Timkor

cities

Jan 13th, 2021
776
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. let cities = []
 2. for (let i = 0; i < 10; i++) { // тут лічильник циклу змінна і, вона приймає значення від 0 до 9 (стає 10 - то циклу кінець)
 3.     cities[i] = prompt('name a city' + i) // заповнюємо масив географічними даними
 4. }
 5. console.log()
 6. let hometown = prompt('What is your hometown?') // в цю змінну ви записали строкове значення - назву рідного міста
 7. for (hometown = 0; hometown < cities.length; hometown++) { // тут треба перебирати елементи масиву порівнюючи з рідним,
 8. } // а у вас тіло циклу пусте, крім того hometown = 0 затирає назву рідного міста нулем, а з нею треба порівнювати..
 9. if (hometown == cities.length) { // завжди буде тру, тому що після такого циклу hometown == cities.length. Треба порівнювати
 10.     // в тілі циклу кожен елемент з рідним , ну а лічильник просто як і першому циклі візьміть.
 11.     console.log('I know your hometown')
 12. }
 13. if (hometown != cities.length) {
 14.     console.log('I do not know your hometown')
 15. }
 16. // Гарного коду!
RAW Paste Data