SHARE
TWEET

Untitled

a guest Aug 7th, 2019 137 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. (100) ZZ$=CHAR$(147):vv$=CHAR$(18):FF$=CHAR$(146):PRINTZZ$
 2. (104) INPUT "K5-ILOSC KROKOW";K5:AZ=1000
 3. (108) INPUT "RASA MAT PSZCZ CAU/CAR";RA$
 4. (112) IF RA$="CAU" THEN C1=2B.:C2=.3:GOTO 120
 5. (116) C1=2B.:C2=.3
 6. (120) INPUT "GR.WYDAJN.DOB.MAT.PSZCZ. W [TYS]";C3
 7. (124) INPUT "GR.ROC.WYDAJN.MAT.PSZCZ. W [TYS]";C4
 8. (128) IF C3<=.0 OR C4<=.0 THEN PRINTZZ$"Z M I E N  M A T K E":GOTO 120
 9. (132) INPUT "POC.WYD.MAT.PSZCZ.W [TYS/DO BE]";DY
 10. (136) IF DY<=.0 THEN PRINTZZ$"N I E C H  Z A C Z N I E  C Z E R W I C";GOTO 132
 11. (140) INPUT "L.CERW.WYPR.OD POCZ.SEZ W [TYS]";S5
 12. (144) INPUT "TM-CZAS ZYCIA PSZCZ.W [DOB.]";TM
 13. (148) IF TM<21 THEN PRINT "P S Z C Z O L Y  C H O R E":STOP
 14. (152) CZ=TM+21
 15. (156) DIM A${18),B(18},X<18,KS),OW(CZ)
 16. (160) A$(1)="DY-PROD.CERWIU W [TYS/DOBE]"
 17. (164) A$(2)="Y- LICZBA JAJ W [TYS]"
 18. (168) A$(3)="Y2- LICZBA LARW W [TYS]"
 19. (172) A$(4)="Y3- LICZBA PSZCZOL W [TYS]"
 20. (176) A$(5)="Y4- PSZCZOL 10 DNIOWYCH W [TYS]"
 21. (180) A$(6)="Y5- PSZCOL 20 DNIOWYCH W [TYS]"
 22. (184) A$(7)="Y6- ZBIERACZKI NEKTARU W [TYS]"
 23. (188) A$(8)="YV- ZBIERACZKI PYLKU W [TYS]"
 24. (192) A$(9)="U4- NEKTAR LUB SPADZ W [KG/DOBE]"
 25. (196) A$(10)="PK-USR WSPOLCZ WAGI W [J.W.]"
 26. (200) A$(11)="B- WYKORZ.ROCZ.PULI W [J.W.]"
 27. (204) A$(12)="U0- ZAPAS MIODU NIEZASKLEP. W [KG]"
 28. (208) A$(13)="U1- ZAPAS MIODU ZASKLEP. W [KG]"
 29. (212) A$(14)="U2- ZAPAS PIERZGI W [KG]"
 30. (216) A$(15)="SR- POW.WEZY W [DCM.KWADR.]"
 31. (220) A$(16)="K1-SPOZ.MIODU W [KG/DOBE]"
 32. (224) A$(17)="PT-TEMP.WSP.WAGI W [J.W.]"
