SHARE
TWEET

Untitled

a guest Aug 20th, 2019 73 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 127.0.0.1       localhost
 2. ::1             ip6-localhost
 3.  
 4. 117.136.32.29 pingma.qq.com
 5. 117.136.32.29 down.game.qq.com
 6. 117.136.32.29 game.eve.mdt.qq.com
 7. 117.136.32.29 log.tbs.qq.com
 8. 117.136.32.29 astat.bugly.qq.com
 9. 117.136.32.29 ossweb-img.qq.com
 10. 117.136.32.29 api.unipay.qq.com
 11. 117.136.32.29 api.xunyou.mobi
 12. 117.136.32.29 astat.bugly.qq.com
 13. 117.136.32.29 mtt.eve.mdt.qq.com
 14. 117.136.32.29 yyb.eve.mdt.qq.com
 15. 117.136.32.29 cs.mbgame.gamesafe.qq.com
 16. 117.136.32.29 control.mna.qq.com
 17. 117.136.32.29 control.mocmna.qq.com
 18. 117.136.32.29 cfm.broker.tplay.qq.com
 19. 117.136.32.29 qatest.stone.qq.com
 20. 117.136.32.29 sngmta.qq.com
 21. 117.136.32.29 omgmta1.qq.com
 22. 117.136.32.29 omgmta.qq.com
 23. 117.136.32.29 mtcls.qq.com
 24. 117.136.32.29 tpns.qq.com
 25. 117.136.32.29 aexception.bugly.qq.com
 26. 117.136.32.29 astat-bugly-tgw4l.mig.tencent-cloud.net
 27. 117.136.32.29 pvp.qq.com
 28. 117.136.32.29 pg.qq.com
 29. 117.136.32.29 pubg.qq.com
 30. 117.136.32.29 pubgm.qq.com
 31. 117.136.32.29 3gimg.qq.com
 32. 117.136.32.29 ztj.qq.com
 33. 117.136.32.29 i.gtimg.cn
 34. 117.136.32.29 res.golden.qq.com
 35. 117.136.32.29 codol.qq.com
 36. 117.136.32.29 img.crawler.qq.com
 37. 117.136.32.29 p2.map.gtimg.com
 38. 117.136.32.29 js.aq.qq.com
 39. 117.136.32.29 sg.gtimg.com
 40. 117.136.32.29 wegame.gtimg.com
 41. 117.136.32.29 image.smoba.qq.com.cloud.tc.qq.com
 42. 117.136.32.29 cfm.qq.com
 43. 117.136.32.29 image.smoba.qq.com
 44. 117.136.32.29 cf.qq.com
 45. 117.136.32.29 mat1.gtimg.com
 46. 117.136.32.29 lol.qq.com
 47. 117.136.32.29 hy.cfm.qq.com
 48. 117.136.32.29 sqimg.qq.com
 49. 117.136.32.29 tgccfg.qq.com
 50. 117.136.32.29 xj.qq.com
 51. 117.136.32.29 cdn.wetest.qq.com
 52. 117.136.32.29 x2.tcdn.qq.com
 53. 117.136.32.29 666.qq.com
 54. 117.136.32.29 cdn.wetest.qq.com
 55. 117.136.32.29 page.coral.qq.com
 56. 117.136.32.29 chijim.qq.com
 57. 117.136.32.29 www.3366.com
 58. 117.136.32.29 wuxia.qq.com
 59. 117.136.32.29 manhua.qpic.cn
 60. 117.136.32.29 pubgm.qq.com
 61. 117.136.32.29 tiantang2.qq.com
 62. 117.136.32.29 x5.qq.com
 63. 117.136.32.29 cms.gtimg.com
 64. 117.136.32.29 hszz.qq.com
 65. 117.136.32.29 pg.qq.com
 66. 117.136.32.29 res.golden.qq.com
 67. 117.136.32.29 download.wegame.qq.com
 68. 117.136.32.29 wegame.gtimg.com
 69. 117.136.32.29 codol.qq.com
 70. 117.136.32.29 cdn.qq.com
 71. 117.136.32.29 image.qsm.qq.com
 72. 117.136.32.29 game.sl.qq.com
 73. 117.136.32.29 res.9z.qq.com
 74. 117.136.32.29 mat1.gtimg.com
 75. 117.136.32.29 sqimg.qq.com
 76. 117.136.32.29 ava.qq.com
 77. 117.136.32.29 cr.qq.com
 78. 117.136.32.29 x2.tc.qq.com
 79. 117.136.32.29 speed.qq.com
 80. 117.136.32.29 lol.qq.com
 81. 117.136.32.29 cfm.qq.com.cloud.tc.qq.com
 82. 117.136.32.29 hy.pubgm.qq.com
 83. 117.136.32.29 pvp.qq.com.cloud.tc.qq.com
 84. 117.136.32.29 www.qidian.com
 85. 117.136.32.29 game.gtimg.cn
 86. 117.136.32.29 fps.qq.com
 87. 117.136.32.29 nz.qq.com
 88. 117.136.32.29 omgmta1.qq.com
 89. 117.136.32.29 sngmta.qq.com
 90. 117.136.32.29 dsgroup7.cfm.qq.com
 91. 117.136.32.29 apm.wetest.qq.com
 92. 117.136.32.29 broker.tplay.qq.com
 93. 117.136.32.29 cdn.ur.qq.com
 94. 117.136.32.29 res.imtt.qq.com
 95. 117.136.32.29 image.ttwz.qq.com
 96. 117.136.32.29 image.ztj.qq.com
 97. 117.136.32.29 qjjx.qq.com
 98. 117.136.32.29 hj.qq.com
 99. 117.136.32.29 9z.qq.com
 100. 117.136.32.29 jieji.qq.com
 101. 117.136.32.29 wt.qq.com
 102. 117.136.32.29 slg.qq.com
 103. 117.136.32.29 ty.qq.com
 104. 117.136.32.29 3.qq.com
 105. 117.136.32.29 fuli.qq.com
 106. 117.136.32.29 yi.qq.com
 107. 117.136.32.29 zx.qq.com
 108. 117.136.32.29 res.gamebbs.qq.com
 109. 117.136.32.29 ra.gtimg.com
 110. 117.136.32.29 swa.gtimg.com
 111. 117.136.32.29 pvz.qq.com
 112. 117.136.32.29 mo.qq.com
 113. 117.136.32.29 lpl.qq.com
 114. 117.136.32.29 pc2.gtimg.com
 115. 117.136.32.29 m.game.qq.com
 116. 117.136.32.29 yz.lol.qq.com
 117. 117.136.32.29 fl1.gtimg.com
 118. 117.136.32.29 wximg.qq.com
 119. 117.136.32.29 image.lzgjx.qq.com
 120. 117.136.32.29 fl3.gtimg.com
 121. 117.136.32.29 mats.gtimg.com
 122. 117.136.32.29 mff.qq.com
 123. 117.136.32.29 hyrz.qq.com
 124. 117.136.32.29 ffm.qq.com
 125. 117.136.32.29 7.qq.com
 126. 117.136.32.29 m2.map.gtimg.com
 127. 117.136.32.29 qq.qq.com
 128. 117.136.32.29 appmusic.qq.com
 129. 117.136.32.29 fl.cdn.qq.com
 130. 117.136.32.29 6j.qq.com
 131. 117.136.32.29 poker.qq.com
 132. 117.136.32.29 53.qq.com
 133. 117.136.32.29 zt.qq.com
 134. 117.136.32.29 mir.qq.com
 135. 117.136.32.29 ccs.qq.com
 136. 117.136.32.29 peng.qq.com
 137. 117.136.32.29 minigame.qq.com
 138. 117.136.32.29 res.ncdz.qq.com
 139. 117.136.32.29 kof98ol.qq.com
 140. 117.136.32.29 moba.qq.com
 141. 117.136.32.29 sgzr.qq.com
 142. 117.136.32.29 ld2.qq.com
 143. 117.136.32.29 xinyue.qq.com
 144. 117.136.32.29 hlpsz.qq.com
 145. 117.136.32.29 nb.iso.qq.com
 146. 117.136.32.29 lolriotmall.qq.com
 147. 117.136.32.29 image.qhmy.qq.com
 148. 117.136.32.29 cfm.qq.com.cloud.tc.qq.com
 149. 117.136.32.29 hy.pubgm.qq.com
 150. 117.136.32.29 image.slg.qq.com
 151. 117.136.32.29 3366.gtimg.com
 152. 117.136.32.29 res.x5m.qq.com
 153. 117.136.32.29 pvp.qq.com.cloud.tc.qq.com
 154. 117.136.32.29 rt1.map.gtimg.com
 155. 117.136.32.29 pg.qq.com.cloud.tc.qq.com
 156. 117.136.32.29 change.qq.com
 157. 117.136.32.29 zqnba.qq.com.cloud.tc.qq.com
 158. 117.136.32.29 cdn.huanle.qq.com
 159. 117.136.32.29 ztj.qq.com
 160. 117.136.32.29 yxwd.qq.com
 161. 117.136.32.29 new.qqhx.qq.com
 162. 117.136.32.29 cr.qq.com
 163. 117.136.32.29 x5m.qq.com
 164. 117.136.32.29 dh.qq.com
 165. 117.136.32.29 bns.qq.com
 166. 117.136.32.29 jiazhang.qq.com
 167. 117.136.32.29 ylztweb.qq.com
 168. 117.136.32.29 tiantang.qq.com
 169. 117.136.32.29 sg.qq.com
 170. 117.136.32.29 qgcdn0.gtimg.com
 171. 117.136.32.29 h1z1.qq.com
 172. 117.136.32.29 r2.qq.com
 173. 117.136.32.29 zxpic.gtimg.com
 174. 117.136.32.29 game.gtimg.cn
 175. 117.136.32.29 act.daoju.qq.com
 176. 117.136.32.29 ffo.qq.com
 177. 117.136.32.29 nz.qq.com
 178. 117.136.32.29 www.qidian.com
 179. 117.136.32.29 pc1.gtimg.com
 180. 117.136.32.29 cdn.ark.qq.com
 181. 117.136.32.29 mirs.qq.com
 182. 127.0.0.1 stat.apollo.qq.com
 183. 117.136.32.29 stat.apollo.qq.com
 184. 127.0.0.1 ns-osr.qq.com
 185. 127.0.0.1 dlied1.tcdn.qq.com
 186. 127.0.0.1 dlied2.tcdn.qq.com
 187. 127.0.0.1 dlied3.tcdn.qq.com
 188. 127.0.0.1 dlied4.tcdn.qq.com
 189. 127.0.0.1 dlied5.tcdn.qq.com
 190. 127.0.0.1 dlied6.tcdn.qq.com
 191. 127.0.0.1 dlied1.tcdn.qq.com
 192. 127.0.0.1 dlied2.tcdn.qq.com
 193. 127.0.0.1 dlied3.tcdn.qq.com
 194. 127.0.0.1 dlied4.tcdn.qq.com
 195. 127.0.0.1 dlied5.tcdn.qq.com
 196. 127.0.0.1 dlied6.tcdn.qq.com
 197. 127.0.0.1 tencentgames.helpshift.com
 198. 127.0.0.1 pay.igamecj.com
 199. 127.0.0.1 ts9.qq.com
 200. 127.0.0.1 ts7.qq.com
 201. 127.0.0.1 ts6.qq.com
 202. 127.0.0.1 ts5.qq.com
 203. 127.0.0.1 ts4.qq.com
 204. 127.0.0.1 ts3.qq.com
 205. 127.0.0.1 ts2.qq.com
 206. 127.0.0.1 ts1.qq.com
 207. 127.0.0.1 cgi.connect.qq.com
 208. 127.0.0.1 182.254.116.117
 209. 127.0.0.1 q.qlogo.cn
 210. 127.0.0.1 appsupport.qq.com
 211. 127.0.0.1 c.isdspeed.qq.com
 212. 127.0.0.1 idcconfig.gcloud.qq.com
 213. 127.0.0.1 cdn.wetest.qq.com
 214. 127.0.0.1 android.bugly.qq.com
 215. 127.0.0.1 vmp.qq.com
 216. 127.0.0.1 cgi.connect.qq.com
 217. 127.0.0.1 pg.qq.com
 218. 127.0.0.1 oth.eve.mdt.qq.com
 219. 127.0.0.1 www.dingd.cn
 220. 127.0.0.1 api.dingd.cn
 221. 127.0.0.1 dlied2.qq.com
 222. 127.0.0.1 dlied3.qq.com
 223. 127.0.0.1 dlied4.qq.com
 224. 127.0.0.1 dlied5.qq.com
 225. 127.0.0.1 dlied6.qq.com
 226. 127.0.0.1 dlied1.tcdn.qq.com
 227. 127.0.0.1 www.dingd.cn
 228. 127.0.0.1 api.dingd.cn
 229. 127.0.0.1 dlied2.qq.com
 230. 127.0.0.1 dlied3.qq.com
 231. 127.0.0.1 dlied4.qq.com
 232. 127.0.0.1 dlied5.qq.com
 233. 127.0.0.1 dlied6.qq.com
 234. 127.0.0.1 dlied1.tcdn.qq.com
 235. 127.0.0.1 dlied1.tc.qq.com
 236. 127.0.0.1 dlied2.tcdn.qq.com
 237. 127.0.0.1 dlied2.tc.qq.com
 238. 127.0.0.1 dlied3.tcdn.qq.com
 239. 127.0.0.1 dlied3.tc.qq.com
 240. 127.0.0.1 dlied4.tcdn.qq.com
 241. 127.0.0.1 dlied4.tc.qq.com
 242. 127.0.0.1 dlied5.tcdn.qq.com
 243. 127.0.0.1 dlied5.tc.qq.com
 244. 127.0.0.1 dlied6.tcdn.qq.com
 245. 127.0.0.1 dlied6.tc.qq.com
 246. 127.0.0.1 appsupport.qq.com
 247. 127.0.0.1 commdata.v.qq.com
 248. 127.0.0.1 oth.eve.mdt.qq.com
 249. 127.0.0.1 android.bugly.qq.com
 250. 127.0.0.1 pingma.qq.com
 251. 127.0.0.1 clientreport.gfm.qq.com
 252. 127.0.0.1  163data.com.cn
 253. 127.0.0.1 google.com
 254. 127.0.0.1 facebook.com
 255. 127.0.0.1 youtube.com
 256. 127.0.0.1 gameguardian.net
 257. 127.0.0.1 www.dingd.cn
 258. 127.0.0.1 api.dingd.cn
 259. 127.0.0.1 dlied2.qq.com
 260. 127.0.0.1 dlied3.qq.com
 261. 127.0.0.1 dlied4.qq.com
 262. 127.0.0.1 dlied5.qq.com
 263. 127.0.0.1 dlied6.qq.com
 264. 127.0.0.1 dlied1.tcdn.qq.com
 265. 127.0.0.1 offlinepkg.vip.qq.com
 266. 127.0.0.1 hb.url.cn
 267. 127.0.0.1 dlied4.myapp.tc.qq.com
 268. 127.0.0.1 down-update.qq.com
 269. 127.0.0.1 dlied4.myapp.com
 270. 127.0.0.1 dlied5.myapp.com
 271. 127.0.0.1 mmgr.myapp.com
 272. 127.0.0.1 qd.myapp.com
 273. 127.0.0.1 soft.tbs.imtt.qq.com
 274. 127.0.0.1 offline.gtimg.cn
 275. 127.0.0.1 wxz.myapp.com
 276. 127.0.0.1 d3g.qq.com
 277. 127.0.0.1 dldir2.qq.com
 278. 127.0.0.1 beta.myapp.com
 279. 127.0.0.1 dd.myapp.com
 280. 127.0.0.1 d3g.tc.qq.com
 281. 127.0.0.1 3gdl.tcdn.qq.com
 282. 127.0.0.1 softimtt.myapp.com
 283. 127.0.0.1 sm.myapp.com
 284. 127.0.0.1 url.cn
 285. 127.0.0.1 pms.mb.qq.com
 286. 127.0.0.4 sdi.3g.qq.com
 287. 127.0.0.1 guanjia.qq.com
 288. 127.0.0.1 cfg.imtt.qq.com
 289. 127.0.0.1 zixuncooperation.html5.qq.com
 290. 127.0.0.1 p.guanjia.qq.com
 291. 127.0.0.1 www.urlsec.qq.com
 292. 127.0.0.1 open.html5.qq.com
 293. 127.0.0.1 xingyun.map.qq.com
 294. 127.0.0.1 tools.3g.qq.com
 295. 127.0.0.1 pvstat.html5.qq.com
 296. 127.0.0.1 gbstat.guanjia.qq.com
 297. 127.0.0.1 bj.gj.qq.com
 298. 127.0.0.1 p.guanjia.qq.com
 299. 127.0.0.1 dev.qq.com
 300. 127.0.0.1 plus.tencent.com
 301. 127.0.0.1 open.imtt.qq.com
 302. 127.0.0.1 smartbox.html5.qq.com
 303. 127.0.0.1 ddsdk.vectors2.map.qq.com
 304. 127.0.0.1 x5.tencent.com
 305. 127.0.0.1 dcf.qq.com
 306. 127.0.0.1 cf.3g.qq.com
 307. 127.0.0.1 info.3g.qq.com
 308. 127.0.0.1 e.html5.qq.com
 309. 127.0.0.1 v.html5.qq.com
 310. 127.0.0.1 ic.qq.com
 311. 127.0.0.1 qbview.url.cn
 312. 127.0.0.1 tgpc.qq.com
 313. 127.0.0.1 mazu.m.qq.com
 314. 127.0.0.1 aibo.3g.qq.com
 315. 127.0.0.1 doctor.qq.com
 316. 127.0.0.1 www.kingroot.net
 317. 127.0.0.1 vp.html5.qq.com
 318. 127.0.0.1 tengmed.com
 319. 127.0.0.1 kingroot.net
 320. 127.0.0.1 dcf.qq.com
 321. 127.0.0.1 safebrowsing.urlsec.qq.com
 322. 192.168.1.1 cgi.connect.qq.com
 323. 192.168.1.1  182.254.116.117
 324. 192.168.1.1  q.qlogo.cn
 325. 192.168.1.1  appsupport.qq.com
 326. 192.168.1.1  c.isdspeed.qq.com
 327. 192.168.1.1  idcconfig.gcloud.qq.com
 328. 192.168.1.1  cdn.wetest.qq.com
 329. 192.168.1.1  android.bugly.qq.com
 330. 192.168.1.1  vmp.qq.com
 331. 192.168.1.1  cgi.connect.qq.com
 332. 192.168.1.1 pg.qq.com
 333. 192.168.1.1 oth.eve.mdt.qq.com
 334. 192.168.1.1 www.dingd.cn
 335. 192.168.1.1 api.dingd.cn
 336. 192.168.1.1 dlied2.qq.com
 337. 192.168.1.1 dlied3.qq.com
 338. 192.168.1.1 dlied4.qq.com
 339. 192.168.1.1 dlied5.qq.com
 340. 192.168.1.1 dlied6.qq.com
 341. 192.168.1.1 dlied1.tcdn.qq.com
 342. 192.168.1.1 www.dingd.cn
 343. 192.168.1.1 api.dingd.cn
 344. 192.168.1.1 dlied2.qq.com
 345. 192.168.1.1 dlied3.qq.com
 346. 192.168.1.1 dlied4.qq.com
 347. 192.168.1.1 dlied5.qq.com
 348. 192.168.1.1 dlied6.qq.com
 349. 192.168.1.1 dlied1.tcdn.qq.com
 350. 192.168.1.1 dlied1.tc.qq.com
 351. 192.168.1.1 dlied2.tcdn.qq.com
 352. 192.168.1.1 dlied2.tc.qq.com
 353. 192.168.1.1 dlied3.tcdn.qq.com
 354. 192.168.1.1 dlied3.tc.qq.com
 355. 192.168.1.1 dlied4.tcdn.qq.com
 356. 192.168.1.1 dlied4.tc.qq.com
 357. 192.168.1.1 dlied5.tcdn.qq.com
 358. 192.168.1.1 dlied5.tc.qq.com
 359. 192.168.1.1 dlied6.tcdn.qq.com
 360. 192.168.1.1 dlied6.tc.qq.com
 361. 192.168.1.1 appsupport.qq.com
 362. 192.168.1.1 commdata.v.qq.com
 363. 192.168.1.1 oth.eve.mdt.qq.com
 364. 192.168.1.1 android.bugly.qq.com
 365. 192.168.1.1 pingma.qq.com
 366. 192.168.1.1 clientreport.gfm.qq.com
 367. 192.168.1.1  163data.com.cn
 368. 192.168.1.1 google.com
 369. 192.168.1.1 facebook.com
 370. 192.168.1.1 youtube.com
 371. 192.168.1.1 gameguardian.net
 372. 192.168.1.1 www.dingd.cn
 373. 192.168.1.1 api.dingd.cn
 374. 192.168.1.1 dlied2.qq.com
 375. 192.168.1.1 dlied3.qq.com
 376. 192.168.1.1 dlied4.qq.com
 377. 192.168.1.1 dlied5.qq.com
 378. 192.168.1.1 dlied6.qq.com
 379. 192.168.1.1 dlied1.tcdn.qq.com
 380. 192.168.1.1 offlinepkg.vip.qq.com
 381. 192.168.1.1 hb.url.cn
 382. 192.168.1.1 dlied4.myapp.tc.qq.com
 383. 192.168.1.1 down-update.qq.com
 384. 192.168.1.1 dlied4.myapp.com
 385. 192.168.1.1 dlied5.myapp.com
 386. 192.168.1.1 mmgr.myapp.com
 387. 192.168.1.1 qd.myapp.com
 388. 192.168.1.1 soft.tbs.imtt.qq.com
 389. 192.168.1.1 offline.gtimg.cn
 390. 192.168.1.1 wxz.myapp.com
 391. 192.168.1.1 d3g.qq.com
 392. 192.168.1.1 dldir2.qq.com
 393. 192.168.1.1 beta.myapp.com
 394. 192.168.1.1 dd.myapp.com
 395. 192.168.1.1 d3g.tc.qq.com
 396. 192.168.1.1 3gdl.tcdn.qq.com
 397. 192.168.1.1 softimtt.myapp.com 192.168.1.1sm.myapp.com
 398. 192.168.1.1 url.cn
 399. 192.168.1.1 pms.mb.qq.com
 400. 127.0.0.4 sdi.3g.qq.com
 401. 192.168.1.1 guanjia.qq.com
 402. 192.168.1.1 cfg.imtt.qq.com
 403. 192.168.1.1 zixuncooperation.html5.qq.com
 404. 192.168.1.1 p.guanjia.qq.com
 405. 192.168.1.1 www.urlsec.qq.com
 406. 192.168.1.1 open.html5.qq.com
 407. 192.168.1.1 xingyun.map.qq.com
 408. 192.168.1.1 tools.3g.qq.com
 409. 192.168.1.1 pvstat.html5.qq.com
 410. 192.168.1.1 gbstat.guanjia.qq.com
 411. 192.168.1.1 bj.gj.qq.com
 412. 192.168.1.1 p.guanjia.qq.com
 413. 192.168.1.1 dev.qq.com
 414. 192.168.1.1 plus.tencent.com
 415. 192.168.1.1 open.imtt.qq.com
 416. 192.168.1.1 smartbox.html5.qq.com
 417. 192.168.1.1 ddsdk.vectors2.map.qq.com
 418. 192.168.1.1 x5.tencent.com
 419. 192.168.1.1 dcf.qq.com
 420. 192.168.1.1 cf.3g.qq.com
 421. 192.168.1.1 info.3g.qq.com
 422. 192.168.1.1 e.html5.qq.com
 423. 192.168.1.1 v.html5.qq.com
 424. 192.168.1.1 ic.qq.com
 425. 192.168.1.1 qbview.url.cn
 426. 192.168.1.1 tgpc.qq.com
 427. 192.168.1.1 mazu.m.qq.com
 428. 192.168.1.1 aibo.3g.qq.com
 429. 192.168.1.1 doctor.qq.com
 430. 192.168.1.1 www.kingroot.net
 431. 192.168.1.1 vp.html5.qq.com
 432. 192.168.1.1 tengmed.com
 433. 192.168.1.1 kingroot.net
 434. 192.168.1.1 dcf.qq.com safebrowsing.urlsec.qq.com
 435.  
 436. 127.0.0.1    localhost
 437. 255.255.255.255 broadcasthost::1      localhost
 438. 127.0.0.1 ocsp.apple.com0.0.0.0    apt.saurik.com
 439. 127.0.0.1    ocsp.apple.com
 440. 0.0.0.0    apt.saurik.com
 441. 132.232.173.220 www.baidu.com
 442. 132.232.173.220 m.baidu.com
 443. 132.232.173.220 down.qq.cn
 444. 132.232.173.220 m.weibo.cn
 445. 132.232.173.220 weibo.com
 446. 132.232.173.220 m.weibo.com
 447. 132.232.173.220 qq.com
 448. 132.232.173.220 qq.cn
 449. 132.232.173.220 m.qq.com
 450. 132.232.173.220 gameguardian.cn
 451. 132.232.173.220 baidu.com
 452. 132.232.173.220 baidu.cn
 453. 132.232.173.220 baidu.com.cn
 454. 132.232.173.220 str.mdt.qq.com
 455. 132.232.173.220 sqlobby.pg.qq.com
 456. 132.232.173.220 gcloud.qq.com
 457. 132.232.173.220 www.qq.com
 458. 132.232.173.220 mb.yidianzixun.com
 459. 132.232.173.220 gameguardian.com
 460. 132.232.173.220 me.zdrig.com
 461. 132.232.173.220 api.ribaoapi.com
 462. 132.232.173.220 speed.ino.qq.com
 463. 132.232.173.220 sdksp.video.qq.com
 464. 132.232.173.220 vv.video.qq.com
 465. 132.232.173.220 bkcommdata.v.qq.com
 466. 132.232.173.220 android.clients.google.com
 467. 132.232.173.220 msfwifi.3g.qq.com
 468. 132.232.173.220 capi.voice.gcloud.qq.com
 469. 132.232.173.220 cs.mbgame.gamesafe.qq.com
 470. 132.232.173.220 sqlobby.pg.com
 471. 132.232.173.220 pg.qq.com
 472. 132.232.173.220 gameeve.beacon.qq.com
 473. 132.232.173.220 gamestr.beacon.qq.com
 474. 132.232.173.220 app.adjust.com
 475. 132.232.173.220 me.xdrig.com
 476. 132.232.173.220 www.googleapis.com
 477. 132.232.173.220 info.3g.qq.com
 478. 132.232.173.220 play.googleapis.com
 479. 132.232.173.220 masdk.3g.qq.com
 480. 132.232.173.220 udpolimenew.baidu.com
 481. 132.232.173.220 vp.html5.qq.com
 482. 132.232.173.220 abc.binmt.cc
 483. 132.232.173.220 apilocate.amap.com
 484. 132.232.173.220 r6.mo.baidu.com
 485. 132.232.173.220 qs.game.qq.com
 486. 132.232.173.220 qos.gcloud.qq.com
 487. 132.232.173.220 graph.facebook.com
 488. 132.232.173.220 mapp.qzone.qq.com
 489. 132.232.173.220 m.qpic.cn
 490. 132.232.173.220 rlog.video.qq.com
 491. 132.232.173.220 av1.xdring.com
 492. 132.232.173.220 rr.video.qq.com
 493. 132.232.173.220 cdn.wetst.qq.com
 494. 132.232.173.220 apn.wetst.qq.com
 495. 132.232.173.220 idc.receiver.tdm.qq.com
 496. 132.232.173.220 me.xdring.com
 497. 132.232.173.220 apm.wetst.qq.com
 498. 132.232.173.220 tools.3g.qq.com
 499. 132.232.173.220 apse.ludashi.com
 500. 132.232.173.220 111.40.180.105
 501. 132.232.173.220 down.qq.com
 502. 132.232.173.220 chong.qq.com
 503. 132.232.173.220 157.255.192.104
 504. 132.232.173.220 117.175.89.168
 505. 132.232.173.220 111.13.36.102
 506. 132.232.173.220 111.19.228.99
 507. 132.232.173.220 ossweb-img.qq.com
 508. 132.232.173.220 api.unipay.qq.com
 509. 132.232.173.220 down1.qq.com
 510. 132.232.173.220 down2.qq.com
 511. 132.232.173.220 223.111.113.110
 512. 132.232.173.220 openmobile.qq.com
 513. 132.232.173.220 183.203.17.14
 514. 132.232.173.220 google.com
 515. 132.232.173.220 facebook.com
 516. 132.232.173.220 youtube.com
 517. 132.232.173.220 bilibili.com
 518. 132.232.173.220 apm.wetest.qq.com
 519. 172.168.3.3 dlied2.qq.com
 520. 172.168.3.3 dlied3.qq.com
 521. 172.168.3.3 dlied4.qq.com
 522. 172.168.3.3 dlied5.qq.com
 523. 172.168.3.3 dlied6.qq.com
 524. 172.168.3.3 dlied1.tcdn.qq.com
 525. 172.168.3.3 dlied1.tc.qq.com
 526. 172.168.3.3 dlied2.tcdn.qq.com
 527. 172.168.3.3 dlied2.tc.qq.com
 528. 172.168.3.3 dlied3.tcdn.qq.com
 529. 172.168.3.3 dlied3.tc.qq.com
 530. 172.168.3.3 dlied4.tcdn.qq.com
 531. 172.168.3.3 dlied4.tc.qq.com
 532. 172.168.3.3 dlied5.tcdn.qq.com
 533. 172.168.3.3 dlied5.tc.qq.com
 534. 172.168.3.3 dlied6.tcdn.qq.com
 535. 172.168.3.3 dlied6.tc.qq.com
 536. 132.232.173.220 pingjs.qq.com
 537. 132.232.173.220 pingfore.qq.com
 538. 132.232.173.220 qos.game.qq.com
 539. 132.232.173.220 mgamevideo.serviceproxy.qq.com
 540. 132.232.173.220 minorshort.weixin.qq.com
 541. 132.232.173.220 sq9.pg.qq.com
 542. 132.232.173.220 pmir.3g.qq.com
 543. 132.232.173.220 mp.weixin.qq.com
 544. 132.232.173.220 idc.dir.tdm.qq.com
 545. 132.232.173.220 sq8.pg.qq.com
 546. 132.232.173.220 apps.game.qq.com
 547. 132.232.173.220 183.192.192.158
 548. 132.232.173.220 121.51.36.19
 549. 132.232.173.220 183.192.199.25
 550. 132.232.173.220 111.13.140.82
 551. 132.232.173.220 117.144.242.21
 552. 132.232.173.220 183.192.200.59
 553. 132.232.173.220 180.163.21.48
 554. 132.232.173.220 223.167.252.146
 555. 132.232.173.220 223.167.252.154
 556. 132.232.173.220 210.22.247.101
 557. 132.232.173.220 210.22.247.103
 558. 132.232.173.220 210.22.247.104
 559. 132.232.173.220 210.22.247.107
 560. 132.232.173.220 210.22.247.108
 561. 132.232.173.220 223.167.252.141
 562. 132.232.173.220 223.167.252.143
 563. 132.232.173.220 210.22.247.113
 564. 132.232.173.220 223.167.86.33
 565. 132.232.173.220 163.117.89.192
 566. 132.232.173.220 140.207.54.51
 567. 132.232.173.220 58.251.106.109
 568. 132.232.173.220 58.250.137.42
 569. 132.232.173.220 140.207.179.156
 570. 132.232.173.220 58.247.214.32
 571. 132.232.173.220 220.249.243.107
 572. 132.232.173.220 223.167.104.26
 573. 132.232.173.220 132.232.173.220
 574. 132.232.173.220 180.153.162.111
 575. 132.232.173.220 140.207.54.118
 576. 132.232.173.220 140.207.135.21
 577. 132.232.173.220 140.207.69.43
 578. 132.232.173.220 223.167.252.144
 579. 132.232.173.220 223.167.104.108
 580. 132.232.173.220 223.167.252.145
 581. 132.232.173.220 140.207.54.117
 582. 132.232.173.220 58.246.220.12
 583. 132.232.173.220 140.207.123.184
 584. 132.232.173.220 163.177.90.103
 585. 132.232.173.220 182.254.116.117
 586. 132.232.173.220 58.251.139.182
 587. 132.232.173.220 mtrace.qq.com
 588. 132.232.173.220 cdn.ark.qq.com
 589. 132.232.173.220 comdata.v.qq.com
 590. 132.232.173.220 thirdqq.qlogo.cn
 591. 132.232.173.220 cmshow.gtimg.cn
 592. 132.232.173.220 api.weibo.com
 593. 132.232.173.220 3gimg.qq.com
 594. 172.168.3.3 dlied1.qq.com
 595. 132.232.173.220 clientreport.gfm.qq.com
 596. 132.232.173.220 tpns.qq.com
 597. 132.232.173.220 android.rqd.qq.com
 598. 132.232.173.220 commdata.v.qq.com
 599. 132.232.173.220 isdspeed.qq.com
 600. 132.232.173.220 wspeed.qq.com
 601. 132.232.173.220 lbs.map.qq.com
 602. 132.232.173.220 alog.umeng.com
 603. 132.232.173.220 control.mna.qq.com
 604. 132.232.173.220 gameguardian.net
 605. 132.232.173.220 oth.str.mdt.qq.com
 606. 132.232.173.220 pingma.qq.com
 607. 132.232.173.220 oth.eve.mdt.qq.com
 608. 132.232.173.220 android.bugly.qq.com
 609. 132.232.173.220 c.isdspeed.qq.com
 610. 132.232.173.220 appsupport.qq.com
 611. 132.232.173.220 i.gtimg.cn
 612. 132.232.173.220 qappcenter.3g.qq.com
 613. 132.232.173.220 idcconfig.gcloud.qq.com
 614. 132.232.173.220 btrace.qq.com
 615. 132.232.173.220 data.video.qq.com
 616. 132.232.173.220 vm.gtimg.cn
 617. 132.232.173.220 access.video.qq.com
 618. 132.232.173.220 node.video.qq.com
 619. 132.232.173.220 puui.qpic.cn
 620. 132.232.173.220 img1.gtimg.com
 621. 132.232.173.220 ts1.qq.com
 622. 132.232.173.220 ts2.qq.com
 623. 132.232.173.220 ts3.qq.com
 624. 132.232.173.220 ts4.qq.com
 625. 132.232.173.220 ts5.qq.com
 626. 132.232.173.220 ts6.qq.com
 627. 132.232.173.220 ts7.qq.com
 628. 132.232.173.220 ts8.qq.com
 629. 132.232.173.220 ts9.qq.com
 630. 132.232.173.220 ts10.qq.com
 631. 132.232.173.220 mayyb.3g.qq.com
 632. 132.232.173.220 rcgi.video.qq.com
 633. 132.232.173.220 mazu.3g.qq.com
 634. 132.232.173.220 configsvr.msf.3g.qq.com
 635. 132.232.173.220 log1.wtlogin.qq.com
 636. 132.232.173.220 q.qlogo.cn
 637. 132.232.173.220 upmobile.v.qq.com
 638. 132.232.173.220 sf.symcd.com
 639. 132.232.173.220 im.qq.com
 640. 132.232.173.220 tunnel.video.qq.com
 641. 132.232.173.220 dldir1.qq.com
 642. 132.232.173.220 dldir2.qq.com
 643. 132.232.173.220 dldir3.qq.com
 644. 132.232.173.220 dldir4.qq.com
 645. 132.232.173.220 dldir5.qq.com
 646. 132.232.173.220 omgid.qq.com
 647. 132.232.173.220 cache.tv.qq.com
 648. 132.232.173.220 ocsp1.globalsign.com
 649. 132.232.173.220 ocsp2.globalsign.com
 650. 132.232.173.220 ocsp3.globalsign.com
