Timkor

square

Feb 28th, 2021
656
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. let k = 0
 2. let i = 0
 3. let j = prompt("Введіть число") /* тут у змінну потрапить строкове значення, можна конвертувати його до числа.
 4. А ще можна надати змінній людиночитаєме іменування - це полегшить сприйняття коду та роботу з ним */
 5. while (k < j) {
 6.     k++
 7.     while (i < j) { /* перший рядок виведеться норм, але поміркуйте що трапиться із змінною i та відповідно умовою i < j
 8.     далі, якщо не міркується є вірний спосіб - логування! Додайте вивід значення змінної перед цим вайлом */
 9.         i++
 10.         console.put("*")
 11.     }
 12.     console.log("*") /* цей рядок коду робить дві справи: виводить зірко і переводе рядок на наступний, це норм, якщо
 13.     більше не ускладнювати завдань. Добре, коле одна логічна частина коду робить свою одну справу, звісно приклад з
 14.     одним рядком як з логічною частиною не дуже наглядний, та всеж краще йому лише переводити рядок, а зірки виводити
 15.     вміє вкладений цикл  - то його єдина функція */
 16. }
 17.  
 18.  
 19. let k = 0;
 20. let i = 0;
 21. let squareSize = parseInt(prompt("Введіть число"));
 22. while (k < squareSize) {
 23.     console.log(`i = ${i}`); // логування!
 24.     // ви очікуєте, що кожну нову ітерацію змінна i починає з нуля... а чи знає вона про це.. ))
 25.     while (i < squareSize) {
 26.         console.put("*");
 27.         i++;
 28.     }
 29.     console.log();
 30.     k++;
 31. }
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×