welleyth

Лаба

Sep 29th, 2020
852
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. def check(s):          # Перевірка рядка, чи є він числом
 2.     try:
 3.         float(s)  
 4.         return True
 5.     except ValueError:
 6.         return False
 7.  
 8. def task_1():
 9.     a=5
 10.     b=8
 11.     c='A'
 12.     d=c*b # Складаємо рядок довжиною b, яка складається з символів 'A'
 13.     for i in range(1,a+1): # Виводимо таблицю, яка складається з рядків d
 14.         print(d)
 15.  
 16. def task_2(a):
 17.     x = input("Введіть натуральне число k: ")
 18.     if str(x).isdigit() and int(x)>0:    # Перевіряємо рядок, чи є він додатнім цілим числом більше нуля  
 19.         k = int(x)  
 20.         print("Відповідь: ")
 21.         for i in range(1,a+1):  
 22.             print((i+1)*k)
 23.         print()
 24.     else:
 25.         print("Ви ввели недопустиме значення, спробуйте знову.")
 26.         task_2(a)
 27.  
 28. def task_3():
 29.     x = input("Введіть значення x: ")
 30.     if check(x): # Перевіряємо рядок, чи є він числом
 31.         b = float(x)
 32.         a = b - 9 - b * b # Робимо змінну а відповіддю для випадку, коли введене число >= 8
 33.         if int(x) < 8: # Інакше, робимо змінну а відповіддю для випадку, коли введене число < 8
 34.             a = 1 / ((b ** 4) - 6)
 35.         print(a)
 36.     else:
 37.         print("Ви ввели недопустиме значення x, спробуйте знову.")
 38.         task_3()
 39.  
 40. print("Наєзжий Іван Васильович\nЛабораторна робота №1 \nВаріант 10")
 41.  
 42. flag = True # Поки ця змінна - істина наш додак буде працювати
 43. n_ans_2 = 3
 44. while flag: # Пока ми читаємо данні викликаємо ф-ї для рішення задач
 45.     print('1) Вивести на екран прямокутник, заповнений літерами А. Кількість рядків в прямокутнику дорівнює 5, кількість стовпців дорівнює 8.')
 46.     print('2) Визначити, дільником яких чисел а, b, с є число k (ввести з клавіатури).')
 47.     print('3) Обчислення конкретної функції, в залежності від введеного значення х.')
 48.     ans = input('Яку програму запустити: ')
 49.     if ans == "1":
 50.         task_1()
 51.     elif ans == "2":
 52.         task_2(n_ans_2)
 53.     elif ans == "3":
 54.         task_3()
 55.     else:
 56.         print('Програма з таким номером відсутня.')
 57.     print('Продовжити?( так - будь-яка клавіша/ні - n)')
 58.     ans = input()
 59.     if ans == 'n': # Якщо введенний рядок - це єдиний символ 'n', зупиняємо роботу
 60.         flag = False
 61.  
RAW Paste Data