 33. (228) A$(18)="K3-NADM.SPOZ.MIODU [KD/DDB]"
 34. (232) FOR I=1 TO 18:READ Z:B(I)=Z:NEXT
 35. (236) DATA 5,5,5,5,2,2,5,5,8,8,4,9,9,9,4,6,6,6
 36. (240) PRINTA$(12);:INPUTU0:PRINTA$(13);:INPUTU1
 37. (244) PRINTA$(14);:INPUTU2:PRINTA$(2);:INPUTY:PRINTA$(3);:INPUTY1
 38. (248) INPUT "Y2-CZERW ZASKLEPIONY W [TYS]";Y2
 39. (252) PRINTA$(4);:INPUTY3:PRINTA$(5);:INPUTY4:PRINTA$(6);:INPUTY5
 40. (256) INPUT "SKAD CZYTAC DANE O POGODZIE I POZYTKACH";N$OPEN 2,8,2,N$+",S,R"
 41. (260) INPUT#2,KP:PAINT "ZAKRES DANYCH SRODOWISKOWYCH";KP
 42. (264) DIMTT[KP), =TD(KP],Q1(KP/10+1),Q2(KP/10+1),QT(KP/10+1)
 43. (268) FOR I=1 TO KP:INPUT#2,TT(I),TD(I):NEXT
 44. (272) FOR I=1 TO KP/10+1:INPUT#2,Q1(I),Q2(I),QT(I):NEXT:CLOSE 2
 45. (276) V0=0:V1=0:V2=0:SB=0:K=1
 46. (280) PRINT AT(15,23)K:GOSUB 344
 47. (284) O1=Q1(INT(K/10)+1);O2=Q2(INT(K/10)+1:L=QT(INT(K/10)+1)
 48. (288) TA=TT(K):DE=TD(K)
 49. (292) IF TA <=10 THEN PT=1
 50. (296) IF TA>10 AND TA<=14 THEN PD=1-.1$DE
 51. (300) IF TA>14 THEN PT=1
 52. (304) IF DE=0 THEN PD=1
 53. (308) IF DE>0 AND DE<=10 THEN PD=1-.1$DE
 54. (312) IF DE>10.THEN PD=0
 55. (316) P=PD$PT
 56. (320) GOSUB 812:GOSUB 476:GOSUB 500:GOSUB 520:GOSUB 532:GOSUB 592:GOSUB 560
 57. (324) X(1,K)=DY:X(2,K)=Y:X(3,K)=Y1:X(4,K)=Y3:X(5,K)=Y4:X(6,K)=Y5
 58. (328) X(7,K)=YQ:X(8,K)=YV:X(9,K)U4:I(10,K)=X1:X(11,K)=B:I(12,K)=GO
 59. (332) X(13,K))=U1:X(14,K)=U2:X(15,K)=SR:X(16,K)=X1:X(17,K)=PT:X(18,K)=X3
 60. (336) K=K+1:IF K<KS THEN 280
 61. (340) GOTO 824
 62. (344) IF K>1 HEN 376
 63. (348) FOR I=1 TO 3:DW(I)=Y/3:NEXT
 64. (352) FOR I=4 TO 9:DW(I)=Y1/6:NEXT
 65. (356) FOR I=10 TO 21:DW(I)=Y2/12:NEXT
 66. (360) FOR I=22 TO 31:DW(I)=Y4/10:NEXT
 67. (364) FOR I=32 TO 41:DW(I)=Y5/10:NEXT
 68. (368) FOR I=42 TO CZ:DW(I)=(Y3-Y4-Y5)/(CZ-41):NEXT
 69. (372) GOTO 452
 70. (376) J=CZ-1
 71. (380) DW(J+1)=DW(J)
 72. (384) J=J-1
 73. (388) IF J>0 THEN 380
 74. (392)PK=.0
 75. (396)IF K>11 THEN 408
 76. (400)FOR I=1 TO K-1:PK=PK+X(17,I):NEXT:PK)K=PK/(K-1)
 77. (404)GOTO 4:2
 78. (408)FOR I=K-10 TO K-1:PK=PK+X(17,I):NEXT:PK=PK/10.
 79. (412)IF X<10,K-1<=.1 AND X(1,K-1)<=.0
 80. THEN ON(CZ-1)=DW(CZ-1)+ON(CZ)
 81. (416)GOSUB 740:OW(1)=DY
 82. (420)Y=0:FOR I=1 TO 3:Y=Y+OW(I):NEXT:Y=1NT(Y#RZ)/RZ
 83. (424)Y1=0:FOR I=4 TO 9:Y1=Y1+OW(I):NEXT:Y1=INT(Y1#RZ)/RZ
 84. (428)Y2=0:FOR I=10 TO 21:Y2=Y2+OW(I):NEXT:Y2=INT(Y2#RZ)/RZ
 85. (432)Y3=0:FOR I=22 TO CZ:Y3=Y3+OW(I):NEXTl:Y3=INT(Y3#RZ)/RZ
 86. (436)IF Y3=>1. THEN 448
 87. (440)GOSUB 1036:PRINT AT(1,21)VV$;*DZIEN";K;*DAJ PSZCZOLY DO ULA";FF$
 88. (444)KS=K
