Churs

Lista 4 - Swift

Jan 23rd, 2022 (edited)
553
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //
 2. //  main.swift
 3. //  Lista4_HubertStachowiak
 4. //
 5. //  Created by Hubert Stachowiak on 22/01/2022.
 6. //
 7.  
 8. import Foundation
 9. /*
 10.  
 11. // Wypisanie liczb od 1 do 5
 12.  
 13. var n = 10
 14.  
 15. for n in 1...5 {
 16.     print(n)
 17. }
 18.  
 19. // Iteracja po jezykach
 20.  
 21. let languages = ["Swift", "Java", "Python", "JavaScript"]
 22. for language in languages {
 23.     print(language)
 24. }
 25.  
 26.  
 27. // Suma liczb od 1  do 6 - 21
 28.  
 29. let numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
 30. var sum = 0
 31. for i in numbers {
 32.     sum += i
 33. }
 34. print(sum)
 35.  
 36. */
 37.  
 38. // Zadanie 1
 39. /*
 40. var n = 0
 41. var dzielnik = 0
 42.  
 43. for n in 1...100 {
 44.     dzielnik = n % 8
 45.     if dzielnik == 0 {
 46.         print(n)
 47.     }
 48.     else {
 49.         continue
 50.     }
 51. }
 52. */
 53. // Zadanie 2
 54. /*
 55. print("Podaj na jakim przedzialne chcesz sprawdzić liczby podzielne przez 6 i 9")
 56. var x = Int(readLine()!)
 57.  
 58. var n = 0
 59. var dzielnik_6 = 0
 60. var dzielnik_9 = 0
 61.  
 62. for n in 1...x! {
 63.     dzielnik_6 = n % 6
 64.     dzielnik_9 = n % 9
 65.     if dzielnik_6 == 0 && dzielnik_9 == 0 {
 66.         print(n)
 67.     }
 68.     else {
 69.         continue
 70.     }
 71. }
 72. */
 73. // Zadanie 3
 74. /*
 75. var  n = 0
 76. var dzielnik_2 = 0
 77. var dzielnik_3 = 0
 78. for n in 100...200 {
 79.     dzielnik_2 = n % 2
 80.     dzielnik_3 = n % 3
 81.     if dzielnik_2 != 0 && dzielnik_3 != 0 {
 82.         print(n)
 83.     }
 84.     else {
 85.         continue
 86.     }
 87.    
 88. }
 89. */
 90. // Zadanie 4
 91. // Silnia 4! = 1 * 2 * 3 * 4
 92. /*
 93. print("Podaj liczbe z jakiej chcesz obliczyć silnie")
 94. var liczba = Int(readLine()!)
 95. var n = 0
 96. var suma = 1
 97.  
 98. for n in 1...liczba! {
 99.     suma = suma * n
 100. }
 101. print("Silnia z \(liczba!) wynosi \(suma) :)")
 102. */
 103. // Zadanie 5
 104. /*
 105. print("Która potęga liczby 2 Cię interesuje ?")
 106. var potega = Int(readLine()!)
 107. var n:Double = 10
 108. var suma = 0
 109.  
 110. for n in 1...potega! {
 111.     suma = Int(pow(2, Double(n)))
 112.     print(suma)
 113. }
 114. */
 115. // Zadanie 6
 116. // Pierwszy pomysł
 117. /*
 118. print("Lotto")
 119. print("Wytypuj swoje 6 liczb")
 120. print("Podaj pierwszą liczbę: ")
 121. var liczba_1 = Int(readLine()!)
 122. print("Podaj drugą liczbę: ")
 123. var liczba_2 = Int(readLine()!)
 124. print("Podaj trzecią liczbę: ")
 125. var liczba_3 = Int(readLine()!)
 126. print("Podaj czwartą liczbę: ")
 127. var liczba_4 = Int(readLine()!)
 128. print("Podaj piątą liczbę: ")
 129. var liczba_5 = Int(readLine()!)
 130. print("Podaj szustą liczbę: ")
 131. var liczba_6 = Int(readLine()!)
 132.  
 133. var n = 10
 134. print("Podaj swoje liczby z zakresu 1-49")
 135. for n in 1...6 {
 136.     let wylosowane_liczby = Int.random(in: 0..<49)
 137.     if (liczba_1 == wylosowane_liczby) {
 138.         print("Trafiłeś pierwszą cyfrę!")
 139.     }
 140.    
 141. }
 142. // Drugi pomysł
 143. var moj_los = [Int]()
 144.  
 145.  
 146. print("Lotto")
 147. print("Wytypuj swoje 6 liczb")
 148. print("Podaj pierwszą liczbę: ")
 149. var liczba_1 = Int(readLine()!)
 150. moj_los.append(liczba_1!)
 151. print("Podaj drugą liczbę: ")
 152. var liczba_2 = Int(readLine()!)
 153. moj_los.append(liczba_2!)
 154. print("Podaj trzecią liczbę: ")
 155. var liczba_3 = Int(readLine()!)
 156. moj_los.append(liczba_3!)
 157. print("Podaj czwartą liczbę: ")
 158. var liczba_4 = Int(readLine()!)
 159. moj_los.append(liczba_4!)
 160. print("Podaj piątą liczbę: ")
 161. var liczba_5 = Int(readLine()!)
 162. moj_los.append(liczba_5!)
