daily pastebin goal
63%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 7th, 2017 57 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include "lipa.h"
 2. #include <iostream>
 3.  
 4. //LipaLib - Learning Image Processing Autonomic Library
 5.  
 6. // =========== FUNCTION EXAMPLE =================//
 7. void rgbTogray(Image3CH& rgbImg, Image1CH& grayImg) // arguments with & because we want to save changes to images after performing funtion
 8. {
 9.     //Check if image sizes are equal
 10.     if (rgbImg.width() == grayImg.width() && rgbImg.height() == grayImg.height())
 11.     {
 12.         for (int i = 0; i < rgbImg.width(); i++) //iterate by rows
 13.             for (int j = 0; j < rgbImg.height(); j++) //iterate by cols
 14.             {
 15.                 grayImg(i, j).Intensity() = (rgbImg(i, j).Red() + rgbImg(i, j).Green() + rgbImg(i, j).Blue()) / 3; // I = (1/3)*(R+G+B) (i,j) - (number of row, number of col)
 16.             }
 17.     }
 18.     else
 19.     {
 20.         std::cerr << "Image sizes mismatch" << std::endl; //print error
 21.         return;
 22.     }
 23. }
 24. // ==============================================//
 25.  
 26. void binaryzacja(Image1CH& in, Image1CH& out, double treshold) //Funckja odpowiedzialna za binaryzację obrazu, gdzie parametr treshold pozwala na wybranie progu binaryzacji, aby uzyskać jedynie potrzebne informacje z obrazu.
 27. {
 28.  
 29.     if (in.width() == out.width() && in.height() == out.height())
 30.     {
 31.                
 32.         for (int i = 0; i < in.width(); i++) //iterate by rows
 33.             for (int j = 0; j < in.height(); j++) //iterate by cols
 34.             {
 35.                 if (in(i, j).I() > treshold) // Gdy wartość intensywności piksela jest powyżej progu, przypisuje wartość 1 - odpowiada koloru białemu.
 36.                 {
 37.                     out(i, j).I() = 1;
 38.                 }
 39.                 else
 40.                     out(i, j).I() = 0; // Gdy wartość intensywności piksela jest poniżej progu, przypisuje wartość 0 - odpowiada koloru czarnemu.
 41.             }
 42.     }
 43.     else
 44.     {
 45.         std::cerr << "Image sizes mismatch" << std::endl; //print error
 46.         return;
 47.     }
 48. }
 49.  
 50. void segmentacja(Image1CH& in, Image1CH& out, int parametr) // Funkcja odpowiadająca za segmentację, gdzie parametr pozwala na wybór segmentowanych obiektów (karty - 1 lub symbole - 0).
 51. {
 52.     //Tablica dynamiczna przechowująca etykiety.
 53.     double nr_etykiety = 1;
 54.     int **Etykiety = new int*[in.width()];
 55.  
 56.     for (int i = 0; i < in.width(); i++)
 57.     {
 58.         Etykiety[i] = new int[in.height()];
 59.     }
 60.  
 61.     //Przypisanie każdemu z pikseli obrazu etykiety oraz wpisanie jej do tablicy dynamicznej.
 62.     for (int i = 0; i < in.width(); i++)
 63.         for (int j = 0; j < in.height(); j++)
 64.         {
 65.             if (in(i, j).I() == parametr)
 66.             {
 67.                 Etykiety[i][j] = nr_etykiety;
 68.                 nr_etykiety++;
 69.             }
 70.             else
 71.             {
 72.                 Etykiety[i][j] = 0;
 73.             }
 74.         }
 75.  
 76.     bool first1 = true;
 77.     bool first2 = true;
 78.     int z = 0;
 79.  
 80.  
 81.  
 82.     for(int i=0; i<in.width();i++)
 83.         for (int j = 0; j < in.height(); j++)
 84.         {
 85.             if (i == 0 || j == 0 || i == in.width() - 1 || j == in.height() - 1)
 86.             {
 87.                 Etykiety[i][j] = 1;
 88.             }
 89.         }
 90.  
 91.     while(first1 == true || first2 == true )
 92.     {
 93.  
