daily pastebin goal
62%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 17th, 2018 49 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 1. Wstęp
 2. 1.1 Cel pracy
 3. 1.2 Struktura pracy
 4. 2. Cel i potrzeba analizy danych
 5. 2.1 Cel analizy danych
 6. 2.2 Powody analizy danych
 7. 2.3 Problemy wynikajace z ogromnego przyrostu danych
 8. 2.4 Obecne systemy analityczne i rozwiązania pokrewne
 9. 3. Architektury systemów informatycznych
 10. 3.1 Obecne wzorce architektur
 11. 3.2 Mikroserwisy
 12. 3.3 Chmury obliczeniowe
 13. 4. Specyfikacja wymagań
 14. 4.1 Założenia systemu
 15. 4.2 Charaktrystyka użytkownika systemu
 16. 4.3 Wymagania funkcjonalne
 17. 4.4 Wymagania niefunkcjonalne
 18. 4.5 Opis technologii zastosowanych w projekcie
 19. 4.5.1 Java
 20. 4.5.2 Rodzina rozwiązań Spring
 21. 4.5.3 Apache Spark
 22. 4.5.4 JavaScript
 23. 4.5.5 Angular
 24. 4.5.6 REST
 25. 4.5.7 Biblioteka interact.js
 26. 4.5.8 HTML
 27. 4.5.9 Bootstrap
 28. 4.5.10 Maven
 29. 4.5.11 Wybrane biblioteki
 30. 4.5.10 Material Design
 31. 5. Podstawy projektowe
 32. 5.1 Metodologia implementacji i testowania
 33. 5.2 Struktura systemu
 34. 5.3 Opis modułów na poziomie menadżera zależności
 35. 5.3.1 Moduł uruchamiający
 36. 5.3.2 Moduł administracyjny
 37. 5.3.3 Moduł aplikacji użytkownika
 38. 5.3.4 Moduł Apache Spark
 39. 5.3.5 Moduł serwisów
 40. 5.3.6 Moduł użytkowy
 41. 5.3.7 Moduł modelu danych
 42. 5.4 Schemat bazy danych
 43. 5.5 Architektury modułów aplikacyjnych
 44. 5.5.1 Moduł uruchamiajacy
 45. 5.5.2 Moduł administracyjny
 46. 5.5.3 Moduł aplikacji użytkownika
 47. 5.5.4 Moduł Apache Spark
 48. 5.5.5 Moduł serwisów
 49. 6. Dokumentacja użytkowa
 50. 6.1 Możliwości systemu
 51. 6.2 Opis wbudowanych elementów
 52. 6.1 Wgrywanie danych
 53. 6.2 Tworzenie przepływu algorytmu
 54. 6.3 Uruchomienie algorytmu i analiza wyników
 55. 6.4 Dodawanie własnego algorytmu
 56. 7. Perspektywy rozwoju systemu
 57. 7.1 Możliwość rozwoju systemu
 58. 7.2 Ograniczenia wydajnościowe
 59. 8. Podsumowanie
 60. 9. Literatura
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top