SHARE
TWEET

Untitled

a guest Feb 17th, 2019 61 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. Chciałbym Wam opowiedzieć krótką historie jednego zadania. Jakiś czas temu otrzymałem temat do przygotowania na następne spotkanie. Wiedziałem, że mam sporo innych ważnych spraw i nie jestem wielozadaniowy, więc musiałem ustalić priorytety i nie zrealizowałem zadania przed terminem realizacji. Poszedłem na spotkanie i powiedziałem prawde, że nie znalazłem na to czasu, bo miałem ważniejsze sprawy. Dostałem kolejny termin na przygotowanie tematu. Następne dni mijały, a ja marnowałem czas na oglądanie meczów Ligi Mistrzów i relaksie. Byłem również u dentysty, który usunął mi dwa zęby po czym byłem roztargniony z powodu bólu. W końcu zdecydowałem się zrealizować zadanie w ostatniej chwili przed następnym spotkaniem. Pewnie zastanawiacie się co to było za zadanie - tak, to było zadanie na przygotowanie historyjki na lekcje angielskiego.
  2.  
  3.  
  4. I would like to tell you a short story of one task. Some time ago I received a topic to prepare for the next meeting. I knew that I had a lot of other important matters and I'm not multi-task, so I had to set priorities and did not complete the task before the deadline. I went to a meeting and I told the truth that I did not find time because I had more important matters. I got another deadline to prepare the topic. The next days were gone, and I was wasting my time watching the Champions League games and relaxing. I was also at the dentist who removed my two teeth and then I was distracted because of the pain. In the end, I decided to complete the task at the last minute before the next meeting. You probably wonder what the task was - yes, it was a task to prepare a story for English lessons
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top