Ledger Nano X - The secure hardware wallet
SHARE
TWEET

8/8/2014

paladin_1012 Aug 29th, 2014 255 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 8 tháng 8
 2.  
 3.     Bắt đầu Sự kiện mùa hè: Chiến dịch AL/MI.
 4.     Tàu mới:
 5.         Isokaze
 6.         Ooyodo
 7.         Tokitsukaze
 8.         Unryuu
 9.         Harusame
 10.         Hayashimo
 11.         Kiyoshimo
 12.     Trang bị mới:
 13.         Pháo 3 nòng 41cm Nguyên mẫu
 14.         Radar phòng không Kiểu 13 Kai
 15.         Phòng chỉ huy Hạm đội
 16.         Thợ bảo trì máy bay trên hạm
 17.         Máy bay tiêm kích Zero Kiểu 52 Kiểu C (Không đoàn 601)
 18.         Reppuu (Không đoàn 601)
 19.         Suisei (Không đoàn 601)
 20.         Tenzan (Không đoàn 601)
 21.         Ryuusei (Không đoàn 601)
 22.     Kẻ địch mới:
 23.         Aircraft Carrier Princess (空母棲姫)
 24.         Tàu ngầm lớp So Kì hạm (潜水ソ級)
 25.         Khu trục hạm lớp I Mẫu cuối (駆逐イ級後期型)
 26.         Khu trục hạm lớp Ro Mẫu cuối (駆逐ロ級後期型)
 27.         Khu trục hạm lớp Ha Mẫu cuối (駆逐ハ級後期型)
 28.         Khu trục hạm lớp Ni Mẫu cuối (駆逐ニ級後期型)
 29.         Hàng không mẫu hạm lớp Wo Mẫu sự kiện mùa hè (空母ヲ級)
 30.         Northern Princess (北方棲姫)
 31.         Midway Princess (中間棲姫)
 32.         Aircraft Carrier Demon (空母棲鬼)
 33.     Trang bị mới của địch:
 34.         Máy bay tiêm kích Shinkai Hellcat (深海猫艦戦)
 35.         Máy bay ném bom bổ nhào Shinkai Helldiver (深海地獄艦爆)
 36.         Máy bay ném ngư lôi Shinkai Avenger (深海復讐艦攻)
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top