 94.         //Segmentacja Top-down. Ustalenie wartości etykiet każdego z pikseli na podstawie sąsiedztwa.
 95.         first1 = false;
 96.         for (int i = 1; i < (in.width() - 1); i++)
 97.         {
 98.             for (int j = 1; j < (in.height() - 1); j++)
 99.             {
 100.                 int min = in.width()*in.height();
 101.                
 102.  
 103.                 if (Etykiety[i][j] > 0) //Sprawdzenie etykiet, gdyż elementy z etykietą 0 nie są poddane segmentacji .
 104.                 {
 105.  
 106.                     for (int k = 0; k < 3; k++) // 3 odpowiada rozmiarowi otoczenia jakie jest rozpatrywane.
 107.                     {
 108.                         for (int l = 0; l < 3; l++)
 109.                         {
 110.                             if (Etykiety[i + k - 1][j + l - 1] > 0)//Sprawdzenie czy sąsiad nie jest 0.
 111.                             {
 112.  
 113.                                 if (Etykiety[i + k - 1][j + l - 1] < min) //Sprawdzenie czy kolejne etykiety sąsiadów są mniejsze od minimalnego.
 114.                                 {
 115.                                     min = Etykiety[i + k - 1][j + l - 1]; //Uaktulnienie najmniejszej wartości etykiety sąsiadów.
 116.                                 }
 117.  
 118.  
 119.                             }
 120.                         }
 121.                     }
 122.                     if (Etykiety[i][j] != min)
 123.                     {
 124.                         Etykiety[i][j] = min;
 125.                         first1 = true;
 126.                     }
 127.                 }
 128.  
 129.             }
 130.         }
 131.  
 132.  
 133.         //Segmentacja Bottom-up. Ustalenie wartości etykiet każdego z pikseli na podstawie sąsiedztwa.
 134.         first2 = false;
 135.         for (int i = (in.width() - 2); i > 0; i--)
 136.         {
 137.             for (int j = (in.height() - 2); j > 0; j--)
 138.             {
 139.                
 140.                 int min = in.width()*in.height();
 141.                 if (Etykiety[i][j] > 0)
 142.                 {
 143.  
 144.                     for (int k = 2; k > -1; k--)
 145.                     {
 146.                         for (int l = 2; l > -1; l--)
 147.                         {
 148.                             if (Etykiety[i + k - 1][j + l - 1] > 0)
 149.                             {
 150.  
 151.                                 if (Etykiety[i + k - 1][j + l - 1] < min) //Sprawdzenie czy kolejne etykiety sąsiadów są mniejsze od minimalnego.
 152.                                 {
 153.                                     min = Etykiety[i + k - 1][j + l - 1];
 154.                                 }
 155.  
 156.                             }
 157.                         }
 158.                     }
 159.                     if (Etykiety[i][j] != min)
 160.                     {
 161.                         Etykiety[i][j] = min;
 162.                         z++;
 163.                         first2 = true;
 164.                     }
 165.  
 166.                 }
 167.             }
 168.  
 169.  
 170.         }
 171.  
 172.     }
 173.  
 174.     //Wpisanie etykiet do obrazu wyjściowego.
 175.     for (int i = 0; i < in.width(); i++)
 176.         for (int j = 0; j < in.height(); j++)
 177.         {
 178.             out(i, j).I() = Etykiety[i][j];        
 179.         }
 180.  
 181.     //Usuwanie tablicy
 182.     for (int i = 0; i < in.width(); i++)
 183.     {
 184.         delete[] Etykiety[i];
 185.     }
 186.     delete[] Etykiety;
 187. }
 188.  
 189.  
 190. void dylatacja(Image1CH& in, Image1CH& out)
 191. {
 192.    
 193.     //dylatacja
 194.     for (int i = 0; i < (in.width() - 1); i++)
 195.     {
 196.         for (int j = 0; j < (in.height() - 1); j++)
 197.         {
 198.             if (i < 1 || i>in.width() - 1 - 1 || j<1 || j>in.height() - 1 - 1)
 199.             {
 200.                 out(i, j).I() = in(i, j).I();
 201.             }
 202.             else
 203.             {
 204.                 if (in(i, j).I() == 1)
 205.                 {
 206.                     for (int k = 0; k < 3; k++)
 207.                     {
 208.                         for (int l = 0; l < 3; l++)
 209.                         {
 210.                             out((i + k - 1), (j + l - 1)).I() = 1;
 211.                                                                                
 212.                         }
 213.                     }
 214.                 }
 215.  