 651. 132.232.173.220 ocsp4.globalsign.com
 652. 132.232.173.220 ocsp5.globalsign.com
 653. 132.232.173.220 tj.video.qq.com
 654. 132.232.173.220 b.scorecardresearch.com
 655. 132.232.173.220 wx.qlogo.cn
 656. 132.232.173.220 aeventlog.beacon.qq.com
 657. 132.232.173.220 lcsdk.3g.qq.com
 658. 132.232.173.220 yyb.eve.mdt.qq.com
 659. 132.232.173.220 mayyb.cross.3g.qq.com
 660. 132.232.173.220 market.m.qq.com
 661. 132.232.173.220 yun-hl.3g.qq.com
 662. 132.232.173.220 log.tbs.qq.com
 663. 132.232.173.220 log.wtlogin.qq.com
 664. 132.232.173.220 pms.mb.qq.com
 665. 132.232.173.220 cgi.connect.qq.com
 666. 132.232.173.220 cdn.wetest.qq.com
 667. 132.232.173.220 kog.vmp.qq.com
 668. 132.232.173.220 vmp.qq.com
 669. 132.232.173.220 game.str.mdt.qq.com
 670. 132.232.173.220 game.eve.mdt.qq.com
 671. 132.232.173.220 portal.wsds.cn
 672. 132.232.173.220 sngmta.qq.com
 673. 132.232.173.220 cfg.imtt.qq.com
 674. 132.232.173.220 qbwup.imtt.qq.com
 675. 132.232.173.220 cfm.pandora.game.qq.com
 676. 132.232.173.220 aexception.bugly.qq.com
 677. 132.232.173.220 astat.bugly.qq.com
 678. 172.168.3.3 dlied.qq.com
 679. 198.35.26.96 en.wikipedia.org
 680. 198.35.26.96 en.m.wikipedia.org
 681. 198.35.26.96 eu.wikipedia.org
 682. 198.35.26.96 zh.wikipedia.org
 683. 198.35.26.96 zh.m.wikipedia.org
 684. 198.35.26.96    wuu.wikipedia.org
 685. 198.35.26.96    wuu.m.wikipedia.org
 686. 198.35.26.96    zh-yue.wikipedia.org
 687. 198.35.26.96    zh-yue.m.wikipedia.org
 688. 210.129.120.41    pixiv.net
 689. 210.129.120.43    www.pixiv.net
 690. 210.129.120.43    touch.pixiv.net
 691. 210.140.131.145    source.pixiv.net
 692. 210.140.92.136    i.pximg.net
 693. 210.129.120.44    m.pixiv.net
 694. 210.140.170.179    sketch.pixiv.net
 695. 210.129.120.44    accounts.pixiv.net
 696. 210.140.131.145    novel.pixiv.net
 697. 210.140.131.144    comic.pixiv.net
 698. 210.129.120.43    factory.pixiv.net
 699. 210.129.120.43    sensei.pixiv.net
 700. 210.129.120.41    en-dic.pixiv.net
 701. 210.129.120.41    en.dic.pixiv.net
 702. 210.140.131.147    imgaz.pixiv.net
 703. 210.129.120.44    app-api.pixiv.net
 704. 210.129.120.43    oauth.secure.pixiv.net
 705. 210.129.120.44    dic.pixiv.net
 706. 74.120.148.203    g-client-proxy.pixiv.net
 707. 210.129.120.41    payment.pixiv.net
 708. 210.129.120.44    ssl.pixiv.net
 709. 66.6.33.22    times.pixiv.net
 710. 210.129.120.44    recruit.pixiv.net
 711. 113.33.39.198    p2.pixiv.net
 712. 52.85.87.228    matsuri.pixiv.net
 713. 52.85.87.5    iracon.pixiv.net
 714. 52.197.185.255    inside.pixiv.net
 715. 210.140.131.145    i1.pixiv.net
 716. 210.140.131.144    i2.pixiv.net
 717. 210.140.131.145    i3.pixiv.net
 718. 210.140.131.144    i4.pixiv.net
 719. 153.120.23.207    help.pixiv.net
 720. 52.219.0.90    goods.pixiv.net
 721. 210.129.120.43    genepixiv.pr.pixiv.net
 722. 52.85.87.195    festa.pixiv.net
 723. 52.219.0.14    dev.pixiv.net
 724. 210.129.120.41    chat.pixiv.net
 725. 113.33.39.198    blog.pixiv.net
 726. 132.232.173.220 121.57.67.104
 727. 132.232.173.220 182.254.10.42
 728. 132.232.173.220 121.51.67.113
 729. 132.232.173.220 140.207.179.156
 730. 132.232.173.220 183.192.196.182
 731. 132.232.173.220 182.254.74.48
 732. 132.232.173.220 223.167.86.33
 733. 132.232.173.220 125.39.241.248
 734. 132.232.173.220 101.226.76.164
 735. 132.232.173.220 182.254.88.150
 736. 132.232.173.220 c.isdspeed.qq.com
 737. 172.168.3.3 dlied1.qq.com
 738. 132.232.173.220 down.qq.com
 739. 132.232.173.220 image.qsm.qq.com
 740. 132.232.173.220 log.tbs.qq.com
 741. 172.168.3.3 dlied5.qq.com
 742. 132.232.173.220 ssl.msdk.qq.com
 743. 132.232.173.220 wspeed.qq.com
 744. 132.232.173.220 mobile.opensdk.com
 745. 132.232.173.220 appsupport.qq.com
 746. 132.232.173.220 commdata.v.qq.com
 747. 132.232.173.220 oth.eve.mdt.qq.com
 748. 132.232.173.220 android.bugly.qq.com
 749. 132.232.173.220 pingma.qq.com
 750. 132.232.173.220 clientreport.gfm.qq.com
 751. 132.232.173.220 tpns.qq.com
 752. 132.232.173.220 pmir.3g.qq.com
 753. 132.232.173.220 mp.weixin.qq.com
 754. 132.232.173.220 idc.dir.tdm.qq.com
 755. 132.232.173.220 oth.str.mdt.qq.com
 756. 132.232.173.220 pms.mb.qq.com
 757. 132.232.173.220 cdn.wetest.qq.com
 758. 132.232.173.220 apm.wetest.qq.com
 759. 132.232.173.220 vmp.qq.com
 760. 132.232.173.220 mgamevideo.serviceproxy.qq.com
 761. 132.232.173.220 control.mna.qq.com
 762. 132.232.173.220 minorshort.weixin.qq.com
 763. 132.232.173.220 sq9.pg.qq.com
 764. 132.232.173.220 shore.is.autonavi.com
 765. 132.232.173.220 game.str.mdt.qq.com
 766. 132.232.173.220 sngmta.qq.com
 767. 132.232.173.220 idc.receiver.tdm.qq.com
 768. 132.232.173.220 rqd.sparta.mig.tencent-cloud.net
 769. 132.232.173.220 cdn.wetest.qq.com.cloud.tc.qq.com
 770. 132.232.173.220 pingmid.qq.com
 771. 132.232.173.220 sq11.pg.qq.com
 772. 132.232.173.220 cgcol.amap.com
 773. 132.232.173.220 mazu.3g.qq.com
 774. 132.232.173.220 pms.mb.qq.com
 775. 132.232.173.220 stats.umsns.com
 776. 132.232.173.220 ts8.qq.com
 777. 132.232.173.220 log1.wtlogin.qq.com
 778. 132.232.173.220 gdynamic.qpic.cn
 779. 132.232.173.220 ts9.qq.com
 780. 132.232.173.220 ts7.qq.com
 781. 132.232.173.220 ts6.qq.com
 782. 132.232.173.220 ts5.qq.com
 783. 132.232.173.220 ts4.qq.com
 784. 132.232.173.220 ts3.qq.com
 785. 132.232.173.220 ts2.qq.com
 786. 132.232.173.220 ts1.qq.com
 787. 132.232.173.220 log.wtlogin.qq.com
 788. 172.16.6.86 mobile.opensdk.com
 789. 172.16.6.86 cs.gcloud.qq.com
 790. 172.16.6.86 sqlobby.pg.qq.com
 791. 47.105.64.148 down.qq.com
 792. 47.105.64.148 download01.ino.qq.com
 793. 47.105.64.148 download02.ino.qq.com
 794. 47.105.64.148 download03.ino.qq.com
 795. 172.0.168.1 oth.eve.mdt.qq.com
 796. 183.192.200.59 download.1.418021106.cs.gcloud.qq.com
 797. 121.51.67.139 pandora.ga
 798. 36.23.25.72 ns-osr.qq.com
 799. 36.23.25.72 ns-os.qq.com
 800. 36.23.25.72 ns-ns1.qq.com
 801. 36.23.25.72 ns-os1.qq.com
 802. 36.23.25.72 ns-cmn1.qq.com
 803. 36.23.25.72 ns-crmn1.qq.com
 804. 36.23.25.72 ns-Owu1.qq.com
 805. 36.23.25.72 c1.qq.com
 806. 36.23.25.72 ns-cnc1.qq.com
 807. 36.23.25.72 ns-teq.com
 808. 36.23.25.72 ns-tel1.qq.com
 809. 36.23.25.72 ns-telqq.com
 810. 36.23.25.72 dns.qq.com
 811. 36.23.25.72 osr.qq.com
 812. 36.23.25.72 os.qq.com
 813. 36.23.25.72 ns1.qq.com
 814. 36.23.25.72 os1.qq.com
 815. 36.23.25.72 cmn1.qq.com
 816. 36.23.25.72 crmn1.qq.com
 817. 36.23.25.72 Owu1.qq.com
 818. 36.23.25.72 c1.qq.com
 819. 36.23.25.72 cnc1.qq.com
 820. 36.23.25.72 teq.com
 821. 36.23.25.72 tel1.qq.com
 822. 36.23.25.72 telqq.com
 823. 172.168.1.1 down.qq.com
 824. 172.168.1.1 vmp.qq.com
 825. 172.168.1.1 kog.vmp.qq.com
 826. 172.168.1.1 cdn.wetest.qq.com
 827. 172.168.1.1 183.232.98.178
 828. 172.168.1.1 58.246.220.12
 829. 172.168.1.1 203.205.142.206
 830. 172.168.1.1 dlied1.tcdn.qq.com
 831. 172.168.1.1 dlied1.tc.qq.com
 832. 172.168.1.1 dlied2.tcdn.qq.com
 833. 172.168.1.1 dlied2.tc.qq.com
 834. 172.168.1.1 dlied2.qq.com
 835. 172.168.1.1 dlied3.tcdn.qq.com
 836. 172.168.1.1 dlied3.tc.qq.com
 837. 172.168.1.1 dlied3.qq.com
 838. 172.168.1.1 dlied4.qq.com
 839. 172.168.1.1 dlied4.tcdn.qq.com
 840. 172.168.1.1 dlied4.tc.qq.com
 841. 172.168.1.1 dlied5.qq.com
 842. 172.168.1.1 dlied5.tcdn.qq.com
 843. 172.168.1.1 dlied5.tc.qq.com
 844. 172.168.1.1 tpns.qq.com
 845. 172.168.1.1 oth.eve.mdt.qq.com
 846. 172.168.1.1 cgi.connect.qq.com
 847. 172.168.1.1 oth.eve.mdt.qq.com
 848. 172.168.1.1 appsupport.qq.com
 849. 172.168.1.1 oth.str.mdt.qq.com
 850. 172.168.1.1 android.bugly.qq.com
 851. 172.168.1.1 mb.yidianzixun.com
 852. 172.168.1.1 qos.game.qq.com
 853. 172.168.1.1 182.254.116.117
 854. 172.168.1.3 oth.eve.mdt.qq.com
 855. 172.168.1.4 oth.eve.mdt.qq.cpm
 856. 172.168.1.1 182.254.116.117
 857. 172.168.1.2 182.254.116.117
 858. 172.168.1.3 182.254.116.117
 859. 172.168.1.3 android.bugly.qq.com
 860. 172.168.1.4 android.bugly.qq.com
 861. 172.168.1.2 down.qq.cn
 862. 172.168.1.6 down.qq.cn
 863. 172.168.1.7 vmp.qq.com
 864. 172.168.1.9 vmp.qq.com
 865. 172.168.1.4 cgi.connect.qq.com
 866. 172.168.1.8 cgi.connect.qq.com
 867. 172.168.1.7 android.bugly.qq.com
 868. 172.168.1.4 oth.eve.mdt.qq.com
 869. 216.58.221.238 dlied2.qq.com
 870. 216.58.221.238 dlied3.qq.com
 871. 216.58.221.238 dlied4.qq.com
 872. 216.58.221.238 dlied5.qq.com
 873. 216.58.221.238 dlied6.qq.com
 874. 216.58.221.238 dlied1.tcdn.qq.com
 875. 216.58.221.238 dlied1.tc.qq.com
 876. 216.58.221.238 dlied2.tcdn.qq.com
 877. 216.58.221.238 dlied2.tc.qq.com
 878. 216.58.221.238 dlied3.tcdn.qq.com
 879. 216.58.221.238 dlied3.tc.qq.com
 880. 216.58.221.238 dlied4.tcdn.qq.com
 881. 216.58.221.238 dlied4.tc.qq.com
 882. 216.58.221.238 dlied5.tcdn.qq.com
 883. 216.58.221.238 dlied5.tc.qq.com
 884. 216.58.221.238 dlied6.tcdn.qq.com
 885. 216.58.221.238 dlied6.tc.qq.com
 886. 216.58.221.238 appsupport.qq.com
 887. 216.58.221.238 commdata.v.qq.com
 888. 216.58.221.238 oth.eve.mdt.qq.com
 889. 216.58.221.238 android.bugly.qq.com
 890. 216.58.221.238 pingma.qq.com
 891. 216.58.221.238 clientreport.gfm.qq.com
 892. 216.58.221.238 tpns.qq.com
 893. 216.58.221.238 google.com
 894. 216.58.221.238 facebook.com
 895. 216.58.221.238 youtube.com
 896. 216.58.221.238 gameguardian.net
 897. 216.58.221.238 bilibili.com
 898. 216.58.221.238 pmir.3g.qq.com
 899. 216.58.221.238 mp.weixin.qq.com
 900. 216.58.221.238 idc.dir.tdm.qq.com
 901. 216.58.221.238 oth.str.mdt.qq.com
 902. 216.58.221.238 pms.mb.qq.com
 903. 216.58.221.238 cdn.wetest.qq.com
 904. 216.58.221.238 apm.wetest.qq.com
 905. 216.58.221.238 vmp.qq.com
 906. 216.58.221.238 mgamevideo.serviceproxy.qq.com
 907. 216.58.221.238 control.mna.qq.com
 908. 216.58.221.238 minorshort.weixin.qq.com
 909. 216.58.221.238 q.qlogo.cn
 910. 216.58.221.238 me.zdrig.com
 911. 216.58.221.238 av1.xdring.com
 912. 216.58.221.238 www.googleapis.com
 913. 216.58.221.238 lbs.map.qq.com
 914. 216.58.221.238 info.3g.qq.com
 915. 216.58.221.238 play.googleapis.com
 916. 216.58.221.238 masdk.3g.qq.com
 917. 216.58.221.238 qappcenter.3g.qq.com
 918. 216.58.221.238 m.qpic.cn
 919. 216.58.221.238 api.ribaoapi.com
 920. 216.58.221.238 speed.ino.qq.com
 921. 216.58.221.238 me.xdring.com
 922. 216.58.221.238 sdksp.video.qq.com
 923. 216.58.221.238 android.rqd.qq.com
 924. 216.58.221.238 vv.video.qq.com
 925. 216.58.221.238 bkcommdata.v.qq.com
 926. 216.58.221.238 c.isdspeed.qq.com
 927. 216.58.221.238 android.clients.google.com
 928. 216.58.221.238 yun-hl.3g.qq.com
 929. 216.58.221.238 idcconfig.gcloud.qq.com
 930. 216.58.221.238 mazu.3g.qq.com
 931. 216.58.221.238 aeventlog.beacon.qq.com
 932. 216.58.221.238 configsvr.msf.3g.qq.com
 933. 216.58.221.238 msfwifi.3g.qq.com
 934. 216.58.221.238 sqlobby.pg.com
 935. 216.58.221.238 pg.qq.com
 936. 216.58.221.238 gameeve.beacon.qq.com
 937. 216.58.221.238 gamestr.beacon.qq.com
 938. 216.58.221.238 app.adjust.com
 939. 216.58.221.238 me.xdrig.com
 940. 216.58.221.238 udpolimenew.baidu.com
 941. 216.58.221.238 vp.html5.qq.com
 942. 216.58.221.238 abc.binmt.cc
 943. 216.58.221.238 apilocate.amap.com
 944. 216.58.221.238 alog.umeng.com
 945. 216.58.221.238 r6.mo.baidu.com
 946. 216.58.221.238 qs.game.qq.com
 947. 216.58.221.238 qos.gcloud.qq.com
 948. 216.58.221.238 cgi.connect.qq.com
 949. 216.58.221.238 graph.facebook.com
 950. 216.58.221.238 openmobile.qq.com
 951. 216.58.221.238 mapp.qzone.qq.com
 952. 216.58.221.238 rlog.video.qq.com
 953. 216.58.221.238 rr.video.qq.com
 954. 216.58.221.238 cdn.wetst.qq.com
 955. 216.58.221.238 apn.wetst.qq.com
 956. 216.58.221.238 idc.receiver.tdm.qq.com
 957. 216.58.221.238 qos.game.qq.com
 958. 216.58.221.238 apm.wetst.qq.com
 959. 216.58.221.238 tools.3g.qq.com
 960. 216.58.221.238 cs.mbgame.gamesafe.qq.com
 961. 216.58.221.238 wspeed.qq.com
 962. 216.58.221.238 bksdksq.video.qq.com
 963. 216.58.221.238 bkvv.video.qq.con
 964. 216.58.221.238 apse.ludashi.com
 965. 216.58.221.238 sq9.pg.qq.com
 966. 216.58.221.238 str.mdt.qq.com
 967. 216.58.221.238 sqlobby.pg.qq.com
 968. 216.58.221.238 gcloud.qq.com
 969. 119.29.29.29 dlied2.qq.com
 970. 119.29.29.29 dlied3.qq.com
 971. 119.29.29.29 dlied4.qq.com
 972. 119.29.29.29 dlied5.qq.com
 973. 119.29.29.29 dlied6.qq.com
 974. 119.29.29.29 dlied1.tcdn.qq.com
 975. 119.29.29.29 dlied1.tc.qq.com
 976. 119.29.29.29 dlied2.tcdn.qq.com
 977. 119.29.29.29 dlied2.tc.qq.com
 978. 119.29.29.29 dlied3.tcdn.qq.com
 979. 119.29.29.29 dlied3.tc.qq.com
 980. 119.29.29.29 dlied4.tcdn.qq.com
 981. 119.29.29.29 dlied4.tc.qq.com
 982. 119.29.29.29 dlied5.tcdn.qq.com
 983. 119.29.29.29 dlied5.tc.qq.com
 984. 119.29.29.29 dlied6.tcdn.qq.com
 985. 119.29.29.29 dlied6.tc.qq.com
 986. 119.29.29.29 appsupport.qq.com
 987. 119.29.29.29 commdata.v.qq.com
 988. 119.29.29.29 oth.eve.mdt.qq.com
 989. 119.29.29.29 android.bugly.qq.com
 990. 119.29.29.29 pingma.qq.com
 991. 119.29.29.29 clientreport.gfm.qq.com
 992. 119.29.29.29 tpns.qq.com
 993. 119.29.29.29 kkkkk.com
 994. 119.29.29.29 facebook.com
 995. 119.29.29.29 youtube.com
 996. 119.29.29.29 gameguardian.net
 997. 119.29.29.29 bilibili.com
 998. 119.29.29.29 pmir.3g.qq.com
 999. 119.29.29.29 mp.weixin.qq.com
 1000. 119.29.29.29 idc.dir.tdm.qq.com
 1001. 119.29.29.29 oth.str.mdt.qq.com
 1002. 119.29.29.29 pms.mb.qq.com
 1003. 119.29.29.29 cdn.wetest.qq.com
 1004. 119.29.29.29 apm.wetest.qq.com
 1005. 119.29.29.29 vmp.qq.com
 1006. 119.29.29.29 mgamevideo.serviceproxy.qq.com
 1007. 119.29.29.29 control.mna.qq.com
 1008. 119.29.29.29 minorshort.weixin.qq.com
 1009. 119.29.29.29 sq9.pg.qq.com
 1010. 119.29.29.29 gameguardian.com
 1011. 119.29.29.29 gameguardian.cn
 1012. 119.29.29.29 www.baidu.com
 1013. 119.29.29.29 m.baidu.com
 1014. 119.29.29.29 baidu.com
 1015. 119.29.29.29 q.qlogo.cn
 1016. 119.29.29.29 baidu.cn
 1017. 119.29.29.29 baidu.com.cn
 1018. 119.29.29.29 down.qq.cn
 1019. 119.29.29.29 cgi.connect.qq.com
 1020. 119.29.29.29 m.weibo.cn
 1021. 119.29.29.29 weibo.com
 1022. 119.29.29.29 m.weibo.com
 1023. 119.29.29.29 qq.com
 1024. 119.29.29.29 qq.cn
 1025. 119.29.29.29 m.qq.com
 1026. 119.29.29.29 www.qq.com
 1027. 119.29.29.29 qos.game.qq.com
 1028. 119.29.29.29 182.254.116.117
 1029. 47.96.226.119 182.254.116.117
 1030. 119.29.29.29 mb.yidianzixun.com
 1031. 119.29.29.29 oth.eve.mdt.qq.com
 1032. 119.29.29.29 str.mdt.qq.com
 1033. 119.29.29.29 sqlobby.pg.qq.com
 1034. 119.29.29.29 gcloud.qq.com
 1035. 119.29.29.29 appsupport.qq.com
 1036. 119.29.29.29 commdata.v.qq.com
 1037. 119.29.29.29 oth.eve.mdt.qq.com
 1038. 119.29.29.29 pingma.qq.com
 1039. 119.29.29.29 clientreport.gfm.qq.com
 1040. 119.29.29.29 gameguardian.net
 1041. 119.29.29.29 gcloud.qq.com
 1042. 119.29.29.29 pmir.3g.qq.com
 1043. 119.29.29.29 mp.weixin.qq.com
 1044. 132.232.173.228 gameguardian.net
 1045. 132.232.173.228 gameguardian.com
 1046. 132.232.173.228 gameguardian.cn
 1047. 132.232.173.228 oth.eve.mdt.qq.com
 1048. 132.232.173.225 oth.eve.mdt.qq.com
 1049. 132.232.173.224 oth.eve.mdt.qq.com
 1050. 132.232.173.228 pingma.qq.com
 1051. 132.232.173.227 pingma.qq.com
 1052. 132.232.173.226 pingma.qq.com
 1053. 132.232.173.228 q.qlogo.cn
 1054. 132.232.173.227 q.qlogo.cn
 1055. 132.232.173.226 q.qlogo.cn
 1056. 132.232.173.228 cdn.wetest.qq.com
 1057. 132.232.173.223 cdn.wetest.qq.com
 1058. 132.232.173.229 cdn.wetest.qq.com
 1059. 132.232.173.228 oth.str.mdt.qq.com
 1060. 132.232.173.228 appsupport.qq.com
 1061. 132.232.173.228 qos.game.qq.com
 1062. 132.232.173.238 oth.str.mdt.qq.com
 1063. 132.232.197.84 mb.yidianzixun.com
 1064. 132.232.197.83 qos.game.qq.com
 1065. 132.232.197.86 gameguardian.net
 1066. 132.232.197.85 gameguardian.com
 1067. 132.232.197.87 gameguardian.cn
 1068. 132.232.197.84 oth.eve.mdt.qq.com
 1069. 132.232.197.88 oth.eve.mdt.qq.com
 1070. 132.232.197.87 oth.eve.mdt.qq.com
 1071. 132.232.197.88 pingma.qq.com
 1072. 132.232.197.86 pingma.qq.com
 1073. 132.232.197.87 pingma.qq.com
 1074. 132.232.197.67 q.qlogo.cn
 1075. 132.232.197.97 q.qlogo.cn
 1076. 132.232.197.87 q.qlogo.cn
 1077. 132.232.197.37 cdn.wetest.qq.com
 1078. 132.232.197.87 cdn.wetest.qq.com
 1079. 132.232.197.47 cdn.wetest.qq.com
 1080. 132.232.197.87 appsupport.qq.com
 1081. 132.232.197.67 oth.str.mdt.qq.com
 1082. 132.232.197.47 oth.str.mdt.qq.com
 1083. 132.232.197.87 oth.str.mdt.qq.com
 1084. 132.232.197.67 android.bugly.qq.com
 1085. 132.232.197.57 android.bugly.qq.com
 1086. 132.232.197.87 android.bugly.qq.com
 1087. 127.0.0.1 sdksp.video.qq.com
 1088. 127.0.0.1 www.googleapis.com
 1089. 127.0.0.1 masdk.3g.qq.com
 1090. 127.0.0.1 qappcenter.3g.qq.com
 1091. 127.0.0.1 m.qpic.cn
 1092. 127.0.0.1 dlied1.tcdn.qq.com
 1093. 127.0.0.1 dlied2.tcdn.qq.com
 1094. 127.0.0.1 dlied3.tcdn.qq.com
 1095. 127.0.0.1 dlied4.tcdn.qq.com
 1096. 127.0.0.1 dlied5.tcdn.qq.com
 1097. 127.0.0.1 dlied6.tcdn.qq.com
 1098. 127.0.0.1 pingma.qq.com
 1099. 127.0.0.1 down.qq.com
 1100. 127.0.0.1 tencentgames.helpshift.com
 1101. 127.0.0.1 pay.igamecj.com
 1102. 127.0.0.1 shore.is.autonavi.com
 1103. 127.0.0.1 game.str.mdt.qq.com
 1104. 127.0.0.1 sngmta.qq.com
 1105. 127.0.0.1 idc.receiver.tdm.qq.com
 1106. 127.0.0.1 rqd.sparta.mig.tencent-cloud.net
 1107. 127.0.0.1 cdn.wetest.qq.com.cloud.tc.qq.com
 1108. 127.0.0.1 pingmid.qq.com
 1109. 127.0.0.1 sq11.pg.qq.com
 1110. 127.0.0.1 cgcol.amap.com
 1111. 127.0.0.1 mazu.3g.qq.com
 1112. 127.0.0.1 pms.mb.qq.com
 1113. 127.0.0.1 stats.umsns.com
 1114. 127.0.0.1 ts8.qq.com
 1115. 127.0.0.1 log1.wtlogin.qq.com
 1116. 127.0.0.1 gdynamic.qpic.cn
 1117. 127.0.0.1 ts9.qq.com
 1118. 127.0.0.1 ts7.qq.com
 1119. 127.0.0.1 ts6.qq.com
 1120. 127.0.0.1 ts5.qq.com
 1121. 127.0.0.1 ts4.qq.com
 1122. 127.0.0.1 ts3.qq.com
 1123. 127.0.0.1 ts2.qq.com
 1124. 127.0.0.1 ts1.qq.com
 1125. 127.0.0.1 log.wtlogin.qq.com
 1126. 216.58.221.238 dlied2.qq.com
 1127. 216.58.221.238 dlied3.qq.com
 1128. 216.58.221.238 dlied4.qq.com
 1129. 216.58.221.238 dlied5.qq.com
 1130. 216.58.221.238 dlied6.qq.com
 1131. 216.58.221.238 dlied1.tcdn.qq.com
 1132. 216.58.221.238 dlied1.tc.qq.com
 1133. 216.58.221.238 dlied2.tcdn.qq.com
 1134. 216.58.221.238 dlied2.tc.qq.com
 1135. 216.58.221.238 dlied3.tcdn.qq.com
 1136. 216.58.221.238 dlied3.tc.qq.com
 1137. 216.58.221.238 dlied4.tcdn.qq.com
 1138. 216.58.221.238 dlied4.tc.qq.com
 1139. 216.58.221.238 dlied5.tcdn.qq.com
 1140. 216.58.221.238 dlied5.tc.qq.com
 1141. 216.58.221.238 dlied6.tcdn.qq.com
 1142. 216.58.221.238 dlied6.tc.qq.com
 1143. 216.58.221.238 appsupport.qq.com
 1144. 216.58.221.238 commdata.v.qq.com
 1145. 216.58.221.238 oth.eve.mdt.qq.com
 1146. 216.58.221.238 android.bugly.qq.com
 1147. 216.58.221.238 pingma.qq.com
 1148. 216.58.221.238 clientreport.gfm.qq.com
 1149. 216.58.221.238 tpns.qq.com
 1150. 216.58.221.238 google.com
 1151. 216.58.221.238 facebook.com
 1152. 216.58.221.238 youtube.com
 1153. 216.58.221.238 gameguardian.net
 1154. 216.58.221.238 bilibili.com
 1155. 216.58.221.238 pmir.3g.qq.com
 1156. 216.58.221.238 mp.weixin.qq.com
 1157. 216.58.221.238 idc.dir.tdm.qq.com
 1158. 216.58.221.238 oth.str.mdt.qq.com
 1159. 216.58.221.238 pms.mb.qq.com
 1160. 216.58.221.238 cdn.wetest.qq.com
 1161. 216.58.221.238 apm.wetest.qq.com
 1162. 216.58.221.238 vmp.qq.com
 1163. 216.58.221.238 mgamevideo.serviceproxy.qq.com
 1164. 216.58.221.238 control.mna.qq.com
 1165. 216.58.221.238 minorshort.weixin.qq.com
 1166. 216.58.221.238 q.qlogo.cn
 1167. 216.58.221.238 me.zdrig.com
 1168. 216.58.221.238 av1.xdring.com
 1169. 216.58.221.238 www.googleapis.com
 1170. 216.58.221.238 lbs.map.qq.com
 1171. 216.58.221.238 info.3g.qq.com
 1172. 216.58.221.238 play.googleapis.com
 1173. 216.58.221.238 masdk.3g.qq.com
 1174. 216.58.221.238 qappcenter.3g.qq.com
 1175. 216.58.221.238 m.qpic.cn
 1176. 216.58.221.238 api.ribaoapi.com
 1177. 216.58.221.238 speed.ino.qq.com
 1178. 216.58.221.238 me.xdring.com
 1179. 216.58.221.238 sdksp.video.qq.com
 1180. 216.58.221.238 android.rqd.qq.com
 1181. 216.58.221.238 vv.video.qq.com
 1182. 216.58.221.238 bkcommdata.v.qq.com
 1183. 216.58.221.238 c.isdspeed.qq.com
 1184. 216.58.221.238 android.clients.google.com
 1185. 216.58.221.238 yun-hl.3g.qq.com
 1186. 216.58.221.238 idcconfig.gcloud.qq.com
 1187. 216.58.221.238 mazu.3g.qq.com
 1188. 216.58.221.238 aeventlog.beacon.qq.com
 1189. 216.58.221.238 configsvr.msf.3g.qq.com
 1190. 216.58.221.238 msfwifi.3g.qq.com
 1191. 216.58.221.238 sqlobby.pg.com
 1192. 216.58.221.238 pg.qq.com
 1193. 216.58.221.238 gameeve.beacon.qq.com
 1194. 216.58.221.238 gamestr.beacon.qq.com
 1195. 216.58.221.238 app.adjust.com
 1196. 216.58.221.238 me.xdrig.com
 1197. 216.58.221.238 udpolimenew.baidu.com
 1198. 216.58.221.238 vp.html5.qq.com
 1199. 216.58.221.238 abc.binmt.cc
 1200. 216.58.221.238 apilocate.amap.com
 1201. 216.58.221.238 alog.umeng.com
 1202. 216.58.221.238 r6.mo.baidu.com
 1203. 216.58.221.238 qs.game.qq.com
 1204. 216.58.221.238 qos.gcloud.qq.com
 1205. 216.58.221.238 cgi.connect.qq.com
 1206. 216.58.221.238 graph.facebook.com
 1207. 216.58.221.238 openmobile.qq.com
 1208. 216.58.221.238 mapp.qzone.qq.com
 1209. 216.58.221.238 rlog.video.qq.com
 1210. 216.58.221.238 rr.video.qq.com
 1211. 216.58.221.238 cdn.wetst.qq.com
 1212. 216.58.221.238 apn.wetst.qq.com
 1213. 216.58.221.238 idc.receiver.tdm.qq.com
 1214. 216.58.221.238 qos.game.qq.com
 1215. 216.58.221.238 apm.wetst.qq.com
 1216. 216.58.221.238 tools.3g.qq.com
 1217. 216.58.221.238 capi.voice.gcloud.qq.com
 1218. 216.58.221.238 cs.mbgame.gamesafe.qq.com
 1219. 216.58.221.238 wspeed.qq.com
 1220. 216.58.221.238 bksdksq.video.qq.com
 1221. 216.58.221.238 bkvv.video.qq.con
 1222. 216.58.221.238 apse.ludashi.com
 1223. 216.58.221.238 sq9.pg.qq.com
 1224. 216.58.221.238 str.mdt.qq.com
 1225. 216.58.221.238 sqlobby.pg.qq.com
 1226. 216.58.221.238 gcloud.qq.com
 1227. 119.29.29.29 dlied2.qq.com
 1228. 119.29.29.29 dlied3.qq.com
 1229. 119.29.29.29 dlied4.qq.com
 1230. 119.29.29.29 dlied5.qq.com
 1231. 119.29.29.29 dlied6.qq.com
 1232. 119.29.29.29 dlied1.tcdn.qq.com
 1233. 119.29.29.29 dlied1.tc.qq.com
 1234. 119.29.29.29 dlied2.tcdn.qq.com
 1235. 119.29.29.29 dlied2.tc.qq.com
 1236. 119.29.29.29 dlied3.tcdn.qq.com
 1237. 119.29.29.29 dlied3.tc.qq.com
 1238. 119.29.29.29 dlied4.tcdn.qq.com
 1239. 119.29.29.29 dlied4.tc.qq.com
 1240. 119.29.29.29 dlied5.tcdn.qq.com
 1241. 119.29.29.29 dlied5.tc.qq.com
 1242. 119.29.29.29 dlied6.tcdn.qq.com
 1243. 119.29.29.29 dlied6.tc.qq.com
 1244. 119.29.29.29 appsupport.qq.com
 1245. 119.29.29.29 commdata.v.qq.com
 1246. 119.29.29.29 oth.eve.mdt.qq.com
 1247. 119.29.29.29 android.bugly.qq.com
 1248. 119.29.29.29 pingma.qq.com
 1249. 119.29.29.29 clientreport.gfm.qq.com
 1250. 119.29.29.29 tpns.qq.com
 1251. 119.29.29.29 google.com
 1252. 119.29.29.29 facebook.com
 1253. 119.29.29.29 youtube.com
 1254. 119.29.29.29 gameguardian.net
 1255. 119.29.29.29 bilibili.com
 1256. 119.29.29.29 pmir.3g.qq.com
 1257. 119.29.29.29 mp.weixin.qq.com