 89. (448)Y4=0:FOR I=22 TO 31:Y4=Y4+OW(1):NEXT:Y4=INT(Y4#RZ)/RZ
 90. (452)Y5=0:FOR I=32 RO 41:Y5=Y5+0W(1):NEXT:Y5=INT(Y5#RZ)/RZ
 91. (456)YP=Y3-Y4-Y5
 92. (460)IF YP>.6#Y3 THEN YP=6.#Y3
 93. (464)YV=.2#YP
 94. (468)Y0=.8#YP
 95. (472)RETURN
 96. (476)X1=4.2E-3#Y3:X2=20.E-3#Y1:X3=.0
 97. (480)IF (Y+Y1) >.0 AND PK>0 THEN X3=10.E-3#Y4
 98. (484)X4=0
 99. (488)IF K=1 THEN RETURN
 100. (492)IF X(15,K-1)>0 THEN X4=1.E-2#Y5#P
 101. (496)RETURN
 102. (500)X0=1.E-3#L#P#(Y0+YV):U4=12.E-3#L#P#Y0:GU=.75#-01-X0
 103. (504)IF U4>GU THEN U4=GU
 104. (508)U5=10.E-3#L#P#YU
 105. (512)IF U5>02 THEN U5=02
 106. (516)RETURN
 107. (520)U0=U0+U4+V0:U1=U1+V1:U2=U2+U5+V2
 108. (524)IF U2>0 THEN U2=0
 109. (528)RETURN
 110. (532)IF U0=>X1+X2+X3+X4 THEN RETURN
 111. (536)IF U0=>X1+X2 THEN 552
 112. (540)IF RA#="CAU" THEN X3=.0:RETURN
 113. (544) X3=.2#X3:X4=.1#X4
 114. (548)RETURN
 115. (552)DU=OU-X1-X2:X3=DU#X3/(X3+X4):X4=DU=X3
 116. (556)RETURN
 117. (560)SY=1.25#(Y+Y1+Y2):SU=3.#(1.5#UO+U1+1.4#U2):SZ=SY+SU
 118. (564)SB=SB+B0.#U3:SR=32.-SB
 119. (568)IF SR<0 THEN SR=0
 120. (572)SD=160.-SR
 121. (576)IF SZ<SD THEN RETURN
 122. (580)SD=SD+16
 123. (584)GOSUB 1-36:PRINT AT(1,21)VVS:"DZIEN";K;DODANO 2 PLASTRY";FF$
 124. (588)RETURN
 125. (592)X5=.1#X1:IF X5>U2 THEN X5=U2
 126. (596)X6=.75#X2:IF X6>U2-X5 THEN X6=U2-X4
 127. (600)IF X6<0 THEN X6=0
 128. (604)G=U2-X6-X5:IF G<0 THEN G=0
 129. (608)X5=.1#X1:IF X5>U2 THEN X5=U2
 130. (612)X6=.75#X2:IF X6>U2-X5 THEN X6=U2-X5
 131. (616)XB=.75#X4
 132. (620)G=U2-X6-X5:IF G<0 THEN G=0
 133. (624) X7=.75#X3:IF X7?G THEN X7=G
 134. (628)G=G-X7:IF G<0 THEN G=0
 135. (632)GOSUB 1036:PRINT AT(1,21)VV$"DZIEN";K;"DODAKO 2KG SYROPU";FF$
 136. (636)P2=U0-X1-X2-X3-X4:IFP2<=0. THEN P2=.0
 137. (640)IF (X4<=0) AND (P2<=2) THEN 668
 138. (644)U3=.3E-2#Y5
 139. (648)IF U3>X(15,K+2)#1.25E-2 THEN U3=1.25E-2#X(15,K-1)
 140. (652)IF U3>.25#P2 THEN U3=.25#P2
 141. (656)IF U3>20.#P3 THEN U3=20.#P3
 142. (660)IF U3>20.#P3 THEN U3=5.E-2#Y5
 143. (664)GOTO 672
 144. (668)U3=0
 145. (672)XP=U3#4.:XD=5.E-2#U3:UO=UO-X1-X2-X3-X4-XP
 146. (676)IF UO<0 THEN 692
 147. (680)UA=1.#Y3:IF UA>.1#UO THEN UA=.1#U0
 148. (684)XS=.25#UA:U0=U0-1.25#UA:U1=U1+UA
 149. (688)GOTO 716
 150. (692)D=V0:V0=0:U1=U1+D:IF U1>=0 THEN 716
 151. (696)U1=0:U0=D+2
 152. (700)GOSUB 1036:PRINT AT(1,21)VV$;"DZIEN";K;"DODANO 2 KG SYROPU";FF$
 153. (704)IF U0>0 THEN 716
 154. (708)GOSUB 1036:PRINT AT(1,21)VV$;"TO JEDNAK MALO";FF$
 155. (712)KS=K
 156. (716)U2=U2-I5-X6-X7-X8-XD:IF U2<0 THEN U2=0
 157. (720)IF U1<10 OR U4<.5 THEN RETURN
 158. (724)UZ=U1-5.
