Guest User

07.Висококачествени методи

a guest
Jan 7th, 2016
186
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 4.62 KB | None | 0 0
 1. Висококачествени методи
 2. What a method should do:
 3. A method should do what its name says or should indicate an error (throw an exception). Any other behavior is incorrect!
 4.  
 5. !позволено е даден метод да връща грешен резултат при неговото изпълнение, но този метод трябва задължително да е private, а не public
 6.  
 7. Strong cohesion is used in engineering – in computer hardware any PC component solves a single task (e.g. hard disk performs a single task – storage)
 8. Дънната платка, например, има слаб cohesion, тъй като има памет, видео карта и др. неща на нея
 9. Symptoms of wrong methods:
 10. - The method sometimes returns incorrect result  bug
 11. - The method returns incorrect result when its input is incorrect  low quality
 12. - Could be acceptable for private methods only
 13. - The method does too many things  bad cohesion
 14. - The method has side effects  spaghetti code
 15. - Method returns strange value when an error condition happens  it should indicate the error
 16.  
 17. Methods should have strong cohesion and loose coupling:
 18. Acceptable types of cohesion (присъстват много операции, но резултатът от тези операции и целта им е една – да се изпрати имейл):
 19. SendEmail(recipient, subject, body)
 20. 1. Connect to mail server
 21. 2. Send message headers
 22. 3. Send message body
 23. 4. Disconnect from the server
 24.  
 25. DisplayAnnualExpensesReport(int employeeId)
 26. 1. Retrieve input data from database
 27. 2. Perform internal calculations over retrieved data
 28. 3. Build the report
 29. 4. Format the report as Excel worksheet
 30. 5. Display the Excel worksheet on the screen
 31. !!ако някой метод прави няколко неща, но тези неща са насочени в една посока (последния пример), то това е приемливо
 32.  
 33. Ако един метод зависи и от други параметри, освен тези, които са му подадени, то най-вероятно метода има tight coupling
 34.  
 35. The ideal coupling:
 36. - Methods depend only on their parameters
 37. - Does not have any other input
 38.  
 39. !има случаи, в които просто не можем да намалим coupling- а
 40.  
 41. Начини за намаляване на coupling- а:
 42. - Създаваме даден интерфейс с дадени методи и когато създаваме класове, и тези класове имат нужда от имплементирането на методите в конкретния интерфейс, то всеки клас наследява конкретния интерфейс
 43.  
 44. Когато пишем параметрите в декларацията на даден метод трябва да подреждаме параметрите по важност (най-важните да са най-отпред)
 45. Не трябва да имаме повече от 7 (+/- 2) параметъра в декларацията на един метод
 46. Не трябва да променяме входните данни вътре в метода (изключение когато имаме out параметри):
 47. Incorrect:
 48. bool CheckLogin(string username, string password)
 49. {
 50. username = username.ToLower();
 51. }
 52. Correct:
 53. bool CheckLogin(string username, string password)
 54. {
 55. string usernameLowerCase = username.ToLower();
 56. }
 57.  
 58. Pseudocode – начин да си напишем програмната логика без да използваме конкретен език
 59.  
 60. Добре е да правим дизайн на логиката и решението на дадена задача, преди да започнем да пишем самия код. По този начин ще ни е по-лесно, ако решим да пренапишем дадена задача на Java, която първо сме написали на C#, например.
 61.  
 62. Заключение: няма перфектно написан код. Винаги може дадени фактори да се променят и да трябва да променяме или дори пренаписваме кода, който сме написали. За това трябва да се стараем да намерим оптималното решение на даден проблем, а не перфектното, просто защото перфектно решение няма.
Add Comment
Please, Sign In to add comment