 216.             }
 217.         }
 218.     }
 219. }
 220. void erozja(Image1CH& in, Image1CH& out)
 221. {
 222.     //erozja
 223.     for (int i = 0; i < (in.width() - 1); i++)
 224.     {
 225.         for (int j = 0; j < (in.height() - 1); j++)
 226.         {
 227.             if (i < 1 || i>in.width() - 1 - 1 || j<1 || j>in.height() - 1 - 1)
 228.             {
 229.                 out(i, j).I() = in(i, j).I();
 230.             }
 231.             else
 232.             {
 233.                 double min = 1;
 234.                 for (int k = 0; k < 3; k++)
 235.                 {
 236.                     for (int l = 0; l < 3; l++)
 237.                     {
 238.                         if (in((i + k - 1), (j + l - 1)).I() < min)
 239.                         {
 240.                             min = in((i + k - 1), (j + l - 1)).I();
 241.                         }
 242.                     }
 243.                 }
 244.                 out(i, j).I() = min;
 245.             }
 246.         }
 247.     }
 248. }
 249.  
 250. int liczba(Image1CH& in) // Funkcja licząca ilość segmentów w obrazie.
 251. {
 252.     //Stworzenie nowej tablicy dynamicznej przechowującej nowe, posegregowane etykiety.
 253.     int size = 5000;
 254.     int *Segment = new int[size];
 255.     Segment[0] = 0;
 256.  
 257.     int licz = 0;
 258.     int powtorzenie;
 259.  
 260.     for (int i = 0; i < in.width(); i++)
 261.         for (int j = 0; j < in.height(); j++)
 262.         {
 263.             powtorzenie = 0;
 264.  
 265.             if (in(i, j).I() > 0)
 266.             {
 267.                 if (licz == 0)
 268.                 {
 269.                     Segment[licz] = in(i, j).I();
 270.                     licz++;
 271.                 }
 272.                 for (int m = 0; m < licz; m++)
 273.                 {
 274.                     if (Segment[m] == in(i, j).I())
 275.                     {
 276.                         powtorzenie++;
 277.                     }
 278.                 }
 279.                 if (powtorzenie == 0)
 280.                 {
 281.                     Segment[licz] = in(i, j).I();
 282.                     licz++;
 283.                 }
 284.             }
 285.  
 286.         }
 287.     delete[] Segment;
 288.  
 289.     return licz-2;
 290. }
 291.  
 292. void wydzielenie(Image1CH& in1, Image1CH& in2, Image3CH& out)
 293. {
 294.  
 295.    
 296.     for (int i = 0; i < in2.width(); i++)
 297.         for (int j = 0; j < in2.height(); j++)
 298.         {
 299.        
 300.             if (in2(i, j).I() == 1)
 301.             {
 302.                 out(i, j).R() = 0;
 303.                 out(i, j).G() = 0;
 304.                 out(i, j).B() = 0;
 305.             }
 306.             else if (in2(i, j).I() > 1)
 307.             {
 308.                  
 309.                      out(i, j).R() = in2(i, j).I();
 310.                  
 311.             }
 312.  
 313.             else if (in1(i, j).I() > 0)
 314.             {
 315.                 for (int k = 0; k < 3; k++)
 316.                     for (int l = 0; l < 3; l++)
 317.                     {
 318.                         if (in2(k, l).I() > 0)
 319.                         {
 320.                            
 321.                                 out(i, j).B() = in1(k, l).I();
 322.                                 out(i, j).G() = in2(k, l).I();
 323.                            
 324.  
 325.                         }
 326.                     }
 327.             }
 328.            
 329.         }
 330.  
 331.  
 332.  
 333.  
 334. }
 335.  