 1258. 119.29.29.29 idc.dir.tdm.qq.com
 1259. 119.29.29.29 oth.str.mdt.qq.com
 1260. 119.29.29.29 pms.mb.qq.com
 1261. 119.29.29.29 cdn.wetest.qq.com
 1262. 119.29.29.29 apm.wetest.qq.com
 1263. 119.29.29.29 vmp.qq.com
 1264. 119.29.29.29 mgamevideo.serviceproxy.qq.com
 1265. 119.29.29.29 control.mna.qq.com
 1266. 119.29.29.29 minorshort.weixin.qq.com
 1267. 119.29.29.29 sq9.pg.qq.com
 1268. 119.29.29.29 gameguardian.com
 1269. 119.29.29.29 gameguardian.cn
 1270. 119.29.29.29 q.qlogo.cn
 1271. 119.29.29.29 down.qq.cn
 1272. 119.29.29.29 cgi.connect.qq.com
 1273. 119.29.29.29 m.weibo.cn
 1274. 119.29.29.29 weibo.com
 1275. 119.29.29.29 m.weibo.com
 1276. 119.29.29.29 qq.com
 1277. 119.29.29.29 qq.cn
 1278. 119.29.29.29 m.qq.com
 1279. 119.29.29.29 www.qq.com
 1280. 119.29.29.29 qos.game.qq.com
 1281. 119.29.29.29 182.254.116.117
 1282. 47.96.226.119 182.254.116.117
 1283. 119.29.29.29 mb.yidianzixun.com
 1284. 119.29.29.29 str.mdt.qq.com
 1285. 119.29.29.29 sqlobby.pg.qq.com
 1286. 119.29.29.29 gcloud.qq.com
 1287. 132.232.173.228 gameguardian.net
 1288. 132.232.173.228 gameguardian.com
 1289. 132.232.173.228 gameguardian.cn
 1290. 132.232.173.228 oth.eve.mdt.qq.com
 1291. 132.232.173.225 oth.eve.mdt.qq.com
 1292. 132.232.173.224 oth.eve.mdt.qq.com
 1293. 132.232.173.228 pingma.qq.com
 1294. 132.232.173.227 pingma.qq.com
 1295. 132.232.173.226 pingma.qq.com
 1296. 132.232.173.228 q.qlogo.cn
 1297. 132.232.173.227 q.qlogo.cn
 1298. 132.232.173.226 q.qlogo.cn
 1299. 132.232.173.228 cdn.wetest.qq.com
 1300. 132.232.173.223 cdn.wetest.qq.com
 1301. 132.232.173.229 cdn.wetest.qq.com
 1302. 132.232.173.228 oth.str.mdt.qq.com
 1303. 132.232.173.228 appsupport.qq.com
 1304. 132.232.173.228 qos.game.qq.com
 1305. 132.232.173.238 oth.str.mdt.qq.com
 1306. 132.232.197.84 mb.yidianzixun.com
 1307. 132.232.197.83 qos.game.qq.com
 1308. 132.232.197.86 gameguardian.net
 1309. 132.232.197.85 gameguardian.com
 1310. 132.232.197.87 gameguardian.cn
 1311. 132.232.197.84 oth.eve.mdt.qq.com
 1312. 132.232.197.88 oth.eve.mdt.qq.com
 1313. 132.232.197.87 oth.eve.mdt.qq.com
 1314. 132.232.197.88 pingma.qq.com
 1315. 132.232.197.86 pingma.qq.com
 1316. 132.232.197.87 pingma.qq.com
 1317. 132.232.197.67 q.qlogo.cn
 1318. 132.232.197.97 q.qlogo.cn
 1319. 132.232.197.87 q.qlogo.cn
 1320. 132.232.197.37 cdn.wetest.qq.com
 1321. 132.232.197.87 cdn.wetest.qq.com
 1322. 132.232.197.47 cdn.wetest.qq.com
 1323. 132.232.197.87 appsupport.qq.com
 1324. 132.232.197.67 oth.str.mdt.qq.com
 1325. 132.232.197.47 oth.str.mdt.qq.com
 1326. 132.232.197.87 oth.str.mdt.qq.com
 1327. 132.232.197.67 android.bugly.qq.com
 1328. 132.232.197.57 android.bugly.qq.com
 1329. 132.232.197.87 android.bugly.qq.com
 1330. 216.58.221.238 caipi.voice.gcloud.qq.com
 1331. 216.58.221.238 capi.voice.gcloud.qq.com
 1332. thirdwx.qlogo.cn
 1333. dns.weixin.qq.com
 1334. 216.58.221.238 sqlobby.pg.com7
 1335. 226.59.232.147 dlied2.qq.com
 1336. 226.59.232.147 dlied3.qq.com
 1337. 226.59.232.147 dlied4.qq.com
 1338. 226.59.232.147 dlied5.qq.com
 1339. 226.59.232.147 dlied6.qq.com
 1340. 226.59.232.147 dlied1.tcdn.qq.com
 1341. 226.59.232.147 dlied1.tc.qq.com
 1342. 226.59.232.147 dlied2.tcdn.qq.com
 1343. 226.59.232.147 dlied2.tc.qq.com
 1344. 226.59.232.147 dlied3.tcdn.qq.com
 1345. 226.59.232.147 dlied3.tc.qq.com
 1346. 226.59.232.147 dlied4.tcdn.qq.com
 1347. 226.59.232.147 dlied4.tc.qq.com
 1348. 226.59.232.147 dlied5.tcdn.qq.com
 1349. 226.59.232.147 dlied5.tc.qq.com
 1350. 226.59.232.147 dlied6.tcdn.qq.com
 1351. 226.59.232.147 dlied6.tc.qq.com
 1352. 226.59.232.147 appsupport.qq.com
 1353. 226.59.232.147 commdata.v.qq.com
 1354. 226.59.232.147 oth.eve.mdt.qq.com
 1355. 226.59.232.147 android.bugly.qq.com
 1356. 226.59.232.147 pingma.qq.com
 1357. 226.59.232.147 clientreport.gfm.qq.com
 1358. 226.59.232.147 tpns.qq.com
 1359. 226.59.232.147 google.com
 1360. 226.59.232.147 facebook.com
 1361. 226.59.232.147 youtube.com
 1362. 226.59.232.147 gameguardian.net
 1363. 226.59.232.147 bilibili.com
 1364. 226.59.232.147 pmir.3g.qq.com
 1365. 226.59.232.147 mp.weixin.qq.com
 1366. 226.59.232.147 idc.dir.tdm.qq.com
 1367. 226.59.232.147 oth.str.mdt.qq.com
 1368. 226.59.232.147 pms.mb.qq.com
 1369. 226.59.232.147 cdn.wetest.qq.com
 1370. 226.59.232.147 apm.wetest.qq.com
 1371. 226.59.232.147 vmp.qq.com
 1372. 226.59.232.147 mgamevideo.serviceproxy.qq.com
 1373. 226.59.232.147 control.mna.qq.com
 1374. 226.59.232.147 minorshort.weixin.qq.com
 1375. 226.59.232.147 sq9.pg.qq.com
 1376. 226.59.232.147 caipi.voice.gcloud.qq.com
 1377. 226.59.232.147 q.qlogo.cn
 1378. 226.59.232.147 sqlobby.pg.com7
 1379. 226.59.232.147 pg.qq.com
 1380. 226.59.232.147 gameeve.beacon.qq.com
 1381. 226.59.232.147 gamestr.beacon.qq.com
 1382. 226.59.232.147 app.adjust.com
 1383. 226.59.232.147 me.zdrig.com
 1384. 226.59.232.147 av1.xdring.com
 1385. 226.59.232.147 capi.voice.gcloud.qq.com
 1386. 226.59.232.147 www.googleapis.com
 1387. 226.59.232.147 lbs.map.qq.com
 1388. 226.59.232.147 info.3g.qq.com
 1389. 226.59.232.147 play.googleapis.com
 1390. 226.59.232.147 masdk.3g.qq.com
 1391. 226.59.232.147 qappcenter.3g.qq.com
 1392. 226.59.232.147 m.qpic.cn
 1393. 226.59.232.147 api.ribaoapi.com
 1394. 226.59.232.147 speed.ino.qq.com
 1395. 226.59.232.147 me.xdring.com
 1396. 226.59.232.147 cs.mbgame.gamesafe.qq.com
 1397. 226.59.232.147 sdksp.video.qq.com
 1398. 226.59.232.147 android.rqd.qq.com
 1399. 226.59.232.147 vv.video.qq.com
 1400. 226.59.232.147 bkcommdata.v.qq.com
 1401. 226.59.232.147 c.isdspeed.qq.com
 1402. 226.59.232.147 android.clients.google.com
 1403. 124.160.127.201 3gdl.tcdn.qq.com
 1404. 124.160.127.201 3gdl.tc.qq.com
 1405. 124.160.127.201 soft.tbs.imtt.tc.qq.com
 1406. 124.160.127.201 soft.tbs.imtt.qq.com
 1407. 124.160.127.201 mtt.eve.mdt.qq.com
 1408. 124.160.127.201 mtd.qq.com
 1409. 124.160.127.201 codepay.fateqq.com
 1410. 124.160.127.201 tiny.china.qiniu.cloud.cdntip.com
 1411. 124.160.127.201 temp.p23.tc.cdntip.com
 1412. 132.232.173.228 gameguardian.net
 1413. 132.232.173.228 gameguardian.com
 1414. 132.232.173.228 gameguardian.cn
 1415. 132.232.173.228 oth.eve.mdt.qq.com
 1416. 132.232.173.225 oth.eve.mdt.qq.com
 1417. 132.232.173.224 oth.eve.mdt.qq.com
 1418. 132.232.173.228 pingma.qq.com
 1419. 132.232.173.227 pingma.qq.com
 1420. 132.232.173.226 pingma.qq.com
 1421. 132.232.173.228 q.qlogo.cn
 1422. 132.232.173.227 q.qlogo.cn
 1423. 132.232.173.226 q.qlogo.cn
 1424. 132.232.173.228 cdn.wetest.qq.com
 1425. 132.232.173.223 cdn.wetest.qq.com
 1426. 132.232.173.229 cdn.wetest.qq.com
 1427. 132.232.173.228 oth.str.mdt.qq.com
 1428. 132.232.173.228 appsupport.qq.com
 1429. 132.232.173.228 qos.game.qq.com
 1430. 132.232.173.238 oth.str.mdt.qq.com
 1431. 132.232.197.84 mb.yidianzixun.com
 1432. 132.232.197.83 qos.game.qq.com
 1433. 132.232.197.86 gameguardian.net
 1434. 132.232.197.85 gameguardian.com
 1435. 132.232.197.87 gameguardian.cn
 1436. 132.232.197.84 oth.eve.mdt.qq.com
 1437. 132.232.197.88 oth.eve.mdt.qq.com
 1438. 132.232.197.87 oth.eve.mdt.qq.com
 1439. 132.232.197.88 pingma.qq.com
 1440. 132.232.197.86 pingma.qq.com
 1441. 132.232.197.87 pingma.qq.com
 1442. 132.232.197.67 q.qlogo.cn
 1443. 132.232.197.97 q.qlogo.cn
 1444. 132.232.197.87 q.qlogo.cn
 1445. 132.232.197.37 cdn.wetest.qq.com
 1446. 132.232.197.87 cdn.wetest.qq.com
 1447. 132.232.197.47 cdn.wetest.qq.com
 1448. 132.232.197.87 appsupport.qq.com
 1449. 132.232.197.67 oth.str.mdt.qq.com
 1450. 132.232.197.47 oth.str.mdt.qq.com
 1451. 132.232.197.87 oth.str.mdt.qq.com
 1452. 132.232.197.67 android.bugly.qq.com
 1453. 132.232.197.57 android.bugly.qq.com
 1454. 132.232.197.87 android.bugly.qq.com
 1455. 216.58.221.238 caipi.voice.gcloud.qq.com
 1456. 216.58.221.238 capi.voice.gcloud.qq.com
 1457. thirdwx.qlogo.cn
 1458. dns.weixin.qq.com
 1459. 124.160.127.201 3gdl.tcdn.qq.com
 1460. 124.160.127.201 3gdl.tc.qq.com
 1461. 124.160.127.201 soft.tbs.imtt.tc.qq.com
 1462. 124.160.127.201 soft.tbs.imtt.qq.com
 1463. 124.160.127.201 mtt.eve.mdt.qq.com
 1464. 124.160.127.201 mtd.qq.com
 1465. 124.160.127.201 codepay.fateqq.com
 1466. 124.160.127.201 tiny.china.qiniu.cloud.cdntip.com
 1467. 124.160.127.201 temp.p23.tc.cdntip.com
 1468. 132.232.173.220 www.baidu.com
 1469. 132.232.173.220 m.baidu.com
 1470. 132.232.173.220 down.qq.cn
 1471. 132.232.173.220 m.weibo.cn
 1472. 132.232.173.220 weibo.com
 1473. 132.232.173.220 m.weibo.com
 1474. 132.232.173.220 qq.com
 1475. 132.232.173.220 qq.cn
 1476. 132.232.173.220 m.qq.com
 1477. 132.232.173.220 www.qq.com
 1478. 132.232.173.220 mb.yidianzixun.com
 1479. 132.232.173.220 gameguardian.com
 1480. 132.232.173.220 gameguardian.cn
 1481. 132.232.173.220 baidu.com
 1482. 132.232.173.220 baidu.cn
 1483. 132.232.173.220 baidu.com.cn
 1484. 132.232.173.220 str.mdt.qq.com
 1485. 132.232.173.220 sqlobby.pg.qq.com
 1486. 132.232.173.220 gcloud.qq.com
 1487. 132.232.173.220 me.zdrig.com
 1488. 132.232.173.220 api.ribaoapi.com
 1489. 132.232.173.220 speed.ino.qq.com
 1490. 132.232.173.220 sdksp.video.qq.com
 1491. 132.232.173.220 vv.video.qq.com
 1492. 132.232.173.220 bkcommdata.v.qq.com
 1493. 132.232.173.220 android.clients.google.com
 1494. 132.232.173.220 msfwifi.3g.qq.com
 1495. 132.232.173.220 capi.voice.gcloud.qq.com
 1496. 132.232.173.220 cs.mbgame.gamesafe.qq.com
 1497. 132.232.173.220 sqlobby.pg.com
 1498. 132.232.173.220 pg.qq.com
 1499. 132.232.173.220 gameeve.beacon.qq.com
 1500. 132.232.173.220 gamestr.beacon.qq.com
 1501. 132.232.173.220 app.adjust.com
 1502. 132.232.173.220 me.xdrig.com
 1503. 132.232.173.220 www.googleapis.com
 1504. 132.232.173.220 info.3g.qq.com
 1505. 132.232.173.220 play.googleapis.com
 1506. 132.232.173.220 masdk.3g.qq.com
 1507. 132.232.173.220 udpolimenew.baidu.com
 1508. 132.232.173.220 vp.html5.qq.com
 1509. 132.232.173.220 abc.binmt.cc
 1510. 132.232.173.220 apilocate.amap.com
 1511. 132.232.173.220 r6.mo.baidu.com
 1512. 132.232.173.220 qs.game.qq.com
 1513. 132.232.173.220 qos.gcloud.qq.com
 1514. 132.232.173.220 graph.facebook.com
 1515. 132.232.173.220 mapp.qzone.qq.com
 1516. 132.232.173.220 m.qpic.cn
 1517. 132.232.173.220 rlog.video.qq.com
 1518. 132.232.173.220 av1.xdring.com
 1519. 132.232.173.220 rr.video.qq.com
 1520. 132.232.173.220 cdn.wetst.qq.com
 1521. 132.232.173.220 apn.wetst.qq.com
 1522. 132.232.173.220 idc.receiver.tdm.qq.com
 1523. 132.232.173.220 me.xdring.com
 1524. 132.232.173.220 apm.wetst.qq.com
 1525. 132.232.173.220 tools.3g.qq.com
 1526. 132.232.173.220 apse.ludashi.com
 1527. 132.232.173.220 111.40.180.105
 1528. 132.232.173.220 down.qq.com
 1529. 132.232.173.220 chong.qq.com
 1530. 132.232.173.220 157.255.192.104
 1531. 132.232.173.220 117.175.89.168
 1532. 132.232.173.220 111.13.36.102
 1533. 132.232.173.220 111.19.228.99
 1534. 132.232.173.220 ossweb-img.qq.com
 1535. 132.232.173.220 api.unipay.qq.com
 1536. 132.232.173.220 down1.qq.com
 1537. 132.232.173.220 down2.qq.com
 1538. 132.232.173.220 223.111.113.110
 1539. 132.232.173.220 openmobile.qq.com
 1540. 132.232.173.220 183.203.17.14
 1541. 132.232.173.220 google.com
 1542. 132.232.173.220 facebook.com
 1543. 132.232.173.220 youtube.com
 1544. 132.232.173.220 bilibili.com
 1545. 132.232.173.220 apm.wetest.qq.com
 1546. 172.168.3.3 dlied2.qq.com
 1547. 172.168.3.3 dlied3.qq.com
 1548. 172.168.3.3 dlied4.qq.com
 1549. 172.168.3.3 dlied5.qq.com
 1550. 172.168.3.3 dlied6.qq.com
 1551. 172.168.3.3 dlied1.tcdn.qq.com
 1552. 172.168.3.3 dlied1.tc.qq.com
 1553. 172.168.3.3 dlied2.tcdn.qq.com
 1554. 172.168.3.3 dlied2.tc.qq.com
 1555. 172.168.3.3 dlied3.tcdn.qq.com
 1556. 172.168.3.3 dlied3.tc.qq.com
 1557. 172.168.3.3 dlied4.tcdn.qq.com
 1558. 172.168.3.3 dlied4.tc.qq.com
 1559. 172.168.3.3 dlied5.tcdn.qq.com
 1560. 172.168.3.3 dlied5.tc.qq.com
 1561. 172.168.3.3 dlied6.tcdn.qq.com
 1562. 172.168.3.3 dlied6.tc.qq.com
 1563. 132.232.173.220 pingjs.qq.com
 1564. 132.232.173.220 pingfore.qq.com
 1565. 132.232.173.220 qos.game.qq.com
 1566. 132.232.173.220 mgamevideo.serviceproxy.qq.com
 1567. 132.232.173.220 minorshort.weixin.qq.com
 1568. 132.232.173.220 sq9.pg.qq.com
 1569. 132.232.173.220 pmir.3g.qq.com
 1570. 132.232.173.220 mp.weixin.qq.com
 1571. 132.232.173.220 idc.dir.tdm.qq.com
 1572. 132.232.173.220 sq8.pg.qq.com
 1573. 132.232.173.220 apps.game.qq.com
 1574. 132.232.173.220 183.192.192.158
 1575. 132.232.173.220 121.51.36.19
 1576. 132.232.173.220 183.192.199.25
 1577. 132.232.173.220 111.13.140.82
 1578. 132.232.173.220 117.144.242.21
 1579. 132.232.173.220 183.192.200.59
 1580. 132.232.173.220 180.163.21.48
 1581. 132.232.173.220 223.167.252.146
 1582. 132.232.173.220 223.167.252.154
 1583. 132.232.173.220 210.22.247.101
 1584. 132.232.173.220 210.22.247.103
 1585. 132.232.173.220 210.22.247.104
 1586. 132.232.173.220 210.22.247.107
 1587. 132.232.173.220 210.22.247.108
 1588. 132.232.173.220 223.167.252.141
 1589. 132.232.173.220 223.167.252.143
 1590. 132.232.173.220 210.22.247.113
 1591. 132.232.173.220 223.167.86.33
 1592. 132.232.173.220 163.117.89.192
 1593. 132.232.173.220 140.207.54.51
 1594. 132.232.173.220 58.251.106.109
 1595. 132.232.173.220 58.250.137.42
 1596. 132.232.173.220 140.207.179.156
 1597. 132.232.173.220 58.247.214.32
 1598. 132.232.173.220 220.249.243.107
 1599. 132.232.173.220 223.167.104.26
 1600. 132.232.173.220 132.232.173.220
 1601. 132.232.173.220 180.153.162.111
 1602. 132.232.173.220 140.207.54.118
 1603. 132.232.173.220 140.207.135.21
 1604. 132.232.173.220 140.207.69.43
 1605. 132.232.173.220 223.167.252.144
 1606. 132.232.173.220 223.167.104.108
 1607. 132.232.173.220 223.167.252.145
 1608. 132.232.173.220 140.207.54.117
 1609. 132.232.173.220 58.246.220.12
 1610. 132.232.173.220 140.207.123.184
 1611. 132.232.173.220 163.177.90.103
 1612. 132.232.173.220 182.254.116.117
 1613. 132.232.173.220 58.251.139.182
 1614. 132.232.173.220 mtrace.qq.com
 1615. 132.232.173.220 cdn.ark.qq.com
 1616. 132.232.173.220 comdata.v.qq.com
 1617. 132.232.173.220 thirdqq.qlogo.cn
 1618. 132.232.173.220 cmshow.gtimg.cn
 1619. 132.232.173.220 api.weibo.com
 1620. 132.232.173.220 3gimg.qq.com
 1621. 132.232.173.220 clientreport.gfm.qq.com
 1622. 132.232.173.220 tpns.qq.com
 1623. 132.232.173.220 android.rqd.qq.com
 1624. 132.232.173.220 commdata.v.qq.com
 1625. 132.232.173.220 isdspeed.qq.com
 1626. 132.232.173.220 wspeed.qq.com
 1627. 132.232.173.220 lbs.map.qq.com
 1628. 132.232.173.220 alog.umeng.com
 1629. 132.232.173.220 control.mna.qq.com
 1630. 132.232.173.220 gameguardian.net
 1631. 132.232.173.220 oth.str.mdt.qq.com
 1632. 132.232.173.220 pingma.qq.com
 1633. 132.232.173.220 oth.eve.mdt.qq.com
 1634. 132.232.173.220 android.bugly.qq.com
 1635. 132.232.173.220 c.isdspeed.qq.com
 1636. 132.232.173.220 appsupport.qq.com
 1637. 132.232.173.220 i.gtimg.cn
 1638. 132.232.173.220 qappcenter.3g.qq.com
 1639. 132.232.173.220 idcconfig.gcloud.qq.com
 1640. 132.232.173.220 btrace.qq.com
 1641. 132.232.173.220 data.video.qq.com
 1642. 132.232.173.220 vm.gtimg.cn
 1643. 132.232.173.220 access.video.qq.com
 1644. 132.232.173.220 node.video.qq.com
 1645. 132.232.173.220 puui.qpic.cn
 1646. 132.232.173.220 img1.gtimg.com
 1647. 132.232.173.220 ts1.qq.com
 1648. 132.232.173.220 ts2.qq.com
 1649. 132.232.173.220 ts3.qq.com
 1650. 132.232.173.220 ts4.qq.com
 1651. 132.232.173.220 ts5.qq.com
 1652. 132.232.173.220 ts6.qq.com
 1653. 132.232.173.220 ts7.qq.com
 1654. 132.232.173.220 ts8.qq.com
 1655. 132.232.173.220 ts9.qq.com
 1656. 132.232.173.220 ts10.qq.com
 1657. 132.232.173.220 mayyb.3g.qq.com
 1658. 132.232.173.220 rcgi.video.qq.com
 1659. 132.232.173.220 mazu.3g.qq.com
 1660. 132.232.173.220 configsvr.msf.3g.qq.com
 1661. 132.232.173.220 log1.wtlogin.qq.com
 1662. 132.232.173.220 q.qlogo.cn
 1663. 132.232.173.220 upmobile.v.qq.com
 1664. 132.232.173.220 sf.symcd.com
 1665. 132.232.173.220 im.qq.com
 1666. 132.232.173.220 tunnel.video.qq.com
 1667. 132.232.173.220 dldir1.qq.com
 1668. 132.232.173.220 dldir2.qq.com
 1669. 132.232.173.220 dldir3.qq.com
 1670. 132.232.173.220 dldir4.qq.com
 1671. 132.232.173.220 dldir5.qq.com
 1672. 132.232.173.220 omgid.qq.com
 1673. 132.232.173.220 cache.tv.qq.com
 1674. 132.232.173.220 ocsp1.globalsign.com
 1675. 132.232.173.220 ocsp2.globalsign.com
 1676. 132.232.173.220 ocsp3.globalsign.com
 1677. 132.232.173.220 ocsp4.globalsign.com
 1678. 132.232.173.220 ocsp5.globalsign.com
 1679. 132.232.173.220 tj.video.qq.com
 1680. 132.232.173.220 b.scorecardresearch.com
 1681. 132.232.173.220 wx.qlogo.cn
 1682. 132.232.173.220 aeventlog.beacon.qq.com
 1683. 132.232.173.220 lcsdk.3g.qq.com
 1684. 132.232.173.220 yyb.eve.mdt.qq.com
 1685. 132.232.173.220 mayyb.cross.3g.qq.com
 1686. 132.232.173.220 market.m.qq.com
 1687. 132.232.173.220 yun-hl.3g.qq.com
 1688. 132.232.173.220 log.tbs.qq.com
 1689. 132.232.173.220 log.wtlogin.qq.com
 1690. 132.232.173.220 pms.mb.qq.com
 1691. 132.232.173.220 cgi.connect.qq.com
 1692. 132.232.173.220 cdn.wetest.qq.com
 1693. 132.232.173.220 kog.vmp.qq.com
 1694. 132.232.173.220 vmp.qq.com
 1695. 132.232.173.220 game.str.mdt.qq.com
 1696. 132.232.173.220 game.eve.mdt.qq.com
 1697. 132.232.173.220 portal.wsds.cn
 1698. 132.232.173.220 sngmta.qq.com
 1699. 132.232.173.220 cfg.imtt.qq.com
 1700. 132.232.173.220 qbwup.imtt.qq.com
 1701. 132.232.173.220 cfm.pandora.game.qq.com
 1702. 132.232.173.220 aexception.bugly.qq.com
 1703. 132.232.173.220 astat.bugly.qq.com
 1704. 172.168.3.3 dlied.qq.com
 1705. 132.232.173.220 121.57.67.104
 1706. 132.232.173.220 182.254.10.42
 1707. 132.232.173.220 121.51.67.113
 1708. 132.232.173.220 140.207.179.156
 1709. 132.232.173.220 183.192.196.182
 1710. 132.232.173.220 182.254.74.48
 1711. 132.232.173.220 223.167.86.33
 1712. 132.232.173.220 125.39.241.248
 1713. 132.232.173.220 101.226.76.164
 1714. 132.232.173.220 182.254.88.150
 1715. 132.232.173.220 c.isdspeed.qq.com
 1716. 132.232.173.220 down.qq.com
 1717. 132.232.173.220 image.qsm.qq.com
 1718. 132.232.173.220 log.tbs.qq.com
 1719. 172.168.3.3 dlied5.qq.com
 1720. 132.232.173.220 wspeed.qq.com
 1721. 132.232.173.220 mobile.opensdk.com
 1722. 132.232.173.220 appsupport.qq.com
 1723. 132.232.173.220 commdata.v.qq.com
 1724. 132.232.173.220 oth.eve.mdt.qq.com
 1725. 132.232.173.220 android.bugly.qq.com
 1726. 132.232.173.220 pingma.qq.com
 1727. 132.232.173.220 clientreport.gfm.qq.com
 1728. 132.232.173.220 tpns.qq.com
 1729. 132.232.173.220 pmir.3g.qq.com
 1730. 132.232.173.220 mp.weixin.qq.com
 1731. 132.232.173.220 idc.dir.tdm.qq.com
 1732. 132.232.173.220 oth.str.mdt.qq.com
 1733. 132.232.173.220 pms.mb.qq.com
 1734. 132.232.173.220 cdn.wetest.qq.com
 1735. 132.232.173.220 apm.wetest.qq.com
 1736. 132.232.173.220 vmp.qq.com
 1737. 132.232.173.220 mgamevideo.serviceproxy.qq.com
 1738. 132.232.173.220 control.mna.qq.com
 1739. 132.232.173.220 minorshort.weixin.qq.com
 1740. 132.232.173.220 sq9.pg.qq.com
 1741. 132.232.173.220 shore.is.autonavi.com
 1742. 132.232.173.220 game.str.mdt.qq.com
 1743. 132.232.173.220 sngmta.qq.com
 1744. 132.232.173.220 idc.receiver.tdm.qq.com
 1745. 132.232.173.220 rqd.sparta.mig.tencent-cloud.net
 1746. 132.232.173.220 cdn.wetest.qq.com.cloud.tc.qq.com
 1747. 132.232.173.220 pingmid.qq.com
 1748. 132.232.173.220 sq11.pg.qq.com
 1749. 132.232.173.220 cgcol.amap.com
 1750. 132.232.173.220 mazu.3g.qq.com
 1751. 132.232.173.220 pms.mb.qq.com
 1752. 132.232.173.220 stats.umsns.com
 1753. 132.232.173.220 ts8.qq.com
 1754. 132.232.173.220 log1.wtlogin.qq.com
 1755. 132.232.173.220 gdynamic.qpic.cn
 1756. 132.232.173.220 ts9.qq.com
 1757. 132.232.173.220 ts7.qq.com
 1758. 132.232.173.220 ts6.qq.com
 1759. 132.232.173.220 ts5.qq.com
 1760. 132.232.173.220 ts4.qq.com
 1761. 132.232.173.220 ts3.qq.com
 1762. 132.232.173.220 ts2.qq.com
 1763. 132.232.173.220 ts1.qq.com
 1764. 132.232.173.220 log.wtlogin.qq.com
 1765. 127.0.0.1 cgi.connect.qq.com
 1766. 127.0.0.1 182.254.116.117
 1767. 127.0.0.1 q.qlogo.cn
 1768. 127.0.0.1 appsupport.qq.com
 1769. 127.0.0.1 c.isdspeed.qq.com
 1770. 127.0.0.1 idcconfig.gcloud.qq.com
 1771. 127.0.0.1 cdn.wetest.qq.com
 1772. 127.0.0.1 android.bugly.qq.com
 1773. 127.0.0.1 vmp.qq.com
 1774. 127.0.0.1 cgi.connect.qq.com
 1775. 127.0.0.1 pg.qq.com
 1776. 127.0.0.1 oth.eve.mdt.qq.com
 1777. 127.0.0.1 www.dingd.cn
 1778. 127.0.0.1 api.dingd.cn
 1779. 127.0.0.1 dlied2.qq.com
 1780. 127.0.0.1 dlied3.qq.com
 1781. 127.0.0.1 dlied4.qq.com
 1782. 127.0.0.1 dlied5.qq.com
 1783. 127.0.0.1 dlied6.qq.com
 1784. 127.0.0.1 dlied1.tcdn.qq.com
 1785. 127.0.0.1 www.dingd.cn
 1786. 127.0.0.1 api.dingd.cn
 1787. 127.0.0.1 dlied2.qq.com
 1788. 127.0.0.1 dlied3.qq.com
 1789. 127.0.0.1 dlied4.qq.com
 1790. 127.0.0.1 dlied5.qq.com
 1791. 127.0.0.1 dlied6.qq.com
 1792. 127.0.0.1 dlied1.tcdn.qq.com
 1793. 127.0.0.1 dlied1.tc.qq.com
 1794. 127.0.0.1 dlied2.tcdn.qq.com
 1795. 127.0.0.1 dlied2.tc.qq.com
 1796. 127.0.0.1 dlied3.tcdn.qq.com
 1797. 127.0.0.1 dlied3.tc.qq.com
 1798. 127.0.0.1 dlied4.tcdn.qq.com
 1799. 127.0.0.1 dlied4.tc.qq.com
 1800. 127.0.0.1 dlied5.tcdn.qq.com
 1801. 127.0.0.1 dlied5.tc.qq.com
 1802. 127.0.0.1 dlied6.tcdn.qq.com
 1803. 127.0.0.1 dlied6.tc.qq.com
 1804. 127.0.0.1 appsupport.qq.com
 1805. 127.0.0.1 commdata.v.qq.com
 1806. 127.0.0.1 oth.eve.mdt.qq.com
 1807. 127.0.0.1 android.bugly.qq.com
 1808. 127.0.0.1 pingma.qq.com
 1809. 127.0.0.1 clientreport.gfm.qq.com
 1810. 127.0.0.1 tpns.qq.com
 1811. 127.0.0.1 google.com
 1812. 127.0.0.1 facebook.com
 1813. 127.0.0.1 youtube.com
 1814. 127.0.0.1 gameguardian.net
 1815. 127.0.0.1 www.dingd.cn
 1816. 127.0.0.1 api.dingd.cn
 1817. 127.0.0.1 dlied2.qq.com
 1818. 127.0.0.1 dlied3.qq.com
 1819. 127.0.0.1 dlied4.qq.com
 1820. 127.0.0.1 dlied5.qq.com
 1821. 127.0.0.1 dlied6.qq.com
 1822. 127.0.0.1 dlied1.tcdn.qq.com
 1823. 132.232.201.16 dlied2.qq.com
 1824. 132.232.201.16 dlied3.qq.com
 1825. 132.232.201.16 dlied4.qq.com
 1826. 132.232.201.16 dlied5.qq.com
 1827. 132.232.201.16 dlied6.qq.com
 1828. 132.232.201.16 dlied1.tcdn.qq.com
 1829. 132.232.201.16 dlied1.tc.qq.com
 1830. 132.232.201.16 dlied2.tcdn.qq.com
 1831. 132.232.201.16 dlied2.tc.qq.com
 1832. 132.232.201.16 dlied3.tcdn.qq.com
 1833. 132.232.201.16 dlied3.tc.qq.com
 1834. 132.232.201.16 dlied4.tcdn.qq.com
 1835. 132.232.201.16 dlied4.tc.qq.com
 1836. 132.232.201.16 dlied5.tcdn.qq.com
 1837. 132.232.201.16 dlied5.tc.qq.com
 1838. 132.232.201.16 dlied6.tcdn.qq.com
 1839. 132.232.201.16 dlied6.tc.qq.com
 1840. 132.232.201.16 appsupport.qq.com
 1841. 132.232.201.16 commdata.v.qq.com
 1842. 132.232.201.16 oth.eve.mdt.qq.com
 1843. 132.232.201.16 android.bugly.qq.com
 1844. 132.232.201.16 pingma.qq.com
 1845. 132.232.201.16 clientreport.gfm.qq.com
 1846. 132.232.201.16 tpns.qq.com
 1847. 132.232.201.16 google.com
 1848. 132.232.201.16 facebook.com
 1849. 132.232.201.16 youtube.com
 1850. 132.232.201.16 gameguardian.net
