SHARE
TWEET

techniki multimedialne llab4

bartek27210 May 27th, 2019 73 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include "stdafx.h"
 2.  
 3. #include <opencv2/imgproc/imgproc.hpp>  // Gaussian Blur
 4. #include <opencv2/core/core.hpp>        // Basic OpenCV structures (cv::Mat, Scalar)
 5. #include <opencv2/highgui/highgui.hpp>
 6. #include <stdio.h>
 7. #include <math.h>
 8. #include <iostream>
 9.  
 10. #define PI (3.141592653589793)
 11.  
 12. using namespace std;
 13. using namespace cv;
 14.  
 15. int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
 16. {
 17.     // Stworzenie okna w którym przechwycone obrazy będą wyświetlane
 18.     cvNamedWindow("JPEG", CV_WINDOW_AUTOSIZE);
 19.    
 20.     // Pobranie obrazu
 21.     Mat imageFruits = imread("fruits2.jpg",CV_LOAD_IMAGE_GRAYSCALE);
 22.  
 23.     // Uzyskanie macierzy pikseli na podstawie obiektów Mat
 24.     Mat_<uchar> fruitsPixels = imageFruits;
 25. int qL=1;
 26.     const int blockCols = 320/8;
 27.     const int blockRows = 240/8;
 28.  
 29.     // Utworzenie bloków przechowujących odpowiednio: oryginalny obraz, obraz po DCT, obraz po IDCT
 30.     float block[blockRows][blockCols][8][8];
 31.     float blockDCT[blockRows][blockCols][8][8];
 32.     float blockIDCT[blockRows][blockCols][8][8];
 33.  
 34.  float qMatrix[8][8] =   { 16,11,10,16,24,40,51,61,
 35.                               12,12,14,19,26,58,60,55,
 36.                               14,13,16,24,40,57,69,56,
 37.                               14,17,22,29,51,87,80,62,
 38.                               18,22,37,56,68,109,103,77,
 39.                               24,35,55,64,81,104,113,92,
 40.                               49,64,78,87,103,121,120,101,
 41.                               72,92,95,98,112,100,103,99
 42.                             };
 43.     // TODO
 44.         // podział obrazu na bloki
 45.        
 46.     for(int i=0; i< fruitsPixels.rows; i++){
 47.         for(int j=0; j< fruitsPixels.cols; j++){
 48.             block[i/8][j/8][i%8][j%8]=fruitsPixels[i][j];
 49.         }
 50.     }
 51.         // zerowanie blockDCT i blockIDCT
 52.     for(int i=0; i< fruitsPixels.rows; i++){
 53.         for(int j=0; j< fruitsPixels.cols; j++){
 54.             blockDCT[i/8][j/8][i%8][j%8]=0;
 55.             blockIDCT[i/8][j/8][i%8][j%8]=0;
 56.         }
 57.     }
 58.        
 59.  
 60.     for(int i=0; i< 8 ;i++){
 61.         for(int j=0; j< 8; j++){
 62.             block[0][0][i][j]=0;
 63.         }
 64.     }
 65.    
 66.     // TODO
 67.         // DCT
 68.     for (int i=0; i<blockRows; i++) {
 69.         for (int j=0; j<blockCols; j++) {
 70.             for (int u=0; u<8; u++) {
 71.                 for (int v=0; v<8; v++) {
 72.                     for (int m=0; m<8; m++) {
 73.                         for (int n=0; n<8; n++) {
 74.                             blockDCT[i][j][u][v]+=1.0/64*block[i][j][m][n]*cos((2*m+1)*u*PI/16)*cos((2*n+1)*v*PI/16);
 75.                         }
 76.                     }
 77.                 }
 78.             }
 79.         }
 80.     }
 81.  
 82.  
 83.             qL = 10;
 84.  
 85.         for(int i = 0; i < 8; i++){
 86.             for(int j = 0; j < 8; j++){
 87.                 qMatrix[i][j] = qMatrix[i][j] * (float)(100-qL)/99 * 0.18 + 0.02;
 88.             }
 89.         }
 90.         // kwantyzacja
 91.        
 92.      for(int i = 0; i < blockRows; i++){
 93.             for(int j = 0; j < blockCols; j++){
 94.                     for(int m = 0; m < 8; m++){
 95.                         for(int n = 0; n < 8; n++){
 96.                             blockDCT[i][j][m][n] = (int)((blockDCT[i][j][m][n] / qMatrix[m][n]) + 0.5);
 97.                     }
 98.                 }
 99.             }
 100.         }
 101.  // dekwantyzacja
 102.         for(int i = 0; i < blockRows; i++){
 103.             for(int j = 0; j < blockCols; j++){
 104.                     for(int m = 0; m < 8; m++){
 105.                         for(int n = 0; n < 8; n++){
 106.                             blockDCT[i][j][m][n] = (int)(blockDCT[i][j][m][n] * qMatrix[m][n]);
 107.                     }
 108.                 }
 109.             }
 110.         }
 111.         // IDCT
 112.  
 113.     for (int i=0; i<blockRows; i++) {
 114.         for (int j=0; j<blockCols; j++) {
 115.             for (int u=0; u<8; u++) {
 116.                 for (int v=0; v<8; v++) {
 117.                     for (int m=0; m<8; m++) {
 118.                         for (int n=0; n<8; n++) {
 119.                             int lambda1=0;
 120.                             if(u==0) lambda1=1;
 121.                             else lambda1=2;
 122.                             int lambda2=0;
 123.                             if(v==0) lambda2=1;
 124.                             else lambda2=2;
 125.                             blockIDCT[i][j][m][n]+=lambda1*lambda2*blockDCT[i][j][u][v]*cos((2*m+1)*u*PI/16)*cos((2*n+1)*v*PI/16);
 126.                         }
 127.                     }
 128.                 }
 129.             }
 130.         }
 131.     }
 132.  
 133.     // TODO
 134.         // "składanie" obrazu z bloków
 135.  
 136.     for(int i=0; i< fruitsPixels.rows; i++){
 137.         for(int j=0; j< fruitsPixels.cols; j++){
 138.            
 139.             if(blockIDCT[i/8][j/8][i%8][j%8]>255) blockIDCT[i/8][j/8][i%8][j%8]=255;
 140.             if(blockIDCT[i/8][j/8][i%8][j%8]<0) blockIDCT[i/8][j/8][i%8][j%8]=0;
 141.             fruitsPixels[i][j]=blockIDCT[i/8][j/8][i%8][j%8];
 142.            
 143.         }
 144.     }
 145.  
 146.     // Wyświetlenie obrazu
 147.     imshow("JPEG", imageFruits);
 148.  
 149.     // Oczekiwanie na wciśnięcie klawisza Esc lub Enter
 150.     char key;
 151.     do  key = cvWaitKey(1);
 152.     while(key != 27 && key != 13);
 153.  
 154.     // Niszczenie okna
 155.     cvDestroyWindow("JPEG");
 156.     return 0;
 157. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top