 336. void pola(Image3CH& in, int*& pole)
 337. {
 338.     int z = 0;
 339.     int powtorzenie = 0;
 340.     int size = 50;
 341.     int *Tab = new int[size];
 342.     Tab[0] = 0;
 343.  
 344.  
 345.     for (int i = 0; i < in.width(); i++)
 346.         for (int j = 0; j < in.height(); j++)
 347.         {
 348.             powtorzenie = 0;
 349.  
 350.             if (in(i, j).B() > 0 && in(i, j).G() > 0)
 351.             {
 352.                 if (z == 0)
 353.                 {
 354.                     pole[z] = 1;
 355.                     Tab[z] = in(i, j).B();
 356.                     z++;
 357.  
 358.                 }
 359.                 for (int k = 0; k < z; k++)
 360.                 {
 361.                     if (Tab[k] == in(i, j).B())
 362.                     {
 363.                         pole[k]++;
 364.                         powtorzenie++;
 365.                     }
 366.                 }
 367.                 if (powtorzenie == 0)
 368.                 {
 369.                     pole[z] = 1;
 370.                     Tab[z] = in(i, j).B();
 371.                     z++;
 372.                 }
 373.             }
 374.         }
 375.  
 376.  
 377.  
 378.     delete[] Tab;
 379. }
 380.  
 381. //void unsharpMask(Image3CH &in, Image3CH &out)
 382. //{
 383. //  double kernel[5][5] = { 1,  1,  1,  1,  1,
 384. //                          1,  2,  4,  2,  1,
 385. //                          2,  4,  8,  4,  2,
 386. //                          1,  2,  4,  2,  1,
 387. //                          1,  1,  1,  1,  1 };
 388. //  double accumulatorR = 0;
 389. //  double accumulatorG = 0;
 390. //  double accumulatorB = 0;
 391. //
 392. //  if (in.width() == out.width() && in.height() == out.height())
 393. //  {
 394. //      for (int i = 2; i < in.width() - 2; i++) //iterate by rows
 395. //          for (int j = 2; j < in.height() - 2; j++) //iterate by cols
 396. //          {
 397. //              accumulatorR = 0;
 398. //              accumulatorG = 0;
 399. //              accumulatorB = 0;
 400. //              for (int k = 0; k < 5; k++) //iterate by rows
 401. //                  for (int l = 0; l < 5; l++) //iterate by cols
 402. //                  {
 403. //                      accumulatorR += in(i + k - 2, j + l - 2).R() * kernel[k][l];
 404. //                      accumulatorG += in(i + k - 2, j + l - 2).G() * kernel[k][l];
 405. //                      accumulatorB += in(i + k - 2, j + l - 2).B() * kernel[k][l];
 406. //                  }
 407. //              out(i, j).R() = 0.5*(in(i,j).R() - (accumulatorR / 52))+in(i,j).R();
 408. //              out(i, j).G() = 0.5*(in(i, j).G() - (accumulatorG / 52)) + in(i, j).G();
 409. //              out(i, j).B() = 0.5*(in(i, j).B() - (accumulatorB / 52)) + in(i, j).B();
 410. //
 411. //          }
 412. //  }
 413. //  else
 414. //  {
 415. //      std::cerr << "Image sizes mismatch" << std::endl; //print error
 416. //      return;
 417. //  }
 418. //
 419. //}
 420.  
 421. void medianMask(Image1CH &in, Image1CH &out)
 422. {
 423.     double kernel[3][3] = { 1,  1,  1,
 424.                             1,  1,  1,
 425.                             1,  1,  1 };
 426.    
 427.     int min = 1;
 428.     int temp;
 429.     int *Tab = new int[9];
 430.     if (in.width() == out.width() && in.height() == out.height())
 431.     {
 432.         for (int i = 1; i < in.width() - 1; i++) //iterate by rows
 433.             for (int j = 1; j < in.height() - 1; j++) //iterate by cols
 434.             {
 435.                 for (int k = 0; k < 3; k++) //iterate by rows
 436.                     for (int l = 0; l < 3; l++) //iterate by cols
 437.                     {
 438.                         if (in(i + k - 1, j + l - 1).I() < min)
 439.                         {
 440.                             min = in(i + k - 1, j + l - 1).I();
 441.                             Tab[k*l] = min;
 442.  