 1851. 132.232.201.16 bilibili.com
 1852. 132.232.201.16 pmir.3g.qq.com
 1853. 132.232.201.16 mp.weixin.qq.com
 1854. 119.29.29.29 www.baidu.com
 1855. 119.29.29.29 m.baidu.com
 1856. 119.29.29.29 down.qq.cn
 1857. 119.29.29.29 m.weibo.cn
 1858. 119.29.29.29 weibo.com
 1859. 119.29.29.29 m.weibo.com
 1860. 119.29.29.29 qq.com
 1861. 119.29.29.29 qq.cn
 1862. 119.29.29.29 m.qq.com
 1863. 119.29.29.29 www.qq.com
 1864. 119.29.29.29 mb.yidianzixun.com
 1865. 119.29.29.29 gameguardian.com
 1866. 119.29.29.29 gameguardian.cn
 1867. 119.29.29.29 baidu.com
 1868. 119.29.29.29 baidu.cn
 1869. 119.29.29.29 baidu.com.cn
 1870. 119.29.29.29 str.mdt.qq.com
 1871. 119.29.29.29 sqlobby.pg.qq.com
 1872. 119.29.29.29 gcloud.qq.com
 1873. 119.29.29.29 me.zdrig.com
 1874. 119.29.29.29 api.ribaoapi.com
 1875. 119.29.29.29 speed.ino.qq.com
 1876. 119.29.29.29 sdksp.video.qq.com
 1877. 119.29.29.29 vv.video.qq.com
 1878. 119.29.29.29 bkcommdata.v.qq.com
 1879. 119.29.29.29 android.clients.google.com
 1880. 119.29.29.29 msfwifi.3g.qq.com
 1881. 119.29.29.29 capi.voice.gcloud.qq.com
 1882. 119.29.29.29 cs.mbgame.gamesafe.qq.com
 1883. 119.29.29.29 sqlobby.pg.com
 1884. 119.29.29.29 pg.qq.com
 1885. 119.29.29.29 gameeve.beacon.qq.com
 1886. 119.29.29.29 gamestr.beacon.qq.com
 1887. 119.29.29.29 app.adjust.com
 1888. 119.29.29.29 me.xdrig.com
 1889. 119.29.29.29 www.googleapis.com
 1890. 119.29.29.29 info.3g.qq.com
 1891. 119.29.29.29 play.googleapis.com
 1892. 119.29.29.29 masdk.3g.qq.com
 1893. 119.29.29.29 udpolimenew.baidu.com
 1894. 119.29.29.29 vp.html5.qq.com
 1895. 119.29.29.29 abc.binmt.cc
 1896. 119.29.29.29 apilocate.amap.com
 1897. 119.29.29.29 r6.mo.baidu.com
 1898. 119.29.29.29 qs.game.qq.com
 1899. 119.29.29.29 qos.gcloud.qq.com
 1900. 119.29.29.29 graph.facebook.com
 1901. 119.29.29.29 mapp.qzone.qq.com
 1902. 119.29.29.29 m.qpic.cn
 1903. 119.29.29.29 rlog.video.qq.com
 1904. 119.29.29.29 av1.xdring.com
 1905. 119.29.29.29 rr.video.qq.com
 1906. 119.29.29.29 cdn.wetst.qq.com
 1907. 119.29.29.29 apn.wetst.qq.com
 1908. 119.29.29.29 idc.receiver.tdm.qq.com
 1909. 119.29.29.29 me.xdring.com
 1910. 119.29.29.29 apm.wetst.qq.com
 1911. 119.29.29.29 tools.3g.qq.com
 1912. 119.29.29.29 apse.ludashi.com
 1913. 119.29.29.29 111.40.180.105
 1914. 119.29.29.29 down.qq.com
 1915. 119.29.29.29 chong.qq.com
 1916. 119.29.29.29 157.255.192.104
 1917. 119.29.29.29 117.175.89.168
 1918. 119.29.29.29 111.13.36.102
 1919. 119.29.29.29 111.19.228.99
 1920. 119.29.29.29 ossweb-img.qq.com
 1921. 119.29.29.29 api.unipay.qq.com
 1922. 119.29.29.29 down1.qq.com
 1923. 119.29.29.29 down2.qq.com
 1924. 119.29.29.29 223.111.113.110
 1925. 119.29.29.29 openmobile.qq.com
 1926. 119.29.29.29 183.203.17.14
 1927. 119.29.29.29 google.com
 1928. 119.29.29.29 facebook.com
 1929. 119.29.29.29 youtube.com
 1930. 119.29.29.29 bilibili.com
 1931. 119.29.29.29 apm.wetest.qq.com
 1932. 119.29.29.29 dlied2.qq.com
 1933. 119.29.29.29 dlied3.qq.com
 1934. 119.29.29.29 dlied4.qq.com
 1935. 119.29.29.29 dlied5.qq.com
 1936. 119.29.29.29 dlied6.qq.com
 1937. 119.29.29.29 dlied1.tcdn.qq.com
 1938. 119.29.29.29 dlied1.tc.qq.com
 1939. 119.29.29.29 dlied2.tcdn.qq.com
 1940. 119.29.29.29 dlied2.tc.qq.com
 1941. 119.29.29.29 dlied3.tcdn.qq.com
 1942. 119.29.29.29 dlied3.tc.qq.com
 1943. 119.29.29.29 dlied4.tcdn.qq.com
 1944. 119.29.29.29 dlied4.tc.qq.com
 1945. 119.29.29.29 dlied5.tcdn.qq.com
 1946. 119.29.29.29 dlied5.tc.qq.com
 1947. 119.29.29.29 dlied6.tcdn.qq.com
 1948. 119.29.29.29 dlied6.tc.qq.com
 1949. 119.29.29.29 pingjs.qq.com
 1950. 119.29.29.29 pingfore.qq.com
 1951. 119.29.29.29 qos.game.qq.com
 1952. 119.29.29.29 mgamevideo.serviceproxy.qq.com
 1953. 119.29.29.29 minorshort.weixin.qq.com
 1954. 119.29.29.29 sq9.pg.qq.com
 1955. 119.29.29.29 pmir.3g.qq.com
 1956. 119.29.29.29 mp.weixin.qq.com
 1957. 119.29.29.29 idc.dir.tdm.qq.com
 1958. 119.29.29.29 sq8.pg.qq.com
 1959. 119.29.29.29 apps.game.qq.com
 1960. 119.29.29.29 183.192.192.158
 1961. 119.29.29.29 121.51.36.19
 1962. 119.29.29.29 183.192.199.25
 1963. 119.29.29.29 111.13.140.82
 1964. 119.29.29.29 117.144.242.21
 1965. 119.29.29.29 183.192.200.59
 1966. 119.29.29.29 180.163.21.48
 1967. 119.29.29.29 223.167.252.146
 1968. 119.29.29.29 223.167.252.154
 1969. 119.29.29.29 210.22.247.101
 1970. 119.29.29.29 210.22.247.103
 1971. 119.29.29.29 210.22.247.104
 1972. 119.29.29.29 210.22.247.107
 1973. 119.29.29.29 210.22.247.108
 1974. 119.29.29.29 223.167.252.141
 1975. 119.29.29.29 223.167.252.143
 1976. 119.29.29.29 210.22.247.113
 1977. 119.29.29.29 223.167.86.33
 1978. 119.29.29.29 163.117.89.192
 1979. 119.29.29.29 140.207.54.51
 1980. 119.29.29.29 58.251.106.109
 1981. 119.29.29.29 58.250.137.42
 1982. 119.29.29.29 140.207.179.156
 1983. 119.29.29.29 58.247.214.32
 1984. 119.29.29.29 220.249.243.107
 1985. 119.29.29.29 223.167.104.26
 1986. 119.29.29.29 119.29.29.29
 1987. 119.29.29.29 180.153.162.111
 1988. 119.29.29.29 140.207.54.118
 1989. 119.29.29.29 140.207.135.21
 1990. 119.29.29.29 140.207.69.43
 1991. 119.29.29.29 223.167.252.144
 1992. 119.29.29.29 223.167.104.108
 1993. 119.29.29.29 223.167.252.145
 1994. 119.29.29.29 140.207.54.117
 1995. 119.29.29.29 58.246.220.12
 1996. 119.29.29.29 140.207.123.184
 1997. 119.29.29.29 163.177.90.103
 1998. 119.29.29.29 182.254.116.117
 1999. 119.29.29.29 58.251.139.182
 2000. 119.29.29.29 mtrace.qq.com
 2001. 119.29.29.29 cdn.ark.qq.com
 2002. 119.29.29.29 comdata.v.qq.com
 2003. 119.29.29.29 thirdqq.qlogo.cn
 2004. 119.29.29.29 cmshow.gtimg.cn
 2005. 119.29.29.29 api.weibo.com
 2006. 119.29.29.29 3gimg.qq.com
 2007. 119.29.29.29 clientreport.gfm.qq.com
 2008. 119.29.29.29 tpns.qq.com
 2009. 119.29.29.29 android.rqd.qq.com
 2010. 119.29.29.29 commdata.v.qq.com
 2011. 119.29.29.29 isdspeed.qq.com
 2012. 119.29.29.29 wspeed.qq.com
 2013. 119.29.29.29 lbs.map.qq.com
 2014. 119.29.29.29 alog.umeng.com
 2015. 119.29.29.29 control.mna.qq.com
 2016. 119.29.29.29 gameguardian.net
 2017. 119.29.29.29 oth.str.mdt.qq.com
 2018. 119.29.29.29 pingma.qq.com
 2019. 119.29.29.29 oth.eve.mdt.qq.com
 2020. 119.29.29.29 android.bugly.qq.com
 2021. 119.29.29.29 c.isdspeed.qq.com
 2022. 119.29.29.29 appsupport.qq.com
 2023. 119.29.29.29 i.gtimg.cn
 2024. 119.29.29.29 qappcenter.3g.qq.com
 2025. 119.29.29.29 idcconfig.gcloud.qq.com
 2026. 119.29.29.29 btrace.qq.com
 2027. 119.29.29.29 data.video.qq.com
 2028. 119.29.29.29 vm.gtimg.cn
 2029. 119.29.29.29 access.video.qq.com
 2030. 119.29.29.29 node.video.qq.com
 2031. 119.29.29.29 puui.qpic.cn
 2032. 119.29.29.29 img1.gtimg.com
 2033. 119.29.29.29 ts1.qq.com
 2034. 119.29.29.29 ts2.qq.com
 2035. 119.29.29.29 ts3.qq.com
 2036. 119.29.29.29 ts4.qq.com
 2037. 119.29.29.29 ts5.qq.com
 2038. 119.29.29.29 ts6.qq.com
 2039. 119.29.29.29 ts7.qq.com
 2040. 119.29.29.29 ts8.qq.com
 2041. 119.29.29.29 ts9.qq.com
 2042. 119.29.29.29 ts10.qq.com
 2043. 119.29.29.29 mayyb.3g.qq.com
 2044. 119.29.29.29 rcgi.video.qq.com
 2045. 119.29.29.29 mazu.3g.qq.com
 2046. 119.29.29.29 configsvr.msf.3g.qq.com
 2047. 119.29.29.29 log1.wtlogin.qq.com
 2048. 119.29.29.29 q.qlogo.cn
 2049. 119.29.29.29 upmobile.v.qq.com
 2050. 119.29.29.29 sf.symcd.com
 2051. 119.29.29.29 im.qq.com
 2052. 119.29.29.29 tunnel.video.qq.com
 2053. 119.29.29.29 dldir1.qq.com
 2054. 119.29.29.29 dldir2.qq.com
 2055. 119.29.29.29 dldir3.qq.com
 2056. 119.29.29.29 dldir4.qq.com
 2057. 119.29.29.29 dldir5.qq.com
 2058. 119.29.29.29 omgid.qq.com
 2059. 119.29.29.29 cache.tv.qq.com
 2060. 119.29.29.29 ocsp1.globalsign.com
 2061. 119.29.29.29 ocsp2.globalsign.com
 2062. 119.29.29.29 ocsp3.globalsign.com
 2063. 119.29.29.29 ocsp4.globalsign.com
 2064. 119.29.29.29 ocsp5.globalsign.com
 2065. 119.29.29.29 tj.video.qq.com
 2066. 119.29.29.29 b.scorecardresearch.com
 2067. 119.29.29.29 wx.qlogo.cn
 2068. 119.29.29.29 aeventlog.beacon.qq.com
 2069. 119.29.29.29 lcsdk.3g.qq.com
 2070. 119.29.29.29 yyb.eve.mdt.qq.com
 2071. 119.29.29.29 mayyb.cross.3g.qq.com
 2072. 119.29.29.29 market.m.qq.com
 2073. 119.29.29.29 yun-hl.3g.qq.com
 2074. 119.29.29.29 log.tbs.qq.com
 2075. 119.29.29.29 log.wtlogin.qq.com
 2076. 119.29.29.29 pms.mb.qq.com
 2077. 119.29.29.29 cgi.connect.qq.com
 2078. 119.29.29.29 cdn.wetest.qq.com
 2079. 119.29.29.29 kog.vmp.qq.com
 2080. 119.29.29.29 vmp.qq.com
 2081. 119.29.29.29 game.str.mdt.qq.com
 2082. 119.29.29.29 game.eve.mdt.qq.com
 2083. 119.29.29.29 portal.wsds.cn
 2084. 119.29.29.29 sngmta.qq.com
 2085. 119.29.29.29 cfg.imtt.qq.com
 2086. 119.29.29.29 qbwup.imtt.qq.com
 2087. 119.29.29.29 cfm.pandora.game.qq.com
 2088. 119.29.29.29 aexception.bugly.qq.com
 2089. 119.29.29.29 astat.bugly.qq.com
 2090. 119.29.29.29 dlied.qq.com
 2091. 119.29.29.29 121.57.67.104
 2092. 119.29.29.29 182.254.10.42
 2093. 119.29.29.29 121.51.67.113
 2094. 119.29.29.29 140.207.179.156
 2095. 119.29.29.29 183.192.196.182
 2096. 119.29.29.29 182.254.74.48
 2097. 119.29.29.29 223.167.86.33
 2098. 119.29.29.29 125.39.241.248
 2099. 119.29.29.29 101.226.76.164
 2100. 119.29.29.29 182.254.88.150
 2101. 119.29.29.29 c.isdspeed.qq.com
 2102. 119.29.29.29 down.qq.com
 2103. 119.29.29.29 image.qsm.qq.com
 2104. 119.29.29.29 log.tbs.qq.com
 2105. 119.29.29.29 dlied5.qq.com
 2106. 119.29.29.29 wspeed.qq.com
 2107. 119.29.29.29 mobile.opensdk.com
 2108. 119.29.29.29 appsupport.qq.com
 2109. 119.29.29.29 commdata.v.qq.com
 2110. 119.29.29.29 oth.eve.mdt.qq.com
 2111. 119.29.29.29 android.bugly.qq.com
 2112. 119.29.29.29 pingma.qq.com
 2113. 119.29.29.29 clientreport.gfm.qq.com
 2114. 119.29.29.29 tpns.qq.com
 2115. 119.29.29.29 pmir.3g.qq.com
 2116. 119.29.29.29 mp.weixin.qq.com
 2117. 119.29.29.29 idc.dir.tdm.qq.com
 2118. 119.29.29.29 oth.str.mdt.qq.com
 2119. 119.29.29.29 pms.mb.qq.com
 2120. 119.29.29.29 cdn.wetest.qq.com
 2121. 119.29.29.29 apm.wetest.qq.com
 2122. 119.29.29.29 vmp.qq.com
 2123. 119.29.29.29 mgamevideo.serviceproxy.qq.com
 2124. 119.29.29.29 control.mna.qq.com
 2125. 119.29.29.29 minorshort.weixin.qq.com
 2126. 119.29.29.29 sq9.pg.qq.com
 2127. 119.29.29.29 shore.is.autonavi.com
 2128. 119.29.29.29 game.str.mdt.qq.com
 2129. 119.29.29.29 sngmta.qq.com
 2130. 119.29.29.29 idc.receiver.tdm.qq.com
 2131. 119.29.29.29 rqd.sparta.mig.tencent-cloud.net
 2132. 119.29.29.29 cdn.wetest.qq.com.cloud.tc.qq.com
 2133. 119.29.29.29 pingmid.qq.com
 2134. 119.29.29.29 sq11.pg.qq.com
 2135. 119.29.29.29 cgcol.amap.com
 2136. 119.29.29.29 mazu.3g.qq.com
 2137. 119.29.29.29 pms.mb.qq.com
 2138. 119.29.29.29 stats.umsns.com
 2139. 119.29.29.29 ts8.qq.com
 2140. 119.29.29.29 log1.wtlogin.qq.com
 2141. 119.29.29.29 gdynamic.qpic.cn
 2142. 119.29.29.29 ts9.qq.com
 2143. 119.29.29.29 ts7.qq.com
 2144. 119.29.29.29 ts6.qq.com
 2145. 119.29.29.29 ts5.qq.com
 2146. 119.29.29.29 ts4.qq.com
 2147. 119.29.29.29 ts3.qq.com
 2148. 119.29.29.29 ts2.qq.com
 2149. 119.29.29.29 ts1.qq.com
 2150. 119.29.29.29 log.wtlogin.qq.com
 2151. 119.29.29.29 sdksp.video.qq.com
 2152. 119.29.29.29 www.googleapis.com
 2153. 119.29.29.29 masdk.3g.qq.com
 2154. 119.29.29.29 qappcenter.3g.qq.com
 2155. 119.29.29.29 m.qpic.cn
 2156. 119.29.29.29 dlied2.qq.com
 2157. 119.29.29.29 dlied3.qq.com
 2158. 119.29.29.29 dlied4.qq.com
 2159. 119.29.29.29 dlied5.qq.com
 2160. 119.29.29.29 dlied6.qq.com
 2161. 119.29.29.29 dlied1.tcdn.qq.com
 2162. 119.29.29.29 dlied1.tc.qq.com
 2163. 119.29.29.29 dlied2.tcdn.qq.com
 2164. 119.29.29.29 dlied2.tc.qq.com
 2165. 119.29.29.29 dlied3.tcdn.qq.com
 2166. 119.29.29.29 dlied3.tc.qq.com
 2167. 119.29.29.29 dlied4.tcdn.qq.com
 2168. 119.29.29.29 dlied4.tc.qq.com
 2169. 119.29.29.29 dlied5.tcdn.qq.com
 2170. 119.29.29.29 dlied5.tc.qq.com
 2171. 119.29.29.29 dlied6.tcdn.qq.com
 2172. 119.29.29.29 dlied6.tc.qq.com
 2173. 119.29.29.29 appsupport.qq.com
 2174. 119.29.29.29 commdata.v.qq.com
 2175. 119.29.29.29 oth.eve.mdt.qq.com
 2176. 119.29.29.29 android.bugly.qq.com
 2177. 119.29.29.29 pingma.qq.com
 2178. 119.29.29.29 clientreport.gfm.qq.com
 2179. 119.29.29.29 tpns.qq.com
 2180. 119.29.29.29 google.com
 2181. 119.29.29.29 facebook.com
 2182. 119.29.29.29 youtube.com
 2183. 119.29.29.29 gameguardian.net
 2184. 119.29.29.29 bilibili.com
 2185. 119.29.29.29 pmir.3g.qq.com
 2186. 119.29.29.29 mp.weixin.qq.com
 2187. 119.29.29.29 idc.dir.tdm.qq.com
 2188. 119.29.29.29 oth.str.mdt.qq.com
 2189. 119.29.29.29 pms.mb.qq.com
 2190. 119.29.29.29 cdn.wetest.qq.com
 2191. 119.29.29.29 apm.wetest.qq.com
 2192. 119.29.29.29 vmp.qq.com
 2193. 119.29.29.29 mgamevideo.serviceproxy.qq.com
 2194. 119.29.29.29 control.mna.qq.com
 2195. 119.29.29.29 minorshort.weixin.qq.com
 2196. 119.29.29.29 q.qlogo.cn
 2197. 119.29.29.29 me.zdrig.com
 2198. 119.29.29.29 av1.xdring.com
 2199. 119.29.29.29 www.googleapis.com
 2200. 119.29.29.29 lbs.map.qq.com
 2201. 119.29.29.29 info.3g.qq.com
 2202. 119.29.29.29 play.googleapis.com
 2203. 119.29.29.29 masdk.3g.qq.com
 2204. 119.29.29.29 qappcenter.3g.qq.com
 2205. 119.29.29.29 m.qpic.cn
 2206. 119.29.29.29 api.ribaoapi.com
 2207. 119.29.29.29 speed.ino.qq.com
 2208. 119.29.29.29 me.xdring.com
 2209. 119.29.29.29 sdksp.video.qq.com
 2210. 119.29.29.29 android.rqd.qq.com
 2211. 119.29.29.29 vv.video.qq.com
 2212. 119.29.29.29 bkcommdata.v.qq.com
 2213. 119.29.29.29 c.isdspeed.qq.com
 2214. 119.29.29.29 android.clients.google.com
 2215. 119.29.29.29 yun-hl.3g.qq.com
 2216. 119.29.29.29 idcconfig.gcloud.qq.com
 2217. 119.29.29.29 mazu.3g.qq.com
 2218. 119.29.29.29 aeventlog.beacon.qq.com
 2219. 119.29.29.29 configsvr.msf.3g.qq.com
 2220. 119.29.29.29 msfwifi.3g.qq.com
 2221. 119.29.29.29 sqlobby.pg.com
 2222. 119.29.29.29 pg.qq.com
 2223. 119.29.29.29 gameeve.beacon.qq.com
 2224. 119.29.29.29 gamestr.beacon.qq.com
 2225. 119.29.29.29 app.adjust.com
 2226. 119.29.29.29 me.xdrig.com
 2227. 119.29.29.29 udpolimenew.baidu.com
 2228. 119.29.29.29 vp.html5.qq.com
 2229. 119.29.29.29 abc.binmt.cc
 2230. 119.29.29.29 apilocate.amap.com
 2231. 119.29.29.29 alog.umeng.com
 2232. 119.29.29.29 r6.mo.baidu.com
 2233. 119.29.29.29 qs.game.qq.com
 2234. 119.29.29.29 qos.gcloud.qq.com
 2235. 119.29.29.29 cgi.connect.qq.com
 2236. 119.29.29.29 graph.facebook.com
 2237. 119.29.29.29 openmobile.qq.com
 2238. 119.29.29.29 mapp.qzone.qq.com
 2239. 119.29.29.29 rlog.video.qq.com
 2240. 119.29.29.29 rr.video.qq.com
 2241. 119.29.29.29 cdn.wetst.qq.com
 2242. 119.29.29.29 apn.wetst.qq.com
 2243. 119.29.29.29 idc.receiver.tdm.qq.com
 2244. 119.29.29.29 qos.game.qq.com
 2245. 119.29.29.29 apm.wetst.qq.com
 2246. 119.29.29.29 tools.3g.qq.com
 2247. 119.29.29.29 capi.voice.gcloud.qq.com
 2248. 119.29.29.29 cs.mbgame.gamesafe.qq.com
 2249. 119.29.29.29 wspeed.qq.com
 2250. 119.29.29.29 bksdksq.video.qq.com
 2251. 119.29.29.29 bkvv.video.qq.con
 2252. 119.29.29.29 apse.ludashi.com
 2253. 119.29.29.29 sq9.pg.qq.com
 2254. 119.29.29.29 str.mdt.qq.com
 2255. 119.29.29.29 sqlobby.pg.qq.com
 2256. 119.29.29.29 gcloud.qq.com
 2257. 172.168.0.150 www.baidu.com
 2258. 172.168.0.150 m.baidu.com
 2259. 172.168.0.150 down.qq.cn
 2260. 172.168.0.150 m.weibo.cn
 2261. 172.168.0.150 weibo.com
 2262. 172.168.0.150 m.weibo.com
 2263. 172.168.0.150 qq.com
 2264. 172.168.0.150 qq.cn
 2265. 172.168.0.150 m.qq.com
 2266. 172.168.0.150 www.qq.com
 2267. 172.168.0.150 mb.yidianzixun.com
 2268. 172.168.0.150 gameguardian.com
 2269. 172.168.0.150 gameguardian.cn
 2270. 172.168.0.150 baidu.com
 2271. 172.168.0.150 baidu.cn
 2272. 172.168.0.150 baidu.com.cn
 2273. 172.168.0.150 str.mdt.qq.com
 2274. 172.168.0.150 sqlobby.pg.qq.com
 2275. 172.168.0.150 gcloud.qq.com
 2276. 172.168.0.150 me.zdrig.com
 2277. 172.168.0.150 api.ribaoapi.com
 2278. 172.168.0.150 speed.ino.qq.com
 2279. 172.168.0.150 sdksp.video.qq.com
 2280. 172.168.0.150 vv.video.qq.com
 2281. 172.168.0.150 bkcommdata.v.qq.com
 2282. 172.168.0.150 android.clients.google.com
 2283. 172.168.0.150 msfwifi.3g.qq.com
 2284. 172.168.0.150 capi.voice.gcloud.qq.com
 2285. 172.168.0.150 cs.mbgame.gamesafe.qq.com
 2286. 172.168.0.150 sqlobby.pg.com
 2287. 172.168.0.150 pg.qq.com
 2288. 172.168.0.150 gameeve.beacon.qq.com
 2289. 172.168.0.150 gamestr.beacon.qq.com
 2290. 172.168.0.150 app.adjust.com
 2291. 172.168.0.150 me.xdrig.com
 2292. 172.168.0.150 www.googleapis.com
 2293. 172.168.0.150 info.3g.qq.com
 2294. 172.168.0.150 play.googleapis.com
 2295. 172.168.0.150 masdk.3g.qq.com
 2296. 172.168.0.150 udpolimenew.baidu.com
 2297. 172.168.0.150 vp.html5.qq.com
 2298. 172.168.0.150 abc.binmt.cc
 2299. 172.168.0.150 apilocate.amap.com
 2300. 172.168.0.150 r6.mo.baidu.com
 2301. 172.168.0.150 qs.game.qq.com
 2302. 172.168.0.150 qos.gcloud.qq.com
 2303. 172.168.0.150 graph.facebook.com
 2304. 172.168.0.150 mapp.qzone.qq.com
 2305. 172.168.0.150 m.qpic.cn
 2306. 172.168.0.150 rlog.video.qq.com
 2307. 172.168.0.150 av1.xdring.com
 2308. 172.168.0.150 rr.video.qq.com
 2309. 172.168.0.150 cdn.wetst.qq.com
 2310. 172.168.0.150 apn.wetst.qq.com
 2311. 172.168.0.150 me.xdring.com
 2312. 172.168.0.150 apm.wetst.qq.com
 2313. 172.168.0.150 tools.3g.qq.com
 2314. 172.168.0.150 apse.ludashi.com
 2315. 172.168.0.150 111.40.180.105
 2316. 172.168.0.150 chong.qq.com
 2317. 172.168.0.150 157.255.192.104
 2318. 172.168.0.150 117.175.89.168
 2319. 172.168.0.150 111.13.36.102
 2320. 172.168.0.150 111.19.228.99
 2321. 172.168.0.150 ossweb-img.qq.com
 2322. 172.168.0.150 api.unipay.qq.com
 2323. 172.168.0.150 down1.qq.com
 2324. 172.168.0.150 down2.qq.com
 2325. 172.168.0.150 223.111.113.110
 2326. 172.168.0.150 openmobile.qq.com
 2327. 172.168.0.150 183.203.17.14
 2328. 172.168.0.150 bilibili.com
 2329. 172.168.0.150 pingjs.qq.com
 2330. 172.168.0.150 pingfore.qq.com
 2331. 172.168.0.150 sq8.pg.qq.com
 2332. 172.168.0.150 apps.game.qq.com
 2333. 172.168.0.150 183.192.192.158
 2334. 172.168.0.150 121.51.36.19
 2335. 172.168.0.150 183.192.199.25
 2336. 172.168.0.150 111.13.140.82
 2337. 172.168.0.150 117.144.242.21
 2338. 172.168.0.150 183.192.200.59
 2339. 172.168.0.150 180.163.21.48
 2340. 172.168.0.150 223.167.252.146
 2341. 172.168.0.150 223.167.252.154
 2342. 172.168.0.150 210.22.247.101
 2343. 172.168.0.150 210.22.247.103
 2344. 172.168.0.150 210.22.247.104
 2345. 172.168.0.150 210.22.247.107
 2346. 172.168.0.150 210.22.247.108
 2347. 172.168.0.150 223.167.252.141
 2348. 172.168.0.150 223.167.252.143
 2349. 172.168.0.150 210.22.247.113
 2350. 172.168.0.150 163.117.89.192
 2351. 172.168.0.150 140.207.54.51
 2352. 172.168.0.150 58.251.106.109
 2353. 172.168.0.150 58.250.137.42
 2354. 172.168.0.150 58.247.214.32
 2355. 172.168.0.150 220.249.243.107
 2356. 172.168.0.150 223.167.104.26
 2357. 172.168.0.150 180.153.162.111
 2358. 172.168.0.150 140.207.54.118
 2359. 172.168.0.150 140.207.135.21
 2360. 172.168.0.150 140.207.69.43
 2361. 172.168.0.150 223.167.252.144
 2362. 172.168.0.150 223.167.104.108
 2363. 172.168.0.150 223.167.252.145
 2364. 172.168.0.150 140.207.54.117
 2365. 172.168.0.150 58.246.220.12
 2366. 172.168.0.150 140.207.123.184
 2367. 172.168.0.150 163.177.90.103
 2368. 172.168.0.150 58.251.139.182
 2369. 172.168.0.150 mtrace.qq.com
 2370. 172.168.0.150 cdn.ark.qq.com
 2371. 172.168.0.150 comdata.v.qq.com
 2372. 172.168.0.150 thirdqq.qlogo.cn
 2373. 172.168.0.150 cmshow.gtimg.cn
 2374. 172.168.0.150 api.weibo.com
 2375. 172.168.0.150 3gimg.qq.com
 2376. 172.168.0.150 android.rqd.qq.com
 2377. 172.168.0.150 isdspeed.qq.com
 2378. 172.168.0.150 lbs.map.qq.com
 2379. 172.168.0.150 alog.umeng.com
 2380. 172.168.0.150 i.gtimg.cn
 2381. 172.168.0.150 qappcenter.3g.qq.com
 2382. 172.168.0.150 idcconfig.gcloud.qq.com
 2383. 172.168.0.150 btrace.qq.com
 2384. 172.168.0.150 data.video.qq.com
 2385. 172.168.0.150 vm.gtimg.cn
 2386. 172.168.0.150 access.video.qq.com
 2387. 172.168.0.150 node.video.qq.com
 2388. 172.168.0.150 puui.qpic.cn
 2389. 172.168.0.150 img1.gtimg.com
 2390. 172.168.0.150 ts10.qq.com
 2391. 172.168.0.150 mayyb.3g.qq.com
 2392. 172.168.0.150 rcgi.video.qq.com
 2393. 172.168.0.150 configsvr.msf.3g.qq.com
 2394. 172.168.0.150 upmobile.v.qq.com
 2395. 172.168.0.150 sf.symcd.com
 2396. 172.168.0.150 im.qq.com
 2397. 172.168.0.150 tunnel.video.qq.com
 2398. 172.168.0.150 dldir1.qq.com
 2399. 172.168.0.150 dldir2.qq.com
 2400. 172.168.0.150 dldir3.qq.com
 2401. 172.168.0.150 dldir4.qq.com
 2402. 172.168.0.150 dldir5.qq.com
 2403. 172.168.0.150 omgid.qq.com
 2404. 172.168.0.150 cache.tv.qq.com
 2405. 172.168.0.150 ocsp1.globalsign.com
 2406. 172.168.0.150 ocsp2.globalsign.com
 2407. 172.168.0.150 ocsp3.globalsign.com
 2408. 172.168.0.150 ocsp4.globalsign.com
 2409. 172.168.0.150 ocsp5.globalsign.com
 2410. 172.168.0.150 tj.video.qq.com
 2411. 172.168.0.150 b.scorecardresearch.com
 2412. 172.168.0.150 wx.qlogo.cn
 2413. 172.168.0.150 aeventlog.beacon.qq.com
 2414. 172.168.0.150 lcsdk.3g.qq.com
 2415. 172.168.0.150 yyb.eve.mdt.qq.com
 2416. 172.168.0.150 mayyb.cross.3g.qq.com
 2417. 172.168.0.150 market.m.qq.com
 2418. 172.168.0.150 yun-hl.3g.qq.com
 2419. 172.168.0.150 kog.vmp.qq.com
 2420. 172.168.0.150 game.eve.mdt.qq.com
 2421. 172.168.0.150 portal.wsds.cn
 2422. 172.168.0.150 cfg.imtt.qq.com
 2423. 172.168.0.150 qbwup.imtt.qq.com
 2424. 172.168.0.150 cfm.pandora.game.qq.com
 2425. 172.168.0.150 aexception.bugly.qq.com
 2426. 172.168.0.150 astat.bugly.qq.com
 2427. 172.168.0.150 dlied.qq.com
 2428. 172.168.0.150 121.57.67.104
 2429. 172.168.0.150 182.254.10.42
 2430. 127.0.0.1 game.eve.mdt.qq.com
 2431. 127.0.0.1 down.qq.com
 2432. 127.0.0.1 pingma.qq.com
 2433. 127.0.0.1 astat.bugly.qq.com
 2434. 127.0.0.1 astat.bugly.qq.com
 2435. 183.192.196.182 game.eve.mdt.qq.com
 2436. 121.51.23.12 pingma.qq.com
 2437. 121.51.15.38 pingma.qq.com
 2438. 127.0.0.1 api.unipay.qq.com
 2439. 127.0.0.1 3gimg.qq.com
 2440. 127.0.0.1 api.unipay.qq.com
 2441. 127.0.0.1 pingma.qq.com
 2442. 127.0.0.1 game.eve.mdt.qq.com
 2443. 127.0.0.1 pmir.3g.qq.com
 2444. 127.0.0.1 223.111.154.43
 2445. 127.0.0.1 astat.bugly.qq.com
 2446. 127.0.0.1 pingma.qq.com
 2447. 216.58.221.238 dlied1.qq.com
 2448. 216.58.221.238 dlied2.qq.com
 2449. 216.58.221.238 dlied3.qq.com
 2450. 216.58.221.238 dlied4.qq.com
 2451. 216.58.221.238 dlied5.qq.com
 2452. 216.58.221.238 dlied6.qq.com
 2453. 216.58.221.238 dlied1.tcdn.qq.com
 2454. 216.58.221.238 dlied1.tc.qq.com
 2455. 216.58.221.238 dlied2.tcdn.qq.com
 2456. 216.58.221.238 dlied2.tc.qq.com
 2457. 216.58.221.238 dlied3.tcdn.qq.com
 2458. 216.58.221.238 dlied3.tc.qq.com
 2459. 216.58.221.238 dlied4.tcdn.qq.com
 2460. 216.58.221.238 dlied4.tc.qq.com
 2461. 216.58.221.238 dlied5.tcdn.qq.com
 2462. 216.58.221.238 dlied5.tc.qq.com
 2463. 216.58.221.238 dlied6.tcdn.qq.com
 2464. 216.58.221.238 dlied6.tc.qq.com
 2465. 216.58.221.238 appsupport.qq.com
 2466. 216.58.221.238 commdata.v.qq.com
 2467. 216.58.221.238 oth.eve.mdt.qq.com
 2468. 216.58.221.238 android.bugly.qq.com
 2469. 216.58.221.238 pingma.qq.com
 2470. 216.58.221.238 clientreport.gfm.qq.com
 2471. 216.58.221.238 tpns.qq.com