 159. (728)GOSUB 1036:PRINT AT(1,21)VV$;"DZIEN";K;"ODEBRANO 5KG MIODU";FF$
 160. (732)U1=5.
 161. (736)RETURN
 162. (740)IF K=1 THEN RETURN
 163. (744)SA=0.
 164. (748)IF K>11 THEN 760
 165. (752)FOR I=1 TO K-1:SA=SA+X(18,I):NEXT:SA=SA/10
 166. (756)GOTO 764
 167. (760)FOR I=K-10 TO K=1:SA=SA+X(18,I):NEXT:SA=SA/10
 168. (764)IF X(10,K-1)<=.0 OR X(14,K-1)<=0 THEN 796
 169. (768)D1=C1#SA+C2
 170. 772 IF DY<.0 THEN DY=.0
 171. 776 IF DY<C3 THEN DY=C3
 172. 780 IF X(1,K-1)=.0 THEN 800
 173. 784 IF DY<=.95*X(1,K-1) THEN DY=.95*X(1,K-1)
 174. 788 IF DY=>2.0*X(1,K-1) THEN DY=2.0*X(1,K-1)
 175. 792 GOTO 800
 176. 796 DY=.95*X(1,K-1)*PK
 177. 800 IF DY<=1.E-2 THEN DY=.0
 178. 804 DY=INT(DY*RZ)/RZ
 179. 808 RETURN
 180. 824 POKE 53280,2:GG=0
 181. 828 INPUT "CZY USREDNIC (TAK/NIE)";A$:IF A$="NIE" THEN 844
 182. 832 FORI=1TO18:FORJ=1TOKS/10:S=0:FORK=(J-1)*10+1TOJ*10:S=S+X(I,K):NEXTK
 183. 836 FORK=(J-1)*10+1 TO J*10:X(I,K)=.1*S:NEXT K,J,I
 184. 840 PRINT "USREDNIONO"
 185. 844 GET A$: IF A$="" THEN 844
 186. 848 GG=GG+1:IF GG=19 THEN GG=1
 187. 852 IF GG=9 OR GG=10 THEN 848
 188. 856 E=0
 189. 860 POKE 53280,B(GG):HIRES1,B(GG)
 190. 864 LINE 50,180,290,180,1
 191. 868 FOR K=50 TO 290 STEP 40
 192. 872 LINE K,180,K,184,1
 193. 876 NEXT
 194. 880 TEXT 46,185,"0",1,1,8
 195. 884 TEXT 82,185,"20",1,1,8
 196. 888 TEXT 122,185,"40",1,1,8
 197. 892 TEXT 162,185,"60",1,1,8
 198. 896 TEXT 202,185,"80",1,1,8
 199. 900 TEXT 238,185,"100",1,1,8
 200. 904 TEXT 278,185,"120",1,1,8
 201. 908 TEXT 287,170,"K",1,1,8
 202. 912 LINE 50,180,50,20,1
 203. 916 FOR K=180 TO 20 STEP -40
 204. 920 LINE 50,K,46,K,1
 205. 924 NEXT
 206. 928 GOSUB 972
 207. 932 GX=50
 208. 936 GY=180
 209. 940 FOR K=1 TO KS
 210. 944 GO=180-ABS(X(GG,K))/(4*XN*10 (STRZALKA?) E)*160
 211. 948 G1=2*K+50
 212. 952 LINE GX,GY,G1,G0,1
 213. 956 GX=G1
 214. 960 GY=G0
 215. 964 NEXT
 216. 968 GOTO 844
 217. 972 XM=0
 218. 976 FOR K=1 TO KS
 219. 980 IF X(GG,K)>XM THEN XM=X(GG,K)
 220. 984 NEXT
 221. 998 IF XM<4 THEN 1028
 222. 992 IF XM>40 THEN 1032
 223. 996 XN=INT(XN/4)+1
 224. 1000 FOR K=0 TO 4
 225. 1004 X$=STR$(K*XN)+"E"+STR$(E)
 226. 1008 TEXT 0,176-K*40,X$,1,1,8
 227. 1012 NEXT
 228. 1016 TEXT 55,16,LEFT$(A$GG,2),1,1,8
 229. 1020 TEXT 5,5,A$(GG),1,1,8
 230. 1024 RETURN
 231. 1028 XM=XM*10:E=E-1:GOTO988
 232. 1032 XM=XM/10:E=E+1:GOTO992
 233. 1036 PRINT AT(1,21) "":RETURN
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top