Kribo

Halveringstid ny

Feb 18th, 2020
328
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. #Funksjon som gir hvor mange prosent som er igjen av stoffet etter t tid.
  2. #Be om verdier for t og h.
  3. t = float(input("Hvor lang tid har gått? "))
  4. h = float(input("Hva er halveringstiden? "))
  5.  
  6. #Beregn hvor mange prosent som gjennstår av massen.
  7. p = 0.5**(t/h)*100
  8.  
  9. #Skriv ut svaret.
  10. print("Det gjenstår", p, "% av massen som ennå ikke har sendt ut stråling.")
RAW Paste Data