 2472. 216.58.221.238 google.com
 2473. 216.58.221.238 facebook.com
 2474. 216.58.221.238 youtube.com
 2475. 216.58.221.238 gameguardian.net
 2476. 216.58.221.238 bilibili.com
 2477. 216.58.221.238 pmir.3g.qq.com
 2478. 216.58.221.238 mp.weixin.qq.com
 2479. 216.58.221.238 idc.dir.tdm.qq.com
 2480. 216.58.221.238 oth.str.mdt.qq.com
 2481. 216.58.221.238 pms.mb.qq.com
 2482. 216.58.221.238 cdn.wetest.qq.com
 2483. 216.58.221.238 apm.wetest.qq.com
 2484. 216.58.221.238 vmp.qq.com
 2485. 216.58.221.238 mgamevideo.serviceproxy.qq.com
 2486. 216.58.221.238 control.mna.qq.com
 2487. 216.58.221.238 minorshort.weixin.qq.com
 2488. 216.58.221.238 q.qlogo.cn
 2489. 216.58.221.238 me.zdrig.com
 2490. 216.58.221.238 av1.xdring.com
 2491. 216.58.221.238 www.googleapis.com
 2492. 216.58.221.238 lbs.map.qq.com
 2493. 216.58.221.238 info.3g.qq.com
 2494. 216.58.221.238 play.googleapis.com
 2495. 216.58.221.238 masdk.3g.qq.com
 2496. 216.58.221.238 qappcenter.3g.qq.com
 2497. 216.58.221.238 m.qpic.cn
 2498. 216.58.221.238 api.ribaoapi.com
 2499. 216.58.221.238 speed.ino.qq.com
 2500. 216.58.221.238 me.xdring.com
 2501. 216.58.221.238 sdksp.video.qq.com
 2502. 216.58.221.238 android.rqd.qq.com
 2503. 216.58.221.238 vv.video.qq.com
 2504. 216.58.221.238 bkcommdata.v.qq.com
 2505. 216.58.221.238 c.isdspeed.qq.com
 2506. 216.58.221.238 android.clients.google.com
 2507. 216.58.221.238 yun-hl.3g.qq.com
 2508. 216.58.221.238 idcconfig.gcloud.qq.com
 2509. 216.58.221.238 mazu.3g.qq.com
 2510. 216.58.221.238 aeventlog.beacon.qq.com
 2511. 216.58.221.238 configsvr.msf.3g.qq.com
 2512. 216.58.221.238 msfwifi.3g.qq.com
 2513. 216.58.221.238 sqlobby.pg.com
 2514. 216.58.221.238 pg.qq.com
 2515. 216.58.221.238 gameeve.beacon.qq.com
 2516. 216.58.221.238 gamestr.beacon.qq.com
 2517. 216.58.221.238 app.adjust.com
 2518. 216.58.221.238 me.xdrig.com
 2519. 216.58.221.238 udpolimenew.baidu.com
 2520. 216.58.221.238 vp.html5.qq.com
 2521. 216.58.221.238 abc.binmt.cc
 2522. 216.58.221.238 apilocate.amap.com
 2523. 216.58.221.238 alog.umeng.com
 2524. 216.58.221.238 r6.mo.baidu.com
 2525. 216.58.221.238 qs.game.qq.com
 2526. 216.58.221.238 qos.gcloud.qq.com
 2527. 216.58.221.238 cgi.connect.qq.com
 2528. 216.58.221.238 graph.facebook.com
 2529. 216.58.221.238 openmobile.qq.com
 2530. 216.58.221.238 mapp.qzone.qq.com
 2531. 216.58.221.238 rlog.video.qq.com
 2532. 216.58.221.238 rr.video.qq.com
 2533. 216.58.221.238 cdn.wetst.qq.com
 2534. 216.58.221.238 apn.wetst.qq.com
 2535. 216.58.221.238 idc.receiver.tdm.qq.com
 2536. 216.58.221.238 qos.game.qq.com
 2537. 216.58.221.238 apm.wetst.qq.com
 2538. 216.58.221.238 tools.3g.qq.com
 2539. 216.58.221.238 capi.voice.gcloud.qq.com
 2540. 216.58.221.238 cs.mbgame.gamesafe.qq.com
 2541. 216.58.221.238 wspeed.qq.com
 2542. 216.58.221.238 bksdksq.video.qq.com
 2543. 216.58.221.238 bkvv.video.qq.con
 2544. 216.58.221.238 apse.ludashi.com
 2545. 216.58.221.238 sq9.pg.qq.com
 2546. 216.58.221.238 str.mdt.qq.com
 2547. 216.58.221.238 sqlobby.pg.qq.com
 2548. 216.58.221.238 gcloud.qq.com
 2549. 47.96.226.120 dlied1.qq.com
 2550. 47.96.226.120 dlied2.qq.com
 2551. 47.96.226.120 dlied3.qq.com
 2552. 47.96.226.120 dlied4.qq.com
 2553. 47.96.226.120 dlied5.qq.com
 2554. 47.96.226.120 dlied6.qq.com
 2555. 47.96.226.120 dlied1.tcdn.qq.com
 2556. 47.96.226.120 dlied1.tc.qq.com
 2557. 47.96.226.120 dlied2.tcdn.qq.com
 2558. 47.96.226.120 dlied2.tc.qq.com
 2559. 47.96.226.120 dlied3.tcdn.qq.com
 2560. 47.96.226.120 dlied3.tc.qq.com
 2561. 47.96.226.120 dlied4.tcdn.qq.com
 2562. 47.96.226.120 dlied4.tc.qq.com
 2563. 47.96.226.120 dlied5.tcdn.qq.com
 2564. 47.96.226.120 dlied5.tc.qq.com
 2565. 47.96.226.120 dlied6.tcdn.qq.com
 2566. 47.96.226.120 dlied6.tc.qq.com
 2567. 47.96.226.120 appsupport.qq.com
 2568. 47.96.226.120 commdata.v.qq.com
 2569. 47.96.226.120 oth.eve.mdt.qq.com
 2570. 47.96.226.120 android.bugly.qq.com
 2571. 47.96.226.120 pingma.qq.com
 2572. 47.96.226.120 clientreport.gfm.qq.com
 2573. 47.96.226.120 tpns.qq.com
 2574. 47.96.226.120 google.com
 2575. 47.96.226.120 facebook.com
 2576. 47.96.226.120 youtube.com
 2577. 47.96.226.120 gameguardian.net
 2578. 47.96.226.120 bilibili.com
 2579. 47.96.226.120 pmir.3g.qq.com
 2580. 47.96.226.120 mp.weixin.qq.com
 2581. 47.96.226.120 idc.dir.tdm.qq.com
 2582. 47.96.226.120 oth.str.mdt.qq.com
 2583. 47.96.226.120 pms.mb.qq.com
 2584. 47.96.226.120 cdn.wetest.qq.com
 2585. 47.96.226.120 apm.wetest.qq.com
 2586. 47.96.226.120 vmp.qq.com
 2587. 47.96.226.120 mgamevideo.serviceproxy.qq.com
 2588. 47.96.226.120 control.mna.qq.com
 2589. 47.96.226.120 minorshort.weixin.qq.com
 2590. 47.96.226.120 sq9.pg.qq.com
 2591. 47.96.226.120 gameguardian.com
 2592. 47.96.226.120 gameguardian.cn
 2593. 47.96.226.120 q.qlogo.cn
 2594. 47.96.226.120 down.qq.cn
 2595. 47.96.226.120 cgi.connect.qq.com
 2596. 47.96.226.120 m.weibo.cn
 2597. 47.96.226.120 weibo.com
 2598. 47.96.226.120 m.weibo.com
 2599. 47.96.226.120 qq.com
 2600. 47.96.226.120 qq.cn
 2601. 47.96.226.120 m.qq.com
 2602. 47.96.226.120 www.qq.com
 2603. 47.96.226.120 qos.game.qq.com
 2604. 47.96.226.120 182.254.116.117
 2605. 47.96.226.119 182.254.116.117
 2606. 47.96.226.120 mb.yidianzixun.com
 2607. 47.96.226.120 str.mdt.qq.com
 2608. 47.96.226.120 sqlobby.pg.qq.com
 2609. 47.96.226.120 gcloud.qq.com
 2610. 132.232.173.228 gameguardian.net
 2611. 132.232.173.228 gameguardian.com
 2612. 132.232.173.228 gameguardian.cn
 2613. 132.232.173.228 oth.eve.mdt.qq.com
 2614. 132.232.173.225 oth.eve.mdt.qq.com
 2615. 132.232.173.224 oth.eve.mdt.qq.com
 2616. 132.232.173.228 pingma.qq.com
 2617. 132.232.173.227 pingma.qq.com
 2618. 132.232.173.226 pingma.qq.com
 2619. 132.232.173.228 q.qlogo.cn
 2620. 132.232.173.227 q.qlogo.cn
 2621. 132.232.173.226 q.qlogo.cn
 2622. 132.232.173.228 cdn.wetest.qq.com
 2623. 132.232.173.223 cdn.wetest.qq.com
 2624. 132.232.173.229 cdn.wetest.qq.com
 2625. 132.232.173.228 oth.str.mdt.qq.com
 2626. 132.232.173.228 dlied1.qq.com
 2627. 132.232.173.238 dlied1.qq.com
 2628. 132.232.173.220 dlied1.qq.com
 2629. 132.232.173.229 dlied1.qq.com
 2630. 132.232.173.228 appsupport.qq.com
 2631. 132.232.173.228 qos.game.qq.com
 2632. 132.232.173.238 oth.str.mdt.qq.com
 2633. 132.232.197.87 dlied1.qq.com
 2634. 132.232.197.86 dlied1.qq.com
 2635. 132.232.197.85 dlied1.qq.com
 2636. 132.232.197.84 mb.yidianzixun.com
 2637. 132.232.197.83 qos.game.qq.com
 2638. 132.232.197.86 gameguardian.net
 2639. 132.232.197.85 gameguardian.com
 2640. 132.232.197.87 gameguardian.cn
 2641. 132.232.197.84 oth.eve.mdt.qq.com
 2642. 132.232.197.88 oth.eve.mdt.qq.com
 2643. 132.232.197.87 oth.eve.mdt.qq.com
 2644. 132.232.197.88 pingma.qq.com
 2645. 132.232.197.86 pingma.qq.com
 2646. 132.232.197.87 pingma.qq.com
 2647. 132.232.197.67 q.qlogo.cn
 2648. 132.232.197.97 q.qlogo.cn
 2649. 132.232.197.87 q.qlogo.cn
 2650. 132.232.197.37 cdn.wetest.qq.com
 2651. 132.232.197.87 cdn.wetest.qq.com
 2652. 132.232.197.47 cdn.wetest.qq.com
 2653. 132.232.197.87 appsupport.qq.com
 2654. 132.232.197.67 oth.str.mdt.qq.com
 2655. 132.232.197.47 oth.str.mdt.qq.com
 2656. 132.232.197.87 oth.str.mdt.qq.com
 2657. 132.232.197.67 android.bugly.qq.com
 2658. 132.232.197.57 android.bugly.qq.com
 2659. 132.232.197.87 android.bugly.qq.com
 2660. 216.58.221.238 caipi.voice.gcloud.qq.com
 2661. 216.58.221.238 capi.voice.gcloud.qq.com
 2662. thirdwx.qlogo.cn
 2663. dns.weixin.qq.com
 2664. 216.58.221.238 sqlobby.pg.com7
 2665. 226.59.232.147 dlied1.qq.com
 2666. 226.59.232.147 dlied2.qq.com
 2667. 226.59.232.147 dlied3.qq.com
 2668. 226.59.232.147 dlied4.qq.com
 2669. 226.59.232.147 dlied5.qq.com
 2670. 226.59.232.147 dlied6.qq.com
 2671. 226.59.232.147 dlied1.tcdn.qq.com
 2672. 226.59.232.147 dlied1.tc.qq.com
 2673. 226.59.232.147 dlied2.tcdn.qq.com
 2674. 226.59.232.147 dlied2.tc.qq.com
 2675. 226.59.232.147 dlied3.tcdn.qq.com
 2676. 226.59.232.147 dlied3.tc.qq.com
 2677. 226.59.232.147 dlied4.tcdn.qq.com
 2678. 226.59.232.147 dlied4.tc.qq.com
 2679. 226.59.232.147 dlied5.tcdn.qq.com
 2680. 226.59.232.147 dlied5.tc.qq.com
 2681. 226.59.232.147 dlied6.tcdn.qq.com
 2682. 226.59.232.147 dlied6.tc.qq.com
 2683. 226.59.232.147 appsupport.qq.com
 2684. 226.59.232.147 commdata.v.qq.com
 2685. 226.59.232.147 oth.eve.mdt.qq.com
 2686. 226.59.232.147 android.bugly.qq.com
 2687. 226.59.232.147 pingma.qq.com
 2688. 226.59.232.147 clientreport.gfm.qq.com
 2689. 226.59.232.147 tpns.qq.com
 2690. 226.59.232.147 google.com
 2691. 226.59.232.147 facebook.com
 2692. 226.59.232.147 youtube.com
 2693. 226.59.232.147 gameguardian.net
 2694. 226.59.232.147 bilibili.com
 2695. 226.59.232.147 pmir.3g.qq.com
 2696. 226.59.232.147 mp.weixin.qq.com
 2697. 226.59.232.147 idc.dir.tdm.qq.com
 2698. 226.59.232.147 oth.str.mdt.qq.com
 2699. 226.59.232.147 pms.mb.qq.com
 2700. 226.59.232.147 cdn.wetest.qq.com
 2701. 226.59.232.147 apm.wetest.qq.com
 2702. 226.59.232.147 vmp.qq.com
 2703. 226.59.232.147 mgamevideo.serviceproxy.qq.com
 2704. 226.59.232.147 control.mna.qq.com
 2705. 226.59.232.147 minorshort.weixin.qq.com
 2706. 226.59.232.147 sq9.pg.qq.com
 2707. 226.59.232.147 caipi.voice.gcloud.qq.com
 2708. 226.59.232.147 q.qlogo.cn
 2709. 226.59.232.147 sqlobby.pg.com7
 2710. 226.59.232.147 pg.qq.com
 2711. 226.59.232.147 gameeve.beacon.qq.com
 2712. 226.59.232.147 gamestr.beacon.qq.com
 2713. 226.59.232.147 app.adjust.com
 2714. 226.59.232.147 me.zdrig.com
 2715. 226.59.232.147 av1.xdring.com
 2716. 226.59.232.147 capi.voice.gcloud.qq.com
 2717. 226.59.232.147 www.googleapis.com
 2718. 226.59.232.147 lbs.map.qq.com
 2719. 226.59.232.147 info.3g.qq.com
 2720. 226.59.232.147 play.googleapis.com
 2721. 226.59.232.147 masdk.3g.qq.com
 2722. 226.59.232.147 qappcenter.3g.qq.com
 2723. 226.59.232.147 m.qpic.cn
 2724. 226.59.232.147 api.ribaoapi.com
 2725. 226.59.232.147 speed.ino.qq.com
 2726. 226.59.232.147 me.xdring.com
 2727. 226.59.232.147 cs.mbgame.gamesafe.qq.com
 2728. 226.59.232.147 sdksp.video.qq.com
 2729. 226.59.232.147 android.rqd.qq.com
 2730. 226.59.232.147 vv.video.qq.com
 2731. 226.59.232.147 bkcommdata.v.qq.com
 2732. 226.59.232.147 c.isdspeed.qq.com
 2733. 226.59.232.147 android.clients.google.com
 2734. 124.160.127.201 3gdl.tcdn.qq.com
 2735. 124.160.127.201 3gdl.tc.qq.com
 2736. 124.160.127.201 soft.tbs.imtt.tc.qq.com
 2737. 124.160.127.201 soft.tbs.imtt.qq.com
 2738. 124.160.127.201 mtt.eve.mdt.qq.com
 2739. 124.160.127.201 mtd.qq.com
 2740. 124.160.127.201 codepay.fateqq.com
 2741. 124.160.127.201 tiny.china.qiniu.cloud.cdntip.com
 2742. 124.160.127.201 temp.p23.tc.cdntip.com
 2743. 209.213.223.18 dlied1.qq.com
 2744. 209.213.223.18 dlied2.qq.com
 2745. 209.213.223.18 dlied3.qq.com
 2746. 209.213.223.18 dlied4.qq.com
 2747. 209.213.223.18 dlied5.qq.com
 2748. 209.213.223.18 dlied6.qq.com
 2749. 209.213.223.18 dlied1.tcdn.qq.com
 2750. 209.213.223.18 dlied1.tc.qq.com
 2751. 209.213.223.18 dlied2.tcdn.qq.com
 2752. 209.213.223.18 dlied2.tc.qq.com
 2753. 209.213.223.18 dlied3.tcdn.qq.com
 2754. 209.213.223.18 dlied3.tc.qq.com
 2755. 209.213.223.18 dlied4.tcdn.qq.com
 2756. 209.213.223.18 dlied4.tc.qq.com
 2757. 209.213.223.18 dlied5.tcdn.qq.com
 2758. 209.213.223.18 dlied5.tc.qq.com
 2759. 209.213.223.18 dlied6.tcdn.qq.com
 2760. 209.213.223.18 dlied6.tc.qq.com
 2761. 209.213.223.18 appsupport.qq.com
 2762. 209.213.223.18 commdata.v.qq.com
 2763. 209.213.223.18 oth.eve.mdt.qq.com
 2764. 209.213.223.18 android.bugly.qq.com
 2765. 209.213.223.18 pingma.qq.com
 2766. 209.213.223.18 clientreport.gfm.qq.com
 2767. 209.213.223.18 tpns.qq.com
 2768. 209.213.223.18 google.com
 2769. 209.213.223.18 facebook.com
 2770. 209.213.223.18 youtube.com
 2771. 209.213.223.18 gameguardian.net
 2772. 209.213.223.18 bilibili.com
 2773. 209.213.223.18 pmir.3g.qq.com
 2774. 209.213.223.18 mp.weixin.qq.com
 2775. 209.213.223.18 idc.dir.tdm.qq.com
 2776. 209.213.223.18 oth.str.mdt.qq.com
 2777. 209.213.223.18 pms.mb.qq.com
 2778. 209.213.223.18 cdn.wetest.qq.com
 2779. 209.213.223.18 apm.wetest.qq.com
 2780. 209.213.223.18 vmp.qq.com
 2781. 209.213.223.18 mgamevideo.serviceproxy.qq.com
 2782. 209.213.223.18 control.mna.qq.com
 2783. 209.213.223.18 minorshort.weixin.qq.com
 2784. 209.213.223.18 sq9.pg.qq.com
 2785. 209.213.223.18 www.dingd.cn
 2786. 209.213.223.18 api.dingd.cn
 2787. 209.213.223.18 www.dingd.cn
 2788. 209.213.223.18 api.dingd.cn
 2789. 209.213.223.18 www.dingd.cn
 2790. 209.213.223.18 caipi.voice.gcloud.qq.com
 2791. 209.213.223.18 q.qlogo.cn
 2792. 209.213.223.18 sqlobby.pg.com7
 2793. 209.213.223.18 pg.qq.com
 2794. 209.213.223.18 gameeve.beacon.qq.com
 2795. 209.213.223.18 gamestr.beacon.qq.com
 2796. 209.213.223.18 api.dingd.cn
 2797. 209.213.223.18 eth0.pal001dn01.yipes.com.
 2798. 127.0.0.1 www.dingd.cn
 2799. 127.0.0.1 api.dingd.cn
 2800. 209.213.223.18 app.adjust.com
 2801. 209.213.223.18 gameguardian.net
 2802. 209.213.223.18 me.zdrig.com
 2803. 209.213.223.18 av1.xdring.com
 2804. 209.213.223.18 capi.voice.gcloud.qq.com
 2805. 209.213.223.18 www.googleapis.com
 2806. 209.213.223.18 lbs.map.qq.com
 2807. 209.213.223.18 info.3g.qq.com
 2808. 209.213.223.18 play.googleapis.com
 2809. 209.213.223.18 masdk.3g.qq.com
 2810. 209.213.223.18 qappcenter.3g.qq.com
 2811. 209.213.223.18 m.qpic.cn
 2812. 209.213.223.18 api.ribaoapi.com
 2813.  209.213.223.18 speed.ino.qq.com
 2814.  209.213.223.18 me.xdring.com
 2815. 209.213.223.18 cs.mbgame.gamesafe.qq.com
 2816.  209.213.223.18 sdksp.video.qq.com
 2817. 209.213.223.18 android.rqd.qq.com
 2818. 209.213.223.18 vv.video.qq.com
 2819. 209.213.223.18 bkcommdata.v.qq.com
 2820. 209.213.223.18 c.isdspeed.qq.com
 2821. 209.213.223.18 android.clients.google.com
 2822. 209.213.223.18 eth0.pal001dn01.yipes.com
 2823. 183.192.196.182 game.eve.mdt.qq.com
 2824. 121.51.23.12 pingma.qq.com
 2825. 121.51.15.38 pingma.qq.com
 2826.  
 2827. 172.0.0.1       localhost::1             ip6-localhost
 2828. 127.0.0.1 api.unipay.qq.com
 2829. 127.0.0.1223.167.86.106:8080
 2830. 127.0.0.1 msdk.qq.com
 2831. 127.0.0.1
 2832. oth.eve.mdt.qq.com:8080
 2833. 127.0.0.1182.254.116.117
 2834. 127.0.0.1 oth.str.mdt.qq.com:8080
 2835. 127.0.0.1 cgi.connect.qq.com
 2836. 127.0.0.1 idcconfig.gcloud.qq.com
 2837. 172.16.6861mobile.op ensdk.com
 2838. 172.1 6.6.86cs.gcloud.qq.com
 2839. 172.1 6.6.86 sqlobby.pg.qq.com
 2840. 47.105.64.1 48 down. qq.com
 2841. 172.16.6.86 mobile.opensdk.com
 2842. 172.16.6.86 cs.gcloud.qq.com
 2843. 172.16.6.86 sqlobby.pg.qq.com
 2844. 47.105.64.148 down.qq.com
 2845. 47.105.64.148 download01.ino.qq.com
 2846. 47.105.64.148 download02.ino.qq.com
 2847. 47.105.64.148 download03.ino.qq.com
 2848. 172.0.168.1 oth.eve.mdt.qq.com
 2849. 183.192.200.59 download.1.418021106.cs.gcloud.qq.com
 2850. 121.51.67.139 pandora.ga
 2851. 36.23.25.72 ns-osr.qq.com
 2852. 36.23.25.72 ns-os.qq.com
 2853. 36.23.25.72 ns-ns1.qq.com
 2854. 36.23.25.72 ns-os1.qq.com
 2855. 36.23.25.72 ns-cmn1.qq.com
 2856. 36.23.25.72 ns-crmn1.qq.com
 2857. 36.23.25.72 ns-Owu1.qq.com
 2858. 36.23.25.72 c1.qq.com
 2859. 36.23.25.72 ns-cnc1.qq.com
 2860. 36.23.25.72 ns-teq.com
 2861. 36.23.25.72 ns-tel1.qq.com
 2862. 36.23.25.72 ns-telqq.com
 2863. 36.23.25.72 dns.qq.com
 2864. 36.23.25.72 osr.qq.com
 2865. 36.23.25.72 os.qq.com
 2866. 36.23.25.72 ns1.qq.com
 2867. 36.23.25.72 os1.qq.com
 2868. 36.23.25.72 cmn1.qq.com
 2869. 36.23.25.72 crmn1.qq.com
 2870. 36.23.25.72 Owu1.qq.com
 2871. 36.23.25.72 c1.qq.com
 2872. 36.23.25.72 cnc1.qq.com
 2873. 36.23.25.72 teq.com
 2874. 36.23.25.72 tel1.qq.com
 2875. 36.23.25.72 telqq.com
 2876. 172.168.1.1 down.qq.com
 2877. 172.168.1.1 vmp.qq.com
 2878. 172.168.1.1 kog.vmp.qq.com
 2879. 172.168.1.1 cdn.wetest.qq.com
 2880. 172.168.1.1 183.232.98.178
 2881. 172.168.1.1 58.246.220.12
 2882. 172.168.1.1 203.205.142.206
 2883. 172.168.1.1 dlied1.tcdn.qq.com
 2884. 172.168.1.1 dlied1.tc.qq.com
 2885. 172.168.1.1 dlied2.tcdn.qq.com
 2886. 172.168.1.1 dlied2.tc.qq.com
 2887. 172.168.1.1 dlied2.qq.com
 2888. 172.168.1.1 dlied3.tcdn.qq.com
 2889. 172.168.1.1 dlied3.tc.qq.com
 2890. 172.168.1.1 dlied3.qq.com
 2891. 172.168.1.1 dlied4.qq.com
 2892. 172.168.1.1 dlied4.tcdn.qq.com
 2893. 172.168.1.1 dlied4.tc.qq.com
 2894. 172.168.1.1 dlied5.qq.com
 2895. 172.168.1.1 dlied5.tcdn.qq.com
 2896. 172.168.1.1 dlied5.tc.qq.com
 2897. 172.168.1.1 tpns.qq.com
 2898. 172.168.1.1 oth.eve.mdt.qq.com
 2899. 172.168.1.1 cgi.connect.qq.com
 2900. 172.168.1.1 oth.eve.mdt.qq.com
 2901. 172.168.1.1 appsupport.qq.com
 2902. 172.168.1.1 oth.str.mdt.qq.com
 2903. 172.168.1.1 android.bugly.qq.com
 2904. 172.168.1.1 mb.yidianzixun.com
 2905. 172.168.1.1 qos.game.qq.com
 2906. 172.168.1.1 182.254.116.117
 2907. 172.168.1.3 oth.eve.mdt.qq.com
 2908. 172.168.1.4 oth.eve.mdt.qq.cpm
 2909. 172.168.1.1 182.254.116.117
 2910. 172.168.1.2 182.254.116.117
 2911. 172.168.1.3 182.254.116.117
 2912. 172.168.1.3 android.bugly.qq.com
 2913. 172.168.1.4 android.bugly.qq.com
 2914. 172.168.1.2 down.qq.cn
 2915. 172.168.1.6 down.qq.cn
 2916. 172.168.1.7 vmp.qq.com
 2917. 172.168.1.9 vmp.qq.com
 2918. 172.168.1.4 cgi.connect.qq.com
 2919. 172.168.1.8 cgi.connect.qq.com
 2920. 172.168.1.7 android.bugly.qq.com
 2921. 172.168.1.4 oth.eve.mdt.qq.com
 2922. 216.58.221.238 dlied2.qq.com
 2923. 216.58.221.238 dlied3.qq.com
 2924. 216.58.221.238 dlied4.qq.com
 2925. 216.58.221.238 dlied5.qq.com
 2926. 216.58.221.238 dlied6.qq.com
 2927. 216.58.221.238 dlied1.tcdn.qq.com
 2928. 216.58.221.238 dlied1.tc.qq.com
 2929. 216.58.221.238 dlied2.tcdn.qq.com
 2930. 216.58.221.238 dlied2.tc.qq.com
 2931. 216.58.221.238 dlied3.tcdn.qq.com
 2932. 216.58.221.238 dlied3.tc.qq.com
 2933. 216.58.221.238 dlied4.tcdn.qq.com
 2934. 216.58.221.238 dlied4.tc.qq.com
 2935. 216.58.221.238 dlied5.tcdn.qq.com
 2936. 216.58.221.238 dlied5.tc.qq.com
 2937. 216.58.221.238 dlied6.tcdn.qq.com
 2938. 216.58.221.238 dlied6.tc.qq.com
 2939. 216.58.221.238 appsupport.qq.com
 2940. 216.58.221.238 commdata.v.qq.com
 2941. 216.58.221.238 oth.eve.mdt.qq.com
 2942. 216.58.221.238 android.bugly.qq.com
 2943. 216.58.221.238 pingma.qq.com
 2944. 216.58.221.238 clientreport.gfm.qq.com
 2945. 216.58.221.238 tpns.qq.com
 2946. 216.58.221.238 google.com
 2947. 216.58.221.238 facebook.com
 2948. 216.58.221.238 youtube.com
 2949. 216.58.221.238 gameguardian.net
 2950. 216.58.221.238 bilibili.com
 2951. 216.58.221.238 pmir.3g.qq.com
 2952. 216.58.221.238 mp.weixin.qq.com
 2953. 216.58.221.238 idc.dir.tdm.qq.com
 2954. 216.58.221.238 oth.str.mdt.qq.com
 2955. 216.58.221.238 pms.mb.qq.com
 2956. 216.58.221.238 cdn.wetest.qq.com
 2957. 216.58.221.238 apm.wetest.qq.com
 2958. 216.58.221.238 vmp.qq.com
 2959. 216.58.221.238 mgamevideo.serviceproxy.qq.com
 2960. 216.58.221.238 control.mna.qq.com
 2961. 216.58.221.238 minorshort.weixin.qq.com
 2962. 216.58.221.238 q.qlogo.cn
 2963. 216.58.221.238 me.zdrig.com
 2964. 216.58.221.238 av1.xdring.com
 2965. 216.58.221.238 www.googleapis.com
 2966. 216.58.221.238 lbs.map.qq.com
 2967. 216.58.221.238 info.3g.qq.com
 2968. 216.58.221.238 play.googleapis.com
 2969. 216.58.221.238 masdk.3g.qq.com
 2970. 216.58.221.238 qappcenter.3g.qq.com
 2971. 216.58.221.238 m.qpic.cn
 2972. 216.58.221.238 api.ribaoapi.com
 2973. 216.58.221.238 speed.ino.qq.com
 2974. 216.58.221.238 me.xdring.com
 2975. 216.58.221.238 sdksp.video.qq.com
 2976. 216.58.221.238 android.rqd.qq.com
 2977. 216.58.221.238 vv.video.qq.com
 2978. 216.58.221.238 bkcommdata.v.qq.com
 2979. 216.58.221.238 c.isdspeed.qq.com
 2980. 216.58.221.238 android.clients.google.com
 2981. 216.58.221.238 yun-hl.3g.qq.com
 2982. 216.58.221.238 idcconfig.gcloud.qq.com
 2983. 216.58.221.238 mazu.3g.qq.com
 2984. 216.58.221.238 aeventlog.beacon.qq.com
 2985. 216.58.221.238 configsvr.msf.3g.qq.com
 2986. 216.58.221.238 msfwifi.3g.qq.com
 2987. 216.58.221.238 sqlobby.pg.com
 2988. 216.58.221.238 pg.qq.com
 2989. 216.58.221.238 gameeve.beacon.qq.com
 2990. 216.58.221.238 gamestr.beacon.qq.com
 2991. 216.58.221.238 app.adjust.com
 2992. 216.58.221.238 me.xdrig.com
 2993. 216.58.221.238 udpolimenew.baidu.com
 2994. 216.58.221.238 vp.html5.qq.com
 2995. 216.58.221.238 abc.binmt.cc
 2996. 216.58.221.238 apilocate.amap.com
 2997. 216.58.221.238 alog.umeng.com
 2998. 216.58.221.238 r6.mo.baidu.com
 2999. 216.58.221.238 qs.game.qq.com
 3000. 216.58.221.238 qos.gcloud.qq.com
 3001. 216.58.221.238 cgi.connect.qq.com
 3002. 216.58.221.238 graph.facebook.com
 3003. 216.58.221.238 openmobile.qq.com
 3004. 216.58.221.238 mapp.qzone.qq.com
 3005. 216.58.221.238 rlog.video.qq.com
 3006. 216.58.221.238 rr.video.qq.com
 3007. 216.58.221.238 cdn.wetst.qq.com
 3008. 216.58.221.238 apn.wetst.qq.com
 3009. 216.58.221.238 idc.receiver.tdm.qq.com
 3010. 216.58.221.238 qos.game.qq.com
 3011. 216.58.221.238 apm.wetst.qq.com
 3012. 216.58.221.238 tools.3g.qq.com
 3013. 216.58.221.238 cs.mbgame.gamesafe.qq.com
 3014. 216.58.221.238 wspeed.qq.com
 3015. 216.58.221.238 bksdksq.video.qq.com
 3016. 216.58.221.238 bkvv.video.qq.con
 3017. 216.58.221.238 apse.ludashi.com
 3018. 216.58.221.238 sq9.pg.qq.com
 3019. 216.58.221.238 str.mdt.qq.com
 3020. 216.58.221.238 sqlobby.pg.qq.com
 3021. 216.58.221.238 gcloud.qq.com
 3022. 119.29.29.29 dlied2.qq.com
 3023. 119.29.29.29 dlied3.qq.com
 3024. 119.29.29.29 dlied4.qq.com
 3025. 119.29.29.29 dlied5.qq.com
 3026. 119.29.29.29 dlied6.qq.com
 3027. 119.29.29.29 dlied1.tcdn.qq.com
 3028. 119.29.29.29 dlied1.tc.qq.com
 3029. 119.29.29.29 dlied2.tcdn.qq.com
 3030. 119.29.29.29 dlied2.tc.qq.com
 3031. 119.29.29.29 dlied3.tcdn.qq.com
 3032. 119.29.29.29 dlied3.tc.qq.com
 3033. 119.29.29.29 dlied4.tcdn.qq.com
 3034. 119.29.29.29 dlied4.tc.qq.com
 3035. 119.29.29.29 dlied5.tcdn.qq.com
 3036. 119.29.29.29 dlied5.tc.qq.com
 3037. 119.29.29.29 dlied6.tcdn.qq.com
 3038. 119.29.29.29 dlied6.tc.qq.com
 3039. 119.29.29.29 appsupport.qq.com
 3040. 119.29.29.29 commdata.v.qq.com
 3041. 119.29.29.29 oth.eve.mdt.qq.com
 3042. 119.29.29.29 android.bugly.qq.com
 3043. 119.29.29.29 pingma.qq.com
 3044. 119.29.29.29 clientreport.gfm.qq.com
 3045. 119.29.29.29 tpns.qq.com
 3046. 119.29.29.29 kkkkk.com
 3047. 119.29.29.29 facebook.com
 3048. 119.29.29.29 youtube.com
 3049. 119.29.29.29 gameguardian.net
 3050. 119.29.29.29 bilibili.com
 3051. 119.29.29.29 pmir.3g.qq.com
 3052. 119.29.29.29 mp.weixin.qq.com
 3053. 119.29.29.29 idc.dir.tdm.qq.com
 3054. 119.29.29.29 oth.str.mdt.qq.com
 3055. 119.29.29.29 pms.mb.qq.com
 3056. 119.29.29.29 cdn.wetest.qq.com
 3057. 119.29.29.29 apm.wetest.qq.com
 3058. 119.29.29.29 vmp.qq.com
 3059. 119.29.29.29 mgamevideo.serviceproxy.qq.com
 3060. 119.29.29.29 control.mna.qq.com
 3061. 119.29.29.29 minorshort.weixin.qq.com
 3062. 119.29.29.29 sq9.pg.qq.com
 3063. 119.29.29.29 gameguardian.com
 3064. 119.29.29.29 gameguardian.cn
 3065. 119.29.29.29 www.baidu.com
 3066. 119.29.29.29 m.baidu.com
 3067. 119.29.29.29 baidu.com