 443.                         }
 444.  
 445.                         // Bubble Sorting
 446.  
 447.                         if (Tab[l] > Tab[l +1])
 448.                         {
 449.                             temp = Tab[l];
 450.                             Tab[l] = Tab[l + 1];
 451.                             Tab[l + 1] = temp;
 452.                         }
 453.                     }
 454.                 out(i, j).I() = Tab[4];
 455.            
 456.             }
 457.     }
 458.     else
 459.     {
 460.         std::cerr << "Image sizes mismatch" << std::endl; //print error
 461.         return;
 462.     }
 463.  
 464. }
 465.  
 466.  
 467.  
 468.  
 469. int main()
 470. {
 471.     int liczba_segmentow1 = 0;
 472.     int liczba_segmentow2 = 0;
 473.  
 474.     Image3CH ColourImage(1928, 1448); // Create new image Image3CH - three channels image (width,height)
 475.     Image1CH GrayscaleImage(ColourImage.width(), ColourImage.height());
 476.     Image1CH Binarny(ColourImage.width(), ColourImage.height());
 477.  
 478.     Image1CH Erozja(ColourImage.width(), ColourImage.height());
 479.     Image1CH Dylatacja(ColourImage.width(), ColourImage.height());
 480.     Image1CH Zamkniety(ColourImage.width(), ColourImage.height());
 481.  
 482.     Image1CH Segmenty1(ColourImage.width(), ColourImage.height());
 483.     Image1CH Segmenty2(ColourImage.width(), ColourImage.height());
 484.     Image3CH Segmenty3(ColourImage.width(), ColourImage.height());
 485.  
 486.     Image1CH Median(ColourImage.width(), ColourImage.height());
 487.  
 488.  
 489.  
 490.     //ColourImage.LoadImage("img\\ideal.png", LPL_LOAD_FITTED);
 491.     //ColourImage.LoadImage("img\\blurred.png", LPL_LOAD_FITTED);
 492.     //ColourImage.LoadImage("img\\gradient2.png", LPL_LOAD_FITTED);
 493.     ColourImage.LoadImage("img\\noised.png", LPL_LOAD_FITTED);
 494.  
 495.  
 496.    
 497.     int *Pole = new int[50];
 498.     Pole[0] = 0;
 499.  
 500.  
 501.  
 502.  
 503.     rgbTogray(ColourImage, GrayscaleImage);
 504.     medianMask(GrayscaleImage, Median);
 505.     binaryzacja(GrayscaleImage, Binarny, 0.4);
 506.  
 507.     erozja(Binarny, Dylatacja);
 508.     dylatacja(Dylatacja, Zamkniety);
 509.  
 510.     segmentacja(Zamkniety, Segmenty2, 0);
 511.     segmentacja(Zamkniety, Segmenty1, 1);
 512.  
 513.     liczba_segmentow1 = liczba(Segmenty1);
 514.     liczba_segmentow2 = liczba(Segmenty2);
 515.  
 516.     std::cout << " Liczba kart: " << liczba_segmentow1 << "                                 ";
 517.     std::cout <<" Liczba wszystkich znakow: "<< liczba_segmentow2 << "      ";
 518.    
 519.     wydzielenie(Segmenty1, Segmenty2, Segmenty3);
 520.     pola(Segmenty3, Pole);
 521.  
 522.     for (int i = 0; i < 50; i++)
 523.     {
 524.         std::cout << Pole[i] << "           ";
 525.     }
 526.  
 527.  
 528.    
 529.     //Unsharp.ShowImage("Obraz po filtracji");
 530.     ColourImage.ShowImage("Obraz wejsciowy"); //Show image
 531.     Binarny.ShowImage("Obraz binarny");
 532.    
 533.  
 534.     Segmenty1.ShowImage("Obraz posegmentowany");
 535.     Segmenty2.ShowImage("Obraz posegmentowany");
 536.     Segmenty3.ShowImage("Obraz posegmentowany");
 537.  
 538.    
 539.  
 540.     delete[] Pole;
 541.  
 542.     return 0;
 543. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top