6]&7-*-*-*-*-*-*-*-"
 82. infoChallenge: "&7Vyzvať hráča do hry: &3{command}"
 83. infoAccept: "&7Prijať žiadosť od hráča: &3{command}"
 84. infoDeny: "&7Odmietnút žiadosť od hráča: &3{command}"
 85. infoOpen: "&7Otvoriť hraciu plochu(Ak si ju zatvoril): &3{command}"
 86. infoEnd: "&7Skončiť hru: &3{command}"
 87. infoStats: "&7Zobraziť štatistiky: &3{command}"
 88. infoPoints: "&7Zobraziť počet bodov: &3{command}"
 89. infoShop: "&7Otvoriť obchod pre kúpu špeciálnych charakterov do hracej plochy: &3{command}"
 90. infoVersion: "&7Verzia pluginu: &3{version}"
 91. infoPlayerVariable: "<Hráč>"
 92.  
 93. shopHeadNameOfItem: "&6&l{headName}"
 94.  
 95. shopNoPage: "&3&lŽiadna strana"
 96. shopNextPage: "&3&lNasledujúca strana"
 97. shopPreviousPage: "&3&lPredchádzajúca strana"
 98.  
 99. shopInfoHeadName: "&7-*-*-*-&6[&3TicTacToe - Obchod&6]&7-*-*-*-"
 100. shopInfoLore:
 101. - "&3\u270E &7Tu si môžeš zakúpiť vlastné"
 102. - "&7charaktery do hracej plochy!"
 103. - ""
 104. - "&3\u270E &7Ak vlastníš viac charakterov,"
 105. - "&7systém vyberie jeden z nich do hry!"
 106. - ""
 107. - "&6Tvoje body: &3{points}"
 108. - ""
 109. - "&6Počet zakúpených charatkerov: &3{count}"
 110.  
 111. charWord: "Charakter"
 112. priceWord: "Cena"
RAW Paste Data