 3068. 119.29.29.29 q.qlogo.cn
 3069. 119.29.29.29 baidu.cn
 3070. 119.29.29.29 baidu.com.cn
 3071. 119.29.29.29 down.qq.cn
 3072. 119.29.29.29 cgi.connect.qq.com
 3073. 119.29.29.29 m.weibo.cn
 3074. 119.29.29.29 weibo.com
 3075. 119.29.29.29 m.weibo.com
 3076. 119.29.29.29 qq.com
 3077. 119.29.29.29 qq.cn
 3078. 119.29.29.29 m.qq.com
 3079. 119.29.29.29 www.qq.com
 3080. 119.29.29.29 qos.game.qq.com
 3081. 119.29.29.29 182.254.116.117
 3082. 47.96.226.119 182.254.116.117
 3083. 119.29.29.29 mb.yidianzixun.com
 3084. 119.29.29.29 oth.eve.mdt.qq.com
 3085. 119.29.29.29 str.mdt.qq.com
 3086. 119.29.29.29 sqlobby.pg.qq.com
 3087. 119.29.29.29 gcloud.qq.com
 3088. 119.29.29.29 appsupport.qq.com
 3089. 119.29.29.29 commdata.v.qq.com
 3090. 119.29.29.29 oth.eve.mdt.qq.com
 3091. 119.29.29.29 pingma.qq.com
 3092. 119.29.29.29 clientreport.gfm.qq.com
 3093. 119.29.29.29 gameguardian.net
 3094. 119.29.29.29 gcloud.qq.com
 3095. 119.29.29.29 pmir.3g.qq.com
 3096. 119.29.29.29 mp.weixin.qq.com
 3097. 132.232.173.228 gameguardian.net
 3098. 132.232.173.228 gameguardian.com
 3099. 132.232.173.228 gameguardian.cn
 3100. 132.232.173.228 oth.eve.mdt.qq.com
 3101. 132.232.173.225 oth.eve.mdt.qq.com
 3102. 132.232.173.224 oth.eve.mdt.qq.com
 3103. 132.232.173.228 pingma.qq.com
 3104. 132.232.173.227 pingma.qq.com
 3105. 132.232.173.226 pingma.qq.com
 3106. 132.232.173.228 q.qlogo.cn
 3107. 132.232.173.227 q.qlogo.cn
 3108. 132.232.173.226 q.qlogo.cn
 3109. 132.232.173.228 cdn.wetest.qq.com
 3110. 132.232.173.223 cdn.wetest.qq.com
 3111. 132.232.173.229 cdn.wetest.qq.com
 3112. 132.232.173.228 oth.str.mdt.qq.com
 3113. 132.232.173.228 appsupport.qq.com
 3114. 132.232.173.228 qos.game.qq.com
 3115. 132.232.173.238 oth.str.mdt.qq.com
 3116. 132.232.197.84 mb.yidianzixun.com
 3117. 132.232.197.83 qos.game.qq.com
 3118. 132.232.197.86 gameguardian.net
 3119. 132.232.197.85 gameguardian.com
 3120. 132.232.197.87 gameguardian.cn
 3121. 132.232.197.84 oth.eve.mdt.qq.com
 3122. 132.232.197.88 oth.eve.mdt.qq.com
 3123. 132.232.197.87 oth.eve.mdt.qq.com
 3124. 132.232.197.88 pingma.qq.com
 3125. 132.232.197.86 pingma.qq.com
 3126. 132.232.197.87 pingma.qq.com
 3127. 132.232.197.67 q.qlogo.cn
 3128. 132.232.197.97 q.qlogo.cn
 3129. 132.232.197.87 q.qlogo.cn
 3130. 132.232.197.37 cdn.wetest.qq.com
 3131. 132.232.197.87 cdn.wetest.qq.com
 3132. 132.232.197.47 cdn.wetest.qq.com
 3133. 132.232.197.87 appsupport.qq.com
 3134. 132.232.197.67 oth.str.mdt.qq.com
 3135. 132.232.197.47 oth.str.mdt.qq.com
 3136. 132.232.197.87 oth.str.mdt.qq.com
 3137. 132.232.197.67 android.bugly.qq.com
 3138. 132.232.197.57 android.bugly.qq.com
 3139. 132.232.197.87 android.bugly.qq.com
 3140. 127.0.0.1 sdksp.video.qq.com
 3141. 127.0.0.1 www.googleapis.com
 3142. 127.0.0.1 masdk.3g.qq.com
 3143. 127.0.0.1 qappcenter.3g.qq.com
 3144. 127.0.0.1 m.qpic.cn
 3145. 127.0.0.1 dlied1.tcdn.qq.com
 3146. 127.0.0.1 dlied2.tcdn.qq.com
 3147. 127.0.0.1 dlied3.tcdn.qq.com
 3148. 127.0.0.1 dlied4.tcdn.qq.com
 3149. 127.0.0.1 dlied5.tcdn.qq.com
 3150. 127.0.0.1 dlied6.tcdn.qq.com
 3151. 127.0.0.1 pingma.qq.com
 3152. 127.0.0.1 down.qq.com
 3153. 127.0.0.1 tencentgames.helpshift.com
 3154. 127.0.0.1 pay.igamecj.com
 3155. 127.0.0.1 shore.is.autonavi.com
 3156. 127.0.0.1 game.str.mdt.qq.com
 3157. 127.0.0.1 sngmta.qq.com
 3158. 127.0.0.1 idc.receiver.tdm.qq.com
 3159. 127.0.0.1 rqd.sparta.mig.tencent-cloud.net
 3160. 127.0.0.1 cdn.wetest.qq.com.cloud.tc.qq.com
 3161. 127.0.0.1 pingmid.qq.com
 3162. 127.0.0.1 sq11.pg.qq.com
 3163. 127.0.0.1 cgcol.amap.com
 3164. 127.0.0.1 mazu.3g.qq.com
 3165. 127.0.0.1 pms.mb.qq.com
 3166. 127.0.0.1 stats.umsns.com
 3167. 127.0.0.1 ts8.qq.com
 3168. 127.0.0.1 log1.wtlogin.qq.com
 3169. 127.0.0.1 gdynamic.qpic.cn
 3170. 127.0.0.1 ts9.qq.com
 3171. 127.0.0.1 ts7.qq.com
 3172. 127.0.0.1 ts6.qq.com
 3173. 127.0.0.1 ts5.qq.com
 3174. 127.0.0.1 ts4.qq.com
 3175. 127.0.0.1 ts3.qq.com
 3176. 127.0.0.1 ts2.qq.com
 3177. 127.0.0.1 ts1.qq.com
 3178. 127.0.0.1 log.wtlogin.qq.com
 3179. 216.58.221.238 dlied2.qq.com
 3180. 216.58.221.238 dlied3.qq.com
 3181. 216.58.221.238 dlied4.qq.com
 3182. 216.58.221.238 dlied5.qq.com
 3183. 216.58.221.238 dlied6.qq.com
 3184. 216.58.221.238 dlied1.tcdn.qq.com
 3185. 216.58.221.238 dlied1.tc.qq.com
 3186. 216.58.221.238 dlied2.tcdn.qq.com
 3187. 216.58.221.238 dlied2.tc.qq.com
 3188. 216.58.221.238 dlied3.tcdn.qq.com
 3189. 216.58.221.238 dlied3.tc.qq.com
 3190. 216.58.221.238 dlied4.tcdn.qq.com
 3191. 216.58.221.238 dlied4.tc.qq.com
 3192. 216.58.221.238 dlied5.tcdn.qq.com
 3193. 216.58.221.238 dlied5.tc.qq.com
 3194. 216.58.221.238 dlied6.tcdn.qq.com
 3195. 216.58.221.238 dlied6.tc.qq.com
 3196. 216.58.221.238 appsupport.qq.com
 3197. 216.58.221.238 commdata.v.qq.com
 3198. 216.58.221.238 oth.eve.mdt.qq.com
 3199. 216.58.221.238 android.bugly.qq.com
 3200. 216.58.221.238 pingma.qq.com
 3201. 216.58.221.238 clientreport.gfm.qq.com
 3202. 216.58.221.238 tpns.qq.com
 3203. 216.58.221.238 google.com
 3204. 216.58.221.238 facebook.com
 3205. 216.58.221.238 youtube.com
 3206. 216.58.221.238 gameguardian.net
 3207. 216.58.221.238 bilibili.com
 3208. 216.58.221.238 pmir.3g.qq.com
 3209. 216.58.221.238 mp.weixin.qq.com
 3210. 216.58.221.238 idc.dir.tdm.qq.com
 3211. 216.58.221.238 oth.str.mdt.qq.com
 3212. 216.58.221.238 pms.mb.qq.com
 3213. 216.58.221.238 cdn.wetest.qq.com
 3214. 216.58.221.238 apm.wetest.qq.com
 3215. 216.58.221.238 vmp.qq.com
 3216. 216.58.221.238 mgamevideo.serviceproxy.qq.com
 3217. 216.58.221.238 control.mna.qq.com
 3218. 216.58.221.238 minorshort.weixin.qq.com
 3219. 216.58.221.238 q.qlogo.cn
 3220. 216.58.221.238 me.zdrig.com
 3221. 216.58.221.238 av1.xdring.com
 3222. 216.58.221.238 www.googleapis.com
 3223. 216.58.221.238 lbs.map.qq.com
 3224. 216.58.221.238 info.3g.qq.com
 3225. 216.58.221.238 play.googleapis.com
 3226. 216.58.221.238 masdk.3g.qq.com
 3227. 216.58.221.238 qappcenter.3g.qq.com
 3228. 216.58.221.238 m.qpic.cn
 3229. 216.58.221.238 api.ribaoapi.com
 3230. 216.58.221.238 speed.ino.qq.com
 3231. 216.58.221.238 me.xdring.com
 3232. 216.58.221.238 sdksp.video.qq.com
 3233. 216.58.221.238 android.rqd.qq.com
 3234. 216.58.221.238 vv.video.qq.com
 3235. 216.58.221.238 bkcommdata.v.qq.com
 3236. 216.58.221.238 c.isdspeed.qq.com
 3237. 216.58.221.238 android.clients.google.com
 3238. 216.58.221.238 yun-hl.3g.qq.com
 3239. 216.58.221.238 idcconfig.gcloud.qq.com
 3240. 216.58.221.238 mazu.3g.qq.com
 3241. 216.58.221.238 aeventlog.beacon.qq.com
 3242. 216.58.221.238 configsvr.msf.3g.qq.com
 3243. 216.58.221.238 msfwifi.3g.qq.com
 3244. 216.58.221.238 sqlobby.pg.com
 3245. 216.58.221.238 pg.qq.com
 3246. 216.58.221.238 gameeve.beacon.qq.com
 3247. 216.58.221.238 gamestr.beacon.qq.com
 3248. 216.58.221.238 app.adjust.com
 3249. 216.58.221.238 me.xdrig.com
 3250. 216.58.221.238 udpolimenew.baidu.com
 3251. 216.58.221.238 vp.html5.qq.com
 3252. 216.58.221.238 abc.binmt.cc
 3253. 216.58.221.238 apilocate.amap.com
 3254. 216.58.221.238 alog.umeng.com
 3255. 216.58.221.238 r6.mo.baidu.com
 3256. 216.58.221.238 qs.game.qq.com
 3257. 216.58.221.238 qos.gcloud.qq.com
 3258. 216.58.221.238 cgi.connect.qq.com
 3259. 216.58.221.238 graph.facebook.com
 3260. 216.58.221.238 openmobile.qq.com
 3261. 216.58.221.238 mapp.qzone.qq.com
 3262. 216.58.221.238 rlog.video.qq.com
 3263. 216.58.221.238 rr.video.qq.com
 3264. 216.58.221.238 cdn.wetst.qq.com
 3265. 216.58.221.238 apn.wetst.qq.com
 3266. 216.58.221.238 idc.receiver.tdm.qq.com
 3267. 216.58.221.238 qos.game.qq.com
 3268. 216.58.221.238 apm.wetst.qq.com
 3269. 216.58.221.238 tools.3g.qq.com
 3270. 216.58.221.238 capi.voice.gcloud.qq.com
 3271. 216.58.221.238 cs.mbgame.gamesafe.qq.com
 3272. 216.58.221.238 wspeed.qq.com
 3273. 216.58.221.238 bksdksq.video.qq.com
 3274. 216.58.221.238 bkvv.video.qq.con
 3275. 216.58.221.238 apse.ludashi.com
 3276. 216.58.221.238 sq9.pg.qq.com
 3277. 216.58.221.238 str.mdt.qq.com
 3278. 216.58.221.238 sqlobby.pg.qq.com
 3279. 216.58.221.238 gcloud.qq.com
 3280. 119.29.29.29 dlied2.qq.com
 3281. 119.29.29.29 dlied3.qq.com
 3282. 119.29.29.29 dlied4.qq.com
 3283. 119.29.29.29 dlied5.qq.com
 3284. 119.29.29.29 dlied6.qq.com
 3285. 119.29.29.29 dlied1.tcdn.qq.com
 3286. 119.29.29.29 dlied1.tc.qq.com
 3287. 119.29.29.29 dlied2.tcdn.qq.com
 3288. 119.29.29.29 dlied2.tc.qq.com
 3289. 119.29.29.29 dlied3.tcdn.qq.com
 3290. 119.29.29.29 dlied3.tc.qq.com
 3291. 119.29.29.29 dlied4.tcdn.qq.com
 3292. 119.29.29.29 dlied4.tc.qq.com
 3293. 119.29.29.29 dlied5.tcdn.qq.com
 3294. 119.29.29.29 dlied5.tc.qq.com
 3295. 119.29.29.29 dlied6.tcdn.qq.com
 3296. 119.29.29.29 dlied6.tc.qq.com
 3297. 119.29.29.29 appsupport.qq.com
 3298. 119.29.29.29 commdata.v.qq.com
 3299. 119.29.29.29 oth.eve.mdt.qq.com
 3300. 119.29.29.29 android.bugly.qq.com
 3301. 119.29.29.29 pingma.qq.com
 3302. 119.29.29.29 clientreport.gfm.qq.com
 3303. 119.29.29.29 tpns.qq.com
 3304. 119.29.29.29 google.com
 3305. 119.29.29.29 facebook.com
 3306. 119.29.29.29 youtube.com
 3307. 119.29.29.29 gameguardian.net
 3308. 119.29.29.29 bilibili.com
 3309. 119.29.29.29 pmir.3g.qq.com
 3310. 119.29.29.29 mp.weixin.qq.com
 3311. 119.29.29.29 idc.dir.tdm.qq.com
 3312. 119.29.29.29 oth.str.mdt.qq.com
 3313. 119.29.29.29 pms.mb.qq.com
 3314. 119.29.29.29 cdn.wetest.qq.com
 3315. 119.29.29.29 apm.wetest.qq.com
 3316. 119.29.29.29 vmp.qq.com
 3317. 119.29.29.29 mgamevideo.serviceproxy.qq.com
 3318. 119.29.29.29 control.mna.qq.com
 3319. 119.29.29.29 minorshort.weixin.qq.com
 3320. 119.29.29.29 sq9.pg.qq.com
 3321. 119.29.29.29 gameguardian.com
 3322. 119.29.29.29 gameguardian.cn
 3323. 119.29.29.29 q.qlogo.cn
 3324. 119.29.29.29 down.qq.cn
 3325. 119.29.29.29 cgi.connect.qq.com
 3326. 119.29.29.29 m.weibo.cn
 3327. 119.29.29.29 weibo.com
 3328. 119.29.29.29 m.weibo.com
 3329. 119.29.29.29 qq.com
 3330. 119.29.29.29 qq.cn
 3331. 119.29.29.29 m.qq.com
 3332. 119.29.29.29 www.qq.com
 3333. 119.29.29.29 qos.game.qq.com
 3334. 119.29.29.29 182.254.116.117
 3335. 47.96.226.119 182.254.116.117
 3336. 119.29.29.29 mb.yidianzixun.com
 3337. 119.29.29.29 str.mdt.qq.com
 3338. 119.29.29.29 sqlobby.pg.qq.com
 3339. 119.29.29.29 gcloud.qq.com
 3340. 132.232.173.228 gameguardian.net
 3341. 132.232.173.228 gameguardian.com
 3342. 132.232.173.228 gameguardian.cn
 3343. 132.232.173.228 oth.eve.mdt.qq.com
 3344. 132.232.173.225 oth.eve.mdt.qq.com
 3345. 132.232.173.224 oth.eve.mdt.qq.com
 3346. 132.232.173.228 pingma.qq.com
 3347. 132.232.173.227 pingma.qq.com
 3348. 132.232.173.226 pingma.qq.com
 3349. 132.232.173.228 q.qlogo.cn
 3350. 132.232.173.227 q.qlogo.cn
 3351. 132.232.173.226 q.qlogo.cn
 3352. 132.232.173.228 cdn.wetest.qq.com
 3353. 132.232.173.223 cdn.wetest.qq.com
 3354. 132.232.173.229 cdn.wetest.qq.com
 3355. 132.232.173.228 oth.str.mdt.qq.com
 3356. 132.232.173.228 appsupport.qq.com
 3357. 132.232.173.228 qos.game.qq.com
 3358. 132.232.173.238 oth.str.mdt.qq.com
 3359. 132.232.197.84 mb.yidianzixun.com
 3360. 132.232.197.83 qos.game.qq.com
 3361. 132.232.197.86 gameguardian.net
 3362. 132.232.197.85 gameguardian.com
 3363. 132.232.197.87 gameguardian.cn
 3364. 132.232.197.84 oth.eve.mdt.qq.com
 3365. 132.232.197.88 oth.eve.mdt.qq.com
 3366. 132.232.197.87 oth.eve.mdt.qq.com
 3367. 132.232.197.88 pingma.qq.com
 3368. 132.232.197.86 pingma.qq.com
 3369. 132.232.197.87 pingma.qq.com
 3370. 132.232.197.67 q.qlogo.cn
 3371. 132.232.197.97 q.qlogo.cn
 3372. 132.232.197.87 q.qlogo.cn
 3373. 132.232.197.37 cdn.wetest.qq.com
 3374. 132.232.197.87 cdn.wetest.qq.com
 3375. 132.232.197.47 cdn.wetest.qq.com
 3376. 132.232.197.87 appsupport.qq.com
 3377. 132.232.197.67 oth.str.mdt.qq.com
 3378. 132.232.197.47 oth.str.mdt.qq.com
 3379. 132.232.197.87 oth.str.mdt.qq.com
 3380. 132.232.197.67 android.bugly.qq.com
 3381. 132.232.197.57 android.bugly.qq.com
 3382. 132.232.197.87 android.bugly.qq.com
 3383. 216.58.221.238 caipi.voice.gcloud.qq.com
 3384. 216.58.221.238 capi.voice.gcloud.qq.com
 3385. thirdwx.qlogo.cn
 3386. dns.weixin.qq.com
 3387. 216.58.221.238 sqlobby.pg.com7
 3388. 226.59.232.147 dlied2.qq.com
 3389. 226.59.232.147 dlied3.qq.com
 3390. 226.59.232.147 dlied4.qq.com
 3391. 226.59.232.147 dlied5.qq.com
 3392. 226.59.232.147 dlied6.qq.com
 3393. 226.59.232.147 dlied1.tcdn.qq.com
 3394. 226.59.232.147 dlied1.tc.qq.com
 3395. 226.59.232.147 dlied2.tcdn.qq.com
 3396. 226.59.232.147 dlied2.tc.qq.com
 3397. 226.59.232.147 dlied3.tcdn.qq.com
 3398. 226.59.232.147 dlied3.tc.qq.com
 3399. 226.59.232.147 dlied4.tcdn.qq.com
 3400. 226.59.232.147 dlied4.tc.qq.com
 3401. 226.59.232.147 dlied5.tcdn.qq.com
 3402. 226.59.232.147 dlied5.tc.qq.com
 3403. 226.59.232.147 dlied6.tcdn.qq.com
 3404. 226.59.232.147 dlied6.tc.qq.com
 3405. 226.59.232.147 appsupport.qq.com
 3406. 226.59.232.147 commdata.v.qq.com
 3407. 226.59.232.147 oth.eve.mdt.qq.com
 3408. 226.59.232.147 android.bugly.qq.com
 3409. 226.59.232.147 pingma.qq.com
 3410. 226.59.232.147 clientreport.gfm.qq.com
 3411. 226.59.232.147 tpns.qq.com
 3412. 226.59.232.147 google.com
 3413. 226.59.232.147 facebook.com
 3414. 226.59.232.147 youtube.com
 3415. 226.59.232.147 gameguardian.net
 3416. 226.59.232.147 bilibili.com
 3417. 226.59.232.147 pmir.3g.qq.com
 3418. 226.59.232.147 mp.weixin.qq.com
 3419. 226.59.232.147 idc.dir.tdm.qq.com
 3420. 226.59.232.147 oth.str.mdt.qq.com
 3421. 226.59.232.147 pms.mb.qq.com
 3422. 226.59.232.147 cdn.wetest.qq.com
 3423. 226.59.232.147 apm.wetest.qq.com
 3424. 226.59.232.147 vmp.qq.com
 3425. 226.59.232.147 mgamevideo.serviceproxy.qq.com
 3426. 226.59.232.147 control.mna.qq.com
 3427. 226.59.232.147 minorshort.weixin.qq.com
 3428. 226.59.232.147 sq9.pg.qq.com
 3429. 226.59.232.147 caipi.voice.gcloud.qq.com
 3430. 226.59.232.147 q.qlogo.cn
 3431. 226.59.232.147 sqlobby.pg.com7
 3432. 226.59.232.147 pg.qq.com
 3433. 226.59.232.147 gameeve.beacon.qq.com
 3434. 226.59.232.147 gamestr.beacon.qq.com
 3435. 226.59.232.147 app.adjust.com
 3436. 226.59.232.147 me.zdrig.com
 3437. 226.59.232.147 av1.xdring.com
 3438. 226.59.232.147 capi.voice.gcloud.qq.com
 3439. 226.59.232.147 www.googleapis.com
 3440. 226.59.232.147 lbs.map.qq.com
 3441. 226.59.232.147 info.3g.qq.com
 3442. 226.59.232.147 play.googleapis.com
 3443. 226.59.232.147 masdk.3g.qq.com
 3444. 226.59.232.147 qappcenter.3g.qq.com
 3445. 226.59.232.147 m.qpic.cn
 3446. 226.59.232.147 api.ribaoapi.com
 3447. 226.59.232.147 speed.ino.qq.com
 3448. 226.59.232.147 me.xdring.com
 3449. 226.59.232.147 cs.mbgame.gamesafe.qq.com
 3450. 226.59.232.147 sdksp.video.qq.com
 3451. 226.59.232.147 android.rqd.qq.com
 3452. 226.59.232.147 vv.video.qq.com
 3453. 226.59.232.147 bkcommdata.v.qq.com
 3454. 226.59.232.147 c.isdspeed.qq.com
 3455. 226.59.232.147 android.clients.google.com
 3456. 124.160.127.201 3gdl.tcdn.qq.com
 3457. 124.160.127.201 3gdl.tc.qq.com
 3458. 124.160.127.201 soft.tbs.imtt.tc.qq.com
 3459. 124.160.127.201 soft.tbs.imtt.qq.com
 3460. 124.160.127.201 mtt.eve.mdt.qq.com
 3461. 124.160.127.201 mtd.qq.com
 3462. 124.160.127.201 codepay.fateqq.com
 3463. 124.160.127.201 tiny.china.qiniu.cloud.cdntip.com
 3464. 124.160.127.201 temp.p23.tc.cdntip.com
 3465. 132.232.173.228 gameguardian.net
 3466. 132.232.173.228 gameguardian.com
 3467. 132.232.173.228 gameguardian.cn
 3468. 132.232.173.228 oth.eve.mdt.qq.com
 3469. 132.232.173.225 oth.eve.mdt.qq.com
 3470. 132.232.173.224 oth.eve.mdt.qq.com
 3471. 132.232.173.228 pingma.qq.com
 3472. 132.232.173.227 pingma.qq.com
 3473. 132.232.173.226 pingma.qq.com
 3474. 132.232.173.228 q.qlogo.cn
 3475. 132.232.173.227 q.qlogo.cn
 3476. 132.232.173.226 q.qlogo.cn
 3477. 132.232.173.228 cdn.wetest.qq.com
 3478. 132.232.173.223 cdn.wetest.qq.com
 3479. 132.232.173.229 cdn.wetest.qq.com
 3480. 132.232.173.228 oth.str.mdt.qq.com
 3481. 132.232.173.228 appsupport.qq.com
 3482. 132.232.173.228 qos.game.qq.com
 3483. 132.232.173.238 oth.str.mdt.qq.com
 3484. 132.232.197.84 mb.yidianzixun.com
 3485. 132.232.197.83 qos.game.qq.com
 3486. 132.232.197.86 gameguardian.net
 3487. 132.232.197.85 gameguardian.com
 3488. 132.232.197.87 gameguardian.cn
 3489. 132.232.197.84 oth.eve.mdt.qq.com
 3490. 132.232.197.88 oth.eve.mdt.qq.com
 3491. 132.232.197.87 oth.eve.mdt.qq.com
 3492. 132.232.197.88 pingma.qq.com
 3493. 132.232.197.86 pingma.qq.com
 3494. 132.232.197.87 pingma.qq.com
 3495. 132.232.197.67 q.qlogo.cn
 3496. 132.232.197.97 q.qlogo.cn
 3497. 132.232.197.87 q.qlogo.cn
 3498. 132.232.197.37 cdn.wetest.qq.com
 3499. 132.232.197.87 cdn.wetest.qq.com
 3500. 132.232.197.47 cdn.wetest.qq.com
 3501. 132.232.197.87 appsupport.qq.com
 3502. 132.232.197.67 oth.str.mdt.qq.com
 3503. 132.232.197.47 oth.str.mdt.qq.com
 3504. 132.232.197.87 oth.str.mdt.qq.com
 3505. 132.232.197.67 android.bugly.qq.com
 3506. 132.232.197.57 android.bugly.qq.com
 3507. 132.232.197.87 android.bugly.qq.com
 3508. 216.58.221.238 caipi.voice.gcloud.qq.com
 3509. 216.58.221.238 capi.voice.gcloud.qq.com
 3510. thirdwx.qlogo.cn
 3511. dns.weixin.qq.com
 3512. 124.160.127.201 3gdl.tcdn.qq.com
 3513. 124.160.127.201 3gdl.tc.qq.com
 3514. 124.160.127.201 soft.tbs.imtt.tc.qq.com
 3515. 124.160.127.201 soft.tbs.imtt.qq.com
 3516. 124.160.127.201 mtt.eve.mdt.qq.com
 3517. 124.160.127.201 mtd.qq.com
 3518. 124.160.127.201 codepay.fateqq.com
 3519. 124.160.127.201 tiny.china.qiniu.cloud.cdntip.com
 3520. 124.160.127.201 temp.p23.tc.cdntip.com
 3521. 132.232.173.220 www.baidu.com
 3522. 132.232.173.220 m.baidu.com
 3523. 132.232.173.220 down.qq.cn
 3524. 132.232.173.220 m.weibo.cn
 3525. 132.232.173.220 weibo.com
 3526. 132.232.173.220 m.weibo.com
 3527. 132.232.173.220 qq.com
 3528. 132.232.173.220 qq.cn
 3529. 132.232.173.220 m.qq.com
 3530. 132.232.173.220 www.qq.com
 3531. 132.232.173.220 mb.yidianzixun.com
 3532. 132.232.173.220 gameguardian.com
 3533. 132.232.173.220 gameguardian.cn
 3534. 132.232.173.220 baidu.com
 3535. 132.232.173.220 baidu.cn
 3536. 132.232.173.220 baidu.com.cn
 3537. 132.232.173.220 str.mdt.qq.com
 3538. 132.232.173.220 sqlobby.pg.qq.com
 3539. 132.232.173.220 gcloud.qq.com
 3540. 132.232.173.220 me.zdrig.com
 3541. 132.232.173.220 api.ribaoapi.com
 3542. 132.232.173.220 speed.ino.qq.com
 3543. 132.232.173.220 sdksp.video.qq.com
 3544. 132.232.173.220 vv.video.qq.com
 3545. 132.232.173.220 bkcommdata.v.qq.com
 3546. 132.232.173.220 android.clients.google.com
 3547. 132.232.173.220 msfwifi.3g.qq.com
 3548. 132.232.173.220 capi.voice.gcloud.qq.com
 3549. 132.232.173.220 cs.mbgame.gamesafe.qq.com
 3550. 132.232.173.220 sqlobby.pg.com
 3551. 132.232.173.220 pg.qq.com
 3552. 132.232.173.220 gameeve.beacon.qq.com
 3553. 132.232.173.220 gamestr.beacon.qq.com
 3554. 132.232.173.220 app.adjust.com
 3555. 132.232.173.220 me.xdrig.com
 3556. 132.232.173.220 www.googleapis.com
 3557. 132.232.173.220 info.3g.qq.com
 3558. 132.232.173.220 play.googleapis.com
 3559. 132.232.173.220 masdk.3g.qq.com
 3560. 132.232.173.220 udpolimenew.baidu.com
 3561. 132.232.173.220 vp.html5.qq.com
 3562. 132.232.173.220 abc.binmt.cc
 3563. 132.232.173.220 apilocate.amap.com
 3564. 132.232.173.220 r6.mo.baidu.com
 3565. 132.232.173.220 qs.game.qq.com
 3566. 132.232.173.220 qos.gcloud.qq.com
 3567. 132.232.173.220 graph.facebook.com
 3568. 132.232.173.220 mapp.qzone.qq.com
 3569. 132.232.173.220 m.qpic.cn
 3570. 132.232.173.220 rlog.video.qq.com
 3571. 132.232.173.220 av1.xdring.com
 3572. 132.232.173.220 rr.video.qq.com
 3573. 132.232.173.220 cdn.wetst.qq.com
 3574. 132.232.173.220 apn.wetst.qq.com
 3575. 132.232.173.220 idc.receiver.tdm.qq.com
 3576. 132.232.173.220 me.xdring.com
 3577. 132.232.173.220 apm.wetst.qq.com
 3578. 132.232.173.220 tools.3g.qq.com
 3579. 132.232.173.220 apse.ludashi.com
 3580. 132.232.173.220 111.40.180.105
 3581. 132.232.173.220 down.qq.com
 3582. 132.232.173.220 chong.qq.com
 3583. 132.232.173.220 157.255.192.104
 3584. 132.232.173.220 117.175.89.168
 3585. 132.232.173.220 111.13.36.102
 3586. 132.232.173.220 111.19.228.99
 3587. 132.232.173.220 ossweb-img.qq.com
 3588. 132.232.173.220 api.unipay.qq.com
 3589. 132.232.173.220 down1.qq.com
 3590. 132.232.173.220 down2.qq.com
 3591. 132.232.173.220 223.111.113.110
 3592. 132.232.173.220 openmobile.qq.com
 3593. 132.232.173.220 183.203.17.14
 3594. 132.232.173.220 google.com
 3595. 132.232.173.220 facebook.com
 3596. 132.232.173.220 youtube.com
 3597. 132.232.173.220 bilibili.com
 3598. 132.232.173.220 apm.wetest.qq.com
 3599. 172.168.3.3 dlied2.qq.com
 3600. 172.168.3.3 dlied3.qq.com
 3601. 172.168.3.3 dlied4.qq.com
 3602. 172.168.3.3 dlied5.qq.com
 3603. 172.168.3.3 dlied6.qq.com
 3604. 172.168.3.3 dlied1.tcdn.qq.com
 3605. 172.168.3.3 dlied1.tc.qq.com
 3606. 172.168.3.3 dlied2.tcdn.qq.com
 3607. 172.168.3.3 dlied2.tc.qq.com
 3608. 172.168.3.3 dlied3.tcdn.qq.com
 3609. 172.168.3.3 dlied3.tc.qq.com
 3610. 172.168.3.3 dlied4.tcdn.qq.com
 3611. 172.168.3.3 dlied4.tc.qq.com
 3612. 172.168.3.3 dlied5.tcdn.qq.com
 3613. 172.168.3.3 dlied5.tc.qq.com
 3614. 172.168.3.3 dlied6.tcdn.qq.com
 3615. 172.168.3.3 dlied6.tc.qq.com
 3616. 132.232.173.220 pingjs.qq.com
 3617. 132.232.173.220 pingfore.qq.com
 3618. 132.232.173.220 qos.game.qq.com
 3619. 132.232.173.220 mgamevideo.serviceproxy.qq.com
 3620. 132.232.173.220 minorshort.weixin.qq.com
 3621. 132.232.173.220 sq9.pg.qq.com
 3622. 132.232.173.220 pmir.3g.qq.com
 3623. 132.232.173.220 mp.weixin.qq.com
 3624. 132.232.173.220 idc.dir.tdm.qq.com
 3625. 132.232.173.220 sq8.pg.qq.com
 3626. 132.232.173.220 apps.game.qq.com
 3627. 132.232.173.220 183.192.192.158
 3628. 132.232.173.220 121.51.36.19
 3629. 132.232.173.220 183.192.199.25
 3630. 132.232.173.220 111.13.140.82
 3631. 132.232.173.220 117.144.242.21
 3632. 132.232.173.220 183.192.200.59
 3633. 132.232.173.220 180.163.21.48
 3634. 132.232.173.220 223.167.252.146
 3635. 132.232.173.220 223.167.252.154
 3636. 132.232.173.220 210.22.247.101
 3637. 132.232.173.220 210.22.247.103
 3638. 132.232.173.220 210.22.247.104
 3639. 132.232.173.220 210.22.247.107
 3640. 132.232.173.220 210.22.247.108
 3641. 132.232.173.220 223.167.252.141
 3642. 132.232.173.220 223.167.252.143
 3643. 132.232.173.220 210.22.247.113
 3644. 132.232.173.220 223.167.86.33
 3645. 132.232.173.220 163.117.89.192
 3646. 132.232.173.220 140.207.54.51
 3647. 132.232.173.220 58.251.106.109
 3648. 132.232.173.220 58.250.137.42
 3649. 132.232.173.220 140.207.179.156
 3650. 132.232.173.220 58.247.214.32
 3651. 132.232.173.220 220.249.243.107
 3652. 132.232.173.220 223.167.104.26
 3653. 132.232.173.220 132.232.173.220
 3654. 132.232.173.220 180.153.162.111
 3655. 132.232.173.220 140.207.54.118
 3656. 132.232.173.220 140.207.135.21
 3657. 132.232.173.220 140.207.69.43
 3658. 132.232.173.220 223.167.252.144
 3659. 132.232.173.220 223.167.104.108
 3660. 132.232.173.220 223.167.252.145
 3661. 132.232.173.220 140.207.54.117
 3662. 132.232.173.220 58.246.220.12
