SHARE
TWEET

Untitled

a guest Apr 23rd, 2019 125 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. public IList<Vertex<T>> TopologicalSort()
 2. {  
 3.     // Dönüt listesi
 4.     IList<Vertex<T>> list = new List<Vertex<T>>();
 5.     // Düğüme gelen kenarların sayısı: in-degree
 6.     // degreeMap her düğüm için bu değeri tutuyor
 7.     IDictionary<Vertex<T>, int> degreeMap = new Dictionary<Vertex<T>, int>();
 8.     foreach(var vertex in Vertices)
 9.     {
 10.         if(vertex.IncomingVertices.Count == 0)
 11.         {
 12.             // in-degree = 0 için hiçbir şeye bağımlı değildir.
 13.             list.Add(vertex);
 14.         }
 15.         // Bütün düğümleri in-degreelerini sözlüğe at
 16.         degreeMap.Add(vertex, vertex.IncomingVertices.Count);
 17.     }
 18.     for (int i = 0; i < list.Count; i++)
 19.     {
 20.         // Bütün değerler için dön
 21.         // Bu liste içerde güncellenebilir.
 22.         DFSUtil(list[i], ref list, ref degreeMap);
 23.     }
 24.     return list;
 25. }
 26.  
 27. private void DFSUtil(Vertex<T> v, ref IList<Vertex<T>> result,
 28.     ref IDictionary<Vertex<T>, int> degreeMap)
 29. {
 30.     foreach (var outgoing in v.OutgoingVertices)
 31.     {
 32.         // Gidilen her düğüm için eğer in-degree 0 değilse
 33.         // in-degree'yi bir azalt
 34.         if(degreeMap[outgoing] != 0)
 35.         {
 36.             degreeMap[outgoing] -= 1;
 37.         }
 38.         // Eğer sıfırsa veya sıfıra düşmüşse listeye ekle
 39.         if(degreeMap[outgoing] == 0)
 40.         {
 41.             result.Add(outgoing);
 42.         }
 43.     }
 44. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top