olgierd

ASK_ZAD4

Dec 10th, 2018
681
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //Zadanie 4: Napisz kod w asemblerze odpowiadający poniższemu fragmentowi kodu w C.
 2. // (If(wejscie == 0x32) wyjscie =0; else wyjscie = 1
 3. unsigned char a = 0x32;
 4. unsigned char b = 0x0;
 5.     __asm {
 6.         mov al, a;
 7.         mov bl, 0x0;
 8.         add al, 0xCE;
 9.         jz skok
 10.             add bl, 0x1;
 11.     skok:
 12.         mov b, bl;
 13.     };
 14.     printf("a = 0x%02X, b = %d", a, b);
RAW Paste Data