 3663. 132.232.173.220 140.207.123.184
 3664. 132.232.173.220 163.177.90.103
 3665. 132.232.173.220 182.254.116.117
 3666. 132.232.173.220 58.251.139.182
 3667. 132.232.173.220 mtrace.qq.com
 3668. 132.232.173.220 cdn.ark.qq.com
 3669. 132.232.173.220 comdata.v.qq.com
 3670. 132.232.173.220 thirdqq.qlogo.cn
 3671. 132.232.173.220 cmshow.gtimg.cn
 3672. 132.232.173.220 api.weibo.com
 3673. 132.232.173.220 3gimg.qq.com
 3674. 132.232.173.220 clientreport.gfm.qq.com
 3675. 132.232.173.220 tpns.qq.com
 3676. 132.232.173.220 android.rqd.qq.com
 3677. 132.232.173.220 commdata.v.qq.com
 3678. 132.232.173.220 isdspeed.qq.com
 3679. 132.232.173.220 wspeed.qq.com
 3680. 132.232.173.220 lbs.map.qq.com
 3681. 132.232.173.220 alog.umeng.com
 3682. 132.232.173.220 control.mna.qq.com
 3683. 132.232.173.220 gameguardian.net
 3684. 132.232.173.220 oth.str.mdt.qq.com
 3685. 132.232.173.220 pingma.qq.com
 3686. 132.232.173.220 oth.eve.mdt.qq.com
 3687. 132.232.173.220 android.bugly.qq.com
 3688. 132.232.173.220 c.isdspeed.qq.com
 3689. 132.232.173.220 appsupport.qq.com
 3690. 132.232.173.220 i.gtimg.cn
 3691. 132.232.173.220 qappcenter.3g.qq.com
 3692. 132.232.173.220 idcconfig.gcloud.qq.com
 3693. 132.232.173.220 btrace.qq.com
 3694. 132.232.173.220 data.video.qq.com
 3695. 132.232.173.220 vm.gtimg.cn
 3696. 132.232.173.220 access.video.qq.com
 3697. 132.232.173.220 node.video.qq.com
 3698. 132.232.173.220 puui.qpic.cn
 3699. 132.232.173.220 img1.gtimg.com
 3700. 132.232.173.220 ts1.qq.com
 3701. 132.232.173.220 ts2.qq.com
 3702. 132.232.173.220 ts3.qq.com
 3703. 132.232.173.220 ts4.qq.com
 3704. 132.232.173.220 ts5.qq.com
 3705. 132.232.173.220 ts6.qq.com
 3706. 132.232.173.220 ts7.qq.com
 3707. 132.232.173.220 ts8.qq.com
 3708. 132.232.173.220 ts9.qq.com
 3709. 132.232.173.220 ts10.qq.com
 3710. 132.232.173.220 mayyb.3g.qq.com
 3711. 132.232.173.220 rcgi.video.qq.com
 3712. 132.232.173.220 mazu.3g.qq.com
 3713. 132.232.173.220 configsvr.msf.3g.qq.com
 3714. 132.232.173.220 log1.wtlogin.qq.com
 3715. 132.232.173.220 q.qlogo.cn
 3716. 132.232.173.220 upmobile.v.qq.com
 3717. 132.232.173.220 sf.symcd.com
 3718. 132.232.173.220 im.qq.com
 3719. 132.232.173.220 tunnel.video.qq.com
 3720. 132.232.173.220 dldir1.qq.com
 3721. 132.232.173.220 dldir2.qq.com
 3722. 132.232.173.220 dldir3.qq.com
 3723. 132.232.173.220 dldir4.qq.com
 3724. 132.232.173.220 dldir5.qq.com
 3725. 132.232.173.220 omgid.qq.com
 3726. 132.232.173.220 cache.tv.qq.com
 3727. 132.232.173.220 ocsp1.globalsign.com
 3728. 132.232.173.220 ocsp2.globalsign.com
 3729. 132.232.173.220 ocsp3.globalsign.com
 3730. 132.232.173.220 ocsp4.globalsign.com
 3731. 132.232.173.220 ocsp5.globalsign.com
 3732. 132.232.173.220 tj.video.qq.com
 3733. 132.232.173.220 b.scorecardresearch.com
 3734. 132.232.173.220 wx.qlogo.cn
 3735. 132.232.173.220 aeventlog.beacon.qq.com
 3736. 132.232.173.220 lcsdk.3g.qq.com
 3737. 132.232.173.220 yyb.eve.mdt.qq.com
 3738. 132.232.173.220 mayyb.cross.3g.qq.com
 3739. 132.232.173.220 market.m.qq.com
 3740. 132.232.173.220 yun-hl.3g.qq.com
 3741. 132.232.173.220 log.tbs.qq.com
 3742. 132.232.173.220 log.wtlogin.qq.com
 3743. 132.232.173.220 pms.mb.qq.com
 3744. 132.232.173.220 cgi.connect.qq.com
 3745. 132.232.173.220 cdn.wetest.qq.com
 3746. 132.232.173.220 kog.vmp.qq.com
 3747. 132.232.173.220 vmp.qq.com
 3748. 132.232.173.220 game.str.mdt.qq.com
 3749. 132.232.173.220 game.eve.mdt.qq.com
 3750. 132.232.173.220 portal.wsds.cn
 3751. 132.232.173.220 sngmta.qq.com
 3752. 132.232.173.220 cfg.imtt.qq.com
 3753. 132.232.173.220 qbwup.imtt.qq.com
 3754. 132.232.173.220 cfm.pandora.game.qq.com
 3755. 132.232.173.220 aexception.bugly.qq.com
 3756. 132.232.173.220 astat.bugly.qq.com
 3757. 172.168.3.3 dlied.qq.com
 3758. 132.232.173.220 121.57.67.104
 3759. 132.232.173.220 182.254.10.42
 3760. 132.232.173.220 121.51.67.113
 3761. 132.232.173.220 140.207.179.156
 3762. 132.232.173.220 183.192.196.182
 3763. 132.232.173.220 182.254.74.48
 3764. 132.232.173.220 223.167.86.33
 3765. 132.232.173.220 125.39.241.248
 3766. 132.232.173.220 101.226.76.164
 3767. 132.232.173.220 182.254.88.150
 3768. 132.232.173.220 c.isdspeed.qq.com
 3769. 132.232.173.220 down.qq.com
 3770. 132.232.173.220 image.qsm.qq.com
 3771. 132.232.173.220 log.tbs.qq.com
 3772. 172.168.3.3 dlied5.qq.com
 3773. 132.232.173.220 wspeed.qq.com
 3774. 132.232.173.220 mobile.opensdk.com
 3775. 132.232.173.220 appsupport.qq.com
 3776. 132.232.173.220 commdata.v.qq.com
 3777. 132.232.173.220 oth.eve.mdt.qq.com
 3778. 132.232.173.220 android.bugly.qq.com
 3779. 132.232.173.220 pingma.qq.com
 3780. 132.232.173.220 clientreport.gfm.qq.com
 3781. 132.232.173.220 tpns.qq.com
 3782. 132.232.173.220 pmir.3g.qq.com
 3783. 132.232.173.220 mp.weixin.qq.com
 3784. 132.232.173.220 idc.dir.tdm.qq.com
 3785. 132.232.173.220 oth.str.mdt.qq.com
 3786. 132.232.173.220 pms.mb.qq.com
 3787. 132.232.173.220 cdn.wetest.qq.com
 3788. 132.232.173.220 apm.wetest.qq.com
 3789. 132.232.173.220 vmp.qq.com
 3790. 132.232.173.220 mgamevideo.serviceproxy.qq.com
 3791. 132.232.173.220 control.mna.qq.com
 3792. 132.232.173.220 minorshort.weixin.qq.com
 3793. 132.232.173.220 sq9.pg.qq.com
 3794. 132.232.173.220 shore.is.autonavi.com
 3795. 132.232.173.220 game.str.mdt.qq.com
 3796. 132.232.173.220 sngmta.qq.com
 3797. 132.232.173.220 idc.receiver.tdm.qq.com
 3798. 132.232.173.220 rqd.sparta.mig.tencent-cloud.net
 3799. 132.232.173.220 cdn.wetest.qq.com.cloud.tc.qq.com
 3800. 132.232.173.220 pingmid.qq.com
 3801. 132.232.173.220 sq11.pg.qq.com
 3802. 132.232.173.220 cgcol.amap.com
 3803. 132.232.173.220 mazu.3g.qq.com
 3804. 132.232.173.220 pms.mb.qq.com
 3805. 132.232.173.220 stats.umsns.com
 3806. 132.232.173.220 ts8.qq.com
 3807. 132.232.173.220 log1.wtlogin.qq.com
 3808. 132.232.173.220 gdynamic.qpic.cn
 3809. 132.232.173.220 ts9.qq.com
 3810. 132.232.173.220 ts7.qq.com
 3811. 132.232.173.220 ts6.qq.com
 3812. 132.232.173.220 ts5.qq.com
 3813. 132.232.173.220 ts4.qq.com
 3814. 132.232.173.220 ts3.qq.com
 3815. 132.232.173.220 ts2.qq.com
 3816. 132.232.173.220 ts1.qq.com
 3817. 132.232.173.220 log.wtlogin.qq.com
 3818. 127.0.0.1 cgi.connect.qq.com
 3819. 127.0.0.1 182.254.116.117
 3820. 127.0.0.1 q.qlogo.cn
 3821. 127.0.0.1 appsupport.qq.com
 3822. 127.0.0.1 c.isdspeed.qq.com
 3823. 127.0.0.1 idcconfig.gcloud.qq.com
 3824. 127.0.0.1 cdn.wetest.qq.com
 3825. 127.0.0.1 android.bugly.qq.com
 3826. 127.0.0.1 vmp.qq.com
 3827. 127.0.0.1 cgi.connect.qq.com
 3828. 127.0.0.1 pg.qq.com
 3829. 127.0.0.1 oth.eve.mdt.qq.com
 3830. 127.0.0.1 www.dingd.cn
 3831. 127.0.0.1 api.dingd.cn
 3832. 127.0.0.1 dlied2.qq.com
 3833. 127.0.0.1 dlied3.qq.com
 3834. 127.0.0.1 dlied4.qq.com
 3835. 127.0.0.1 dlied5.qq.com
 3836. 127.0.0.1 dlied6.qq.com
 3837. 127.0.0.1 dlied1.tcdn.qq.com
 3838. 127.0.0.1 www.dingd.cn
 3839. 127.0.0.1 api.dingd.cn
 3840. 127.0.0.1 dlied2.qq.com
 3841. 127.0.0.1 dlied3.qq.com
 3842. 127.0.0.1 dlied4.qq.com
 3843. 127.0.0.1 dlied5.qq.com
 3844. 127.0.0.1 dlied6.qq.com
 3845. 127.0.0.1 dlied1.tcdn.qq.com
 3846. 127.0.0.1 dlied1.tc.qq.com
 3847. 127.0.0.1 dlied2.tcdn.qq.com
 3848. 127.0.0.1 dlied2.tc.qq.com
 3849. 127.0.0.1 dlied3.tcdn.qq.com
 3850. 127.0.0.1 dlied3.tc.qq.com
 3851. 127.0.0.1 dlied4.tcdn.qq.com
 3852. 127.0.0.1 dlied4.tc.qq.com
 3853. 127.0.0.1 dlied5.tcdn.qq.com
 3854. 127.0.0.1 dlied5.tc.qq.com
 3855. 127.0.0.1 dlied6.tcdn.qq.com
 3856. 127.0.0.1 dlied6.tc.qq.com
 3857. 127.0.0.1 appsupport.qq.com
 3858. 127.0.0.1 commdata.v.qq.com
 3859. 127.0.0.1 oth.eve.mdt.qq.com
 3860. 127.0.0.1 android.bugly.qq.com
 3861. 127.0.0.1 pingma.qq.com
 3862. 127.0.0.1 clientreport.gfm.qq.com
 3863. 127.0.0.1 tpns.qq.com
 3864. 127.0.0.1 google.com
 3865. 127.0.0.1 facebook.com
 3866. 127.0.0.1 youtube.com
 3867. 127.0.0.1 gameguardian.net
 3868. 127.0.0.1 www.dingd.cn
 3869. 127.0.0.1 api.dingd.cn
 3870. 127.0.0.1 dlied2.qq.com
 3871. 127.0.0.1 dlied3.qq.com
 3872. 127.0.0.1 dlied4.qq.com
 3873. 127.0.0.1 dlied5.qq.com
 3874. 127.0.0.1 dlied6.qq.com
 3875. 127.0.0.1 dlied1.tcdn.qq.com
 3876. 132.232.201.16 dlied2.qq.com
 3877. 132.232.201.16 dlied3.qq.com
 3878. 132.232.201.16 dlied4.qq.com
 3879. 132.232.201.16 dlied5.qq.com
 3880. 132.232.201.16 dlied6.qq.com
 3881. 132.232.201.16 dlied1.tcdn.qq.com
 3882. 132.232.201.16 dlied1.tc.qq.com
 3883. 132.232.201.16 dlied2.tcdn.qq.com
 3884. 132.232.201.16 dlied2.tc.qq.com
 3885. 132.232.201.16 dlied3.tcdn.qq.com
 3886. 132.232.201.16 dlied3.tc.qq.com
 3887. 132.232.201.16 dlied4.tcdn.qq.com
 3888. 132.232.201.16 dlied4.tc.qq.com
 3889. 132.232.201.16 dlied5.tcdn.qq.com
 3890. 132.232.201.16 dlied5.tc.qq.com
 3891. 132.232.201.16 dlied6.tcdn.qq.com
 3892. 132.232.201.16 dlied6.tc.qq.com
 3893. 132.232.201.16 appsupport.qq.com
 3894. 132.232.201.16 commdata.v.qq.com
 3895. 132.232.201.16 oth.eve.mdt.qq.com
 3896. 132.232.201.16 android.bugly.qq.com
 3897. 132.232.201.16 pingma.qq.com
 3898. 132.232.201.16 clientreport.gfm.qq.com
 3899. 132.232.201.16 tpns.qq.com
 3900. 132.232.201.16 google.com
 3901. 132.232.201.16 facebook.com
 3902. 132.232.201.16 youtube.com
 3903. 132.232.201.16 gameguardian.net
 3904. 132.232.201.16 bilibili.com
 3905. 132.232.201.16 pmir.3g.qq.com
 3906. 132.232.201.16 mp.weixin.qq.com
 3907. 119.29.29.29 www.baidu.com
 3908. 119.29.29.29 m.baidu.com
 3909. 119.29.29.29 down.qq.cn
 3910. 119.29.29.29 m.weibo.cn
 3911. 119.29.29.29 weibo.com
 3912. 119.29.29.29 m.weibo.com
 3913. 119.29.29.29 qq.com
 3914. 119.29.29.29 qq.cn
 3915. 119.29.29.29 m.qq.com
 3916. 119.29.29.29 www.qq.com
 3917. 119.29.29.29 mb.yidianzixun.com
 3918. 119.29.29.29 gameguardian.com
 3919. 119.29.29.29 gameguardian.cn
 3920. 119.29.29.29 baidu.com
 3921. 119.29.29.29 baidu.cn
 3922. 119.29.29.29 baidu.com.cn
 3923. 119.29.29.29 str.mdt.qq.com
 3924. 119.29.29.29 sqlobby.pg.qq.com
 3925. 119.29.29.29 gcloud.qq.com
 3926. 119.29.29.29 me.zdrig.com
 3927. 119.29.29.29 api.ribaoapi.com
 3928. 119.29.29.29 speed.ino.qq.com
 3929. 119.29.29.29 sdksp.video.qq.com
 3930. 119.29.29.29 vv.video.qq.com
 3931. 119.29.29.29 bkcommdata.v.qq.com
 3932. 119.29.29.29 android.clients.google.com
 3933. 119.29.29.29 msfwifi.3g.qq.com
 3934. 119.29.29.29 capi.voice.gcloud.qq.com
 3935. 119.29.29.29 cs.mbgame.gamesafe.qq.com
 3936. 119.29.29.29 sqlobby.pg.com
 3937. 119.29.29.29 pg.qq.com
 3938. 119.29.29.29 gameeve.beacon.qq.com
 3939. 119.29.29.29 gamestr.beacon.qq.com
 3940. 119.29.29.29 app.adjust.com
 3941. 119.29.29.29 me.xdrig.com
 3942. 119.29.29.29 www.googleapis.com
 3943. 119.29.29.29 info.3g.qq.com
 3944. 119.29.29.29 play.googleapis.com
 3945. 119.29.29.29 masdk.3g.qq.com
 3946. 119.29.29.29 udpolimenew.baidu.com
 3947. 119.29.29.29 vp.html5.qq.com
 3948. 119.29.29.29 abc.binmt.cc
 3949. 119.29.29.29 apilocate.amap.com
 3950. 119.29.29.29 r6.mo.baidu.com
 3951. 119.29.29.29 qs.game.qq.com
 3952. 119.29.29.29 qos.gcloud.qq.com
 3953. 119.29.29.29 graph.facebook.com
 3954. 119.29.29.29 mapp.qzone.qq.com
 3955. 119.29.29.29 m.qpic.cn
 3956. 119.29.29.29 rlog.video.qq.com
 3957. 119.29.29.29 av1.xdring.com
 3958. 119.29.29.29 rr.video.qq.com
 3959. 119.29.29.29 cdn.wetst.qq.com
 3960. 119.29.29.29 apn.wetst.qq.com
 3961. 119.29.29.29 idc.receiver.tdm.qq.com
 3962. 119.29.29.29 me.xdring.com
 3963. 119.29.29.29 apm.wetst.qq.com
 3964. 119.29.29.29 tools.3g.qq.com
 3965. 119.29.29.29 apse.ludashi.com
 3966. 119.29.29.29 111.40.180.105
 3967. 119.29.29.29 down.qq.com
 3968. 119.29.29.29 chong.qq.com
 3969. 119.29.29.29 157.255.192.104
 3970. 119.29.29.29 117.175.89.168
 3971. 119.29.29.29 111.13.36.102
 3972. 119.29.29.29 111.19.228.99
 3973. 119.29.29.29 ossweb-img.qq.com
 3974. 119.29.29.29 api.unipay.qq.com
 3975. 119.29.29.29 down1.qq.com
 3976. 119.29.29.29 down2.qq.com
 3977. 119.29.29.29 223.111.113.110
 3978. 119.29.29.29 openmobile.qq.com
 3979. 119.29.29.29 183.203.17.14
 3980. 119.29.29.29 google.com
 3981. 119.29.29.29 facebook.com
 3982. 119.29.29.29 youtube.com
 3983. 119.29.29.29 bilibili.com
 3984. 119.29.29.29 apm.wetest.qq.com
 3985. 119.29.29.29 dlied2.qq.com
 3986. 119.29.29.29 dlied3.qq.com
 3987. 119.29.29.29 dlied4.qq.com
 3988. 119.29.29.29 dlied5.qq.com
 3989. 119.29.29.29 dlied6.qq.com
 3990. 119.29.29.29 dlied1.tcdn.qq.com
 3991. 119.29.29.29 dlied1.tc.qq.com
 3992. 119.29.29.29 dlied2.tcdn.qq.com
 3993. 119.29.29.29 dlied2.tc.qq.com
 3994. 119.29.29.29 dlied3.tcdn.qq.com
 3995. 119.29.29.29 dlied3.tc.qq.com
 3996. 119.29.29.29 dlied4.tcdn.qq.com
 3997. 119.29.29.29 dlied4.tc.qq.com
 3998. 119.29.29.29 dlied5.tcdn.qq.com
 3999. 119.29.29.29 dlied5.tc.qq.com
 4000. 119.29.29.29 dlied6.tcdn.qq.com
 4001. 119.29.29.29 dlied6.tc.qq.com
 4002. 119.29.29.29 pingjs.qq.com
 4003. 119.29.29.29 pingfore.qq.com
 4004. 119.29.29.29 qos.game.qq.com
 4005. 119.29.29.29 mgamevideo.serviceproxy.qq.com
 4006. 119.29.29.29 minorshort.weixin.qq.com
 4007. 119.29.29.29 sq9.pg.qq.com
 4008. 119.29.29.29 pmir.3g.qq.com
 4009. 119.29.29.29 mp.weixin.qq.com
 4010. 119.29.29.29 idc.dir.tdm.qq.com
 4011. 119.29.29.29 sq8.pg.qq.com
 4012. 119.29.29.29 apps.game.qq.com
 4013. 119.29.29.29 183.192.192.158
 4014. 119.29.29.29 121.51.36.19
 4015. 119.29.29.29 183.192.199.25
 4016. 119.29.29.29 111.13.140.82
 4017. 119.29.29.29 117.144.242.21
 4018. 119.29.29.29 183.192.200.59
 4019. 119.29.29.29 180.163.21.48
 4020. 119.29.29.29 223.167.252.146
 4021. 119.29.29.29 223.167.252.154
 4022. 119.29.29.29 210.22.247.101
 4023. 119.29.29.29 210.22.247.103
 4024. 119.29.29.29 210.22.247.104
 4025. 119.29.29.29 210.22.247.107
 4026. 119.29.29.29 210.22.247.108
 4027. 119.29.29.29 223.167.252.141
 4028. 119.29.29.29 223.167.252.143
 4029. 119.29.29.29 210.22.247.113
 4030. 119.29.29.29 223.167.86.33
 4031. 119.29.29.29 163.117.89.192
 4032. 119.29.29.29 140.207.54.51
 4033. 119.29.29.29 58.251.106.109
 4034. 119.29.29.29 58.250.137.42
 4035. 119.29.29.29 140.207.179.156
 4036. 119.29.29.29 58.247.214.32
 4037. 119.29.29.29 220.249.243.107
 4038. 119.29.29.29 223.167.104.26
 4039. 119.29.29.29 119.29.29.29
 4040. 119.29.29.29 180.153.162.111
 4041. 119.29.29.29 140.207.54.118
 4042. 119.29.29.29 140.207.135.21
 4043. 119.29.29.29 140.207.69.43
 4044. 119.29.29.29 223.167.252.144
 4045. 119.29.29.29 223.167.104.108
 4046. 119.29.29.29 223.167.252.145
 4047. 119.29.29.29 140.207.54.117
 4048. 119.29.29.29 58.246.220.12
 4049. 119.29.29.29 140.207.123.184
 4050. 119.29.29.29 163.177.90.103
 4051. 119.29.29.29 182.254.116.117
 4052. 119.29.29.29 58.251.139.182
 4053. 119.29.29.29 mtrace.qq.com
 4054. 119.29.29.29 cdn.ark.qq.com
 4055. 119.29.29.29 comdata.v.qq.com
 4056. 119.29.29.29 thirdqq.qlogo.cn
 4057. 119.29.29.29 cmshow.gtimg.cn
 4058. 119.29.29.29 api.weibo.com
 4059. 119.29.29.29 3gimg.qq.com
 4060. 119.29.29.29 clientreport.gfm.qq.com
 4061. 119.29.29.29 tpns.qq.com
 4062. 119.29.29.29 android.rqd.qq.com
 4063. 119.29.29.29 commdata.v.qq.com
 4064. 119.29.29.29 isdspeed.qq.com
 4065. 119.29.29.29 wspeed.qq.com
 4066. 119.29.29.29 lbs.map.qq.com
 4067. 119.29.29.29 alog.umeng.com
 4068. 119.29.29.29 control.mna.qq.com
 4069. 119.29.29.29 gameguardian.net
 4070. 119.29.29.29 oth.str.mdt.qq.com
 4071. 119.29.29.29 pingma.qq.com
 4072. 119.29.29.29 oth.eve.mdt.qq.com
 4073. 119.29.29.29 android.bugly.qq.com
 4074. 119.29.29.29 c.isdspeed.qq.com
 4075. 119.29.29.29 appsupport.qq.com
 4076. 119.29.29.29 i.gtimg.cn
 4077. 119.29.29.29 qappcenter.3g.qq.com
 4078. 119.29.29.29 idcconfig.gcloud.qq.com
 4079. 119.29.29.29 btrace.qq.com
 4080. 119.29.29.29 data.video.qq.com
 4081. 119.29.29.29 vm.gtimg.cn
 4082. 119.29.29.29 access.video.qq.com
 4083. 119.29.29.29 node.video.qq.com
 4084. 119.29.29.29 puui.qpic.cn
 4085. 119.29.29.29 img1.gtimg.com
 4086. 119.29.29.29 ts1.qq.com
 4087. 119.29.29.29 ts2.qq.com
 4088. 119.29.29.29 ts3.qq.com
 4089. 119.29.29.29 ts4.qq.com
 4090. 119.29.29.29 ts5.qq.com
 4091. 119.29.29.29 ts6.qq.com
 4092. 119.29.29.29 ts7.qq.com
 4093. 119.29.29.29 ts8.qq.com
 4094. 119.29.29.29 ts9.qq.com
 4095. 119.29.29.29 ts10.qq.com
 4096. 119.29.29.29 mayyb.3g.qq.com
 4097. 119.29.29.29 rcgi.video.qq.com
 4098. 119.29.29.29 mazu.3g.qq.com
 4099. 119.29.29.29 configsvr.msf.3g.qq.com
 4100. 119.29.29.29 log1.wtlogin.qq.com
 4101. 119.29.29.29 q.qlogo.cn
 4102. 119.29.29.29 upmobile.v.qq.com
 4103. 119.29.29.29 sf.symcd.com
 4104. 119.29.29.29 im.qq.com
 4105. 119.29.29.29 tunnel.video.qq.com
 4106. 119.29.29.29 dldir1.qq.com
 4107. 119.29.29.29 dldir2.qq.com
 4108. 119.29.29.29 dldir3.qq.com
 4109. 119.29.29.29 dldir4.qq.com
 4110. 119.29.29.29 dldir5.qq.com
 4111. 119.29.29.29 omgid.qq.com
 4112. 119.29.29.29 cache.tv.qq.com
 4113. 119.29.29.29 ocsp1.globalsign.com
 4114. 119.29.29.29 ocsp2.globalsign.com
 4115. 119.29.29.29 ocsp3.globalsign.com
 4116. 119.29.29.29 ocsp4.globalsign.com
 4117. 119.29.29.29 ocsp5.globalsign.com
 4118. 119.29.29.29 tj.video.qq.com
 4119. 119.29.29.29 b.scorecardresearch.com
 4120. 119.29.29.29 wx.qlogo.cn
 4121. 119.29.29.29 aeventlog.beacon.qq.com
 4122. 119.29.29.29 lcsdk.3g.qq.com
 4123. 119.29.29.29 yyb.eve.mdt.qq.com
 4124. 119.29.29.29 mayyb.cross.3g.qq.com
 4125. 119.29.29.29 market.m.qq.com
 4126. 119.29.29.29 yun-hl.3g.qq.com
 4127. 119.29.29.29 log.tbs.qq.com
 4128. 119.29.29.29 log.wtlogin.qq.com
 4129. 119.29.29.29 pms.mb.qq.com
 4130. 119.29.29.29 cgi.connect.qq.com
 4131. 119.29.29.29 cdn.wetest.qq.com
 4132. 119.29.29.29 kog.vmp.qq.com
 4133. 119.29.29.29 vmp.qq.com
 4134. 119.29.29.29 game.str.mdt.qq.com
 4135. 119.29.29.29 game.eve.mdt.qq.com
 4136. 119.29.29.29 portal.wsds.cn
 4137. 119.29.29.29 sngmta.qq.com
 4138. 119.29.29.29 cfg.imtt.qq.com
 4139. 119.29.29.29 qbwup.imtt.qq.com
 4140. 119.29.29.29 cfm.pandora.game.qq.com
 4141. 119.29.29.29 aexception.bugly.qq.com
 4142. 119.29.29.29 astat.bugly.qq.com
 4143. 119.29.29.29 dlied.qq.com
 4144. 119.29.29.29 121.57.67.104
 4145. 119.29.29.29 182.254.10.42
 4146. 119.29.29.29 121.51.67.113
 4147. 119.29.29.29 140.207.179.156
 4148. 119.29.29.29 183.192.196.182
 4149. 119.29.29.29 182.254.74.48
 4150. 119.29.29.29 223.167.86.33
 4151. 119.29.29.29 125.39.241.248
 4152. 119.29.29.29 101.226.76.164
 4153. 119.29.29.29 182.254.88.150
 4154. 119.29.29.29 c.isdspeed.qq.com
 4155. 119.29.29.29 down.qq.com
 4156. 119.29.29.29 image.qsm.qq.com
 4157. 119.29.29.29 log.tbs.qq.com
 4158. 119.29.29.29 dlied5.qq.com
 4159. 119.29.29.29 wspeed.qq.com
 4160. 119.29.29.29 mobile.opensdk.com
 4161. 119.29.29.29 appsupport.qq.com
 4162. 119.29.29.29 commdata.v.qq.com
 4163. 119.29.29.29 oth.eve.mdt.qq.com
 4164. 119.29.29.29 android.bugly.qq.com
 4165. 119.29.29.29 pingma.qq.com
 4166. 119.29.29.29 clientreport.gfm.qq.com
 4167. 119.29.29.29 tpns.qq.com
 4168. 119.29.29.29 pmir.3g.qq.com
 4169. 119.29.29.29 mp.weixin.qq.com
 4170. 119.29.29.29 idc.dir.tdm.qq.com
 4171. 119.29.29.29 oth.str.mdt.qq.com
 4172. 119.29.29.29 pms.mb.qq.com
 4173. 119.29.29.29 cdn.wetest.qq.com
 4174. 119.29.29.29 apm.wetest.qq.com
 4175. 119.29.29.29 vmp.qq.com
 4176. 119.29.29.29 mgamevideo.serviceproxy.qq.com
 4177. 119.29.29.29 control.mna.qq.com
 4178. 119.29.29.29 minorshort.weixin.qq.com
 4179. 119.29.29.29 sq9.pg.qq.com
 4180. 119.29.29.29 shore.is.autonavi.com
 4181. 119.29.29.29 game.str.mdt.qq.com
 4182. 119.29.29.29 sngmta.qq.com
 4183. 119.29.29.29 idc.receiver.tdm.qq.com
 4184. 119.29.29.29 rqd.sparta.mig.tencent-cloud.net
 4185. 119.29.29.29 cdn.wetest.qq.com.cloud.tc.qq.com
 4186. 119.29.29.29 pingmid.qq.com
 4187. 119.29.29.29 sq11.pg.qq.com
 4188. 119.29.29.29 cgcol.amap.com
 4189. 119.29.29.29 mazu.3g.qq.com
 4190. 119.29.29.29 pms.mb.qq.com
 4191. 119.29.29.29 stats.umsns.com
 4192. 119.29.29.29 ts8.qq.com
 4193. 119.29.29.29 log1.wtlogin.qq.com
 4194. 119.29.29.29 gdynamic.qpic.cn
 4195. 119.29.29.29 ts9.qq.com
 4196. 119.29.29.29 ts7.qq.com
 4197. 119.29.29.29 ts6.qq.com
 4198. 119.29.29.29 ts5.qq.com
 4199. 119.29.29.29 ts4.qq.com
 4200. 119.29.29.29 ts3.qq.com
 4201. 119.29.29.29 ts2.qq.com
 4202. 119.29.29.29 ts1.qq.com
 4203. 119.29.29.29 log.wtlogin.qq.com
 4204. 119.29.29.29 sdksp.video.qq.com
 4205. 119.29.29.29 www.googleapis.com
 4206. 119.29.29.29 masdk.3g.qq.com
 4207. 119.29.29.29 qappcenter.3g.qq.com
 4208. 119.29.29.29 m.qpic.cn
 4209. 119.29.29.29 dlied2.qq.com
 4210. 119.29.29.29 dlied3.qq.com
 4211. 119.29.29.29 dlied4.qq.com
 4212. 119.29.29.29 dlied5.qq.com
 4213. 119.29.29.29 dlied6.qq.com
 4214. 119.29.29.29 dlied1.tcdn.qq.com
 4215. 119.29.29.29 dlied1.tc.qq.com
 4216. 119.29.29.29 dlied2.tcdn.qq.com
 4217. 119.29.29.29 dlied2.tc.qq.com
 4218. 119.29.29.29 dlied3.tcdn.qq.com
 4219. 119.29.29.29 dlied3.tc.qq.com
 4220. 119.29.29.29 dlied4.tcdn.qq.com
 4221. 119.29.29.29 dlied4.tc.qq.com
 4222. 119.29.29.29 dlied5.tcdn.qq.com
 4223. 119.29.29.29 dlied5.tc.qq.com
 4224. 119.29.29.29 dlied6.tcdn.qq.com
 4225. 119.29.29.29 dlied6.tc.qq.com
 4226. 119.29.29.29 appsupport.qq.com
 4227. 119.29.29.29 commdata.v.qq.com
 4228. 119.29.29.29 oth.eve.mdt.qq.com
 4229. 119.29.29.29 android.bugly.qq.com
 4230. 119.29.29.29 pingma.qq.com
 4231. 119.29.29.29 clientreport.gfm.qq.com
 4232. 119.29.29.29 tpns.qq.com
 4233. 119.29.29.29 google.com
 4234. 119.29.29.29 facebook.com
 4235. 119.29.29.29 youtube.com
 4236. 119.29.29.29 gameguardian.net
 4237. 119.29.29.29 bilibili.com
 4238. 119.29.29.29 pmir.3g.qq.com
 4239. 119.29.29.29 mp.weixin.qq.com
 4240. 119.29.29.29 idc.dir.tdm.qq.com
 4241. 119.29.29.29 oth.str.mdt.qq.com
 4242. 119.29.29.29 pms.mb.qq.com
 4243. 119.29.29.29 cdn.wetest.qq.com
 4244. 119.29.29.29 apm.wetest.qq.com
 4245. 119.29.29.29 vmp.qq.com
 4246. 119.29.29.29 mgamevideo.serviceproxy.qq.com
 4247. 119.29.29.29 control.mna.qq.com
 4248. 119.29.29.29 minorshort.weixin.qq.com
 4249. 119.29.29.29 q.qlogo.cn
 4250. 119.29.29.29 me.zdrig.com
 4251. 119.29.29.29 av1.xdring.com
 4252. 119.29.29.29 www.googleapis.com
 4253. 119.29.29.29 lbs.map.qq.com
 4254. 119.29.29.29 info.3g.qq.com
 4255. 119.29.29.29 play.googleapis.com
 4256. 119.29.29.29 masdk.3g.qq.com
 4257. 119.29.29.29 qappcenter.3g.qq.com
 4258. 119.29.29.29 m.qpic.cn
 4259. 119.29.29.29 api.ribaoapi.com
 4260. 119.29.29.29 speed.ino.qq.com
 4261. 119.29.29.29 me.xdring.com
 4262. 119.29.29.29 sdksp.video.qq.com
 4263. 119.29.29.29 android.rqd.qq.com
 4264. 119.29.29.29 vv.video.qq.com
 4265. 119.29.29.29 bkcommdata.v.qq.com
 4266. 119.29.29.29 c.isdspeed.qq.com
 4267. 119.29.29.29 android.clients.google.com
 4268. 119.29.29.29 yun-hl.3g.qq.com
 4269. 119.29.29.29 idcconfig.gcloud.qq.com
 4270. 119.29.29.29 mazu.3g.qq.com
 4271. 119.29.29.29 aeventlog.beacon.qq.com
 4272. 119.29.29.29 configsvr.msf.3g.qq.com
 4273. 119.29.29.29 msfwifi.3g.qq.com
 4274. 119.29.29.29 sqlobby.pg.com
 4275. 119.29.29.29 pg.qq.com
 4276. 119.29.29.29 gameeve.beacon.qq.com
 4277. 119.29.29.29 gamestr.beacon.qq.com
