ErAn156

oopab_sql_szibrig_3dbMinta_20200926

Sep 26th, 2020
1,569
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /*1. minthaZH*/
 2. /*!!! adott néven lekérdezés létre hozás: "create view lekerdezesNeve as" !!!!*/
 3. /*Hozzon létre ELOFIZETESEK néven egy lekérdezést, amely kilistázza az összes előfizető
 4. nevét, az előfizetett folyóirat címét, és az előfizetett mennyiséget*/
 5. SELECT et.ENEV, FT.FCIM, EL.EFIZDB
 6. FROM ELOFIZ el, ETORZS et, FTORZS ft
 7. WHERE el.FAZON=ft.FAZON AND et.EKOD=el.EKOD
 8.  
 9. /*Hozzon létre egy ELOFIZETOK nevű lekérdezést, amely
 10. megjeleníti az előfizetők nevét, és címét (összevontan ’Cím’-néven: irányítószám + település +
 11. utca + házszám)*/
 12. SELECT ETORZS.ENEV AS 'név', EIRSZ+ ','+ETELEP+','+EUTCA AS 'lakcim'
 13. FROM ETORZS
 14.  
 15. /*Kérdezze le, hogy hány darab előfizető van összesen a rendszerben.*/
 16. SELECT COUNT(*) AS 'előfizetők száma'
 17. FROM ELOFIZ
 18.  
 19. /*Milyen aktuális előfizetések vannak éppen? (ami élő előfizetés)*/
 20. SELECT fcim, fkiad, enev
 21. FROM ELOFIZ,ETORZS,FTORZS
 22. WHERE ELOFIZ.EKOD=ETORZS.EKOD AND ELOFIZ.FAZON=FTORZS.FAZON AND
 23. EKDATUM<=GETDATE() AND EVDATUM>GETDATE()
 24.  
 25. /*Mely városból/településről hány darab előfizetőnk van?*/
 26. SELECT etelep, COUNT(ekod) AS 'előfizetok száma'
 27. FROM ETORZS
 28. GROUP BY etelep
 29.  
 30.  
 31. /*2. minthaZH*/
 32. /*Hozzon létre ELOFIZETESEK néven egy lekérdezést, amely kilistázza az összes előfizető
 33. nevét, az előfizetett folyóirat címét, és a folyóirat árát.*/
 34. SELECT enev, fcim, fhdij
 35. FROM FTORZS, ETORZS, ELOFIZ
 36. WHERE FTORZS.FAZON=ELOFIZ.FAZON AND ELOFIZ.EKOD=ETORZS.EKOD AND EKDATUM<=GETDATE() AND EVDATUM>GETDATE()
 37.  
 38. /*Hozzon létre egy ELOFIZETOK nevű lekérdezést, amely
 39. megjeleníti az előfizetők nevét, és címét (összevontan ’Cím’-néven: irányítószám + település +
 40. utca + házszám), ha IPM előfizetésük van*/
 41. SELECT enev, EIRSZ+','+ETELEP+','+EUTCA AS "lakcím"
 42. FROM ETORZS, FTORZS, ELOFIZ
 43. WHERE ETORZS.EKOD=ELOFIZ.EKOD AND ELOFIZ.FAZON=FTORZS.FAZON AND FTORZS.FAZON=8
 44.  
 45. /*Melyik újságot nem fizették még elő soha az előfizetők?*/
 46. SELECT fcim
 47. FROM FTORZS
 48. WHERE FAZON NOT IN (SELECT fazon FROM ELOFIZ)
 49.  
 50. /*Milyen újságokra lehet előfizetni, és milyen áron?*/
 51. SELECT fcim, fhdij
 52. FROM FTORZS
 53.  
 54. /*Mely városból/településről van a legtöbb előfizetőnk?*/
 55. SELECT top 1 etelep
 56. FROM etorzs
 57. GROUP BY etelep
 58.  
 59. /*3. minthaZH*/
 60.  
 61. /*Nézzük meg kinek fog lejárni ebben a hónapban az előfizetése.*/
 62. SELECT enev, ETORZS.EKOD
 63. FROM ETORZS INNER JOIN elofiz
 64. ON ETORZS.EKOD=ELOFIZ.EKOD
 65. WHERE DATEDIFF(mm, EVDATUM, GETDATE())=0
 66.  
 67. /*Hozzon létre egy ELOFIZETOK nevű lekérdezést, amely
 68. megjeleníti az előfizetők nevét, és címét (összevontan ’Cím’-néven: irányítószám + település +
 69. utca + házszám), életkoruk, és ha van előfizetésük akkor annak címét is.*/
 70.  
 71. SELECT enev, EIRSZ+','+ETELEP+','+EUTCA AS 'előfizető címe', DATEDIFF(yy, ESZDAT, GETDATE()) AS 'életkor', FCIM
 72. FROM ETORZS, ELOFIZ, FTORZS
 73. WHERE ETORZS.EKOD=ELOFIZ.EKOD AND ELOFIZ.FAZON=FTORZS.FAZON
 74.  
 75. /*Mely személyeknek nincs jelenleg aktív előfizetése?*/
 76. SELECT enev, ekod
 77. FROM ETORZS
 78. WHERE ekod NOT IN
 79. (SELECT ekod FROM ELOFIZ
 80. WHERE EVDATUM>=GETDATE())
 81.  
 82. /*Mennyi előfizetés van jelenleg?*/
 83. SELECT COUNT(*)
 84. FROM ELOFIZ
 85. WHERE EVDATUM>GETDATE() AND EKDATUM<=GETDATE()
 86.  
 87. /*Mi a legdrágább újság neve és kiadója?
 88. ez az én fajtám ami szerintem sokkal egyszerűbb*/
 89. SELECT top 1 FCIM, FKIAD, FHDIJ
 90. FROM FTORZS
 91. ORDER BY FHDIJ DESC
 92.  
 93. /*ez a tanár féle ami szerintem túl van bonyolitva*/
 94. SELECT top 1 FCIM, FKIAD, FHDIJ
 95. FROM FTORZS
 96. WHERE fhdij=(SELECT MAX(fhdij) FROM FTORZS)
 97.  
RAW Paste Data