daily pastebin goal
65%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Sep 21st, 2018 64 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. \chapter{Testiranje aplikacije}
 2.  
 3. Testiranje aplikacije provedeno je na dva različita scenarija: u zatvorenom prostoru i na otvorenom. Svaki scenarij ima posebne karakteristike koje su u nastavku opisane. Testiranje je provedeno na način da se testiraju pomaci po sve tri osi (x, y, z) i rotacija oko y osi. Svaki test je proveden u trajanju od jedne minute naizmjeničnim pomacima po sve tri osi (x, y, z) i rotacijom oko y osi.Pomaci po navedenim osima mogu se kombinirati.U svakom testu ocjenjivale su se tri kategorije, a to su: pomak po x i y osi, pomak po z osi i rotacija oko y osi. Da bi pojedina kategorija zadovoljila kriterij broj pogrešaka u toj kategoriji mora biti manji od tri. Pod pogreškom se smatra ako aplikacija pogrešno pokaže smjer. Ocjenjivanje kriterija je izvršeno binarno (1 = ako je kriterij zadovoljen, 0 = ako kriterij nije zadovoljen).
 4.  
 5. \section{Testiranje u zatvorenom prostoru}
 6. Zatvoreni prostor ima manje gibanja pa sam odlučio koristiti statičku pozadinu s različitim intenzitetom svjetlosti.Da bi test bio valjan pozadina treba sadržavati minimalno deset objekata, a razlika u intenzitetu svjetlosti mora biti primjetna.Primjer je vidljiv na slici~\ref{fig:dvije_podslike}. Rezultati testiranja prikazani su u tablici~\ref{tab:prva}
 7.  
 8. \begin{figure}[!htpb]
 9.     \begin{center}
 10.         \subfloat[Zatvoreni prostor pod osvijetljenjem.]{\label{fig:otv}
 11.             \includegraphics[height=7cm,width=10cm,keepaspectratio=true]{Zatvoreno_jaca}}\\
 12.         %\hspace{10pt}
 13.         \subfloat[Zatvoreni prostor pod prigušenim osvijetljenjem.]
 14.         {\label{fig:zat}
 15.             \includegraphics[height=7cm,keepaspectratio=true]{Zatvoreno_slabija}}
 16.         \caption{Primjer različitih jačina svjetlosti.}
 17.         \label{fig:dvije_podslike}
 18.     \end{center}
 19. \end{figure}
 20.  
 21. \begin{table}[!htbp]
 22.     \renewcommand{\arraystretch}{1.2}
 23.     \caption{Rezultati testiranja s različitim osvijetljenjem.}
 24.     \centering
 25.     \begin{tabular}{|c|c|c|c|}
 26.         \hline
 27.         Osvijetljenje & Pomak po x i y osi & Pomak po z osi & Rotacija oko osi y \\ [0.5ex]
 28.         \hline \hline
 29.         Normalno osvijetljenje & 1 & 1 & 1\\ [0.5ex] % razmak do iducega retka
 30.         Priguseno osvijetljenje & 1 & 1 & 1 \\ [0.5ex]
 31.         \hline
 32.     \end{tabular}
 33.     \label{tab:prva}
 34. \end{table}
 35.  
 36. Rezultati testiranja su pokazali da aplikacija dobro funkcionira u zatvorenim prostorima bez obzira na količinu svjetlosti. Također kao što je očekivano aplikacija nije imala nikakvih problema sa statičkom pozadinom.
 37.  
 38. \section{Testiranje na otvorenom prostoru}
 39. Već smo ustanovili da aplikacija dobro funkcionira s različitom količinom svjetlosti u kadru, pa s ovim testom provjeravamo osjetljivost na promjenu vanjske pozadine. Za potrebe testa aplikacija je pokrenuta kada je gibanje u pozadini primijećeno te na statičkoj pozadini gdje se očekuje gibanje. Oba primjera su prikazana na slici~\ref{fig:novepodslike}.
 40.  
 41.  
 42. \begin{figure}[!htpb]
 43.     \begin{center}
 44.         \subfloat[Početni okvir s gibanjem u pozadini.]{\label{fig:vanjskigib}
 45.             \includegraphics[height=7cm,width=10cm,keepaspectratio=true]{Otvorenopok}}\\
 46.         %\hspace{10pt}
 47.         \subfloat[Početni okvir bez gibanja u pozadini.]
 48.         {\label{fig:vanjskinogib}
 49.             \includegraphics[height=7cm,keepaspectratio=true]{otvorstat}}
 50.         \caption{Prikaz otvorenog prostora s različitom količinom gibanja.}
 51.         \label{fig:novepodslike}
 52.     \end{center}
 53. \end{figure}
 54. Rezultati testiranja prikazani su u tablici~\ref{tab:druga}.\\
 55. \begin{table}[!htbp]
 56.     \renewcommand{\arraystretch}{1.2}
 57.     \caption{Rezultati testiranja s obzirom na početni okvir.}
 58.     \centering
 59.     \begin{tabular}{|c|c|c|c|}
 60.         \hline
 61.         Početni okvir & Pomak po x i y osi & Pomak po z osi & Rotacija oko osi y \\ [0.5ex]
 62.         \hline \hline \part{title}
 63.         S gibanjem & 0 & 0 & 0\\ [0.5ex] % razmak do iducega retka
 64.         Bez gibanja & 1 & 1 & 1 \\ [0.5ex]
 65.         \hline
 66.     \end{tabular}
 67.     \label{tab:druga}
 68. \end{table}
 69.  
 70.  
 71. Aplikacija radi na princip da sve ostale okvire uspoređuje s početnim okvirom, pa prema tome ovakvi rezultati su očekivani. Dobro je uočiti da aplikacija radi ispravno iako se javljaju gibanja u ostalim okvirima. Rezultati testa se smatraju pozitivnim ako su sve tri kategorije pozitivno ocijenjene. Prema tome zaključujem da aplikacija dobro funkcionira kada nema gibanja u početnom okviru bez obzira na tip prostora.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top