 4278. 119.29.29.29 app.adjust.com
 4279. 119.29.29.29 me.xdrig.com
 4280. 119.29.29.29 udpolimenew.baidu.com
 4281. 119.29.29.29 vp.html5.qq.com
 4282. 119.29.29.29 abc.binmt.cc
 4283. 119.29.29.29 apilocate.amap.com
 4284. 119.29.29.29 alog.umeng.com
 4285. 119.29.29.29 r6.mo.baidu.com
 4286. 119.29.29.29 qs.game.qq.com
 4287. 119.29.29.29 qos.gcloud.qq.com
 4288. 119.29.29.29 cgi.connect.qq.com
 4289. 119.29.29.29 graph.facebook.com
 4290. 119.29.29.29 openmobile.qq.com
 4291. 119.29.29.29 mapp.qzone.qq.com
 4292. 119.29.29.29 rlog.video.qq.com
 4293. 119.29.29.29 rr.video.qq.com
 4294. 119.29.29.29 cdn.wetst.qq.com
 4295. 119.29.29.29 apn.wetst.qq.com
 4296. 119.29.29.29 idc.receiver.tdm.qq.com
 4297. 119.29.29.29 qos.game.qq.com
 4298. 119.29.29.29 apm.wetst.qq.com
 4299. 119.29.29.29 tools.3g.qq.com
 4300. 119.29.29.29 capi.voice.gcloud.qq.com
 4301. 119.29.29.29 cs.mbgame.gamesafe.qq.com
 4302. 119.29.29.29 wspeed.qq.com
 4303. 119.29.29.29 bksdksq.video.qq.com
 4304. 119.29.29.29 bkvv.video.qq.con
 4305. 119.29.29.29 apse.ludashi.com
 4306. 119.29.29.29 sq9.pg.qq.com
 4307. 119.29.29.29 str.mdt.qq.com
 4308. 119.29.29.29 sqlobby.pg.qq.com
 4309. 119.29.29.29 gcloud.qq.com
 4310. 172.168.0.150 www.baidu.com
 4311. 172.168.0.150 m.baidu.com
 4312. 172.168.0.150 down.qq.cn
 4313. 172.168.0.150 m.weibo.cn
 4314. 172.168.0.150 weibo.com
 4315. 172.168.0.150 m.weibo.com
 4316. 172.168.0.150 qq.com
 4317. 172.168.0.150 qq.cn
 4318. 172.168.0.150 m.qq.com
 4319. 172.168.0.150 www.qq.com
 4320. 172.168.0.150 mb.yidianzixun.com
 4321. 172.168.0.150 gameguardian.com
 4322. 172.168.0.150 gameguardian.cn
 4323. 172.168.0.150 baidu.com
 4324. 172.168.0.150 baidu.cn
 4325. 172.168.0.150 baidu.com.cn
 4326. 172.168.0.150 str.mdt.qq.com
 4327. 172.168.0.150 sqlobby.pg.qq.com
 4328. 172.168.0.150 gcloud.qq.com
 4329. 172.168.0.150 me.zdrig.com
 4330. 172.168.0.150 api.ribaoapi.com
 4331. 172.168.0.150 speed.ino.qq.com
 4332. 172.168.0.150 sdksp.video.qq.com
 4333. 172.168.0.150 vv.video.qq.com
 4334. 172.168.0.150 bkcommdata.v.qq.com
 4335. 172.168.0.150 android.clients.google.com
 4336. 172.168.0.150 msfwifi.3g.qq.com
 4337. 172.168.0.150 capi.voice.gcloud.qq.com
 4338. 172.168.0.150 cs.mbgame.gamesafe.qq.com
 4339. 172.168.0.150 sqlobby.pg.com
 4340. 172.168.0.150 pg.qq.com
 4341. 172.168.0.150 gameeve.beacon.qq.com
 4342. 172.168.0.150 gamestr.beacon.qq.com
 4343. 172.168.0.150 app.adjust.com
 4344. 172.168.0.150 me.xdrig.com
 4345. 172.168.0.150 www.googleapis.com
 4346. 172.168.0.150 info.3g.qq.com
 4347. 172.168.0.150 play.googleapis.com
 4348. 172.168.0.150 masdk.3g.qq.com
 4349. 172.168.0.150 udpolimenew.baidu.com
 4350. 172.168.0.150 vp.html5.qq.com
 4351. 172.168.0.150 abc.binmt.cc
 4352. 172.168.0.150 apilocate.amap.com
 4353. 172.168.0.150 r6.mo.baidu.com
 4354. 172.168.0.150 qs.game.qq.com
 4355. 172.168.0.150 qos.gcloud.qq.com
 4356. 172.168.0.150 graph.facebook.com
 4357. 172.168.0.150 mapp.qzone.qq.com
 4358. 172.168.0.150 m.qpic.cn
 4359. 172.168.0.150 rlog.video.qq.com
 4360. 172.168.0.150 av1.xdring.com
 4361. 172.168.0.150 rr.video.qq.com
 4362. 172.168.0.150 cdn.wetst.qq.com
 4363. 172.168.0.150 apn.wetst.qq.com
 4364. 172.168.0.150 me.xdring.com
 4365. 172.168.0.150 apm.wetst.qq.com
 4366. 172.168.0.150 tools.3g.qq.com
 4367. 172.168.0.150 apse.ludashi.com
 4368. 172.168.0.150 111.40.180.105
 4369. 172.168.0.150 chong.qq.com
 4370. 172.168.0.150 157.255.192.104
 4371. 172.168.0.150 117.175.89.168
 4372. 172.168.0.150 111.13.36.102
 4373. 172.168.0.150 111.19.228.99
 4374. 172.168.0.150 ossweb-img.qq.com
 4375. 172.168.0.150 api.unipay.qq.com
 4376. 172.168.0.150 down1.qq.com
 4377. 172.168.0.150 down2.qq.com
 4378. 172.168.0.150 223.111.113.110
 4379. 172.168.0.150 openmobile.qq.com
 4380. 172.168.0.150 183.203.17.14
 4381. 172.168.0.150 bilibili.com
 4382. 172.168.0.150 pingjs.qq.com
 4383. 172.168.0.150 pingfore.qq.com
 4384. 172.168.0.150 sq8.pg.qq.com
 4385. 172.168.0.150 apps.game.qq.com
 4386. 172.168.0.150 183.192.192.158
 4387. 172.168.0.150 121.51.36.19
 4388. 172.168.0.150 183.192.199.25
 4389. 172.168.0.150 111.13.140.82
 4390. 172.168.0.150 117.144.242.21
 4391. 172.168.0.150 183.192.200.59
 4392. 172.168.0.150 180.163.21.48
 4393. 172.168.0.150 223.167.252.146
 4394. 172.168.0.150 223.167.252.154
 4395. 172.168.0.150 210.22.247.101
 4396. 172.168.0.150 210.22.247.103
 4397. 172.168.0.150 210.22.247.104
 4398. 172.168.0.150 210.22.247.107
 4399. 172.168.0.150 210.22.247.108
 4400. 172.168.0.150 223.167.252.141
 4401. 172.168.0.150 223.167.252.143
 4402. 172.168.0.150 210.22.247.113
 4403. 172.168.0.150 163.117.89.192
 4404. 172.168.0.150 140.207.54.51
 4405. 172.168.0.150 58.251.106.109
 4406. 172.168.0.150 58.250.137.42
 4407. 172.168.0.150 58.247.214.32
 4408. 172.168.0.150 220.249.243.107
 4409. 172.168.0.150 223.167.104.26
 4410. 172.168.0.150 180.153.162.111
 4411. 172.168.0.150 140.207.54.118
 4412. 172.168.0.150 140.207.135.21
 4413. 172.168.0.150 140.207.69.43
 4414. 172.168.0.150 223.167.252.144
 4415. 172.168.0.150 223.167.104.108
 4416. 172.168.0.150 223.167.252.145
 4417. 172.168.0.150 140.207.54.117
 4418. 172.168.0.150 58.246.220.12
 4419. 172.168.0.150 140.207.123.184
 4420. 172.168.0.150 163.177.90.103
 4421. 172.168.0.150 58.251.139.182
 4422. 172.168.0.150 mtrace.qq.com
 4423. 172.168.0.150 cdn.ark.qq.com
 4424. 172.168.0.150 comdata.v.qq.com
 4425. 172.168.0.150 thirdqq.qlogo.cn
 4426. 172.168.0.150 cmshow.gtimg.cn
 4427. 172.168.0.150 api.weibo.com
 4428. 172.168.0.150 3gimg.qq.com
 4429. 172.168.0.150 android.rqd.qq.com
 4430. 172.168.0.150 isdspeed.qq.com
 4431. 172.168.0.150 lbs.map.qq.com
 4432. 172.168.0.150 alog.umeng.com
 4433. 172.168.0.150 i.gtimg.cn
 4434. 172.168.0.150 qappcenter.3g.qq.com
 4435. 172.168.0.150 idcconfig.gcloud.qq.com
 4436. 172.168.0.150 btrace.qq.com
 4437. 172.168.0.150 data.video.qq.com
 4438. 172.168.0.150 vm.gtimg.cn
 4439. 172.168.0.150 access.video.qq.com
 4440. 172.168.0.150 node.video.qq.com
 4441. 172.168.0.150 puui.qpic.cn
 4442. 172.168.0.150 img1.gtimg.com
 4443. 172.168.0.150 ts10.qq.com
 4444. 172.168.0.150 mayyb.3g.qq.com
 4445. 172.168.0.150 rcgi.video.qq.com
 4446. 172.168.0.150 configsvr.msf.3g.qq.com
 4447. 172.168.0.150 upmobile.v.qq.com
 4448. 172.168.0.150 sf.symcd.com
 4449. 172.168.0.150 im.qq.com
 4450. 172.168.0.150 tunnel.video.qq.com
 4451. 172.168.0.150 dldir1.qq.com
 4452. 172.168.0.150 dldir2.qq.com
 4453. 172.168.0.150 dldir3.qq.com
 4454. 172.168.0.150 dldir4.qq.com
 4455. 172.168.0.150 dldir5.qq.com
 4456. 172.168.0.150 omgid.qq.com
 4457. 172.168.0.150 cache.tv.qq.com
 4458. 172.168.0.150 ocsp1.globalsign.com
 4459. 172.168.0.150 ocsp2.globalsign.com
 4460. 172.168.0.150 ocsp3.globalsign.com
 4461. 172.168.0.150 ocsp4.globalsign.com
 4462. 172.168.0.150 ocsp5.globalsign.com
 4463. 172.168.0.150 tj.video.qq.com
 4464. 172.168.0.150 b.scorecardresearch.com
 4465. 172.168.0.150 wx.qlogo.cn
 4466. 172.168.0.150 aeventlog.beacon.qq.com
 4467. 172.168.0.150 lcsdk.3g.qq.com
 4468. 172.168.0.150 yyb.eve.mdt.qq.com
 4469. 172.168.0.150 mayyb.cross.3g.qq.com
 4470. 172.168.0.150 market.m.qq.com
 4471. 172.168.0.150 yun-hl.3g.qq.com
 4472. 172.168.0.150 kog.vmp.qq.com
 4473. 172.168.0.150 game.eve.mdt.qq.com
 4474. 172.168.0.150 portal.wsds.cn
 4475. 172.168.0.150 cfg.imtt.qq.com
 4476. 172.168.0.150 qbwup.imtt.qq.com
 4477. 172.168.0.150 cfm.pandora.game.qq.com
 4478. 172.168.0.150 aexception.bugly.qq.com
 4479. 172.168.0.150 astat.bugly.qq.com
 4480. 172.168.0.150 dlied.qq.com
 4481. 172.168.0.150 121.57.67.104
 4482. 172.168.0.150 182.254.10.42
 4483. 172.168.0.150 121.51.67.113
 4484. 172.168.0.150 140.207.179.156
 4485. 172.168.0.150 183.192.196.182
 4486. 172.168.0.150 182.254.74.48
 4487. 172.168.0.150 223.167.86.33
 4488. 172.168.0.150 125.39.241.248
 4489. 172.168.0.150 101.226.76.164
 4490. 172.168.0.150 182.254.88.150
 4491. 172.168.0.150 down.qq.com
 4492. 172.168.0.150 image.qsm.qq.com
 4493. 172.168.0.150 log.tbs.qq.com
 4494. 172.168.0.150 mobile.opensdk.com
 4495. 172.168.0.150 pmir.3g.qq.com
 4496. 172.168.0.150 mp.weixin.qq.com
 4497. 172.168.0.150 idc.dir.tdm.qq.com
 4498. 172.168.0.150 apm.wetest.qq.com
 4499. 172.168.0.150 mgamevideo.serviceproxy.qq.com
 4500. 172.168.0.150 control.mna.qq.com
 4501. 172.168.0.150 minorshort.weixin.qq.com
 4502. 172.168.0.150 sq9.pg.qq.com
 4503. 172.168.0.150 shore.is.autonavi.com
 4504. 172.168.0.150 game.str.mdt.qq.com
 4505. 172.168.0.150 sngmta.qq.com
 4506. 172.168.0.150 idc.receiver.tdm.qq.com
 4507. 172.168.0.150 rqd.sparta.mig.tencent-cloud.net
 4508. 172.168.0.150 cdn.wetest.qq.com.cloud.tc.qq.com
 4509. 172.168.0.150 pingmid.qq.com
 4510. 172.168.0.150 sq11.pg.qq.com
 4511. 172.168.0.150 cgcol.amap.com
 4512. 172.168.0.150 mazu.3g.qq.com
 4513. 172.168.0.150 pms.mb.qq.com
 4514. 172.168.0.150 stats.umsns.com
 4515. 172.168.0.150 ts8.qq.com
 4516. 172.168.0.150 log1.wtlogin.qq.com
 4517. 172.168.0.150 gdynamic.qpic.cn
 4518. 172.168.0.150 ts9.qq.com
 4519. 172.168.0.150 ts7.qq.com
 4520. 172.168.0.150 ts6.qq.com
 4521. 172.168.0.150 ts5.qq.com
 4522. 172.168.0.150 ts4.qq.com
 4523. 172.168.0.150 ts3.qq.com
 4524. 172.168.0.150 ts2.qq.com
 4525. 172.168.0.150 ts1.qq.com
 4526. 172.168.0.150 log.wtlogin.qq.com
 4527. 172.168.0.150 wspeed.qq.com
 4528. 172.168.0.150 182.254.116.117
 4529. 172.168.0.150 dlied2.qq.com
 4530. 172.168.0.150 dlied3.qq.com
 4531. 172.168.0.150 dlied4.qq.com
 4532. 172.168.0.150 dlied5.qq.com
 4533. 172.168.0.150 dlied6.qq.com
 4534. 172.168.0.150 dlied1.tcdn.qq.com
 4535. 172.168.0.150 dlied1.tc.qq.com
 4536. 172.168.0.150 dlied2.tcdn.qq.com
 4537. 172.168.0.150 dlied2.tc.qq.com
 4538. 172.168.0.150 dlied3.tcdn.qq.com
 4539. 172.168.0.150 dlied3.tc.qq.com
 4540. 172.168.0.150 dlied4.tcdn.qq.com
 4541. 172.168.0.150 dlied4.tc.qq.com
 4542. 172.168.0.150 dlied5.tcdn.qq.com
 4543. 172.168.0.150 dlied5.tc.qq.com
 4544. 172.168.0.150 dlied6.tcdn.qq.com
 4545. 172.168.0.150 dlied6.tc.qq.com
 4546. 172.168.0.150 commdata.v.qq.com
 4547. 172.168.0.150 clientreport.gfm.qq.com
 4548. 172.168.0.150 tpns.qq.com
 4549. 172.168.0.150 google.com
 4550. 172.168.0.150 facebook.com
 4551. 172.168.0.150 youtube.com
 4552. 172.168.0.150 gameguardian.net
 4553. 172.168.0.150 c.isdspeed.qq.com
 4554. 172.168.0.150 pingma.qq.com
 4555. 172.168.0.150 cgi.connect.qq.com
 4556. 172.168.0.150 cdn.wetest.qq.com
 4557. 172.168.0.150 oth.eve.mdt.qq.com
 4558. 172.168.0.150 android.bugly.qq.com
 4559. 172.168.0.150 vmp.qq.com
 4560. 172.168.0.150 qos.game.qq.com
 4561. 172.168.0.150 q.qlogo.cn
 4562. 172.168.0.150 oth.str.mdt.qq.com
 4563. 172.168.0.150 appsupport.qq.com
 4564. 119.29.29.29 www.dingd.cn
 4565. 119.29.29.29 api.dingd.cn
 4566. 119.29.29.29 dlied2.qq.com
 4567. 119.29.29.29 dlied3.qq.com
 4568. 119.29.29.29 dlied4.qq.com
 4569. 119.29.29.29 dlied5.qq.com
 4570. 119.29.29.29 dlied6.qq.com
 4571. 119.29.29.29 dlied1.tcdn.qq.com
 4572. 119.29.29.29 dlied1.tc.qq.com
 4573. 119.29.29.29 dlied2.tcdn.qq.com
 4574. 119.29.29.29 dlied2.tc.qq.com
 4575. 119.29.29.29 dlied3.tcdn.qq.com
 4576. 119.29.29.29 dlied3.tc.qq.com
 4577. 119.29.29.29 dlied4.tcdn.qq.com
 4578. 119.29.29.29 dlied4.tc.qq.com
 4579. 119.29.29.29 dlied5.tcdn.qq.com
 4580. 119.29.29.29 dlied5.tc.qq.com
 4581. 119.29.29.29 dlied6.tcdn.qq.com
 4582. 119.29.29.29 dlied6.tc.qq.com
 4583. 119.29.29.29 appsupport.qq.com
 4584. 119.29.29.29 commdata.v.qq.com
 4585. 119.29.29.29 oth.eve.mdt.qq.com
 4586. 119.29.29.29 android.bugly.qq.com
 4587. 119.29.29.29 pingma.qq.com
 4588. 119.29.29.29 clientreport.gfm.qq.com
 4589. 119.29.29.29 tpns.qq.com
 4590. 119.29.29.29 google.com
 4591. 119.29.29.29 facebook.com
 4592. 119.29.29.29 youtube.com
 4593. 119.29.29.29 gameguardian.net
 4594. 119.29.29.29 3gimg.qq.com
 4595. 119.29.29.29 i.gtimg.cn
 4596. 119.29.29.29 vmp.qq.com
 4597. 119.29.29.29 cdn.wetest.qq.com
 4598. 119.29.29.29 idcconfig.gcloud.qq.com
 4599. 119.29.29.29 oth.str.mdt.qq.com
 4600. 119.29.29.29 cgi.connect.qq.com
 4601. 119.29.29.29 googleads.g.doubleclick.net
 4602. 119.29.29.29 pagead2.googlesyndication.com
 4603. 119.29.29.29 oth.eve.mdt.qq.com
 4604. 119.29.29.29 pingma.qq.com
 4605. 119.29.29.29 vmp.qq.com
 4606. 119.29.29.29 cdn.wetest.qq.com
 4607. 119.29.29.29 idcconfig.gcloud.qq.com
 4608. 119.29.29.29 android.bugly.qq.com
 4609. 119.29.29.29 oth.str.mdt.qq.com
 4610. 119.29.29.29 cgi.connect.qq.com
 4611. 119.29.29.29 googleads.g.doubleclick.net
 4612. 119.29.29.29 pagead2.googlesyndication.com
 4613. 140.205.172.21 oth.eve.mdt.qq.com
 4614. 140.205.172.21 mtrace.qq.com
 4615. 140.205.172.21 android.rqd.qq.com
 4616. 140.205.172.21 android.rqd.qq.com
 4617. 140.205.172.21 c.isdspeed.qq.com
 4618. 140.205.172.21 pingma.qq.com
 4619. 140.205.172.21 ts8.qq.com
 4620. 140.205.172.21 configsvr.msf.3g.qq.com
 4621. 140.205.172.21 oth.str.mdt.qq.com
 4622. 140.205.172.21 configsvr.msf.3g.qq.com
 4623. 140.205.172.21 tpns.qq.com
 4624. 140.205.172.21 pmir.3g.qq.com
 4625. 140.205.172.21 cgi.connect.qq.com
 4626. 140.205.172.21 qos.game.qq.com
 4627. 140.205.172.21 cdn.wetest.qq.com
 4628. 140.205.172.21 kog.vmp.qq.com
 4629. 140.205.172.21 219.151.17.35
 4630. 140.205.172.21 59.63.237.72
 4631. 140.205.172.21 zhizi.qq.com
 4632. 140.205.172.21 183.3.253.72
 4633. 140.205.172.21 59.37.96.67
 4634. 140.205.172.21 219.151.17.41
 4635. 140.205.172.21 113.96.200.103
 4636. 140.205.172.21 aeventlog.beacon.qq.com
 4637. 140.205.172.21 mapp.qzone.qq.com
 4638. 140.205.172.21 sngapm.qq.com
 4639. 140.205.172.21 aeventlog.beacon.qq.com
 4640. 140.205.172.21 dlied1.tcdn.qq.com
 4641. 140.205.172.21 dlied1.tc.qq.com
 4642. 121.51.67.139 pandora.ga
 4643. 36.23.25.72 ns-osr.qq.com
 4644. 36.23.25.72 ns-os.qq.com
 4645. 36.23.25.72 ns-ns1.qq.com
 4646. 36.23.25.72 ns-os1.qq.com
 4647. 36.23.25.72 ns-cmn1.qq.com
 4648. 36.23.25.72 ns-crmn1.qq.com
 4649. 36.23.25.72 ns-Owu1.qq.com
 4650. 36.23.25.72 c1.qq.com
 4651. 36.23.25.72 ns-cnc1.qq.com
 4652. 36.23.25.72 ns-teq.com
 4653. 36.23.25.72 ns-tel1.qq.com
 4654. 36.23.25.72 ns-telqq.com
 4655. 36.23.25.72 dns.qq.com
 4656. 36.23.25.72 osr.qq.com
 4657. 36.23.25.72 os.qq.com
 4658. 36.23.25.72 ns1.qq.com
 4659. 36.23.25.72 os1.qq.com
 4660. 36.23.25.72 cmn1.qq.com
 4661. 36.23.25.72 crmn1.qq.com
 4662. 36.23.25.72 Owu1.qq.com
 4663. 36.23.25.72 c1.qq.com
 4664. 36.23.25.72 cnc1.qq.com
 4665. 36.23.25.72 teq.com
 4666. 36.23.25.72 tel1.qq.com
 4667. 36.23.25.72 telqq.com
 4668. 216.58.221.238 dlied2.qq.com
 4669. 216.58.221.238 dlied3.qq.com
 4670. 216.58.221.238 dlied4.qq.com
 4671. 216.58.221.238 dlied5.qq.com
 4672. 216.58.221.238 dlied6.qq.com
 4673. 216.58.221.238 dlied1.tcdn.qq.com
 4674. 216.58.221.238 dlied1.tc.qq.com
 4675. 216.58.221.238 dlied2.tcdn.qq.com
 4676. 216.58.221.238 dlied2.tc.qq.com
 4677. 216.58.221.238 dlied3.tcdn.qq.com
 4678. 216.58.221.238 dlied3.tc.qq.com
 4679. 216.58.221.238 dlied4.tcdn.qq.com
 4680. 216.58.221.238 dlied4.tc.qq.com
 4681. 216.58.221.238 dlied5.tcdn.qq.com
 4682. 216.58.221.238 dlied5.tc.qq.com
 4683. 216.58.221.238 dlied6.tcdn.qq.com
 4684. 216.58.221.238 dlied6.tc.qq.com
 4685. 216.58.221.238 appsupport.qq.com
 4686. 216.58.221.238 commdata.v.qq.com
 4687. 216.58.221.238 oth.eve.mdt.qq.com
 4688. 216.58.221.238 android.bugly.qq.com
 4689. 216.58.221.238 pingma.qq.com
 4690. 216.58.221.238 clientreport.gfm.qq.com
 4691. 216.58.221.238 tpns.qq.com
 4692. 216.58.221.238 google.com
 4693. 216.58.221.238 facebook.com
 4694. 216.58.221.238 youtube.com
 4695. 216.58.221.238 gameguardian.net
 4696. 216.58.221.238 bilibili.com
 4697. 216.58.221.238 pmir.3g.qq.com
 4698. 216.58.221.238 mp.weixin.qq.com
 4699. 216.58.221.238 idc.dir.tdm.qq.com
 4700. 216.58.221.238 oth.str.mdt.qq.com
 4701. 216.58.221.238 pms.mb.qq.com
 4702. 216.58.221.238 cdn.wetest.qq.com
 4703. 216.58.221.238 apm.wetest.qq.com
 4704. 216.58.221.238 vmp.qq.com
 4705. 216.58.221.238 mgamevideo.serviceproxy.qq.com
 4706. 216.58.221.238 control.mna.qq.com
 4707. 216.58.221.238 minorshort.weixin.qq.com
 4708. 216.58.221.238 q.qlogo.cn
 4709. 216.58.221.238 me.zdrig.com
 4710. 216.58.221.238 av1.xdring.com
 4711. 216.58.221.238 www.googleapis.com
 4712. 216.58.221.238 lbs.map.qq.com
 4713. 216.58.221.238 info.3g.qq.com
 4714. 216.58.221.238 play.googleapis.com
 4715. 216.58.221.238 qappcenter.3g.qq.com
 4716. 216.58.221.238 m.qpic.cn
 4717. 216.58.221.238 api.ribaoapi.com
 4718. 216.58.221.238 speed.ino.qq.com
 4719. 216.58.221.238 me.xdring.com
 4720. 216.58.221.238 sdksp.video.qq.com
 4721. 216.58.221.238 android.rqd.qq.com
 4722. 216.58.221.238 vv.video.qq.com
 4723. 216.58.221.238 bkcommdata.v.qq.com
 4724. 216.58.221.238 c.isdspeed.qq.com
 4725. 216.58.221.238 android.clients.google.com
 4726. 216.58.221.238 yun-hl.3g.qq.com
 4727. 216.58.221.238 idcconfig.gcloud.qq.com
 4728. 216.58.221.238 mazu.3g.qq.com
 4729. 216.58.221.238 aeventlog.beacon.qq.com
 4730. 216.58.221.238 configsvr.msf.3g.qq.com
 4731. 216.58.221.238 msfwifi.3g.qq.com
 4732. 216.58.221.238 sqlobby.pg.com
 4733. 216.58.221.238 pg.qq.com
 4734. 216.58.221.238 gameeve.beacon.qq.com
 4735. 216.58.221.238 gamestr.beacon.qq.com
 4736. 216.58.221.238 app.adjust.com
 4737. 216.58.221.238 me.xdrig.com
 4738. 216.58.221.238 udpolimenew.baidu.com
 4739. 216.58.221.238 vp.html5.qq.com
 4740. 216.58.221.238 abc.binmt.cc
 4741. 216.58.221.238 apilocate.amap.com
 4742. 216.58.221.238 alog.umeng.com
 4743. 216.58.221.238 r6.mo.baidu.com
 4744. 216.58.221.238 qs.game.qq.com
 4745. 216.58.221.238 qos.gcloud.qq.com
 4746. 216.58.221.238 cgi.connect.qq.com
 4747. 216.58.221.238 graph.facebook.com
 4748. 216.58.221.238 openmobile.qq.com
 4749. 216.58.221.238 mapp.qzone.qq.com
 4750. 216.58.221.238 rlog.video.qq.com
 4751. 216.58.221.238 rr.video.qq.com
 4752. 216.58.221.238 cdn.wetst.qq.com
 4753. 216.58.221.238 apn.wetst.qq.com
 4754. 216.58.221.238 idc.receiver.tdm.qq.com
 4755. 216.58.221.238 qos.game.qq.com
 4756. 216.58.221.238 apm.wetst.qq.com
 4757. 216.58.221.238 tools.3g.qq.com
 4758. 216.58.221.238 cs.mbgame.gamesafe.qq.com
 4759. 216.58.221.238 wspeed.qq.com
 4760. 216.58.221.238 bksdksq.video.qq.com
 4761. 216.58.221.238 bkvv.video.qq.con
 4762. 216.58.221.238 apse.ludashi.com
 4763. 216.58.221.238 sq9.pg.qq.com
 4764. 216.58.221.238 str.mdt.qq.com
 4765. 216.58.221.238 sqlobby.pg.qq.com
 4766. 216.58.221.238 gcloud.qq.com
 4767. 47.96.226.120 dlied2.qq.com
 4768. 47.96.226.120 dlied3.qq.com
 4769. 47.96.226.120 dlied4.qq.com
 4770. 47.96.226.120 dlied5.qq.com
 4771. 47.96.226.120 dlied6.qq.com
 4772. 47.96.226.120 dlied1.tcdn.qq.com
 4773. 47.96.226.120 dlied1.tc.qq.com
 4774. 47.96.226.120 dlied2.tcdn.qq.com
 4775. 47.96.226.120 dlied2.tc.qq.com
 4776. 47.96.226.120 dlied3.tcdn.qq.com
 4777. 47.96.226.120 dlied3.tc.qq.com
 4778. 47.96.226.120 dlied4.tcdn.qq.com
 4779. 47.96.226.120 dlied4.tc.qq.com
 4780. 47.96.226.120 dlied5.tcdn.qq.com
 4781. 47.96.226.120 dlied5.tc.qq.com
 4782. 47.96.226.120 dlied6.tcdn.qq.com
 4783. 47.96.226.120 dlied6.tc.qq.com
 4784. 47.96.226.120 appsupport.qq.com
 4785. 47.96.226.120 commdata.v.qq.com
 4786. 47.96.226.120 oth.eve.mdt.qq.com
 4787. 47.96.226.120 android.bugly.qq.com
 4788. 47.96.226.120 pingma.qq.com
 4789. 47.96.226.120 clientreport.gfm.qq.com
 4790. 47.96.226.120 tpns.qq.com
 4791. 47.96.226.120 kkkkk.com
 4792. 47.96.226.120 facebook.com
 4793. 47.96.226.120 youtube.com
 4794. 47.96.226.120 gameguardian.net
 4795. 47.96.226.120 bilibili.com
 4796. 47.96.226.120 pmir.3g.qq.com
 4797. 47.96.226.120 mp.weixin.qq.com
 4798. 47.96.226.120 idc.dir.tdm.qq.com
 4799. 47.96.226.120 oth.str.mdt.qq.com
 4800. 47.96.226.120 pms.mb.qq.com
 4801. 47.96.226.120 cdn.wetest.qq.com
 4802. 47.96.226.120 apm.wetest.qq.com
 4803. 47.96.226.120 vmp.qq.com
 4804. 47.96.226.120 mgamevideo.serviceproxy.qq.com
 4805. 47.96.226.120 control.mna.qq.com
 4806. 47.96.226.120 minorshort.weixin.qq.com
 4807. 47.96.226.120 sq9.pg.qq.com
 4808. 47.96.226.120 gameguardian.com
 4809. 47.96.226.120 gameguardian.cn
 4810. 47.96.226.120 www.baidu.com
 4811. 47.96.226.120 m.baidu.com
 4812. 47.96.226.120 baidu.com
 4813. 47.96.226.120 q.qlogo.cn
 4814. 47.96.226.120 baidu.cn
 4815. 47.96.226.120 baidu.com.cn
 4816. 47.96.226.120 down.qq.cn
 4817. 47.96.226.120 cgi.connect.qq.com
 4818. 47.96.226.120 m.weibo.cn
 4819. 47.96.226.120 weibo.com
 4820. 47.96.226.120 m.weibo.com
 4821. 47.96.226.120 qq.com
 4822. 47.96.226.120 qq.cn
 4823. 47.96.226.120 m.qq.com
 4824. 47.96.226.120 www.qq.com
 4825. 47.96.226.120 qos.game.qq.com
 4826. 47.96.226.120 mb.yidianzixun.com
 4827. 47.96.226.120 oth.eve.mdt.qq.com
 4828. 47.96.226.120 str.mdt.qq.com
 4829. 47.96.226.120 sqlobby.pg.qq.com
 4830. 47.96.226.120 gcloud.qq.com
 4831. 47.96.226.120 appsupport.qq.com
 4832. 47.96.226.120 commdata.v.qq.com
 4833. 47.96.226.120 oth.eve.mdt.qq.com
 4834. 47.96.226.120 pingma.qq.com
 4835. 47.96.226.120 clientreport.gfm.qq.com
 4836. 47.96.226.120 gameguardian.net
 4837. 47.96.226.120 gcloud.qq.com
 4838. 47.96.226.120 pmir.3g.qq.com
 4839. 47.96.226.120 mp.weixin.qq.com
 4840. 132.232.173.228 gameguardian.net
 4841. 132.232.173.228 gameguardian.com
 4842. 132.232.173.228 gameguardian.cn
 4843. 132.232.173.228 oth.eve.mdt.qq.com
 4844. 132.232.173.225 oth.eve.mdt.qq.com
 4845. 132.232.173.224 oth.eve.mdt.qq.com
 4846. 132.232.173.228 pingma.qq.com
 4847. 132.232.173.227 pingma.qq.com
 4848. 132.232.173.226 pingma.qq.com
 4849. 132.232.173.228 q.qlogo.cn
 4850. 132.232.173.227 q.qlogo.cn
 4851. 132.232.173.226 q.qlogo.cn
 4852. 132.232.173.228 cdn.wetest.qq.com
 4853. 132.232.173.223 cdn.wetest.qq.com
 4854. 132.232.173.229 cdn.wetest.qq.com
 4855. 132.232.173.228 oth.str.mdt.qq.com
 4856. 132.232.173.228 appsupport.qq.com
 4857. 132.232.173.228 qos.game.qq.com
 4858. 132.232.173.238 oth.str.mdt.qq.com
 4859. 132.232.197.84 mb.yidianzixun.com
 4860. 132.232.197.83 qos.game.qq.com
 4861. 132.232.197.86 gameguardian.net
 4862. 132.232.197.85 gameguardian.com
 4863. 132.232.197.87 gameguardian.cn
 4864. 132.232.197.84 oth.eve.mdt.qq.com
 4865. 132.232.197.88 oth.eve.mdt.qq.com
 4866. 132.232.197.87 oth.eve.mdt.qq.com
 4867. 132.232.197.88 pingma.qq.com
 4868. 132.232.197.86 pingma.qq.com
 4869. 132.232.197.87 pingma.qq.com
 4870. 132.232.197.67 q.qlogo.cn
 4871. 132.232.197.97 q.qlogo.cn
 4872. 132.232.197.87 q.qlogo.cn
 4873. 132.232.197.37 cdn.wetest.qq.com
 4874. 132.232.197.87 cdn.wetest.qq.com
 4875. 132.232.197.47 cdn.wetest.qq.com
 4876. 132.232.197.87 appsupport.qq.com
 4877. 132.232.197.67 oth.str.mdt.qq.com
 4878. 132.232.197.47 oth.str.mdt.qq.com
 4879. 132.232.197.87 oth.str.mdt.qq.com
 4880. 132.232.197.67 android.bugly.qq.com
 4881. 132.232.197.57 android.bugly.qq.com
 4882. 132.232.197.87 android.bugly.qq.com
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top