 163. print("Podaj szustą liczbę: ")
 164. var liczba_6 = Int(readLine()!)
 165. moj_los.append(liczba_6!)
 166.  
 167. var n = 1
 168. var wylosowane = [Int]()
 169. var trafiony = 0
 170.  
 171. for n in 1...6 {
 172.     let wylosowane_liczby = Int.random(in: 1..<49)
 173.     wylosowane.append(wylosowane_liczby)
 174.     for liczby in wylosowane {
 175.         if liczby == moj_los {
 176.             trafiony = trafiony + 1
 177.         }
 178.     }
 179.    
 180. }
 181. print(moj_los)
 182. print(wylosowane)
 183. print(trafiony)
 184.  */
 185. // Trzeci pomysł - program mniej więcej działa poprawnie
 186. /*
 187. print("Lotto")
 188.  var n = 1
 189. var traf = 0
 190. var x = 1
 191. var y = 0
 192. var moj_los = [Int]()
 193. var wylosowane = [Int]()
 194. for _ in 1...6 {
 195.     let wylosowana_liczba = Int.random(in: 1..<49)
 196.     wylosowane.append(wylosowana_liczba)
 197.     print("Wpisz swoją liczbę numer \(x):")
 198.     x = x + 1
 199.     let liczba = Int(readLine()!)
 200.     moj_los.append(liczba!)
 201. }
 202.  
 203. print(moj_los)
 204. print(wylosowane)
 205. for liczby in moj_los {
 206.     for strzal in wylosowane {
 207.         if (liczby == strzal) {
 208.             y = y + 1
 209.     }
 210. }
 211. }
 212. print("Trafiona ilość cyfr: \(y)")
 213.  */
 214. // Zadanie 7
 215. /*
 216. print("Multi multi")
 217. print("Ile cyfr chcesz wybrać ?")
 218. var z = Int(readLine()!)
 219. var n = 1
 220. var traf = 0
 221. var x = 1
 222. var y = 0
 223. var moj_los = [Int]()
 224. var wylosowane = [Int]()
 225. for _ in 1...20 {
 226.     let wylosowana_liczba = Int.random(in: 1..<80)
 227.     wylosowane.append(wylosowana_liczba)
 228. }
 229. for _ in 1...z! {
 230.     print("Wpisz swoją liczbę numer \(x):")
 231.     x = x + 1
 232.     let liczba = Int(readLine()!)
 233.     moj_los.append(liczba!)
 234. }
 235. print(moj_los)
 236. print(wylosowane)
 237. for liczby in moj_los {
 238.     for strzal in wylosowane {
 239.         if (liczby == strzal) {
 240.             y = y + 1
 241.     }
 242. }
 243. }
 244. print("Trafiona ilość cyfr: \(y)")
 245. */
 246. // Zadanie 8
 247. /*
 248. print("Mini Lotto")
 249. print("Jaki zakład Cię interestuje ? (Zakład prosty 5 typów (1)/ Zakład systemowy 6-12 typów (2)")
 250. var wybor = Int(readLine()!)
 251. var traf = 0
 252. var x = 1
 253. var y = 0
 254. var moj_los = [Int]()
 255. var wylosowane = [Int]()
 256. if wybor == 1 {
 257.     for _ in 1...5 {
 258.         let wylosowana_liczba = Int.random(in: 1..<42)
 259.         wylosowane.append(wylosowana_liczba)
 260.         print("Wpisz swoją liczbę numer \(x):")
 261.         x = x + 1
 262.         let liczba = Int(readLine()!)
 263.         moj_los.append(liczba!)
 264.     }
 265.  
 266.     print(moj_los)
 267.     print(wylosowane)
 268.     for liczby in moj_los {
 269.         for strzal in wylosowane {
 270.             if (liczby == strzal) {
 271.                 y = y + 1
 272.             }
 273.         }
 274.     }
 275. }
 276. else if wybor == 2 {
 277.     print("Ile liczb chcesz obstawić ? (6-12)")
 278.     let l = Int(readLine()!)
 279.     for _ in 1...l! {
 280.         let wylosowana_liczba = Int.random(in: 1..<42)
 281.         wylosowane.append(wylosowana_liczba)
 282.         print("Wpisz swoją liczbę numer \(x):")
 283.         x = x + 1
 284.         let liczba = Int(readLine()!)
 285.         moj_los.append(liczba!)
 286.     }
 287.  
 288.     print(moj_los)
 289.     print(wylosowane)
 290.     for liczby in moj_los {
 291.         for strzal in wylosowane {
 292.             if (liczby == strzal) {
 293.                 y = y + 1
 294.             }
 295.         }
 296.     }
 297. }
 298.  
 299. print("Trafiona ilość cyfr: \(y)")
 300. */
 301. // Zadanie 9
 302. /*
 303. print("Symulacja rzutu monetów - 50 razy!")
 304. var orzel = 0 // orzeł to 0
 305. var reszka = 0 // reszka to 1
 306. for _ in 0...49 {
 307.     let rzut = Int.random(in: 0...1)
 308.     if rzut == 0 {
 309.         orzel = orzel + 1
 310.     }
 311.     else if rzut == 1 {
 312.         reszka = reszka + 1
 313.     }
 314.     else {
 315.         print("Błąd")
 316.     }
 317. }
 318. print("Wyniki losowania orzeł: \(orzel) oraz reszka: \(reszka)")
 319. */
 320.  
RAW Paste Data Copied