Advertisement
idevpas

Majú riešenie?

Jul 12th, 2020
70
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 3.02 KB | None | 0 0
 1. Majú riešenie?
 2. ---------
 3. Tým, ktorí dnes buď z nepochopenia alebo iba populisticky burcujú proti zadlžovaniu SR iba toľko:
 4. Či sa to už niekomu páči alebo nie, tak momentálne proste žijeme v tzv. dlhovej globálnej ekonomike, kde zjednodušene platí, že peniaze = dlh (resp. dlh = peniaze), a kde nebyť dlhu, tak by neexistovali ani žiadne peniaze!
 5. V takejto ekonomike, keď chcete niečo vybudovať, vyrobiť, alebo chcete zrealizovať svoj nejaký veľký projekt a nenachádzate sa v nejakom alternatívnom nezávislom ekonomickom priestore mimo súčasný globálny finančný systém globálnych banksterských=úžerníckych klanov známej proveniencie (ako tomu bolo napr. počas existencie socialistického bloku na čele so ZSSR, hoci aj tam sa do určitej miery emitovali "fiat" peniaze, ktoré sa až následne pokryli výrobou, čo bolo tiež riešenie), tak sa logicky potrebujete najprv zadĺžiť (resp. vziať si úver od nejakej finančnej inštitúcie či subjektu), pretože vzhľadom k tomu, že sami neemitujete svoju vlastnú štátnu menu, ktorá by navyše bola akceptovaná aj na medzinárodnej úrovni, tak obvykle nedisponujete tak obrovskými finančnými prostriedkami na realizáciu svojich plánov, čo dnes po globálnej korónovej mystifikácii, ktorej sa SR musela povinne zúčastniť, platí dvojnásobne!
 6. Veď i tie najväčšie trans-nacionálne korporácie sveta sa musia najprv zadĺžiť, aby mohli zrealizovať svoj nejaký veľký projekt, dokonca i niektoré hospodársky/ekonomicky najrozvinutejšie krajiny sveta majú vyšší štátny dlh než svoje HDP!
 7. Samozrejme, že tiež platí, že kto nič nerobí a šetrí, tak ten sa logicky nezadlží, ale ani nič nevytvorí/nezíska!
 8. Hlavná otázka znie, že aké konkrétne reálne alternatívne riešenia navrhujú kritici voči súčasnému potenciálnemu "post-korónovému" zadlžovaniu SR, aby u nás znovu naštartovali hospodárstvo/ekonomiku?
 9. Majú nejaký seriózny plán na príslušnú menovú reformu a na opätovné vybudovanie celého (ideálne štátno-súkromného, doplneného o malý a stredný súkromný biznis) národo-hospodárskeho komplexu nášho štátu, ako mali v minulosti česko-slovenskí komunisti, alebo iba nekonštruktívnu kritiku, z ktorej sa objektívne nenajeme?
 10. A dokážu ho aj reálne v spoločnosti presadiť a zrealizovať?
 11. Alebo nakoniec skôr uznajú, že v dnešnom systéme, dlh sám o sebe ešte nie je automaticky zlý - zlé je len to, keď sa peniaze požičajú za pre nás nevýhodných podmienok a následne sa zbytočne spláchnu do kanála (po slovensky povedané rozkradnú), namiesto toho, aby sa zmysluplne investovali napr. do budovania potrebnej infraštruktúry a výroby na Slovensku, kde by mnoho ľudí našlo svoje uplatnenie!
 12. Namiesto nekonštruktívnej kritiky by bolo pre nás omnoho lepšie, keby kritici zadlžovania Slovenska pozorne dohliadali na to, aby si náš štát zobral čo najvýhodnejšie úvery, a aby sa následne čo najefektívnejšie zúžitkovali v prospech celej spoločnosti!
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement